fbpx
Keelesuunad
Menüü

Eksport Soome

Soome on Eesti jaoks Rootsi ja Norra kõrval ahvatlev eksporditurg. Koguni 15,7% kogu meie väliskaubandusest oli 2016. aastal seotud Soomega. Stabiilse majanduse, kõrge elatustaseme ja meile soodsa geograafilise asukoha tõttu on Soome turule sisenemine paljudele suurepärane võimalus. Suurimad Soome impordipartnerid on Saksamaa, Rootsi, USA, Holland ja Venemaa. Meie tõlkebüroo pakub soome keele tõlkeid, soomekeelset sisuloomet, keeletoimetamist ja soomekeelsete kodulehtede optimeerimist.

soome eksport

Soome keel kõlab meile arusaadavalt

Soome keel on meile tuttav. Soome keel kuulub – nagu eesti keel – Uurali keelte hulka. Soome keelt kõneleb emakeelena 5,2 miljonit inimest.

Soome keele kõnelejaid on Soomes ligi viis miljonit. Lisaks elab ühtekokku miljon soome keele rääkijat Rootsis ja Loode-Venemaal (Karjalas). Soome diasporaa ehk võõras riigis hajali elav vähemus on olemas Eestis, Norras, Ameerika Ühendriikides, Venemaal ja Kanadas. Enamik soomlasi räägib väga hästi ka inglise keelt, nende teine keel on tihti rootsi keel. Soome rahvastikust 6% on rootslased, kelle emakeel on rootsi keel. Samuti elab Soomes märkimisväärne hulk eestlasi, 2015. aasta andmetel üle 50 000.

Kuna soome keel ei kuulu maailmas levinumate keelte hulka ja suurem osa soomlasi räägib vabalt ka inglise keelt, ei ole tingimata vajalik kodulehte, tooteinfot ja kõiki turundusmaterjale soome keelde tõlkida. Küll osutub müügimaterjalide ja tootekataloogide tõlkimine soome keelde vajalikuks juhul, kui Soome on teie peamine eksporditurg. Soome turule sisenemise kohta leiab põhjalikku infot siit.

Soome keelest saab lugeda pikemalt siin.

Soome keele rääkijate arv. Rootsi keele rääkijate arv. Taani keele rääkijate arv. Norra keele rääkijate arv. Eesti keele rääkijate arv.

Eksport Soome

Soome majandus on stabiilne ja tugev. Soome SKP-d võib võrrelda teiste Lääne-Euroopa riikide, näiteks Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia sisemajanduse koguproduktiga. 70,6% Soome SKP-st moodustavad teenused, tööstuse osakaal on 26,9% ja põllumajandus annab 2,5%. Soome on meile hea eksporditurg, sest tarbijaid on rohkem kui Eestis, asukoht on soodne ja ärikultuur on meie omaga sarnane. Soome turule sisenemist kaaludes võib põhjalikku taustinfot leida Välisministeeriumi kodulehelt. Lisainfot leiate ka Soome-Eesti Kaubanduskoja kodulehelt.

Soome importartiklid

Riigid, kes impordivad Soome turule enim oma tooteid, on Saksamaa, Rootsi, Venemaa, Holland ja Taani. Soome soovib importida toidukaupu, petrooleumi, kemikaale, transpordivarustust, rauda ja terast, masinaid, arvuteid ja teisi elektroonikatööstuse tooteid, tekstiili ja kangaid ning teravilja. Graafik näitab, mida Soome impordib.

Soome importartiklid

Soome turule sisenemine – Soome turu analüüs

Enne uuele turule sisenemist tuleb uut turukeskkonda oma pakutava toote või teenuse seisukohast analüüsida. Seejärel tuleb paika panna ekspordistrateegia. Strateegia tähendab kõikidest võimalikest tegutsemisviisidest teatud tegutsemisviiside valimist. Valitakse need tegutsemisviisid, kus ettevõttel on suurem võimalus väiksema vaevaga parimaid tulemusi saavutada – teisisõnu väiksema kuluga suuremat tulu teenida. Tihtipeale on sellis(t)e tegutsemisviisi(de) leidmine seotud konkurentsieelise rõhutamise või realiseerimisega.

