leedu-eesti

Miks tellida leedu tõlge Toimetaja tõlkebüroost?

Väga hea leedu keele tõlketeenus 

Toimetaja tõlkebüroole on antud rahvusvaheline ISO 17100:2015 kvaliteedisertifikaat, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroo järgib kõiki nõudeid, mis on kehtestatud tõlketeenuse osutamisele. Meie tõlkebüroost tellitud tõlge leedu keelest vastab algtekstile, on veatu ja ladus. Peame tõlkides silmas, et tõlke lugeja või kasutaja saaks tekstist aru soovitud viisil. Väga hea tõlge tähendab meile seda, et tõlgitud sõnumit mõistavad nii sinu leedu keelt kõnelev koostööpartner, klient kui ka kolleeg, olenemata sellest, milline on nende taust. Meie büroos valminud tõlge on terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Parima tulemuse saavutamiseks küsime lisainfot ja kui vaja, vaatame üle ka lähteteksti. Samuti lokaliseerime tõlke soovi korral Leedu turu jaoks – see on eriti oluline näiteks kodulehe, reklaamteksti, ohutuskaardi jms tõlkimisel.

leedu tõlge

Leedu tõlge valmib kiiresti

Töötame kiiresti. Tõlkeprotsessi muudavad kiiremaks suurepärane tehniline võimekus, kogenud tõlkijad ja sujuvad protsessid. Vastame kirjadele alati esimesel võimalusel. Samuti tegutseme kiiresti hinnapakkumisi koostades. Vajaduse korral saame ühe teksti tõlkimisse kaasata mitu tõlkijat. Meie töökiirust suurendab pidevalt täiustuv neuromasintõlge. Tänapäeva tarkvara võimaldab arvestada tekstides esinevaid kordusi: ka see muudab tööprotsessi kiiremaks. Meie tööprotsess leedu keelde tõlkimisel on efektiivne ja paindlik ning otsused sünnivad ruttu. Tänu sellele julgeme öelda, et Toimetaja tõlkebüroo on üks kiiremaid tõlketeenuse pakkujaid.

kiire leedu tõlge

Leedu tõlge mõistliku hinnaga

Toimetaja tõlkebüroo pakub suurepärase hinna ja kvaliteedi suhtega tõlget. Tõlkimine toimub tänapäevaste tehnoloogiate abil ja tõlkeprotsessi on kaasatud nii magistrikraadiga tõlkija kui ka elukutseline keeletoimetaja. Leedu keele suunal võimaldab konkurentsivõimelist hinda pakkuda nutika tõlketarkvara ja pidevalt täiustuva neuromasintõlke kasutamine. Pakume tekstides korduvate segmentide arvelt allahindlust. Kõige olulisemat rolli mängib see püsikoostöö korral, sest pidevalt sarnaseid tekste tõlkides muutub püsikliendi jaoks tõlke ühikuhind järjest soodsamaks. Tõlgime iga tekstisegmenti vaid ühe korra – ja ka sina ei pea selle eest mitu korda maksma. Tänu sellele võid kindel olla, et meie käest saad hea pakkumise.

soodne leedu tõlge

Sujuv tõlkimise protsess

Tõlkeprotsess on sulle mugav ja märkamatu. Kasutame oma teadmisi ja kogemusi, et luua lahendusi, mis võimaldavad hallata tõlketöid süsteemselt koos tõlkemälu, terminibaasi ning keskse töövoosüsteemiga. Teame, et projektijuhtimine on enamat kui lihtsalt teksti ühest keelest teise tõlkimise korraldamine. Töövoog mängib üliolulist rolli selles, et leedu tõlke tellimisel oleks sinu kogemus stressivaba, eelarve läbipaistev ja töö valmiks kiiresti. Selle nimel oleme kõik aeganõudvad standardtegevused miinimumini viinud või automatiseerinud. Just tänu sellele võid kindel olla, et tõlkeprojekti eelarve ja töö valmimise tähtaeg vastavad sinu ootustele.

mugav leedu tõlge

Tagame konfidentsiaalsuse

Tagame kõikide tõlgitavate tekstide konfidentsiaalsuse. Digiturvalisus, andmekaitse ja konfidentsiaalsus on aspektid, millesse suhtume iga tõlketöö puhul väga tõsiselt. Konfidentsiaalsuskokkulepe sisaldub tõlketeenuse osutamise lepingus. Vajaduse korral sõlmime eraldi konfidentsiaalsuslepingu. Andmelekke riski aitavad vähendada tõlketarkvara kasutamine ja andmete varundamine turvalises serveris. Tänu tõlketarkvara kasutamisele puudub enamasti vajadus saata tõlkefaile e-kirja teel – see aitab vältida infoleket ja kirjade jõudmist vale adressaadini. Meie tõlkeprotsess sisaldab ka reaalajas andmete varundamist, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroos on sinu leedu tõlge kindlates kätes.

