Keeleuuendused: võõrverbidest

Sedapuhku vaatame mõnda tegusõna, millel on eesti keeles vaid võõrtüveline kuju või mille senine omakeelne teisend on millegipoolest puudulik. Samuti püüame keelt paremate rööpkeelenditega rikastada.

Keeleuuendused

1. Maksimeerima, minimeerima

Maksimeerima ja minimeerima tähendavad teadagi midagi maksimumini ehk suurima võimaliku väärtuseni/tasemeni viima ja miinimumini ehk vähima võimaliku väärtuseni/tasemeni viima – teisisõnu suurendama ja vähendama nii palju kui võimalik.

Loomuliku omasõna otsinguil

Tegemist pole kaugeltki uute (ent tõsi, ka mitte tundmatute ega mõistmatute) sõnadega, mistõttu on veidi üllatav, et see vastandite paar on nii kaua eesti keeles püsinud, ilma et selle kõrvale oleks tekkinud ka üks mugav ja lühike omasõnade süsteem. Seda enam, et loomulikem lahendus on tegelikult algusest peale kardina vahelt tuppa piilunud.

Keeleuuendused: suurindama ja vähindama

Nimelt, kui millegi suuremaks tegemisel me suurendame ja väiksemaks tegemisel vähendame seda, siis suurimaks ja vähimaks muutmise kohta võiks ju öelda suurindama ja vähindama.

Näitelauseid

Et tööviljakust suurindada, tuleb kõigepealt kõrvaldada tööpaigast kõik segavad asjaolud.

Tänavavalgustussüsteemi uuendamisega asuti vähindama linna tekitatud valgusreostust.

2. Visualiseerima

Visualiseerima tähendab millelegi nähtavat kuju andma ehk midagi nägemismeele kaudu tajutavaks tegema, mõnikord ka kujutlema. Nähtavaks tegemise tähenduses võib näiteks visualiseerida muusikat tantsu, raamatutegelasi ja -maailmu filmide või maalide, andmeid graafikute jt jooniste kaudu jne. Visualiseerimise tulemus on visualisatsioon või visualiseering. Võõrsõna vältimiseks on mõnel juhul võimalik sõna visualiseerima asendada sõnaga (ette) kujutama, kuid tuleb tõdeda, et esimesel on siiski eriomane, kitsam tähendus, mis sageli on täpsem.

Sõnaloome alussõna valimine: nähtav, nägemine

Omakeelse vaste loomiseks olekski ilmselt mugavaim ja loogilisim võtta eeltoodud määratlustest aluseks sõna nähtav või nägemine. Uue sõna tuletamiseks võtame esmalt alussõna tüve, st näht- või näge-, mis sobiks sel juhul ühendada mõne liitega, mida kasutatakse (vähemalt muu hulgas) millegi muutmise väljendamiseks, näiteks -stama (nagu sõnades karestama, suhkrustama).

Keeleuuendused: nägestama ja nägestis

Üks võimalik omasõna oleks seega nähtustama, kuid selle puhul esineks väärtõlgendamise oht: seda võiks ju mõista ka kui nähtuseks muutma. Teine võimalus oleks nähtastama, kuid ise tajuksin seda miskipärast onomatopoeetilisena: justkui nasaalse aevastamisena või korduva „Näh!“ hüüatamisena. Järgmise võimaluse juures neid probleeme aga ei näe, ja pealegi tundub see veel karvavõrra suupärasem, see sõna oleks nägestama. Nägestamise tulemust (visualisatsioon, visualiseering) võiks omakorda nimetada nägestiseks.

Visualisatsioon ehk nägestis

nägestis

Näitelauseid

Ultraheli võimaldab nägestada ja seeläbi uurida inimkeha sisemust ilma kirurgiliste meetoditeta.

Statistilistest arvandmetest on tihti lihtsam järeldusi teha, kui koostada neist nägestis, näiteks diagramm.

3. Striimima

Striimimine, striiming (ingl streaming) on andmete ülekandmine interneti teel nii, et neid on võimalik kasutada juba ülekande käigus, enne selle lõppu. See tähendab, et näiteks video vaatamiseks ei pea kõigepealt alla laadima kogu videofaili, vaid vaatamist saab alustada pea kohe pärast allalaadimise algust. Striimimise teel on võimalik vaadata videoid ja filme (tuntumad teenusepakkujad: Youtube, Netflix, Twitch), kuulata muusikat ning jutusaateid (Spotify, internetiraadiod) jne.

