fbpx
Keelesuunad
Menüü

Eksport Norrasse

Eksport Norrasse viib  teie äri uuele tasemele. Norra on – Soome ja Rootsi kõrval – eestlastele paljutõotav eksporditurg. Norra elatustase on kõrge, majandus tugev ja ärikultuur meie omale lähedane. Eesti koguekspordist liikus 2016. aastal Norrasse 4%. Võrreldes Läti ja Leeduga on Eesti eksport Norrasse märkimisväärne. Toimetaja tõlkebüroo pakub Norra turule sisenejatele tõlketeenust, tekstide koostamist ja toimetamisteenust, mis aitavad teie ettevõttel Norras edu saavutada.

eksport norrasse

Norra keel

Norra keelt kõneleb emakeelena 5 miljonit inimest. Norra keele standardvorm on Bokmål.

Kõik Skandinaavia keelednorra keel, taani keel, rootsi keel, islandi keel ja fääri keel – põlvnevad vanapõhja keelest ehk vanaskandinaavia keelest. Seetõttu on rootsi, taani ja norra keel väga sarnased, kusjuures kaks viimast – taani keel ja norra keel – on veel eriti sarnased.

 

Norra keel lahknes taani keelest alles 19. sajandil Norra iseseisvusliikumise käigus. Norra keel on tonaalne keel – see kõlab lüüriliselt. Tonaalsus on indoeuroopa keelte seas harv nähtus, olles omane pigem Aasias kõneldavatele keeltele, näiteks hiina keelele.

 

Norra keelt on kerge õppida juhul, kui oskate juba inglise keelt, sest norra keel on ka üsna inglise keele sarnane. Norra keele grammatika on kohati imeliselt lihtne, näiteks käänatakse norrakeelseid tegusõnu olevikus, lisades sõna lõppu vaid r-tähe. Sõnade järjekord norrakeelses lauses sarnaneb ingliskeelse lause sõnade järjekorraga.

Põhjalikumalt saate norra keele kohta lugeda siin.

Soome keele rääkijate arv. Rootsi keele rääkijate arv. Taani keele rääkijate arv. Norra keele rääkijate arv. Eesti keele rääkijate arv.

Eksport Norrasse

Norra on eestlastele atraktiivne eksporditurg, sest Norra majandus on heal järjel ja ühiskond ostujõuline. Norra majanduse edu seisneb naftatööstuses, merekaubanduse ja laevaehitusega seonduvas, kalanduses ja kalakasvatuses ning puidutootmises ja -töötlemises. Norra majanduskasv on olnud stabiilne. Norralaste palgad ja elatustase on väga kõrged, seepärast on hea idee Eestis toodetud tooteid turustada Norras – neid saab müüa mitu korda kallima hinnaga kui Eestis. Eesti-norra majandussuhete kohta saab lisa lugeda Välisministeeriumi lehelt.

Norra peamised importartiklid

Norra impordib enim masinaid ja transpordivarustust, erinevaid tooteid, toitu ja toormaterjale, samuti õlisid ja määrdeid. Eesti ekspordib Norrasse puit- ja moodulmaju, metallkonstruktsioone, aga ka reklaammaterjale ja teisi trükitooteid. Graafik näitab, mida Norra impordib.

Norra importartiklid

Norra turule sisenemine – Norra turu analüüs

Enne uuele turule sisenemist tuleb uut turukeskkonda oma toote või teenuse kontekstis analüüsida. Ekspordituru analüüs on vajalik ka Norra turule sisenemisel. Üks võimalus ekspordituru makrokeskkonda analüüsida on DESTEP-analüüsimudeli kasutamine. Kui SWOT-analüüsimudel pakub hea ülevaate ettevõttest ja ekspordituru mikrokeskkonnast, siis DESTEP on hea vahend saada põhjalik ülevaade ekspordituru makrokeskkonnast.

DESTEP-mudeli kasutamine ekspordituru analüüsimiseks

DESTEP-mudeli kasutamisel märkige iga valdkonna kohta üles see, mis seostub teie toote ekspordiga Norra turule. Analüüsimisel on abiks järgmised küsimused.

DESTEP-mudel on näha joonisel.

DESTEP

Ekspordituru demograafilised aspektid

Demograafiliste jõudude hindamisel järgmistele küsimustele.

 • Millistest rahvustest rahvastik koosneb?

Näiteks Norra rahvastik koosneb norralastest, keda on umbes 5 miljonit, ja lisaks veel enam kui 600 000 sisserännanust, kelle arv üha kasvab.

 • Milline on rahvastiku tihedus ja asetus?

Norra rahvastikust ligi 80% on koondunud linnadesse.

 • Millised on geograafilised iseärasused?

Geograafiliste iseärasuste all peetakse silmas kliimat, ilmastikku, maastikku ja ökosüsteeme. Norra kliima on meie omaga sarnane, kuid veidi külmem. Ka Norras läheb talvel hilja valgeks ja vara pimedaks nagu Eestiski.