konfidentsiaalne leedu tõlge

Kõik tõlkega seotud teenused ühest büroost

Soovime, et sul oleks meiega mugav koostööd teha. Püüame vastu tulla kõigile sinu soovidele, mis puudutavad tõlkimist, toimetamist, sisuloomet ja nendega seotud teenuseid. Nii pakume ka võõrkeelset kodulehe optimeerimist ja e-poe lokaliseerimist. Samuti kuuluvad meie teenuste hulka tõlkekonsultatsioon, tõlkemälu loomine, tõlkekvaliteedi hindamine, pealelugemine (voice-over) ja dubleerimine. Ka tõlgitud teksti küljendamine, kujundamine ja trükkimine on teenused, mida oma klientidele hea meelega pakume. Seda kõike selleks, et sul oleks mugav ja saaksid lisaks leedu keele tõlketeenusele ka teised vajalikud teenused ühest kohast.

leedu tõlkebüroo

Külli

Külli on Toimetaja tõlkevaldkonna juht. Ta on töötanud tõlkijana üle 15 aasta ja õppinud tõlkimist Tallinna Ülikoolis. Külli on perfektsionist, kes töötab alati parima tulemuse nimel. Lisaks on ta kiirlugeja. Küllil on äärmiselt hea tehniline taiplikkus ja eksimatu võime eelseisvaid suundumusi ette näha.

Toimetaja tegevjuht

Toimetaja tõlkebüroo pakub kvaliteetset tõlketeenust ning säästab sinu aega ja raha

Tellimuse esitamiseks saada e-kiri või täida päringuvorm järgmise infoga:

  • millist teenust soovid;
  • millistes keeltes teenust vajad;
  • milline on töö tähtaeg?

Lisa ka täiendav teave või fail, et saaksime seda analüüsida ja teha täpse pakkumise.

Saadame hinnapakkumuse juba tunni jooksul.

Saada_päring

Milline leedu keele tõlketeenus valida?

Tehnikatõlge leedu keelde

Tehnikatõlge hõlmab valdkondi nagu tehnika, ehitus, keskkonnakaitse ja -tehnoloogia, infotehnoloogia, transport, automaatika ja palju muud. Levinud tehnikatõlke tekstitüübid on näiteks kasutus- ja ohutusjuhendid, kiir- ja häälestusjuhendid, aruanded ja rakendused. Tehnikatõlge ehk tehniline tõlge moodustab Toimetaja tõlkebüroo teenustest väga olulise osa. Pakume kasutusjuhendi tõlkimist leedu keelde, IT-tõlget leedu keelde, rakenduse lokaliseerimist Leedu turule ja palju teisi teenuseid.

tehnikatekstide tõlkimine leedu keelde

Kodulehe tõlge leedu keelde

Kodulehe tõlkimine on üks meie populaarsemaid teenuseid. Kvaliteetne kodulehe tõlge jätab ettevõttest klientidele usaldusväärse mulje. Just sellepärast tõlgime sinu ettevõtte kodulehe leedu keelde mugavalt, kiirelt ja kvaliteeti silmas pidades. Kodulehetekstide käsitsi kopeerimine ja sisestamine on minevik – kasutame veebiteksti automaatseks ekspordiks ja tõlgete impordiks nutikat tehnoloogiat. Toimetaja tõlkebüroo leedu keele tõlkijatel ja toimetajatel on SEO-teadmised ning kodulehtede, veebitekstide ja blogipostituste tõlkimisel võtame arvesse leedu keele strateegilisi märksõnu.

kodulehe tõlkimine leedu keelde

Majandustõlge leedu keelde

Majandustõlge moodustab olulise valdkonna, mille alla kuuluvad näiteks majandusaasta aruande tõlge leedu keelde ning raamatupidamisdokumentide, pangaväljavõtte või maksutõendi tõlkimine leedu keelde. Leedu keele majandustõlke valdkonnas on Toimetaja tõlkebüroo eelised finantsspetsiifilise sõnavara ning raamatupidamis- ja pangandusterminite tundmine, konfidentsiaalsus, kiirus, meeldiv suhtlus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

majandustõlge leedu keelde

Õigustõlge leedu keelde

Õigustõlge hõlmab lepingute, kohtudokumentide ja õigusaktide tõlkimist leedu keelde. Kõigi tekstide tõlkimisel leedu keelde kasutame ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et tõlge oleks terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Toimetaja tõlkebüroo peab kinni ka rangetest isikuandmete kaitse reeglitest ja konfidentsiaalsusnõuetest, mis on õigustõlke puhul väga olulised.

