läti-eesti

Miks tellida läti tõlge Toimetaja tõlkebüroost?

Väga hea läti keele tõlketeenus 

Toimetaja tõlkebüroole on antud rahvusvaheline ISO 17100:2015 kvaliteedisertifikaat, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroo järgib kõiki nõudeid, mis on kehtestatud tõlketeenuse osutamisele. Meie tõlkebüroost tellitud tõlge läti keelest vastab algtekstile, on veatu ja ladus. Peame tõlkides silmas, et tõlke lugeja või kasutaja saaks tekstist aru soovitud viisil. Väga hea tõlge tähendab meile seda, et tõlgitud sõnumit mõistavad nii sinu läti keelt kõnelev koostööpartner, klient kui ka kolleeg, olenemata sellest, milline on nende taust. Meie büroos valminud tõlge on terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Parima tulemuse saavutamiseks küsime lisainfot ja kui vaja, vaatame üle ka lähteteksti. Samuti lokaliseerime tõlke soovi korral Läti turu jaoks – see on eriti oluline näiteks kodulehe, reklaamteksti, ohutuskaardi jms tõlkimisel.

läti tõlge

Läti tõlge valmib kiiresti

Töötame kiiresti. Tõlkeprotsessi muudavad kiiremaks suurepärane tehniline võimekus, kogenud tõlkijad ja sujuvad protsessid. Vastame kirjadele alati esimesel võimalusel. Samuti tegutseme kiiresti hinnapakkumisi koostades. Vajaduse korral saame ühe teksti tõlkimisse kaasata mitu tõlkijat. Meie töökiirust suurendab pidevalt täiustuv neuromasintõlge. Tänapäeva tarkvara võimaldab arvestada tekstides esinevaid kordusi: ka see muudab tööprotsessi kiiremaks. Meie tööprotsess läti keelde tõlkimisel on efektiivne ja paindlik ning otsused sünnivad ruttu. Tänu sellele julgeme öelda, et Toimetaja tõlkebüroo on üks kiiremaid tõlketeenuse pakkujaid.

kiire läti tõlge

Läti tõlge mõistliku hinnaga

Toimetaja tõlkebüroo pakub suurepärase hinna ja kvaliteedi suhtega tõlget. Tõlkimine toimub tänapäevaste tehnoloogiate abil ja tõlkeprotsessi on kaasatud nii magistrikraadiga tõlkija kui ka elukutseline keeletoimetaja. Läti keele suunal võimaldab konkurentsivõimelist hinda pakkuda nutika tõlketarkvara ja pidevalt täiustuva neuromasintõlke kasutamine. Pakume tekstides korduvate segmentide arvelt allahindlust. Kõige olulisemat rolli mängib see püsikoostöö korral, sest pidevalt sarnaseid tekste tõlkides muutub püsikliendi jaoks tõlke ühikuhind järjest soodsamaks. Tõlgime iga tekstisegmenti vaid ühe korra – ja ka sina ei pea selle eest mitu korda maksma. Tänu sellele võid kindel olla, et meie käest saad hea pakkumise.

soodne läti tõlge

Sujuv tõlkimise protsess

Tõlkeprotsess on sulle mugav ja märkamatu. Kasutame oma teadmisi ja kogemusi, et luua lahendusi, mis võimaldavad hallata tõlketöid süsteemselt koos tõlkemälu, terminibaasi ning keskse töövoosüsteemiga. Teame, et projektijuhtimine on enamat kui lihtsalt teksti ühest keelest teise tõlkimise korraldamine. Töövoog mängib üliolulist rolli selles, et tõlke tellimisel oleks sinu kogemus stressivaba, eelarve läbipaistev ja läti tõlge valmiks kiiresti. Selle nimel oleme kõik aeganõudvad standardtegevused miinimumini viinud või automatiseerinud. Just tänu sellele võid kindel olla, et tõlkeprojekti eelarve ja töö valmimise tähtaeg vastavad sinu ootustele.