Olemasolevatest vastetest: voogedastus

Eesti IT-keeles on ingliskeelse streaming’u kohta käibel vaste voogedastus, kuid „probleem“ seisneb selles, et nimetatud termin kirjeldab asja ainult teenusepakkuja poolelt. Samas on aga voogedastatud meediumisisu (video-, heli- jm salvestiste) jälgimine juba ammu igapäevane, kuid eesti keeles pole peale võõrsõna striimima minu teada senini ühtegi mugavat võimalust selle väljendamiseks. See tähendab, sõpradele me ei räägi (ilmselt), et eile õhtul kasutasime voogedastusteenust Netflixist telesarja vaatamiseks, vaid et striimisime Netflixist telesarja.

Seotud sõnadest: voog

Lisaks on inglise keeles samas kontekstis kasutusel nimisõna stream (veebiülekanne, veebiülekandekanal) ja samakujulisest tegusõnast tuletatud nimisõna streamer (inimene, kes teeb veebiülekandeid või peab teistele jälgimiseks veebiülekandekanalit, näiteks filmides seda, kuidas ta mängib arvutimänge vms). Eesti keeles oleksid need võõrsõnad striim ja striimer, striimija, kuid enamikust sõnastikest neid veel ei leia. Kuna ingliskeelse nimisõna stream algtähenduski pole midagi erilisemat kui vool, oja, saaks ka eesti keeles, kui lühidus/mugavus on tähtsam kui täpsus, öelda veebiülekande ja veebiülekandekanali ehk striimi asemel ilmselt probleemideta lihtsalt voog.

Striimimine kui tegevus

Kuid kuidas kutsuda omasõnaga striimimist kui tegevust? Tegusõnal striimima on niisiis tegelikult kaks võimalikku, mõneti vastandlikku tähendust: 1) veebis teistele jälgimiseks üle kandma (eelkõige otseülekandena), 2) voogedastusteenust (eelkõige varem salvestatud) meediumisisu jälgimiseks kasutama. Mõlemal juhul kirjeldatakse voogedastustehnoloogia kasutust, kuid eri külgedelt, mis võib põhjustada segadust. Seega, et luua omasõna, oleks selguse huvides parim need tähendused lahus hoida, st moodustada kaks eri sõna.

Keeleuuendus: vootma

Selleks võib esmalt teha väikese lihtsustuse ja käsitleda striimimist esimeses tähenduses eelnimetatud veebiülekande ehk voo tootmisena ning teises tähenduses selle tarbimisena. Striimerite ehk vootootjate tegevuse kirjeldamiseks saakski võtta sõnad voog ja tootma ning sulatada need kokku, luues nii tegusõna vootma (voota, voodan, vootsin)Tegija ehk striimer oleks seega vootja.

Keeleuuendus: vooma

Seejärel saaks juba olemasolevate ühe tegevuse kaht poolt väljendavate sõnapaaride, nagu jootma ja jooma ning saatma ja saama, eeskujul luua (loodetavasti) mõistetava süsteemi, kui tuletada omakorda voogedastatud meediumisisu jälgimise, lihtsustatult voo tarbimise kirjeldamiseks tegusõna vooma (vuua, voon, voosin), kusjuures tegija oleks vooja.

Vooja

vooja

Näitelauseid

Ta teenib elatist vootmisega: mängib arvutimänge ja kannab seda teistele vaatamiseks internetis üle.

Eile voodeti riigikogu arutelu venekeelsete koolide eestikeelsele õppele ülemineku kohta – nägid sa seda voogu?

Me voome pidevalt Spotifyst muusikat ja Netflixist filme – nii ei pea ootama allalaadimist ega koormama kõvaketast.

4. Improviseerima

Tegusõnal improviseerima on kaks põhitähendust: 1) ilma ettevalmistuseta esitamise ajal looma (esituskunstide puhul, nagu improvisatsiooniline teater, muusika jne), 2) piiratud ajaga ja/või piiratud vahenditega koostama, korraldama või toime tulema (oludele reageerima). Improviseerida võib komöödiasketši, muusikat, lahendust probleemile, õhtusööki, varjualust, tööriistu jne.