õigustekstide tõlkimine leedu keelde

Turundustõlge leedu keelde

Turundusteksti tõlkimine leedu keelde on õnnestunud juhul, kui turundussõnum antakse teises keeles adekvaatselt edasi, valminud leedu tõlge kannab endas brändi väärtusi ja stiili ning miski ei reeda, et tegemist on tõlkega. Turundusteksti alla võib liigitada tootekirjelduse, kodulehe, e-poe, lühiülevaate, artikli, tunnuslause, reklaami, kampaaniasõnumi, müügipakkumise, ettevõtte missiooni ja visiooni või brändi väärtuste tõlkimise leedu keelde. Peale turundusteksti tõlkimise on Toimetaja tõlkebüroo ka leedukeelse lokaliseerimise ja transkreatsiooni ehk loomingulise tõlkimise asjatundja.

turundustekstide tõlkimine leedu keelde

Teadustekstide tõlkimine leedu keelde

Teadustekstide tõlkimine leedu keelde on samuti üks meie tõlketeenuseid. Meie klientide hulka kuuluvad Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Teadusagentuur, Eesti Geoloogiateenistus, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Haridus- ja Teadusministeerium jpt. Teadusartiklite ja doktoritööde tõlkimisel leedu keelde pöörame tähelepanu valdkonna terminoloogiale ja koostööle teadusteksti tõlke tellijaga, et tagada kvaliteetne tõlge.

teadustekstide tõlkimine leedu keelde

Meditsiinitõlge leedu keelde

Meditsiinitõlge leedu keelde on näiteks meditsiiniseadme kasutusjuhendi, ravimiinfo, patsiendi infolehe, haigusloo, ravimiuuringu vms tõlkimine leedu keelde. Kasutame kõikide tekstide tõlkimisel leedu keelde ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et leedu tõlge oleks täpne, valmiks õigel ajal ja järgiks teisi kvaliteedistandardi nõudeid. Samuti iseloomustavad Toimetaja tõlkebürood konfidentsiaalsus, kiirus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

meditsiinitekstide tõlkimine leedu keelde

Ohutuskaardi tõlkimine leedu keelde

Ohutuskaart on dokument, mis annab teavet selle kohta, kuidas tagada kemikaali ohutu kasutamine kogu tarneahelas. Kuna ohutuskaardi esitaja vastutab muu hulgas selle sisu eest, on kõige parem usaldada ohutuskaartide tõlkimine leedu keelde Toimetaja tõlkebüroole. Me mitte ainult ei tõlgi, vaid tunneme ära ka võimalikud sisulised puudujäägid ja ebakõlad. Meil on ohutuskaartide tõlkimises leedu keelde pikaajaline kogemus. Lähtume ohutuskaartide tõlkimisel keelde alati kõige uuematest asjaomastest õigusaktidest ja ametlikest terminitest, et tagada ohutuskaardi tõlke nõuetekohasus, selgus ja täpsus.

ohutuskaartide tõlkimine leedu keelde

Tarkvara lokaliseerimine Leedu turule

Tarkvara lokaliseerimine on arvutiprogrammi või mobiilirakenduse tõlkimine ja kohandamine Leedu turu jaoks. Tarkvara lokaliseerimine võtab arvesse Leedu kasutajate eelistusi, vajadusi ja harjumusi. Tarkvara lokaliseerimisele pühenduvad Toimetaja tõlkebüroo tõlkijad, kes valdavad leedu keelt emakeelena ja tunnevad end IT-alaseid probleeme lahendades koduselt.

tarkvara lokaliseerimine leedu

Suuline tõlge leedu keelde

Suuline tõlge, sosintõlge, kaugtõlge, konverentstõlge ja järeltõlge leedu keelde on tõlketeenused, mida vajatakse üritustel, koosolekutel, koolitustel, kohtumistel, notariaalsete tehingute juures ja mujal. Toimetaja tõlkebüroo leedu keele tõlgid on oma ala professionaalid, keda iseloomustab pikaajaline kogemus eri valdkondades. Aitame ka erinevates suulise tõlke teenustes orienteeruda ja sobivaima välja valida.

