prantsuse-tõlge

Miks tellida prantsuse tõlge Toimetaja tõlkebüroost?

Väga hea prantsuse keele tõlketeenus 

Toimetaja tõlkebüroole on antud rahvusvaheline ISO 17100:2015 kvaliteedisertifikaat, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroo järgib kõiki nõudeid, mis on kehtestatud tõlketeenuse osutamisele. Meie tõlkebüroost tellitud tõlge prantsuse keelest vastab algtekstile, on veatu ja ladus. Peame tõlkides silmas, et tõlke lugeja või kasutaja saaks tekstist aru soovitud viisil. Väga hea tõlge tähendab meile seda, et tõlgitud sõnumit mõistavad nii sinu prantsuse keelt kõnelev koostööpartner, klient kui ka kolleeg, olenemata sellest, milline on nende taust. Meie büroos valminud tõlge on terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Parima tulemuse saavutamiseks küsime lisainfot ja kui vaja, vaatame üle ka lähteteksti. Samuti lokaliseerime tõlke soovi korral Prantsuse turu jaoks – see on eriti oluline näiteks kodulehe, reklaamteksti, ohutuskaardi jms tõlkimisel.

prantsuse tõlge

Prantsuse tõlge valmib kiiresti

Töötame kiiresti. Tõlkeprotsessi muudavad kiiremaks suurepärane tehniline võimekus, kogenud tõlkijad ja sujuvad protsessid. Vastame kirjadele alati esimesel võimalusel. Samuti tegutseme kiiresti hinnapakkumisi koostades. Vajaduse korral saame ühe teksti tõlkimisse kaasata mitu tõlkijat. Meie töökiirust suurendab pidevalt täiustuv neuromasintõlge. Tänapäeva tarkvara võimaldab arvestada tekstides esinevaid kordusi: ka see muudab tööprotsessi kiiremaks. Meie tööprotsess prantsuse keelde tõlkimisel on efektiivne ja paindlik ning otsused sünnivad ruttu. Tänu sellele julgeme öelda, et Toimetaja tõlkebüroo on üks kiiremaid tõlketeenuse pakkujaid.

kiire prantsuse tõlge

Prantsuse tõlge mõistliku hinnaga

Toimetaja tõlkebüroo pakub suurepärase hinna ja kvaliteedi suhtega tõlget. Tõlkimine toimub tänapäevaste tehnoloogiate abil ja tõlkeprotsessi on kaasatud nii magistrikraadiga tõlkija kui ka elukutseline keeletoimetaja. Prantsuse keele suunal võimaldab konkurentsivõimelist hinda pakkuda nutika tõlketarkvara ja pidevalt täiustuva neuromasintõlke kasutamine. Pakume tekstides korduvate segmentide arvelt allahindlust. Kõige olulisemat rolli mängib see püsikoostöö korral, sest pidevalt sarnaseid tekste tõlkides muutub püsikliendi jaoks tõlke ühikuhind järjest soodsamaks. Tõlgime iga tekstisegmenti vaid ühe korra – ja ka sina ei pea selle eest mitu korda maksma. Tänu sellele võid kindel olla, et meie käest saad hea pakkumise.

soodne prantsuse tõlge

Sujuv tõlkimise protsess

Tõlkeprotsess on sulle mugav ja märkamatu. Kasutame oma teadmisi ja kogemusi, et luua lahendusi, mis võimaldavad hallata tõlketöid süsteemselt koos tõlkemälu, terminibaasi ning keskse töövoosüsteemiga. Teame, et projektijuhtimine on enamat kui lihtsalt teksti ühest keelest teise tõlkimise korraldamine. Töövoog mängib üliolulist rolli selles, et prantsuse tõlke tellimisel oleks sinu kogemus stressivaba, eelarve läbipaistev ja töö valmiks kiiresti. Selle nimel oleme kõik aeganõudvad standardtegevused miinimumini viinud või automatiseerinud. Just tänu sellele võid kindel olla, et tõlkeprojekti eelarve ja töö valmimise tähtaeg vastavad sinu ootustele.