mugav läti tõlge

Tagame konfidentsiaalsuse

Tagame kõikide tõlgitavate tekstide konfidentsiaalsuse. Digiturvalisus, andmekaitse ja konfidentsiaalsus on aspektid, millesse suhtume iga tõlketöö puhul väga tõsiselt. Konfidentsiaalsuskokkulepe sisaldub tõlketeenuse osutamise lepingus. Vajaduse korral sõlmime eraldi konfidentsiaalsuslepingu. Andmelekke riski aitavad vähendada tõlketarkvara kasutamine ja andmete varundamine turvalises serveris. Tänu tõlketarkvara kasutamisele puudub enamasti vajadus saata tõlkefaile e-kirja teel – see aitab vältida infoleket ja kirjade jõudmist vale adressaadini. Meie tõlkeprotsess sisaldab ka reaalajas andmete varundamist, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroos on sinu läti tõlge kindlates kätes.

konfidentsiaalne läti tõlge

Kõik tõlkega seotud teenused ühest büroost

Soovime, et sul oleks meiega mugav koostööd teha. Püüame vastu tulla kõigile sinu soovidele, mis puudutavad tõlkimist, toimetamist, sisuloomet ja nendega seotud teenuseid. Nii pakume ka võõrkeelset kodulehe optimeerimist ja e-poe lokaliseerimist. Samuti kuuluvad meie teenuste hulka tõlkekonsultatsioon, tõlkemälu loomine, tõlkekvaliteedi hindamine,  pealelugemine (voice-over) ja dubleerimine. Ka tõlgitud teksti küljendamine, kujundamine ja trükkimine on teenused, mida oma klientidele hea meelega pakume. Seda kõike selleks, et sul oleks mugav ja saaksid lisaks läti keele tõlketeenusele ka teised vajalikud teenused ühest kohast.

läti tõlkebüroo

Toimetaja tõlkebüroo pakub kvaliteetset tõlketeenust ning säästab sinu aega ja raha

Tellimuse esitamiseks saada e-kiri või täida päringuvorm järgmise infoga:

  • millist teenust soovid;
  • millistes keeltes teenust vajad;
  • milline on töö tähtaeg?

Lisa ka täiendav teave või fail, et saaksime seda analüüsida ja teha täpse pakkumise.

Saadame hinnapakkumuse juba tunni jooksul.

Saada_päring

Milline läti keele tõlketeenus valida?

Tehnikatõlge läti keelde

Tehnikatõlge hõlmab valdkondi nagu tehnika, ehitus, keskkonnakaitse ja -tehnoloogia, infotehnoloogia, transport, automaatika ja palju muud. Levinud tehnikatõlke tekstitüübid on näiteks kasutus- ja ohutusjuhendid, kiir- ja häälestusjuhendid, aruanded ja rakendused. Tehnikatõlge ehk tehniline tõlge moodustab Toimetaja tõlkebüroo teenustest väga olulise osa. Pakume kasutusjuhendi tõlkimist läti keelde, IT-tõlget läti keelde, rakenduse lokaliseerimist Läti turule ja palju teisi teenuseid.

tehnikatekstide tõlkimine läti keelde

Kodulehe tõlge läti keelde

Kodulehe tõlkimine on üks meie populaarsemaid teenuseid. Kvaliteetne kodulehe tõlge jätab ettevõttest klientidele usaldusväärse mulje. Just sellepärast tõlgime sinu ettevõtte kodulehe läti keelde mugavalt, kiirelt ja kvaliteeti silmas pidades. Kodulehetekstide käsitsi kopeerimine ja sisestamine on minevik – kasutame veebiteksti automaatseks ekspordiks ja tõlgete impordiks nutikat tehnoloogiat. Toimetaja tõlkebüroo läti keele tõlkijatel ja toimetajatel on SEO-teadmised ning kodulehtede, veebitekstide ja blogipostituste tõlkimisel võtame arvesse läti keele strateegilisi märksõnu.

kodulehe tõlkimine läti keelde

Majandustõlge läti keelde

Majandustõlge moodustab olulise valdkonna, mille alla kuuluvad näiteks majandusaasta aruande tõlge läti keelde ning raamatupidamisdokumentide, pangaväljavõtte või maksutõendi tõlkimine läti keelde. Läti keele majandustõlke valdkonnas on Toimetaja tõlkebüroo eelised finantsspetsiifilise sõnavara ning raamatupidamis- ja pangandusterminite tundmine, konfidentsiaalsus, kiirus, meeldiv suhtlus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

majandustõlge läti keelde

Õigustõlge läti keelde

Õigustõlge hõlmab lepingute, kohtudokumentide ja õigusaktide tõlkimist läti keelde. Kõigi tekstide tõlkimisel läti keelde kasutame ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et tõlge oleks terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Toimetaja tõlkebüroo peab kinni ka rangetest isikuandmete kaitse reeglitest ja konfidentsiaalsusnõuetest, mis on õigustõlke puhul väga olulised.