suuline tõlge leedu keelde

Vandetõlge leedu keelde

Vandetõlge on ametlik dokumentide tõlkimise teenus leedu keelde ja Toimetaja tõlkebüroo pakub seda koostöös leedu keele vandetõlkidega. Leedu keele vandetõlk vastutab tõlke õigsuse eest ning kinnitab selle oma allkirja ja pitseriga. Kui näiteks kooli sisseastumiseks, reisimiseks või kohtule esitamiseks on vaja kinnitatud tõlget leedu keelest, tähendab see, et seda võib teha üksnes vandetõlk.

vandetõlge leedu keelde

Parim tõlge sünnib tarkvara ja inimsilma koostöös. Parim tõlge sünnib Toimetaja tõlkebüroos.

Keelesuunad

Eesti-leedu ja leedu-eesti tõlge

Eesti keelt räägib emakeelena umbes miljon inimest. Tõlgime eesti keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka eesti keelest leedu keelde. Saada meile leedu-eesti-leedu tõlke päring!

eesti tõlge

Inglise-leedu ja leedu-inglise tõlge

Inglise keelt kõneleb maailmas 1,5 miljardit inimest! Toimetaja tõlkebüroo tõlgib inglise keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka inglise keelest leedu keelde. Saada meile inglise-leedu-inglise tõlke päring!

inglise tõlge

Rootsi-leedu ja leedu-rootsi tõlge

Rootsi keelt räägib enam kui kümme miljonit inimest. Tõlgime rootsi-leedu-rootsi suunal kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Pakume kvaliteetset rootsi-leedu-rootsi tõlketeenust ning säästame sinu aega ja raha. Vastame päringule kahe tunniga. Loe lisa ja telli!

rootsi tõlge

Soome-leedu ja leedu-soome tõlge

Soome keelt kõneleb enam kui viis miljonit inimest. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib soome keelde kodulehti, e-poode, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka soome keelest leedu keelde. Saada meile soome-leedu-soome tõlke päring!

soome tõlge

Saksa-leedu ja leedu-saksa tõlge

Kord juba tehtud kirjavigu ei ole sakslaste ees hiljem kerge lunastada. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib saksa keelde kodulehti, e-poode, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka saksa keelest leedu keelde. Saada meile saksa-leedu-saksa tõlke päring! Ootame.

saksa-tõlge

Prantsuse-leedu ja leedu-prantsuse tõlge

Kas teadsid, et prantsuse keelt räägib maailmas üle 200 miljoni inimese? Tõlgime prantsuse keelde veebilehti, menüüsid, lepinguid, turundustekste ja muud. Tõlgime ka prantsuse keelest leedu keelde. Saada meile prantsuse-leedu-prantsuse tõlke päring!

prantsuse-tõlge

Hispaania-leedu ja leedu-hispaania tõlge

Kas teadsid, et Hispaania ja Lõuna-Ameerika hispaania keel erinevad teineteisest? Toimetaja tõlkebüroo tõlgib hispaania keelde kodulehti, lepinguid ja palju muud. Tõlgime ka hispaania keelest leedu keelde. Saada meile hispaania-leedu-hispaania tõlke päring!

hispaania tõlge

Itaalia-leedu ja leedu-itaalia tõlge

Itaalia keelt kõneleb ligikaudu 85 miljonit inimest üle maailma. Tõlgime itaalia keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka itaalia keelest leedu keelde. Saada meile itaalia-leedu-itaalia tõlke päring! Ootame.

Itaalia tõlge

Vene-leedu ja leedu-vene tõlge

Kas teadsid, et vene keeleruumis on hea tava kodulehtedel lugejat teietada, mitte sinatada? Toimetaja tõlkebüroo tõlgib vene keelde kodulehti, tootekirjeldusi, lepinguid ja palju muud. Tõlgime ka vene keelest leedu keelde. Saada meile vene-leedu-vene tõlke päring!

vene tõlge

Ukraina-leedu ja leedu-ukraina tõlge

Ukraina keelt räägib emakeelena enam kui 45 miljonit inimest. Tõlgime ukraina keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka ukraina keelest leedu keelde. Saada meile ukraina-leedu-ukraina tõlke päring! Ootame.

ukraina tõlge

Läti-leedu ja leedu-läti tõlge

Läti keelt räägib emakeelena enam kui miljon inimest. Tõlgime läti keelde veebilehti, e-poode, tootelehti, katalooge, müügitekste, dokumente ja palju, palju muud. Tõlgime ka läti keelest leedu keelde. Saada meile läti-leedu-läti tõlke päring! Ootame.

läti tõlge

Poola-leedu ja leedu-poola tõlge

Poola keele kõnelejaid on maailmas 38 miljonit. Tõlgime poola keelde veebilehti, e-poode, tootelehti, katalooge, müügitekste, dokumente ja palju muud. Tõlgime ka poola keelest leedu keelde. Saada meile poola-leedu-poola tõlke päring!