mugav prantsuse tõlge

Tagame konfidentsiaalsuse

Tagame kõikide tõlgitavate tekstide konfidentsiaalsuse. Digiturvalisus, andmekaitse ja konfidentsiaalsus on aspektid, millesse suhtume iga tõlketöö puhul väga tõsiselt. Konfidentsiaalsuskokkulepe sisaldub tõlketeenuse osutamise lepingus. Vajaduse korral sõlmime eraldi konfidentsiaalsuslepingu. Andmelekke riski aitavad vähendada tõlketarkvara kasutamine ja andmete varundamine turvalises serveris. Tänu tõlketarkvara kasutamisele puudub enamasti vajadus saata tõlkefaile e-kirja teel – see aitab vältida infoleket ja kirjade jõudmist vale adressaadini. Meie tõlkeprotsess sisaldab ka reaalajas andmete varundamist, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroos on sinu prantsuse tõlge kindlates kätes.

konfidentsiaalne prantsuse tõlge

Kõik tõlkega seotud teenused ühest büroost

Soovime, et sul oleks meiega mugav koostööd teha. Püüame vastu tulla kõigile sinu soovidele, mis puudutavad tõlkimisttoimetamistsisuloomet ja nendega seotud teenuseid. Nii pakume ka võõrkeelset kodulehe optimeerimist ja e-poe lokaliseerimist. Samuti kuuluvad meie teenuste hulka tõlkekonsultatsioon, tõlkemälu loomine, tõlkekvaliteedi hindamine, pealelugemine (voice-over) ja dubleerimine. Ka tõlgitud teksti küljendamine, kujundamine ja trükkimine on teenused, mida oma klientidele hea meelega pakume. Seda kõike selleks, et sul oleks mugav ja saaksid lisaks prantsuse keele tõlketeenusele ka teised vajalikud teenused ühest kohast.

prantsuse tõlkebüroo

Külli

Külli on Toimetaja tõlkevaldkonna juht. Ta on töötanud tõlkijana üle 15 aasta ja õppinud tõlkimist Tallinna Ülikoolis. Külli on perfektsionist, kes töötab alati parima tulemuse nimel. Lisaks on ta kiirlugeja. Küllil on äärmiselt hea tehniline taiplikkus ja eksimatu võime eelseisvaid suundumusi ette näha.

Toimetaja tegevjuht

Toimetaja tõlkebüroo pakub kvaliteetset tõlketeenust ning säästab sinu aega ja raha

Tellimuse esitamiseks saada e-kiri või täida päringuvorm järgmise infoga:

  • millist teenust soovid;
  • millistes keeltes teenust vajad;
  • milline on töö tähtaeg?

Lisa ka täiendav teave või fail, et saaksime seda analüüsida ja teha täpse pakkumise.

Saadame hinnapakkumuse juba tunni jooksul.

Saada_päring

Tehnikatõlge prantsuse keelde

Tehnikatõlge hõlmab valdkondi nagu tehnika, ehitus, keskkonnakaitse ja -tehnoloogia, infotehnoloogia, transport, automaatika ja palju muud. Levinud tehnikatõlke tekstitüübid on näiteks kasutus- ja ohutusjuhendid, kiir- ja häälestusjuhendid, aruanded ja rakendused. Tehnikatõlge ehk tehniline tõlge moodustab Toimetaja tõlkebüroo teenustest väga olulise osa. Pakume kasutusjuhendi tõlkimist prantsuse keelde, IT-tõlget prantsuse keelde, rakenduse lokaliseerimist Prantsuse turule ja palju teisi teenuseid.

tehnikatekstide tõlkimine prantsuse keelde

Kodulehe tõlge prantsuse keelde

Kodulehe tõlkimine on üks meie populaarsemaid teenuseid. Kvaliteetne kodulehe tõlge jätab ettevõttest klientidele usaldusväärse mulje. Just sellepärast tõlgime sinu ettevõtte kodulehe prantsuse keelde mugavalt, kiirelt ja kvaliteeti silmas pidades. Kodulehetekstide käsitsi kopeerimine ja sisestamine on minevik – kasutame veebiteksti automaatseks ekspordiks ja tõlgete impordiks nutikat tehnoloogiat. Toimetaja tõlkebüroo prantsuse keele tõlkijatel ja toimetajatel on SEO-teadmised ning kodulehtede, veebitekstide ja blogipostituste tõlkimisel võtame arvesse prantsuse keele strateegilisi märksõnu.