Kõige tuntum, lihtsam ja levinum strateegia loomise analüüsimudel on SWOT-analüüs (TNVO-analüüs).

Kuidas kasutada SWOT-analüüsi eksporditurule sisenemisel?

SWOT analüüs

SWOT-analüüsi jaoks pange kirja oma ettevõtte, toote või teenuse tugevused ja nõrkused ning eksporditurul valitsevad võimalused ja ohud.

Pange kirja oma toote või teenuse tugevused

Tugevused on nimekiri kõigest, mida ettevõttes õigesti tehakse. Et tugevused meelde tuleksid ja ükski kahe silma vahele ei jääks, mõelge järgmistele küsimustele.

 • Mis eristab teie toodet konkurentide toodetest?
 • Millised ressursid on teie käsutuses?
 • Millised varad (kapital, krediit, tehnoloogia, kliendisuhted) on teil olemas?
 • Kas teil on tugev teadus- ja arendustegevus?

Lugege üles oma toote või teenuse nõrkused

Nõrkused on sellised aspektid, mis on konkurentidel paremad kui teie tootel või teenusel. Nõrkuste väljaselgitamiseks mõelge järgmistele küsimustele.

 • Mis on teie tootel või teenusel puudu?
 • Millised ressursid on piiratud?
 • Kas teie toodet, teenust või äritegevust iseloomustab midagi, millega te pole rahul?
 • Mida tuleb toote või teenuse juures parandada, et tugevaimale konkurendile järele jõuda?

Kirjutage üles kõik võimalused, mis teie tootel või teenusel uuel turul on

Võimalused on tingimused, millel põhineb teie toote, teenuse või äritegevuse edu uuel turul. Abiks on järgmised küsimused.

 • Millised trendid teie tegevusalal uuel turul valitsevad?
 • Kujutlege oma toote või teenuse tulevikku eksporditurul – milline see on?
 • Millised võimalused uuel turul eksisteerivad?
 • Kuidas saate nendest võimalustest kasu lõigata?

Pange kirja kõik ohud, mis teie toodet või teenust eksporditurul varitsevad

„Ohud” on välised tingimused, mida te kontrollida ei suuda ja mis võivad teie strateegia või äritegevuse uuel turul ohtu seada. Ohtudest võib kasu lõigata, kui teil on olemas plaan, kuidas nendega toime tulla. Abistavad küsimused on järgmised.

 • Milliseid faktorid võivad eksporditurul teie ärile ohtu kujutada?
 • Mis võib põhjustada teie kasumi kahanemist või tulu saamata jäämist uuel turul?
 • Mis iseloomustab teie konkurente, kes eksporditurul tegutsevad?
 • Kas teie turundus saab uuel turul olema sama efektiivne kui koduturul?

SWOT-analüüs

Kui olete kõik need küsimused läbi mõelnud ning 3–6 tugevust, nõrkust, võimalust ja ohtu kirja pannud, vajab saadud ülevaade analüüsi.

Analüüsimiseks leidke vastus küsimusele, milliseid toote või teenuse tugevusi saaksite arendada, et ära kasutada võimalusi, mida uuele turule sisenemine teile pakub? Seejuures arvestage ohtude ja oma nõrkustega. Saadud vastus on teie ekspordistrateegia tuum.

TÕLKIMINE SOOME TURULE SISENEMISEL

1. KODULEHE TÕLKIMINE SOOME KEELDE 

Tõlgime soome keelde nii turundustekstid kui ka kodulehe. Kodulehe tõlkimisel võime tõlkida vaid need kodulehe alamleheküljed, millele tõlget soovite. Ekspordime vajaduse korral tõlgitava teksti kodulehelt ja impordime tõlke kodulehele tagasi.