õigustekstide tõlkimine läti keelde

Turundustõlge läti keelde

Turundusteksti tõlkimine läti keelde on õnnestunud juhul, kui turundussõnum antakse teises keeles adekvaatselt edasi, valminud läti tõlge kannab endas brändi väärtusi ja stiili ning miski ei reeda, et tegemist on tõlkega. Turundusteksti alla võib liigitada tootekirjelduse, kodulehe, e-poe, lühiülevaate, artikli, tunnuslause, reklaami, kampaaniasõnumi, müügipakkumise, ettevõtte missiooni ja visiooni või brändi väärtuste tõlkimise läti keelde. Peale turundusteksti tõlkimise on Toimetaja tõlkebüroo ka lätikeelse lokaliseerimise ja transkreatsiooni ehk loomingulise tõlkimise asjatundja.

turundustekstide tõlkimine läti keelde

Teadustekstide tõlkimine läti keelde

Teadustekstide tõlkimine läti keelde on samuti üks meie tõlketeenuseid. Meie klientide hulka kuuluvad Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Teadusagentuur, Eesti Geoloogiateenistus, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Haridus- ja Teadusministeerium jpt. Teadusartiklite ja doktoritööde tõlkimisel läti keelde pöörame tähelepanu valdkonna terminoloogiale ja koostööle teadusteksti tõlke tellijaga, et tagada kvaliteetne tõlge.

teadustekstide tõlkimine läti keelde

Meditsiinitõlge läti keelde

Meditsiinitõlge läti keelde on näiteks meditsiiniseadme kasutusjuhendi, ravimiinfo, patsiendi infolehe, haigusloo, ravimiuuringu vms tõlkimine läti keelde. Kasutame kõikide tekstide tõlkimisel läti keelde ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et läti tõlge oleks täpne, valmiks õigel ajal ja järgiks teisi kvaliteedistandardi nõudeid. Samuti iseloomustavad Toimetaja tõlkebürood konfidentsiaalsus, kiirus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

meditsiinitekstide tõlkimine läti keelde

Ohutuskaardi tõlkimine läti keelde

Ohutuskaart on dokument, mis annab teavet selle kohta, kuidas tagada kemikaali ohutu kasutamine kogu tarneahelas. Kuna ohutuskaardi esitaja vastutab muu hulgas selle sisu eest, on kõige parem usaldada ohutuskaartide tõlkimine läti keelde Toimetaja tõlkebüroole. Me mitte ainult ei tõlgi, vaid tunneme ära ka võimalikud sisulised puudujäägid ja ebakõlad. Meil on ohutuskaartide tõlkimises läti keelde pikaajaline kogemus. Lähtume ohutuskaartide tõlkimisel keelde alati kõige uuematest asjaomastest õigusaktidest ja ametlikest terminitest, et tagada ohutuskaardi tõlke nõuetekohasus, selgus ja täpsus.

ohutuskaartide tõlkimine läti keelde

Tarkvara lokaliseerimine Läti turule

Tarkvara lokaliseerimine on arvutiprogrammi või mobiilirakenduse tõlkimine ja kohandamine Läti turu jaoks. Tarkvara lokaliseerimine võtab arvesse Läti kasutajate eelistusi, vajadusi ja harjumusi. Tarkvara lokaliseerimisele pühenduvad Toimetaja tõlkebüroo tõlkijad, kes valdavad läti keelt emakeelena ja tunnevad end IT-alaseid probleeme lahendades koduselt.

tarkvara lokaliseerimine läti

Suuline tõlge läti keelde

Suuline tõlge, sosintõlge, kaugtõlge, konverentstõlge ja järeltõlge läti keelde on tõlketeenused, mida vajatakse üritustel, koosolekutel, koolitustel, kohtumistel, notariaalsete tehingute juures ja mujal. Toimetaja tõlkebüroo läti keele tõlgid on oma ala professionaalid, keda iseloomustab pikaajaline kogemus eri valdkondades. Aitame ka erinevates suulise tõlke teenustes orienteeruda ja sobivaima välja valida.

suuline tõlge läti keelde

Vandetõlge läti keelde

Vandetõlge on ametlik dokumentide tõlkimise teenus läti keelde ja Toimetaja tõlkebüroo pakub seda koostöös läti keele vandetõlkidega. Läti keele vandetõlk vastutab tõlke õigsuse eest ning kinnitab selle oma allkirja ja pitseriga. Kui näiteks kooli sisseastumiseks, reisimiseks või kohtule esitamiseks on vaja kinnitatud tõlget läti keelest, tähendab see, et seda võib teha üksnes vandetõlk.

vandetõlge läti keelde

Parim tõlge sünnib tarkvara ja inimsilma koostöös. Parim tõlge sünnib Toimetaja tõlkebüroos.