kodulehe tõlkimine prantsuse keelde

Majandustõlge prantsuse keelde

Majandustõlge moodustab olulise valdkonna, mille alla kuuluvad näiteks majandusaasta aruande tõlge prantsuse keelde ning raamatupidamisdokumentide, pangaväljavõtte või maksutõendi tõlkimine prantsuse keelde. Prantsuse keele majandustõlke valdkonnas on Toimetaja tõlkebüroo eelised finantsspetsiifilise sõnavara ning raamatupidamis- ja pangandusterminite tundmine, konfidentsiaalsus, kiirus, meeldiv suhtlus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

majandustõlge prantsuse keelde

Õigustõlge prantsuse keelde

Õigustõlge hõlmab lepingute, kohtudokumentide ja õigusaktide tõlkimist prantsuse keelde. Kõigi tekstide tõlkimisel prantsuse keelde kasutame ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et tõlge oleks terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Toimetaja tõlkebüroo peab kinni ka rangetest isikuandmete kaitse reeglitest ja konfidentsiaalsusnõuetest, mis on õigustõlke puhul väga olulised.

õigustekstide tõlkimine prantsuse keelde

Turundustõlge prantsuse keelde

Turundusteksti tõlkimine prantsuse keelde on õnnestunud juhul, kui turundussõnum antakse teises keeles adekvaatselt edasi, valminud prantsuse tõlge kannab endas brändi väärtusi ja stiili ning miski ei reeda, et tegemist on tõlkega. Turundusteksti alla võib liigitada tootekirjelduse, kodulehe, e-poe, lühiülevaate, artikli, tunnuslause, reklaami, kampaaniasõnumi, müügipakkumise, ettevõtte missiooni ja visiooni või brändi väärtuste tõlkimise prantsuse keelde. Peale turundusteksti tõlkimise on Toimetaja tõlkebüroo ka prantsusekeelse lokaliseerimise ja transkreatsiooni ehk loomingulise tõlkimise asjatundja.

turundustekstide tõlkimine prantsuse keelde

Teadustekstide tõlkimine prantsuse keelde

Teadustekstide tõlkimine prantsuse keelde on samuti üks meie tõlketeenuseid. Meie klientide hulka kuuluvad Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Teadusagentuur, Eesti Geoloogiateenistus, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Haridus- ja Teadusministeerium jpt. Teadusartiklite ja doktoritööde tõlkimisel prantsuse keelde pöörame tähelepanu valdkonna terminoloogiale ja koostööle teadusteksti tõlke tellijaga, et tagada kvaliteetne tõlge.

teadustekstide tõlkimine prantsuse keelde

Meditsiinitõlge prantsuse keelde

Meditsiinitõlge prantsuse keelde on näiteks meditsiiniseadme kasutusjuhendi, ravimiinfo, patsiendi infolehe, haigusloo, ravimiuuringu vms tõlkimine prantsuse keelde. Kasutame kõikide tekstide tõlkimisel prantsuse keelde ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et prantsuse tõlge oleks täpne, valmiks õigel ajal ja järgiks teisi kvaliteedistandardi nõudeid. Samuti iseloomustavad Toimetaja tõlkebürood konfidentsiaalsus, kiirus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

meditsiinitekstide tõlkimine prantsuse keelde

Ohutuskaardi tõlkimine prantsuse keelde

Ohutuskaart on dokument, mis annab teavet selle kohta, kuidas tagada kemikaali ohutu kasutamine kogu tarneahelas. Kuna ohutuskaardi esitaja vastutab muu hulgas selle sisu eest, on kõige parem usaldada ohutuskaartide tõlkimine prantsuse keelde Toimetaja tõlkebüroole. Me mitte ainult ei tõlgi, vaid tunneme ära ka võimalikud sisulised puudujäägid ja ebakõlad. Meil on ohutuskaartide tõlkimises prantsuse keelde pikaajaline kogemus. Lähtume ohutuskaartide tõlkimisel keelde alati kõige uuematest asjaomastest õigusaktidest ja ametlikest terminitest, et tagada ohutuskaardi tõlke nõuetekohasus, selgus ja täpsus.

