Lepingu tõlkimine – miks eelistada tõlkebürood?

Lepingu tõlkimine on vastutusrikas töö. Tõlkes võib kergesti kaduma minna palju ka lihtsamate kirjutiste puhul, rääkimata siis keerulistest ja sisutihedatest juriidilistest tekstidest, nagu seda on lepingud. Samas on täpsuse taga sageli kaalul suured summad ning olulised õigused ja kohustused. Seetõttu tuleks lepingutõlketeenuse osutaja valimisel olla väga hoolikas.

leping tõlkesse

Kuidas tunda ära viletsat lepingutõlget?

Lepingutes kasutatav keel, nagu õiguskeel üldiselt, kubiseb nüanssidest, terminitest, stampväljenditest ja kauaaegsetest tavadest, mis võivad eri keeleruumides olla vägagi erinevad. See muudab ka lepingute tõlkimise keeruliseks neile, kes keelt muidu oskavad, ning põhjustab järgmisi sagedasi eksimusi.

Kui lepingute puhul on kahtlemata kõige tähtsam see, et nende sisu oleks üheselt mõistetav kõigile osalistele, siis seda raskendab pahatihti asjaolu, et lepingute koostamisel lähtutakse paljuski varasemast praktikast, mis ulatub nii mõnigi kord kaugele minevikku. Nii võib eriti ingliskeelsetest lepingutest Inglise õigusruumi pika ajaloo tõttu leida tihti igapäevasest kasutusest ammu kadunud või tarbetult pikki väljendeid, nagu in respect thereof, hereinbefore, including but not limited to jne.

Kuidas tõlkida lepingus väljendeid "in respect thereof", "hereinbefore", "including but not limited to" jne?

Selliste arhailiste või liiaste keelendite formaalsust ja pikkust kiputakse vähese kogemuse korral matkima ka tõlgetes, mis muudab teksti ainult raskepärasemaks ilma midagi sisulist juurde andmata. Igasuguse teksti puhul näitavad tegelikult asjatundlikkust eelkõige lihtsus ja selgus. Ka keerulisi asju on võimalik väljendada selgelt. Sõnarohkus ja tarbetud kordused seevastu on selge märk nii-öelda keele taha varjumisest.

lepingute tõlkimine

Lepingu tõlkimine ning suur ja väike algustäht

Teine levinud probleem, mis kahjuks ei ole ilmselt võõras ka ühelegi mittejuristile, on sage terminite esisuurtähestamine. See tuleb taas inglise keelest, kus vahel, kui mõni üldkeele sõna on enne defineeritud tavapärasest tähendusest konkreetsemalt või muidu erinevalt, lubatakse sellele tähelepanu juhtimiseks kirjutada see teksti sees esisuurtähega.

Lepingu tõlkimine eesti keelde ja terminid

Miskipärast on seda aga hakatud üha enam, ka eesti keeleruumis, tõlgendama nii, et esisuurtähte tuleb lepingutes tarvitada iga „tähtsama“ sõna puhul. Üldjuhul on see aga täiesti ebavajalik, sellega kaasneb tohutult järjepidevusprobleeme, eesti keele reeglid seda ei luba ning pealegi on selle asemel olemas palju selgemaid lahendusi, nagu on korduvalt märkinud ka meie keelekorraldajad1, 2.

Väikesed vead lepingutõlgetes

Need ei ole enamjaolt küll rängad, sisulised vead (selliseid ei tohiks olla üheski korralikus lepingutõlkes), kuid vähendavad siiski niigi raske teksti arusaadavust ning näitavad ka tõlkija teatud võhiklust ja võimetust või soovimatust teksti sisusse tõeliselt süveneda.

Miks on lepingute tõlkimisel parim valik tõlkebüroo?

Tõlkebüroode töös on oluline kvaliteet, millest lepingute puhul ei saa üle ega ümber. Ühest küljest peab kõik olema sisu poolest täpne, teisalt ei saa ohverdada ka eelnimetatud selgust ja keelelist korrektsust. Lisaks kaasneb tähtsate dokumentidega sageli teisi erinõudeid, mille täitmiseks on vaja organiseeritud asjatundjate tiimi – see on tõlkebüroo. Tõlkebüroo tugevused on järgmised.

lepingu tõlge

1. Tõlkebürool on lepingute tõlkimise kogemus

Lepingute tõlkimine kuulub paljude tõlkebüroode igapäevatöö hulka – nii ka meie puhul. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib töölepinguid, töövõtulepinguid, käsunduslepinguid, müügilepinguid, ostulepinguid, rendilepinguidja palju muud. Meil on eriharidusega kogenud tõlkijad, kes tunnevad nii lepingukeelt kui ka õigusmaailma laiemalt.