Keelesuunad

Eesti-läti ja läti-eesti tõlge

Eesti keelt räägib emakeelena umbes miljon inimest. Tõlgime eesti keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka eesti keelest läti keelde. Saada meile läti-eesti-läti tõlke päring!

eesti tõlge

Inglise-läti ja läti-inglise tõlge

Inglise keelt kõneleb maailmas 1,5 miljardit inimest! Toimetaja tõlkebüroo tõlgib inglise keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka inglise keelest läti keelde. Saada meile inglise-läti-inglise tõlke päring!

inglise tõlge

Vene-läti ja läti-vene tõlge

Kas teadsid, et vene keeleruumis on hea tava kodulehtedel lugejat teietada, mitte sinatada? Toimetaja tõlkebüroo tõlgib vene keelde kodulehti, tootekirjeldusi, lepinguid ja palju muud. Tõlgime ka vene keelest läti keelde. Saada meile vene-läti-vene tõlke päring!

vene tõlge

Ukraina-läti ja läti-ukraina tõlge

Ukraina keelt räägib emakeelena enam kui 45 miljonit inimest. Tõlgime ukraina keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka ukraina keelest läti keelde. Saada meile ukraina-läti-ukraina tõlke päring! Ootame.

ukraina tõlge

Leedu-läti ja läti-leedu tõlge

Leedu keelt räägib emakeelena enam kui kaks miljonit inimest. Tõlgime leedu keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka leedu keelest läti keelde. Saada meile leedu-läti-leedu tõlke päring! Ootame.

leedu tõlge

Poola-läti ja läti-poola tõlge

Poola keele kõnelejaid on maailmas 38 miljonit. Tõlgime poola keelde veebilehti, e-poode, tootelehti, katalooge, müügitekste, dokumente ja palju muud. Tõlgime ka poola keelest läti keelde. Saada meile poola-läti-poola tõlke päring!

Poola tõlge

Norra-läti ja läti-norra tõlge

Norra keelt kõneleb ligikaudu viis miljonit inimest. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib norra keelde kodulehti, e-poode, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka norra keelest läti keelde. Saada meile norra-läti-norra tõlke päring! Ootame.

norra tõlge

Soome-läti ja läti-soome tõlge

Soome keelt kõneleb enam kui viis miljonit inimest. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib soome keelde kodulehti, e-poode, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka soome keelest läti keelde. Saada meile soome-läti-soome tõlke päring!

soome tõlge

Rootsi-läti ja läti-rootsi tõlge

Rootsi keelt räägib enam kui kümme miljonit inimest. Tõlgime rootsi-läti-rootsi suunal kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Pakume kvaliteetset rootsi-läti-rootsi tõlketeenust ning säästame sinu aega ja raha. Vastame päringule kahe tunniga. Loe lisa ja telli!

rootsi tõlge

Prantsuse-läti ja läti-prantsuse tõlge

Kas teadsid, et prantsuse keelt räägib maailmas üle 200 miljoni inimese? Tõlgime prantsuse keelde veebilehti, menüüsid, lepinguid, turundustekste ja muud. Tõlgime ka prantsuse keelest läti keelde. Saada meile prantsuse-läti-prantsuse tõlke päring!

prantsuse-tõlge

Hispaania-läti ja läti-hispaania tõlge

Kas teadsid, et Hispaania ja Lõuna-Ameerika hispaania keel erinevad teineteisest? Toimetaja tõlkebüroo tõlgib hispaania keelde kodulehti, lepinguid ja palju muud. Tõlgime ka hispaania keelest läti keelde. Saada meile hispaania-läti-hispaania tõlke päring!

hispaania tõlge

Itaalia-läti ja läti-itaalia tõlge

Itaalia keelt kõneleb ligikaudu 85 miljonit inimest üle maailma. Tõlgime itaalia keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka itaalia keelest läti keelde. Saada meile itaalia-läti-itaalia tõlke päring! Ootame.