ohutuskaartide tõlkimine prantsuse keelde

Tarkvara lokaliseerimine Prantsuse turule

Tarkvara lokaliseerimine on arvutiprogrammi või mobiilirakenduse tõlkimine ja kohandamine Prantsuse turu jaoks. Tarkvara lokaliseerimine võtab arvesse Prantsuse kasutajate eelistusi, vajadusi ja harjumusi. Tarkvara lokaliseerimisele pühenduvad Toimetaja tõlkebüroo tõlkijad, kes valdavad prantsuse keelt emakeelena ja tunnevad end IT-alaseid probleeme lahendades koduselt.

tarkvara lokaliseerimine prantsuse

Suuline tõlge prantsuse keelde

Suuline tõlge, sosintõlge, kaugtõlge, konverentstõlge ja järeltõlge prantsuse keelde on tõlketeenused, mida vajatakse üritustel, koosolekutel, koolitustel, kohtumistel, notariaalsete tehingute juures ja mujal. Toimetaja tõlkebüroo prantsuse keele tõlgid on oma ala professionaalid, keda iseloomustab pikaajaline kogemus eri valdkondades. Aitame ka erinevates suulise tõlke teenustes orienteeruda ja sobivaima välja valida.

suuline tõlge prantsuse keelde

Vandetõlge prantsuse keelde

Vandetõlge on ametlik dokumentide tõlkimise teenus prantsuse keelde ja Toimetaja tõlkebüroo pakub seda koostöös prantsuse keele vandetõlkidega. Prantsuse keele vandetõlk vastutab tõlke õigsuse eest ning kinnitab selle oma allkirja ja pitseriga. Kui näiteks kooli sisseastumiseks, reisimiseks või kohtule esitamiseks on vaja kinnitatud tõlget prantsuse keelest, tähendab see, et seda võib teha üksnes vandetõlk.

vandetõlge prantsuse keelde

Parim tõlge sünnib tarkvara ja inimsilma koostöös. Parim tõlge sünnib Toimetaja tõlkebüroos.

Keelesuunad

Eesti-prantsuse ja prantsuse-eesti tõlge

Eesti keelt räägib emakeelena umbes miljon inimest. Tõlgime eesti keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka eesti keelest prantsuse keelde. Saada meile prantsuse-eesti-prantsuse tõlke päring!

eesti tõlge

Inglise-prantsuse ja prantsuse-inglise tõlge

Inglise keelt kõneleb maailmas 1,5 miljardit inimest! Toimetaja tõlkebüroo tõlgib inglise keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka inglise keelest prantsuse keelde. Saada meile inglise-prantsuse-inglise tõlke päring!

inglise tõlge

Saksa-prantsuse ja prantsuse-saksa tõlge

Kord juba tehtud kirjavigu ei ole sakslaste ees hiljem kerge lunastada. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib saksa keelde kodulehti, e-poode, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka saksa keelest prantsuse keelde. Saada meile saksa-prantsuse-saksa tõlke päring! Ootame.

saksa-tõlge

Hispaania-prantsuse ja prantsuse-hispaania tõlge

Kas teadsid, et Hispaania ja Lõuna-Ameerika hispaania keel erinevad teineteisest? Toimetaja tõlkebüroo tõlgib hispaania keelde kodulehti, lepinguid ja palju muud. Tõlgime ka hispaania keelest prantsuse keelde. Saada meile hispaania-prantsuse-hispaania tõlke päring! 

hispaania tõlge

Itaalia-prantsuse ja prantsuse-itaalia tõlge

Itaalia keelt kõneleb ligikaudu 85 miljonit inimest üle maailma. Tõlgime itaalia keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka itaalia keelest prantsuse keelde. Saada meile itaalia-prantsuse-itaalia tõlke päring! Ootame.