Tõlkija pühendub lepingute tõlkimisele

Just pikaajaline kogemus on see, mis lubab tõlkijal õigete sõnade otsimise kõrvalt juurelda sügavamalt ka teksti täpse sisu üle: mõelda, kas on võimalik väljenduda lihtsamalt, märgata vigu ja ebaühtlusi ka algtekstis ning aidata klienti seeläbi enamaga kui ainult tõlkimisega.

2. Tõlkebüroos sünnib ühe lepingu tõlge mitmete asjatundjate koostöös

Tõlkebüroo ei koosne ainult tõlkijast. Tõlkebüroos teeb esmalt teie täpsed vajadused selgeks ja leiab sobivaima tõlkija pühendunud projektijuht, seejärel tõlgib teksti tõlkija, tõlke vaatab üldjuhul üle keeletoimetaja (toimetatud tõlke kohta loe lähemalt siit) ning vajaduse korral kaasatakse veel teisi asjatundjaid. Nii võite olla kindel, et teie tõlgete valmimisel on arvestatud kõigega ning oht, et tekivad inimlikud eksimused, mis lepingutekstide puhul võivad olla äärmiselt kulukad, on viidud miinimumini.

Garantii lepingu tõlkele

Tõlkebüroos tehtav meeskonnatöö on seega sisuliselt kvaliteedigarantii. Keegi meist ei saa osata kõike ja kõik me eksime aeg-ajalt ka asjades, milles üldiselt oleme vilunud, kuid jaotades keerulise ja mitmekülgse töö eri tahud spetsialistide vahel ning kontrollides üksteist, saavutame vaieldamatult parema tulemuse.

3. Tõlkebüroo kasutab lepingute tõlkimisel tõlketarkvara

Ühegi korraliku tõlkebüroo töö ei oleks tänapäeval mõeldav ilma tõlketarkvarata. Tõlketarkvara muudab tõlkija töö märgatavalt kiiremaks jatõhusamaks, aitab tagada tõlgetekeelelise ja vormilise ühtluse ning valmimise kokkulepitud tähtajaks. Toimetaja tõlkebüroo paneb tõlketarkvara klientide kasuks tööle ka sellega, et pakub tõlketekstides esinevatelt kordustelt soodustust. See tähendab, et teie tulevased lepingutõlked, sealhulgas võimalikud muudatused ja lisad, on varem tõlgitud osade võrra odavamad.

4. Tõlkebüroo on konfidentsiaalne

Tõlkebüroo teenuste kasutamisel võite olla kindel, et teie tekstidega tegelevad professionaalid. Toimetaja tõlkebüroo tagab, et teie lepingud ja muud tõlkematerjalid ei satu kunagi kõrvaliste isikute kätte. Nõuame oma töötajatelt konfidentsiaalsust lepingulise kohustusena. Erinõuete korral oleme valmis sõlmima teiega ka konfidentsiaalsuslepingu.

5. Tõlkebüroo pakub lepingu tõlkimise juures ka lisateenuseid

Kuna, nagu öeldud, tõlkebüroo meeskonda ei kuulu ainult tõlkijad, ei piirdu tõlkebüroode pakutavad teenused sageli ainult tõlkimisega. Toimetaja tõlkebüroo puhul on esimene vihje meie nimes: toimetame näiteks ka juba tõlgitud lepingutekste ja hindame tehtud tõlgete kvaliteeti.

Kui vajate kinnitatud tõlget, saame pakkuda ka seda. Selleks tuleb teil ainult toimetada Toimetaja kätte originaaldokument. Seejärel varustame selle oma tõlkebüroo kinnitusega või, kui vaja on notariaalset või vandetõlgi kinnitust, ajame edasise juba ise notari või vandetõlgiga korda. Kinnitatud tõlke vajaduse korral tasub kindlasti enne järele uurida, mis liiki kinnitust dokumendi saaja tunnistab.

Lepingute tõlkimine kiiresti ja kindlalt!

Ärge kõhelge ka juhul, kui teil on muid erisoove: saatke meile päring ja teeme kõik, mis suudame, et leida just teile sobiv lahendus.

Viited

1Mäekivi, Helika. 2012. Kas Ostja, Müüja ja Leping või ostja, müüja ja leping?https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/oiguskeel_helika_19_12_loplik.pdf

2Reinsalu, Riina. 2016. Lepingukeel. Tartu: Keelehooldekeskus. http://engine.koduleht.net/templates/keelehooldekeskus/files/mdl_files.php/leping_17.indd.pdf

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.