Ekspordituru majanduslikud aspektid

Majanduslike jõudude hindamisel mõelge järgmistele küsimustele.

 • Mis iseloomustab eksporditurgu?

Norra turgu iseloomustab stabiilsus, kasv ja edumeelsus.

 • Millised on ekspordituru finantstulemused?

Norra finantstulemused on stabiilsed. Norra majanduskasv on olnud viimastel aastatel üle 1%. Nii rikka riigi puhul näitab selline kasv stabiilsust. Norra finantsreservid on ulatuslikud, ületades Norra SKT.

 • Milline on majanduskliima ja kasvuperspektiiv?

Norra majanduskliima soosib uuenduslikke tooteid, individualiseeritud teenuseid ja kvaliteetseid kaupu. Turg kasvab lähiaastatel nendes sektorites kindlasti, turuturbulentsi võib tekitada vaid üleminek naftalt taastuvenergiaallikatele.

Ekspordituru sotsiaalsed ja kultuurilised aspektid

Sotsiaal-kultuuriliste jõudude hindamisel mõelge järgmistele küsimustele.

 • Millised on ekspordituru normid ja väärtused?

Norra turul valitsevad euroopalikud, humaansed väärtused. Norralased austavad inimõigusi, kohtlevad kõiki võrdselt, hoolivad keskkonnast ja panustavad võimaluste piires kogukonna arendamisesse.

 • Milline on ekspordituru ärikultuur ja suhtlustavad?

Norra ärikultuur on eestlastele mõistetav ja arusaadav. Ärikohtumistele hilineda ei ole viisakas, sobiv riietus on tagasihoidlik ja konsultatiivne müük toob head tulemused.

 • Milline on inimeste eluviis eksporditurul?

Norra ühiskond on kõrgelt arenenud. Uuendustest püütakse kasu lõigata, tööpäevad lõppevad varakult, inimesed tegelevad hobidega, täiendavad ennast ja reisivad tihti. Töö ja eraelu tasakaal on Norras olulisel kohal.

Ekspordituru tehnoloogilised aspektid

Tehnoloogiliste jõudude hindamisel mõelge järgmistele küsimustele.

 • Mis tasemel on ekspordituru tehnoloogiline oskusteave teid huvitavas sektoris?

Norra turg on tehnoloogiliselt väga hästi arenenud. Viige end enne turule sisenemist kurssi oma sektori viimaste tehnoloogiliste uuendustega.

 • Millised uuenduslikud tooted on eksporditurul juba kasutusel?

Norras tegutseb palju iduettevõtteid ja norralased võtavad uuendused avasüli vastu. Näiteks kasutavad norralased roboteid, elektriautosid, targa kodu süsteeme ja paljusid teisi uuendusliku tehnikaga seotud tooteid.

 • Millised eksporditurul valitsevad tehnoloogilised probleemid ootavad lahendusi?

Teie sektori tehnoloogilistesse proovikividesse tasub süveneda, sest mõnele norrakaid vaevavale tehnoloogilisele probleemile lahenduse leidja ei jää Norra turul mitte mingil juhul märkamata.

Ekspordituru keskkonnaaspektid

Keskkondlike jõudude hindamisel mõelge järgmistele küsimustele.

 • Millised on ekspordituru maavarad?

Norras leidub naftat ja maagaasi. Osalt just tänu sellele on Norra majandus nii tugev. Samas ohustab Norra nafta- ja gaasitööstust globaalne kurss taastuvenergiaallikatele üleminekule.

 • Millised on ekspordituru peamised energiaallikad?

Norra peamine energiaallikas on vesi. Norras on hüdroelektrijaamadel märkimisväärne osakaal. Samuti kasutatakse Norras ookeanilainetuse energiat.

 • Kas eksporditurul on jäätmekäitlus ja taaskasutus olulised?

Norra on taaskasutuse ja jäätmekäitluse lipulaev. Peale selle, et Norra valduses on parima tootlusega jäätmete ümbertöötlemise tehas, otsib Norra pidevalt uusi viise, et prügist energiat toota.

Ekspordituru poliitilised aspektid

Poliitiliste jõudude hindamisel mõelge järgmistele küsimustele.

 • Milline on ekspordituru seadusandlik raamistik?

Tutvuge põhjalikult oma tegevusharu puudutavate eksporditurul kehtivate seaduste ja määrustega. Norras kehtivad seadused, mis teie tegevusala reguleerivad, saate välja otsida siit.

 • Milline on ekspordituru maksusüsteem?

Norra maksusüsteem on sarnane teiste Euroopa riikide maksusüsteemidega. Norras kehtiv käibemaks on 25% tavakaupadelt ja -teenustelt, 15% toidukaubalt, 8% kinopiletitelt, reisijate transpordilt ja hotellitubadelt ja 11,11% toorkalalt. Sissetulekud on maksustatavad 24%-ga, välja arvatud Finnmarki ja Nord-Tromsi piirkondades elavate inimeste puhul, kelle maksumäär on 20,5%.