Itaalia tõlge

Ukraina-prantsuse ja prantsuse-ukraina tõlge

Ukraina keelt räägib emakeelena enam kui 45 miljonit inimest. Tõlgime ukraina keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka ukraina keelest prantsuse keelde. Saada meile ukraina-prantsuse-ukraina tõlke päring! Ootame.

ukraina tõlge

Vene-prantsuse ja prantsuse-vene tõlge

Kas teadsid, et vene keeleruumis on hea tava kodulehtedel lugejat teietada, mitte sinatada? Toimetaja tõlkebüroo tõlgib vene keelde kodulehti, tootekirjeldusi, lepinguid ja palju muud. Tõlgime ka vene keelest prantsuse keelde. Saada meile vene-prantsuse-vene tõlke päring!

vene tõlge

Rootsi-prantsuse ja prantsuse-rootsi tõlge

Rootsi keelt räägib enam kui kümme miljonit inimest. Tõlgime rootsi-prantsuse-rootsi suunal kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Pakume kvaliteetset rootsi-prantsuse-rootsi tõlketeenust ning säästame sinu aega ja raha. Vastame päringule kahe tunniga. Loe lisa ja telli!

rootsi tõlge

Soome-prantsuse ja prantsuse-soome tõlge

Soome keelt kõneleb enam kui viis miljonit inimest. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib soome keelde kodulehti, e-poode, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka soome keelest prantsuse keelde. Saada meile soome-prantsuse-soome tõlke päring!

soome tõlge

Norra-prantsuse ja prantsuse-norra tõlge

Norra keelt kõneleb ligikaudu viis miljonit inimest. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib norra keelde kodulehti, e-poode, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka norra keelest prantsuse keelde. Saada meile norra-prantsuse-norra tõlke päring!

norra tõlge

Läti-prantsuse ja prantsuse-läti tõlge

Läti keelt räägib emakeelena enam kui miljon inimest. Tõlgime läti keelde veebilehti, e-poode, tootelehti, katalooge, müügitekste, dokumente ja palju, palju muud. Tõlgime ka läti keelest prantsuse keelde. Saada meile läti-prantsuse-läti tõlke päring! Ootame.

läti tõlge

Leedu-prantsuse ja prantsuse-leedu tõlge

Leedu keelt räägib emakeelena enam kui kaks miljonit inimest. Tõlgime leedu keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka leedu keelest prantsuse keelde. Saada meile leedu-prantsuse-leedu tõlke päring! Ootame.

leedu tõlge

Poola-prantsuse ja prantsuse-poola tõlge

Poola keele kõnelejaid on maailmas 38 miljonit. Tõlgime poola keelde veebilehti, e-poode, tootelehti, katalooge, müügitekste, dokumente ja palju muud. Tõlgime ka poola keelest prantsuse keelde. Saada meile poola-prantsuse-poola tõlke päring!

Poola tõlge

Usalda oma tõlge meie kätesse. Toimetaja tõlkebüroo agarad tõlkijad tõlgivad kiiresti ja täpselt.

Korduma kippuvad küsimused prantsuse keele tõlke kohta

Milline on prantsuse keele roll maailmas?

Prantsuse keel on Indo-Euroopa keelte perekonda kuuluv romaani keel. Prantsuse keele kõnelejaid on maailmas ligi 150 miljonit, kellest pooled räägivad prantsuse keelt emakeelena. See asetab prantsuse keele kõnelejate arvult maailmas 18. kohale. Prantsuse keel on ametlik riigikeel 29 riigis, millest rahvaarvult suurimad on Euroopas Prantsusmaa, Belgia ja Šveits, Aafrikas Kongo Demokraatlik Vabariik, Madagaskar ja Kamerun, Ameerikas Kanada, Haiti ja Saint-Martin ning Okeaanias Prantsuse Polüneesia, Vanuatu ja Uus-Kaledoonia. Prantsuse keel on tänaseni säilinud paljude riikide ametliku riigikeelena tulenevalt prantslaste pühendumusest nende alade koloniseerimisel. Demograafiliste projektsioonide kohaselt on 2025. aastaks prantsuse keele kõnelejaid 500 miljonit ja 2050. aastaks 650 miljonit. See tähendab, et arvatavasti suureneb prantsuse keele kõnelejate hulk lähikümnendite jooksul mitu korda.