Makeshift, jury-rigged

Inglise keeles on improviseeritud asjade kohta lisaks kasutusel ka omadussõnad makeshift, jury-rigged. Nendega kirjeldatakse konkreetselt improviseeritud ainelist vara, st mitte muusikat, näidendi stseeni jms, vaid käega katsutavaid asju, ning eesti keelde tõlgitakse neid sageli sõnaga ajutine. Ent kuigi sellised improviseeritud asjad on harilikult ka ajutised, ei räägi see kogu lugu, sest makeshift ja jury-rigged väljendavad eelkõige seda, et miski on valmistatud hädaolukorras käepärastest (millegi poolest puudulikest) materjalidest või vahenditest ning ei ole seetõttu kõige parema kvaliteediga või parim võimalik lahendus probleemile.

Algtüvest: improvisus

See tähendab, et täpseim keelend kirjeldatud mõistete väljendamiseks eesti keeles on siiski võõrsõna improviseerima ja selle tuletised. Nagu näha, on seda sõna võimalik kasutada väga mitmekülgselt, mis on tõenäoliselt ka põhjus, miks meil ei ole senini selle kõrvale tekkinud omatüvelist rööpvormi – raske on leida tüve, mis hõlmaks kasvõi piltlikult kõiki neid tähendusi. Tegelikult on olukord samasugune enamikus Euroopa keeltes: omatüvelised sõnad selle mõiste tähistamiseks on minu teada olemas vaid ungari, iiri ja võib-olla veel mõnes üksikus keeles. Teistes keeltes kasutatakse ladina tüvest improvisus (ettenägematu) tuletatud keelendeid.

Sõnaloome alussõna valimine: varmas

Aga see ei tähenda, et ei võiks proovida üht sellist sõna tekitada. Sealjuures seisneb raskus peamiselt selles, kuidas tuua ühe sõna või väljendi alla tegusõna improviseerima eelnimetatud kaks põhitähendust, st ilma ettevalmistuseta, eelneva harjutamiseta looma ja esitama ning piiratud aja või vahenditega valmistama, toime tulema. Võib öelda, et üks improviseerija peab olema leidlik, tragi, hakkaja, varmas. Ühelt poolt võtakski aluseks viimase sõna: varmas.

Keeleuuendused: varmistama ja varmima

Teiselt poolt tähendab improviseerimine sageli millegi valmistamist. Seetõttu ja ka teatud sarnasuse pärast võtaks esimese valitud alussõnaga veel teiseks aluseks sõna valmistama. Seejärel ei jää üle muud, kui need kaks kokku sulatada, saades nii sõna varmistama, mis tähendaks improviseerima, varmalt valmistama, varmalt toimima.

Varmistis ehk varme

varmistis

Keeleuuendused: varmistis ja varme

Sellest on omakorda võimalik tuletada tegusõna varmima, mis tähendaks varmistamise (improviseerimise) tulemusel valmima. Improviseeritud (ingl improvised, ka makeshift, jury-rigged) asju saaks aga nimetada varmistatud asjadeks või lühemalt varmisasjadeks, näiteks makeshift raft oleks eesti keeles varmisparv. Ning kõige lõpuks saaks selle kõige alusel tuletada veel ka üldsõna igasuguste varmistamissaaduste märkimiseks, see oleks varmistis (vrdl valmistama ja valmistis) või varme (vrdl välmima ja välme).

Näitelauseid

Külalised saabusid etteteatamata, mõistagi näljastena, mistõttu pidime õhtusöögi varmistama.

Artistilt endalt tema eluajal kunagi küll kinnitust ei küsitud, kuid rahvasuu räägib, et selle loo kitarrisoolo olevat täielikult salvestamise käigus varmistatud.

Metsast leiti varmisvarjualune, kividest ja okstest varmistatud tööriistu ning muid varmistisi/varmeid, mille alusel võib arvata, et otsitav peatus seal pikemalt.

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.

  Aitame sul välisturule siseneda

  Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

  Usalda oma tõlge meie kätesse. Tõlgime kiiresti ja täpselt.

  Mõned Toimetaja tõlkebüroo kliendid

  Baltika tallinn
  Bolt tallinn
  CGI_Tallinn
  Eesti_Energia_tallinn
  Töötukassa valge
  elektrilevi Tallinn
  maakohus
  KPMG tallinnas
  Maxima tallinn
  merko Tallinnas
  Regionaalhaigla_logo_Põhja-Eesti
  Tallinna tehnikaülikool
  nordecon tallinnas
  rahva raamat tallinnas
  tradehouse tallinnas
  Uusmaa kinnisvara tallinnas
  varrak tallinnas

  SAADA MEILE PÄRING!

  Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.