2.   MEDITSIINITEKSTIDE TÕLKIMINE SOOME KEELDE

Oleme teile abiks ka meditsiinitekstide tõlkimisel soome keelde. Teeme koostööd meditsiinitekstide tõlkijatega eesti-soome ja soome-eesti suunal. Kui vaja, kaasame tõlketööd konsulteerima ka meditsiiniala asjatundja.

 

3. TEHNIKATEKSTIDE TÕLKIMINE SOOME KEELDE

Vajaduse korral tõlgime soome keelde kasutusjuhendid, tehnilise dokumentatsiooni ja spetsiifilised tootekirjeldused. Meil on pikaajaline ja mitmekülgne kogemus tehnikatekstide tõlkimises. Meie soome-eesti ja eesti-soome tõlkijatel lähevad silmad särama, kui nad soome keele tõlget vajava kasutusjuhendiga tutvuvad.

SOOMEKEELSE TÕLKE TELLIMISE MEELESPEA!

 • Selgitage meile tõlke tellimisel ka seda, milleks teil tõlget vaja läheb

Saame teie teksti kasutusala järgi otsustada, milline tõlkija sobib teksti tõlkimiseks kõige paremini ja milliseid eksperte on vaja veel tõlke valmimisse kaasata.

 

 • Planeerige tõlketööd aegsasti ette

Andke meile aega, et saaksime teksti tõlkida, toimetada ja terminoloogiat kontrollida. Vajaduse korral teeme ka kiirtõlkeid, kuid standardtähtajaks valminud tõlge on soodsam.

 • Usaldage oluliste materjalide tõlkimine alati tõlkebüroole

Üksnes kogenud tõlkebüroo saab tänu heale meeskonnale, kogemustele, tarkvaralahendustele ja kliendisuhtlusele tagada parima kvaliteediga tõlked.

Saatke meile päring.
Vastame teile juba tunni jooksul!

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Head tõlked viivad sinu äri uuele tasemele

Tutvu klientide tagasisidega

Otsisime tõlkebürood, et enda e-pood soome keelde tõlkida ja sõelal oli päris mitu valikut. Valisime lõpuks Toimetaja tõlkebüroo ja võin öelda, et oleme siiani selle otsusega äärmiselt rahule jäänud. E-poe tõlge oli küllaltki mahukas, seega leidsime iga natukese aja tagant siit-sealt tekstijuppe, mida olime unustanud tõlkesse saata. Tänu Toimetaja tõlkebüroo vastutulelikkusele saime aga alati töö väga kiirelt tehtud ning kogu e-poe tõlkeprotsess sujus kiiremini, kui olime algselt osanud oodata...

Punktid.ee

Korraldame suurüritust Tallinn Truck Show ning selle raames tellisime Toimetajalt pressiteate koostamise, pressiteate toimetamise ja pressiteate levitamise teenuse ning mõned tõlked. Jäime absoluutselt Toimetaja tõlkebüroo professionaalse suhtumise, kiiruse ja töö efektiivsusega rahule. Meie pressiteadet kajastati tänu Toimetaja heale tööle põhimõtteliselt kõigis eesti- ja venekeelsetes meediaportaalides. Soovitame 100%!

Forest Steel

Täname teid väga koostöö eest! Siiani on kõik tõlketööd tehtud professionaalselt, tõlkijad on pädevad ning tõlgitud tekstid, mis on tehnilised ja rasked, on mõistetavad ja korrektsed. Tõlkijad töötavad kiiresti ja peavad tähtaegadest kinni, mis on meile väga oluline. Klienditeenindus on professionaalne ja usaldusväärne. Ka hinnad on konkurentsivõimelised. Oleme teenusega väga rahul ja loodame seda meeldivat koostööd jätkata.

Icopal

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.