Milline on prantsuse keele mõjuvõim?

Prantsuse keel on maailmas oluline diplomaatiakeel, olles üks ÜROEuroopa LiiduNATORahvusvahelise OlümpiakomiteeEuroopa ÜlemkoguOECDEurovisiooni lauluvõistluseEuroopa Kosmoseagentuuri ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni ametlikest keeltest. Samuti on prantsuse keel oluline õiguskeel. Näiteks on prantsuse keel – inglise keele kõrval – Euroopa Inimõiguste Kohtu ametlik keel. Prantsuse keelt õpetatakse esimese võõrkeelena Suurbritannias, Iirimaal ja Kanada inglise keelt kõnelevas osas. Kuna prantsuse keel on niivõrd paljude organisatsioonide, Euroopa Liidu allüksuste ja riiklike asutuste ametlik keel, on see üks maailma levinumaid keeli. See on peale inglise keele ainus keel, mida räägitakse igal kontinendil.

Mida Toimetaja tõlkebüroo prantsuse keelde tõlgib?

Tõlgime prantsuse keelest seaduseid, Euroopa Liidu määruseid, direktiive ja kohtuotsuseid. Prantsuse keelde tõlgime enamasti  tootetutvustusi, kodulehekülgi, ekspordimaterjale, dokumente ja kirju. Prantsuse keelest ja prantsuse keelde tõlgib Toimetaja tõlkebüroo ka turundusmaterjale, korporatiivseid dokumente ja kodulehti. Prantsuse keele oskajaid on vähem kui saksa keele oskajaid, aga rohkem kui hispaania keele oskajaid. Sama lugu on prantsuse keele tõlkijatega. Teeme koostööd vilunud prantsuse tõlkijate ja toimetajatega, kes annavad endast alati parima, et kliendid tõlketööga rahule jääksid.

Mida silmas pidada prantsuse keele tõlketeenuse tellimisel?

Tõlgime nii prantsuse keelest kui ka prantsuse keelde. Prantsuse tõlke hind oleneb tõlgitava teksti ainevaldkonnast, kasutusalast, lähte- ja sihtteksti vormingust, tõlketöö tähtajast ja tõlke mahust. Korduvate tõlkesegmentide korral võib püsiklient saada allahindlust. Tõlke tellimiseks saada meile e-kiri koos tõlget vajava tekstiga. Kui tekst ei ole kättesaadav, siis saada teksti eeldatav maht. Teeme koostööd prantsuse tõlkijate ja toimetajatega, kes kõnelevad prantsuse keelt emakeelena, on elanud prantsuse keelekeskkonnas või kelle prantsuse keele oskus on kõrgeimal tasemel. Toimetaja tõlkebüroo tõlkijad ja projektijuhid teevad oma tööd hingega ja annavad endast alati parima, et klient tõlkega rahule jääks.

Mille poolest on prantsuse keel huvitav?

Pikim prantsuse sõna on anticonstitutionnellement, mis tähendab „põhiseadusvastaselt”. Prantsuse keeles on mõned sõnad, milles on kolm e-tähte, näiteks „créée” (ehk „loodud”) ja „agréée” (ehk „heaks kiidetud”). Prantsusmaa pikim kohanimi on Kirde-Prantsusmaal asuv Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Issoni-nimeline kohalik omavalitsus, Prantsusmaa lühim kohanimi on aga Y-nimeline küla.

Millised on huvitavad prantsuskeelsed väljendid?

Keelenüansside märkamine, vaatlemine ja analüüsimine annavad aimu ka kultuuri iseloomulikest tunnustest. Toidukultuur ja söömisega seonduv on Prantsusmaal kesksel kohal ning sellele viitavad ka paljud prantsuse keeles kasutusel olevad kõnekäänud ja väljendid. Et väljendada seda, kui asjad muutuvad inetuks, öeldakse prantsuse keeles näiteks tourner au vinaigre ehk otsetõlkes „asjad muutuvad äädikaks”. Enesevalitsuse kaotamist saab kirjeldada prantsuskeelse väljendi avoir la moutarde qui monte au nez abil, mis tähendab „sinep tõuseb ninast üles”. Prantsuse keeles öeldakse halva enesetunde kohta ne pas être dans son assiette, mis otsetõlkes tähendab, et ei olda oma taldrikus. Kui prantslased tahavad aga öelda „mitte midagi”, ütlevad nad pour une bouchée de pain ehk „suutäis leiba”. Kõik need sõnad – äädikas, sinep, leib ja taldrik – seonduvad toiduga.