Itaalia tõlge

Saksa-läti ja läti-saksa tõlge

Kord juba tehtud kirjavigu ei ole sakslaste ees hiljem kerge lunastada. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib saksa keelde kodulehti, e-poode, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka saksa keelest läti keelde. Saada meile saksa-läti-saksa tõlke päring! Ootame.

saksa-tõlge

Usalda oma tõlge meie kätesse. Toimetaja tõlkebüroo agarad tõlkijad tõlgivad kiiresti ja täpselt.

Korduma kippuvad küsimused läti keele tõlke kohta

Kuidas tellida tõlketeenust läti keelde või läti keelest?

Läti keele tõlketeenuse tellimiseks saada meile e-kiri. Võimaluse korral lisa kirjale tõlkimist vajav tekst. Samuti saada töö tähtaeg ja kirjuta lühidalt, mis tüüpi tõlkega on tegemist. Palun lisa tõlketellimuse juurde ka terminibaas, kui see on olemas, ja märgi, millises failivormingus tõlget ootad. Meie projektijuht vastab mõne tunni jooksul, saates lisaküsimused või tehes hinnapakkumuse. Kui pakkumus sobib, alustame tõlkimist.

Mida arvestada läti keele tõlketeenuse tellimisel?

Toimetaja tõlkebüroos töötavad suurepärased läti keele tõlkijad ja toimetajad. Meie tõlkijad, toimetajad ja projektijuhid annavad endast alati parima, et kvaliteetne töö kiiresti kliendini jõuaks, kuid siiski tuleks arvestada, et läti keele tõlketööde tähtajad võivad olla pisut pikemad kui tõlketöödel vene või inglise keelesuunal, sest läti tõlkijaid on vähem kui vene või inglise tõlkijaid.

Kui levinud on läti keel?

Lätis räägib läti keelt 2 miljonit inimest, kellest 1,3 miljonile on läti keel emakeel. Väljaspool Lätit on läti keele kõnelejaid veel 100 000. Lätlastest räägib umbes 37% ehk 725 000 inimest kodus vene keelt. Läti keel on küll leedu keele sarnane, kuid läti keel on moodsam. Leedu keeles on aga säilinud rohkem arhailist. Läti ja leedu keel on idabalti keeled. Läti ja leedu keel on lähedasemad idapoolsetele – armeenia, albaania, slaavi ja indoiraani – keeltele. Kuid läti ja leedu keel on ka keskeuroopa ehk kentumkeelte mõjul läbi elanud mitu uuendust. Et nendes keeltes on säilinud veidi satemkeelte jooni, loetakse need satem- ja kentumkeelte vahepealseks.

Milline on läti keel?

Läti keel on indoeuroopa, täpsemalt balti keel. Läti keelt peetakse soome-ugri keeltele kõige lähedasemaks indoeuroopa keeleks. Sellest annab tunnistust seegi, et läti keele hääldus sarnaneb, võrreldes teiste indoeuroopa keeltega, pigem eesti ja soome keele hääldusega. Tihedate naabersuhete mõjul on ka mõned sõnad teineteiselt üle võetud. Näiteks on lätikeelne „cirvis” eesti keeles „kirves”, lätikeelne „kadiķis” eesti keeles „kadakas”, lätikeelne „kaija” eesti keeles „kajakas”, lätikeelne „laisks” eesti keeles „laisk”, lätikeelne „pastalas” eesti keeles „pastlad” ja lätikeelne „zābaks” eesti keeles „saabas”.

Mille poolest on läti keel huvitav?

