eksport norrasse

Norra keel

Norra keelt kõneleb emakeelena 5 miljonit inimest. Norra keele standardvorm on Bokmål.

Kõik Skandinaavia keeled – norra keel, taani keel, rootsi keel, islandi keel ja fääri keel – põlvnevad vanapõhja keelest ehk vanaskandinaavia keelest. Seetõttu on rootsi, taani ja norra keel väga sarnased, kusjuures kaks viimast – taani keel ja norra keel – on veel eriti sarnased.

Norra keel lahknes taani keelest alles 19. sajandil Norra iseseisvusliikumise käigus. Norra keel on tonaalne keel – see kõlab lüüriliselt. Tonaalsus on indoeuroopa keelte seas harv nähtus, olles omane pigem Aasias kõneldavatele keeltele, näiteks hiina keelele.

Eri keelte rääkijate arv Põhjamaades et fin

Eksport Norrasse

Norra on eestlastele atraktiivne eksporditurg, sest Norra majandus on heal järjel ja ühiskond ostujõuline. Norra majanduse edu seisneb naftatööstuses, merekaubanduse ja laevaehitusega seonduvas, kalanduses ja kalakasvatuses ning puidutootmises ja -töötlemises. Norra majanduskasv on olnud stabiilne. Norralaste palgad ja elatustase on väga kõrged, seepärast on hea idee Eestis toodetud tooteid turustada Norras – neid saab müüa mitu korda kallima hinnaga kui Eestis. Eesti-norra majandussuhete kohta saab lisa lugeda Välisministeeriumi lehelt.

Norra peamised importartiklid

Norra impordib enim masinaid ja transpordivarustust, erinevaid tooteid, toitu ja toormaterjale, samuti õlisid ja määrdeid. Eesti ekspordib Norrasse puit- ja moodulmaju, metallkonstruktsioone, aga ka reklaammaterjale ja teisi trükitooteid. Graafik näitab, mida Norra impordib.

Norra importartiklid et fin 1

Norra turule sisenemine – Norra turu analüüs

Enne uuele turule sisenemist tuleb uut turukeskkonda oma toote või teenuse kontekstis analüüsida. Ekspordituru analüüs on vajalik ka Norra turule sisenemisel. Üks võimalus ekspordituru makrokeskkonda analüüsida on DESTEP-analüüsimudeli kasutamine. Kui SWOT-analüüsimudel pakub hea ülevaate ettevõttest ja ekspordituru mikrokeskkonnast, siis DESTEP on hea vahend saada põhjalik ülevaade ekspordituru makrokeskkonnast.

DESTEP-mudeli kasutamine ekspordituru analüüsimiseks

DESTEP-mudeli kasutamisel märkige iga valdkonna kohta üles see, mis seostub teie toote ekspordiga Norra turule. Analüüsimisel on abiks järgmised küsimused.

DESTEP-mudel on näha joonisel.

DESTEP mudel fin et 7

Ekspordituru demograafilised aspektid

 • Millistest rahvustest rahvastik koosneb?

Näiteks Norra rahvastik koosneb norralastest, keda on umbes 5 miljonit, ja lisaks veel enam kui 600 000 sisserännanust, kelle arv üha kasvab.

 • Milline on rahvastiku tihedus ja asetus?

Norra rahvastikust ligi 80% on koondunud linnadesse.

 • Millised on geograafilised iseärasused?

Geograafiliste iseärasuste all peetakse silmas kliimat, ilmastikku, maastikku ja ökosüsteeme. Norra kliima on meie omaga sarnane, kuid veidi külmem. Ka Norras läheb talvel hilja valgeks ja vara pimedaks nagu Eestiski.

Ekspordituru majanduslikud aspektid

Majanduslike jõudude hindamisel mõelge järgmistele küsimustele.

 • Mis iseloomustab eksporditurgu?

Norra turgu iseloomustab stabiilsus, kasv ja edumeelsus.

 • Millised on ekspordituru finantstulemused?

Norra finantstulemused on stabiilsed. Norra majanduskasv on olnud viimastel aastatel üle 1%. Nii rikka riigi puhul näitab selline kasv stabiilsust. Norra finantsreservid on ulatuslikud, ületades Norra SKT.

 • Milline on majanduskliima ja kasvuperspektiiv?

Norra majanduskliima soosib uuenduslikke tooteid, individualiseeritud teenuseid ja kvaliteetseid kaupu. Turg kasvab lähiaastatel nendes sektorites kindlasti, turuturbulentsi võib tekitada vaid üleminek naftalt taastuvenergiaallikatele.

Ekspordituru sotsiaalsed ja kultuurilised aspektid

Sotsiaal-kultuuriliste jõudude hindamisel mõelge järgmistele küsimustele.

 • Millised on ekspordituru normid ja väärtused?

Norra turul valitsevad euroopalikud, humaansed väärtused. Norralased austavad inimõigusi, kohtlevad kõiki võrdselt, hoolivad keskkonnast ja panustavad võimaluste piires kogukonna arendamisesse.

 • Milline on ekspordituru ärikultuur ja suhtlustavad?

Norra ärikultuur on eestlastele mõistetav ja arusaadav. Ärikohtumistele hilineda ei ole viisakas, sobiv riietus on tagasihoidlik ja konsultatiivne müük toob head tulemused.

 • Milline on inimeste eluviis eksporditurul?