Poola tõlge

Norra-leedu ja leedu-norra tõlge

Norra keelt kõneleb ligikaudu viis miljonit inimest. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib norra keelde kodulehti, e-poode, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka norra keelest leedu keelde. Saada meile norra-leedu-norra tõlke päring!

norra tõlge

Usalda oma tõlge meie kätesse. Toimetaja tõlkebüroo agarad tõlkijad tõlgivad kiiresti ja täpselt.

Korduma kippuvad küsimused leedu keele tõlke kohta

Mida arvestada leedu keele tõlketeenuse tellimisel?

Tõlketööd leedu keelest ja leedu keelde vajavad teistest tõlketöödest pisut pikemat valmimisaega, sest leedu keele tõlkijaid ei ole ülemäära palju ja head tõlkijad on alati hõivatud. Leedu keele tõlgete hinnatase on sarnane läti keele tõlgete ja eesti keele tõlgete hinnatasemega. Tõlgime leedu keelest ja leedu keelde nii tehnikatekste (tehnilisi tekste), meditsiinitekste, juriidilisi tekste (õigustõlge), kasutusjuhendeid, tehnilist dokumentatsiooni, turundustekste, müügimaterjale kui ka veebilehti, programme, rakendusi ja palju muud.

Samuti saab tellida leedukeelsete tekstide keelekorrektuuri, mida teeb kogenud toimetaja, kes räägib leedu keelt emakeelena. Vajaduse korral pakume ka tõlkega seonduvaid lisateenuseid, näiteks tõlgete küljendamist, kujundamist, trükitöid, kodulehele tõlketekstide importimist ja muud.

Milline on leedu keele mõjuvõim?

Leedu ja läti keel kuuluvad balti keelte hulka. Leedu keel sarnaneb läti keelega, kuid on konservatiivsem – see tähendab, et leedu keel on aja jooksul vähem muutunud kui läti keel. Leedu keelt peetakse koguni kõige arhailisemaks indoeuroopa keeleks. Leedu keele kõnelejaid on ligikaudu 3 miljonit. Leedu keelt räägivad mingil määral peaaegu kõik leedulased. Leedu keelt räägivad ka rahvusvähemused Valgevenes, Lätis, Poolas, Kaliningradi oblastis ja mujal üle maailma. Leedu keelt kõneleb Leedus emakeelena peaaegu 90% rahvastikust. Peale leedulaste elab Leedus ka poolakaid (5,6%), venelasi (4,8%), valgevenelasi (1,3%), ukrainlasi (0,7%) ja vähem ka teisi rahvusi. Kõik Leedus elavad rahvusvähemused oskavad leedu keelt. Arvestades leedukeelse turu suurust, geograafilist asukohta ja majanduse kiiret arengut, on Leedu näol tegemist paljutõotava ekspordituruga.

Millised on huvitavad ütlused leedu keeles?

Leedu keel on iidne. Siiski on leedu keeles palju huvitavaid väljendeid, millest osa on üsna moodsad. Valetamist nimetavad leedulased näiteks kõrvadele nuudlite riputamiseks (kabinti makaronus). Seda, kes unustab enda järel ukse sulgeda, kutsuvad leedukad trollibussis sündinuks (troleibuse gimęs). Moraalilugemist nimetavad leedukad aga selgitamiseks, kust jalad kasvavad (iš kur kojos dygsta). Läbikukkumist või kasutut tegevust kutsuvad leedulased seente tükeldamiseks (grybą pjauna). Tülitsemise asemel selgitatakse Leedus suhteid (aiškintis santykius). Samuti öeldakse Leedus kogenematute kohta, et nägu on intellektuaalsusest puutumata (intelekto nesužalotu veidu).

Milline on Leedu ajalugu?