 • Milline on ekspordituru poliitiline kliima?

Norra on kuningriik. Täidesaatev võim on valitsuskabinetil, mida juhib peaminister. Seadusandlik võim kuulub valitsusele ja Stortingile (parlament), mis koosneb erineva parteilise kuuluvusega rahvasaadikutest. Hetkel on parlamendis kõige rohkem kohti sotsiaaldemokraatlikul Arbeiderpartiet’l.

TÕLKIMINE NORRA TURULE SISENEMISEL

1. TOOTEKIRJELDUSTE TÕLKIMINE NORRA-EESTI JA EESTI-NORRA SUUNAL

Meie kogenud tõlkijad tõlgivad tootekirjeldusi nii eesti-norra kui ka norra-eesti suunal. Tõlked kontrollib üle keeletoimetaja. Erialaspetsiifiliste tekstide tõlkimisse kaasame vajaduse korral erialaeksperdi.

2.   TEHNIKATEKSTIDE TÕLKIMINE NORRA KEELDE

Pakume ka tehnikatekstide tõlkimist norra keelde. Kuna kasutame norrakeelsete tekstide tõlkimisel tõlkeabitarkvara, on tagatud kvaliteetsed tõlked ja püsiklientidele saame korduvatelt segmentidelt pakkuda ka allahindlust.

 

3. KODULEHE TÕLKIMINE NORRA KEELDE

Tõlgime teie kodulehe norra keelde. Valime koos teiega välja tõlkimist vajavad leheküljed. Ekspordime tõlkimist vajava teksti, tõlgime, toimetame, kooskõlastame tõlke teiega ja impordime norrakeelse teksti kodulehele tagasi.

NORRAKEELSE TÕLKE TELLIMISE MEELESPEA!

 • Norrakeelse tõlke valmimises osalevad 3–5 spetsialisti

Teie tõlketöö võtab vastu ja valmistab ette projektijuht, teksti tõlgib norra keele tõlkija, tõlke kontrollib üle norra keele toimetaja, vajaduse korral kaasame tõlke valmimisse ka erialaeksperdi. Kui tõlge on valmis, teeme väljastusülevaatuse ja pärast seda saate tõlke kätte.

 • Püsiklientidele personaalne teenindus ja atraktiivne allahindlussüsteem

Võtame püsikoostööl arvesse teie terminoloogilisi eelistusi ja individuaalseid tõlkevajadusi. Pakume teile personaalset allahindlussüsteemi, mis põhineb tekstis sisalduvatel kordustel. Arvestame teie tagasisidet, et sama viga poleks vaja mitu korda parandada.

 • Suuremalt tellimuselt saate parema allahindluse

Kui norra keelde on vaja tõlkida palju erinevaid kirjalikke materjale ja dokumente, saatke need kõik korraga meile analüüsimiseks isegi sel juhul, kui soovite tõlked tellida pikema perioodi jooksul. Nii saame teile pakkuda paremat allahindlust.

Saatke meile päring.
Vastame teile juba tunni jooksul!

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Head tõlked viivad sinu äri uuele tasemele

Tutvu klientide tagasisidega

Otsisime tõlkebürood, et enda e-pood soome keelde tõlkida ja sõelal oli päris mitu valikut. Valisime lõpuks Toimetaja tõlkebüroo ja võin öelda, et oleme siiani selle otsusega äärmiselt rahule jäänud. E-poe tõlge oli küllaltki mahukas, seega leidsime iga natukese aja tagant siit-sealt tekstijuppe, mida olime unustanud tõlkesse saata. Tänu Toimetaja tõlkebüroo vastutulelikkusele saime aga alati töö väga kiirelt tehtud ning kogu e-poe tõlkeprotsess sujus kiiremini, kui olime algselt osanud oodata...

Punktid.ee

Korraldame suurüritust Tallinn Truck Show ning selle raames tellisime Toimetajalt pressiteate koostamise, pressiteate toimetamise ja pressiteate levitamise teenuse ning mõned tõlked. Jäime absoluutselt Toimetaja tõlkebüroo professionaalse suhtumise, kiiruse ja töö efektiivsusega rahule. Meie pressiteadet kajastati tänu Toimetaja heale tööle põhimõtteliselt kõigis eesti- ja venekeelsetes meediaportaalides. Soovitame 100%!

Forest Steel

Täname teid väga koostöö eest! Siiani on kõik tõlketööd tehtud professionaalselt, tõlkijad on pädevad ning tõlgitud tekstid, mis on tehnilised ja rasked, on mõistetavad ja korrektsed. Tõlkijad töötavad kiiresti ja peavad tähtaegadest kinni, mis on meile väga oluline. Klienditeenindus on professionaalne ja usaldusväärne. Ka hinnad on konkurentsivõimelised. Oleme teenusega väga rahul ja loodame seda meeldivat koostööd jätkata.

Icopal

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.