Norra ühiskond on kõrgelt arenenud. Uuendustest püütakse kasu lõigata, tööpäevad lõppevad varakult, inimesed tegelevad hobidega, täiendavad ennast ja reisivad tihti. Töö ja eraelu tasakaal on Norras olulisel kohal.

Ekspordituru tehnoloogilised aspektid

Tehnoloogiliste jõudude hindamisel mõelge järgmistele küsimustele.

 • Mis tasemel on ekspordituru tehnoloogiline oskusteave teid huvitavas sektoris?

Norra turg on tehnoloogiliselt väga hästi arenenud. Viige end enne turule sisenemist kurssi oma sektori viimaste tehnoloogiliste uuendustega.

 • Millised uuenduslikud tooted on eksporditurul juba kasutusel?

Norras tegutseb palju iduettevõtteid ja norralased võtavad uuendused avasüli vastu. Näiteks kasutavad norralased roboteid, elektriautosid, targa kodu süsteeme ja paljusid teisi uuendusliku tehnikaga seotud tooteid.

 • Millised eksporditurul valitsevad tehnoloogilised probleemid ootavad lahendusi?

Teie sektori tehnoloogilistesse proovikividesse tasub süveneda, sest mõnele norrakaid vaevavale tehnoloogilisele probleemile lahenduse leidja ei jää Norra turul mitte mingil juhul märkamata.

Ekspordituru keskkonnaaspektid

Keskkondlike jõudude hindamisel mõelge järgmistele küsimustele.

 • Millised on ekspordituru maavarad?

Norras leidub naftat ja maagaasi. Osalt just tänu sellele on Norra majandus nii tugev. Samas ohustab Norra nafta- ja gaasitööstust globaalne kurss taastuvenergiaallikatele üleminekule.

 • Millised on ekspordituru peamised energiaallikad?

Norra peamine energiaallikas on vesi. Norras on hüdroelektrijaamadel märkimisväärne osakaal. Samuti kasutatakse Norras ookeanilainetuse energiat.

 • Kas eksporditurul on jäätmekäitlus ja taaskasutus olulised?

Norra on taaskasutuse ja jäätmekäitluse lipulaev. Peale selle, et Norra valduses on parima tootlusega jäätmete ümbertöötlemise tehas, otsib Norra pidevalt uusi viise, et prügist energiat toota.

Ekspordituru poliitilised aspektid

Poliitiliste jõudude hindamisel mõelge järgmistele küsimustele.

 • Milline on ekspordituru seadusandlik raamistik?

Tutvuge põhjalikult oma tegevusharu puudutavate eksporditurul kehtivate seaduste ja määrustega. Norras kehtivad seadused, mis teie tegevusala reguleerivad, saate välja otsida siit.

 • Milline on ekspordituru maksusüsteem?

Norra maksusüsteem on sarnane teiste Euroopa riikide maksusüsteemidega. Norras kehtiv käibemaks on 25% tavakaupadelt ja -teenustelt, 15% toidukaubalt, 8% kinopiletitelt, reisijate transpordilt ja hotellitubadelt ja 11,11% toorkalalt. Sissetulekud on maksustatavad 24%-ga, välja arvatud Finnmarki ja Nord-Tromsi piirkondades elavate inimeste puhul, kelle maksumäär on 20,5%.

 • Milline on ekspordituru poliitiline kliima?

Norra on kuningriik. Täidesaatev võim on valitsuskabinetil, mida juhib peaminister. Seadusandlik võim kuulub valitsusele ja Stortingile (parlament), mis koosneb erineva parteilise kuuluvusega rahvasaadikutest. Hetkel on parlamendis kõige rohkem kohti sotsiaaldemokraatlikul Arbeiderpartiet’l.

Tõlkimine Norra turule sisenemisel

1. Tootekirjelduste tõlkimine norra-eesti ja eesti-norra suunal

Meie kogenud tõlkijad tõlgivad tootekirjeldusi nii eesti-norra kui ka norra-eesti suunal. Tõlked kontrollib üle keeletoimetaja. Erialaspetsiifiliste tekstide tõlkimisse kaasame vajaduse korral erialaeksperdi.

norra tõlge

2.   Tehnikatekstide tõlkimine norra keelde

Pakume ka tehnikatekstide tõlkimist norra keelde. Kuna kasutame norrakeelsete tekstide tõlkimisel tõlkeabitarkvara, on tagatud kvaliteetsed tõlked ja püsiklientidele saame korduvatelt segmentidelt pakkuda ka allahindlust.

tõlkimine norra keelde

3. Kodulehe tõlkimine norra keelde

Tõlgime teie kodulehe norra keelde. Valime koos teiega välja tõlkimist vajavad leheküljed. Ekspordime tõlkimist vajava teksti, tõlgime, toimetame, kooskõlastame tõlke teiega ja impordime norrakeelse teksti kodulehele tagasi.

kodulehe tõlkimine norra keelde

Norrakeelse tõlke tellimise meelespea

Vaata veel

TOIMETAJA TÕLKEBÜROO, TÕLKETEENUS, TOIMETAMISTEENUS, VÕÕRKEELNE SEO, EKSPORT SAKSAMAALE

SAATKE MEILE PÄRING.
VASTAME TEILE JUBA TUNNI JOOKSUL!

Loe meie blogi

Toimetaja blogi kirjutavad meie pühendunud tõlkijad, sõnavõlurid ja toimetajad

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Usalda oma tõlge meie kätesse. Tõlgime kiiresti ja täpselt.

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.