Paljud lätikeelsed sõnad on viimase 200 aasta jooksul läti keele sõnavarasse lisatud. Läti lingvistid on vaeva näinud sellega, et Saksa päritoluga sõnu läti keeles välja vahetada. Samas ei ole saksa keelest lisandunud sõnade asenduseks loodud lätikeelsed sõnad tihti kuigi lätipärased. Läti keeles tähistati sõna „värv” sõnaga „pērve”, mis pärines saksa keele sõnast „verwe”. Sõna „värv” vastena kasutati läti keeles ka sõna „blaka”, mis oli samuti Saksa päritolu. Nende asemel võeti värvi tähistamiseks kasutusele sõna „krāsa”, mis on äravahetamiseni sarnane venekeelse sõnaga „красить” – „värvima”. Nii et lätistamine ei olnud selle näite varal edukas. Lätlastele on omane ka ingliskeelsete laenude vältimine. Nii kasutavad nad näiteks arvuti tähistamiseks sõna „dators”, mis on laen rootsi keelest, kus arvutit tähistatakse sõnaga „dator”. Klaviatuuri väljendab sõna „tastatūra”, mis sarnaneb taas saksakeelse sõnaga „tastatur”. Nii et paljud uued lätikeelsed sõnad on laenud teistest keeltest, kuigi lätlased üritavad sellest hoiduda. Huvitav on märkida, et läti keelel ei ole saksa keelega, millest paljud sõnad on üle võetud, midagi ühist, sest läti keel ei ole germaani keel.

Millisena peegeldab läti keel lätlasi?

Keel väljendab keeleruumis elavate inimeste hoiakuid, tavasid ja harjumusi kõige paremini. Nii ka lätlaste puhul. Lätikeelne vanasõna „Dzirdi daudz, runā maz” („Kuulake palju, rääkige vähe”) osutab, et lätlased on reserveeritud ja räägivad vähe. Läti vanasõna „Kā vecie svilpo tā jaunie danco” („Noored tantsivad, kui vanad vilistavad”) märgib Läti ühiskonna hierarhilist ülesehitust. Läti ütlus „Sargi sevi pats, tad Dievs tevi sargās” („Vaata ennast, Jumal valvab sind”) viitab sellele, et Läti ühiskond on pigem individualistlik kui kollektivistlik – ennast tuleb eelkõige ise aidata, mitte teiste peale lootma jääda.

Mida arvestada Läti turule sisenemisel?

Läti ärikultuurist võib leida elemente nii Saksa kui ka Vene ärikultuurist. Lätlased on oma riigi, keele ja kultuuri üle väga uhked – esialgu külm lätlane muutub rõõmsaks, kui talle paar lätikeelset sõna lausuda. Läti turule sisenemisel toob kasu ka nende punktide järgimine.

  • Koosolekud on lühikesed. Lätlastele meeldivad lühikesed koosolekud. Pika sissejuhatuseta asja kallale asumine, piisav ettevalmistatus ja konkreetsus toovad lätlastega läbirääkimistel edu.
  • Lätlased kipuvad hilinema. Igal juhul annavad nad endast parima, et jõuda kohtumisele välispartneriga õigeks ajaks, aga see ei pruugi alati õnnestuda. Lätlased ei ole ülemäära punktuaalsed.
  • Lätlased võtavad äri tõsiselt. Nende konservatiivsus väljendub riietuses ja selles, kuidas nad ärikohtumist läbi viivad. Äri ei ole neile mingi naljaasi.
  • Läti ettevõtete struktuur on hierarhiline ja organisatsioonikultuur formaalne. Otsustajateks on tippjuhid, seetõttu võivad otsused aega võtta.
  • Lätlastele meeldivad telefonikõned. Kõige parem viis Läti äripartnerit tabada on talle helistada. Nii saavad asjad soovitud suunas aetud. Oluliste äriotsuste läbisurumiseks on vaja kohtuda näost näkku.
  • Lätlased eelistavad neljasilmakohtumisi. Suured seltskonnad Läti ärikohtumistele ei sobi. Äärmisel juhul võib osaleda kummaltki poolelt kaks inimest, kuid parem ja kiirem on läbirääkimisi pidada otsustajaga kahekesi.

Läti kohta saab lisa lugeda siit.

Vaata veel

TOIMETAJA TÕLKEBÜROO, TÕLKETEENUS, TOIMETAMISTEENUS, SISULOOMELISATEENUSED, MEIST, TÕLKETEENUSED, TÕLKIJAD

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Usalda oma tõlge meie kätesse. Tõlgime kiiresti ja täpselt.

Mõned Toimetaja tõlkebüroo kliendid

Baltika tallinn
Bolt tallinn
CGI_Tallinn
Eesti_Energia_tallinn
Töötukassa valge
elektrilevi Tallinn
maakohus
KPMG tallinnas
Maxima tallinn
merko Tallinnas
Regionaalhaigla_logo_Põhja-Eesti
Tallinna tehnikaülikool
nordecon tallinnas
rahva raamat tallinnas
tradehouse tallinnas
Uusmaa kinnisvara tallinnas
varrak tallinnas

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.