Mida silmas pidada prantsuskeelsele turule sisenemisel?

Prantsuse keel on korraga uhke ja tagasihoidlik, sensuaalne ja ametlik, kõlav ja pehme. Ja see kehtib ka prantslaste endi kohta. Prantsusmaal on alguse saanud mitmeid korporatsioone, mis on üle maailma kanda kinnitanud ja tegutsevad näiteks meditsiini, põllumajanduse või toidutööstuse valdkonnas. Prantsuse turg on ka atraktiivne eksporditurg. Ning prantsuskeelsele turule sisenemisel on võimalik kiiremini ja suurema tõenäosusega edu saavutada prantslaste reeglite järgi mängides.

  • Viisakus on oluline! Pöördu teise inimese poole viisakalt, kasutades tiitlit Monsieur või Madame ja nimetades teda nii ees- kui ka perekonnanime pidi.
  • Käepigistus on kerge! Prantslased annavad kätt väga lõdvalt ja kergelt, nagu neil oleks parasjagu kiire. Seega, prantslastele omane lõtv käepigistus ei tähenda vähest huvi.
  • Riietus on tähtis! Rõivad peavad olema kvaliteetsed, ehted maitsekad ja aksessuaarid hinnalised. Ketsid ei sobi ja ärikohtumisele ajamata habemega ilmuda ei ole samuti hea idee.
  • Käed laua peale! Ärilõunad on Prantsusmaal levinud. Ärilõuna vältab tunde ja asjast hakatakse rääkima peale magustoitu. Viisakusreegel on see, et käed peavad olema lõuna ajal laua peal, mitte laua all.
  • Survestamine ei ole hea idee! Agressiivse müügitaktikaga Prantsusmaal palju ei saavuta. Otsustaja on kõige kõrgem ülemus ja otsus võtab aega. Tuleb kannatust varuda.
  • Jutule vahelesegamine on viisakas! Teise jutu katkestamine küsimusega või lause lõpetamine on Prantsusmaal viisakas, sest see näitab kuulaja huvi teema vastu. Oma poolehoiu näitamiseks on hea mõte kõneleja jutu katkestamine küsimusega.

Mida prantsuse keelest ja prantsuse keelde tõlgime?

Tõlgime prantsuse keele suunal seaduseid, määruseid, direktiive, kohtuotsuseid, dokumente, tehnilisi tekste, meditsiinitekste, kasutusjuhendeid, turundustekste, müügimaterjale, katalooge, tootedokumentatsiooni, tootekirjeldusi, kodulehekülgi, rakendusi, programme ja kirju. Lisaks pakume oma klientidele soovi korral ka tõlgete küljendamist, kujundamist, tõlgete sisestamist kodulehele ja trükiteenuseid. Tõlkesoovi korral saadameile päring ja saadame mõne tunni jooksul hinnapakkumise.

Vaata veel

TOIMETAJA TÕLKEBÜROO, TÕLKETEENUS, TOIMETAMISTEENUS, SISULOOMELISATEENUSED, MEIST, TÕLKETEENUSED, TÕLKIJAD

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Usalda oma tõlge meie kätesse. Tõlgime kiiresti ja täpselt.

Mõned Toimetaja tõlkebüroo kliendid

Baltika tallinn
Bolt tallinn
CGI_Tallinn
Eesti_Energia_tallinn
Töötukassa valge
elektrilevi Tallinn
maakohus
KPMG tallinnas
Maxima tallinn
merko Tallinnas
Regionaalhaigla_logo_Põhja-Eesti
Tallinna tehnikaülikool
nordecon tallinnas
rahva raamat tallinnas
tradehouse tallinnas
Uusmaa kinnisvara tallinnas
varrak tallinnas

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.