1009. aastal mainiti mõnes Saksi ürikus esimest korda sõna „Leedu”. 13. sajandi keskpaigast kuni 16. sajandini eksisteeris Ida-Euroopas Leedu suurvürstiriik. 15. sajandil oli Leedu Euroopa suurim riik, haarates enda alla Valgevene, enamiku Leedu ja Ukraina territooriumitest ning osa Poola, Moldova ja Venemaa aladest. Leedu suurvürstiriik lagunes alles 18. sajandi lõpus. Esimese maailmasõja ajal sai Leedu kõvasti räsida nii sakslaste, poolakate kui ka venelaste käe läbi. Teise maailmasõja tulemusel läks Leedu Vene võimu alla. 1990. aasta 11. märtsil kuulutas Leedu NSV Ülemnõukogu Leedu iseseisvaks. Leedu iseseisvus Balti riikidest esimesena. Sellise ajaloo kontekstis iseloomustab leedukaid väga tugev rahvuslik uhkus. Nad räägivad meelsamini inglise kui vene keelt ja ei mõista oma rahvuse või riigi kulul tehtud nalja.

Miks Leedu turg on perspektiivne eksporditurg?

Leedut peetakse riigiks, kus on lihtne ja meeldiv äri teha. Seda eelkõige tänu sellele, et Leedu majandus kasvab, seadusandlik keskkond on stabiilne ja poliitilised riskid väikesed. Leedu seaduste kohaselt võib välisinvestor Leedu turule siseneda, asutades esinduse, filiaali või osaühingu (UAB). Leedus osaühingut asutades peab olema algkapital vähemalt 3700 eurot ja osanikke või aktsionäre võib kõige rohkem olla 249. Ettevõtte asutamine võtab Leedus aega kaks kuni neli nädalat. Leedus on ettevõtete tulumaks 15%, käibemaks on 21% ja ettevõtete sotsiaalkindlustusmaks on ligi 31%. Lisainfot Leedu kohta leiab siit.

Mida Leedu turule sisenemisel silmas pidada?

Leedu ärikultuur on Lääne-Euroopa ärikultuuri sarnane. Leedulased on avatud suhtlejad, kuigi esimesel kohtumisel on nad pigem reserveeritud. Ärikohtumine leedulastega õnnestub igal juhul, kui peate kinni järgmistest punktidest.

  • Vene keelt ei maksa rääkida. Leedulastel on väga tugev rahvustunne ja nad peavad end pigem Lääne-Euroopa rahvaks, seega tasub juttu alustada pigem inglise kui vene keeles.
  • Korvpall on hea teema. Leedu korvpallimeeskond on üks maailma parimaid ja nad on korvpalliga väga hästi kursis – korvpallijutud on alati kindla peale minek.
  • Leedu on katoliiklik riik. Leedukad on viisakad, vaoshoitud, lugupidavad – ja ootavad sama ka teiselt poolelt. Nad on uhked oma riigi ja iseenda üle ega talu kriitikat ei leedu majanduse ega ühiskonnakorralduse aadressil.
  • Leedulaste juhtimiskultuur on pigem autoritaarne kui pehme. Juhid eelistavad läbirääkimisi pidada ja kokkuleppeid sõlmida sama või kõrgema tasandi juhtidega.
  • Ärikonteksti ei sobi ei eri- ega samasoolistele äripartneritele suunatud põsemusid, patsutused ega puudutused. Tasub märkida, et enamik leedulastest on abielus ja abiellunud väga noorelt.

Leedukad eeldavad tihedaid silmast silma ärikohtumisi ja kõik kokkulepped tuleb sõlmida igal juhul kirjalikult, sest suulised lepingud ei ole leedulaste jaoks siduvad.

Vaata veel

TOIMETAJA TÕLKEBÜROO, TÕLKETEENUS, TOIMETAMISTEENUS, COPYWRITINGLISATEENUSED, MEIST, TÕLKETEENUSED, TÕLKIJAD

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Loe meie blogi

Toimetaja blogi kirjutavad meie pühendunud tõlkijad, sõnavõlurid ja toimetajad

Usalda oma tõlge meie kätesse. Tõlgime kiiresti ja täpselt.

Mõned Toimetaja tõlkebüroo kliendid

Baltika tallinn
Bolt tallinn
CGI_Tallinn
Eesti_Energia_tallinn
Töötukassa valge
elektrilevi Tallinn
maakohus
KPMG tallinnas
Maxima tallinn
merko Tallinnas
Regionaalhaigla_logo_Põhja-Eesti
Tallinna tehnikaülikool
nordecon tallinnas
rahva raamat tallinnas
tradehouse tallinnas
Uusmaa kinnisvara tallinnas
varrak tallinnas

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.