Itaalia tõlge

Miks tellida itaalia tõlge Toimetaja tõlkebüroost?

Väga hea itaalia keele tõlketeenus 

Toimetaja tõlkebüroole on antud rahvusvaheline ISO 17100:2015 kvaliteedisertifikaat, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroo järgib kõiki nõudeid, mis on kehtestatud tõlketeenuse osutamisele. Meie tõlkebüroost tellitud tõlge itaalia keelest vastab algtekstile, on veatu ja ladus. Peame tõlkides silmas, et tõlke lugeja või kasutaja saaks tekstist aru soovitud viisil. Väga hea tõlge tähendab meile seda, et tõlgitud sõnumit mõistavad nii sinu itaalia keelt kõnelev koostööpartner, klient kui ka kolleeg, olenemata sellest, milline on nende taust. Meie büroos valminud tõlge on terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Parima tulemuse saavutamiseks küsime lisainfot ja kui vaja, vaatame üle ka lähteteksti. Samuti lokaliseerime tõlke soovi korral Itaalia turu jaoks – see on eriti oluline näiteks kodulehereklaamtekstiohutuskaardi jms tõlkimisel.

Itaalia tõlge

Itaalia tõlge valmib kiiresti

Töötame kiiresti. Tõlkeprotsessi muudavad kiiremaks suurepärane tehniline võimekus, kogenud tõlkijad ja sujuvad protsessid. Vastame kirjadele alati esimesel võimalusel. Samuti tegutseme kiiresti hinnapakkumisi koostades. Vajaduse korral saame ühe teksti tõlkimisse kaasata mitu tõlkijat. Meie töökiirust suurendab pidevalt täiustuv neuromasintõlge. Tänapäeva tarkvara võimaldab arvestada tekstides esinevaid kordusi: ka see muudab tööprotsessi kiiremaks. Meie tööprotsess itaalia keelde tõlkimisel on efektiivne ja paindlik ning otsused sünnivad ruttu. Tänu sellele julgeme öelda, et Toimetaja tõlkebüroo on üks kiiremaid tõlketeenuse pakkujaid.

Kiire itaalia tõlge

Itaalia tõlge mõistliku hinnaga

Toimetaja tõlkebüroo pakub suurepärase hinna ja kvaliteedi suhtega tõlget. Tõlkimine toimub tänapäevaste tehnoloogiate abil ja tõlkeprotsessi on kaasatud nii magistrikraadiga tõlkija kui ka elukutseline keeletoimetaja. Itaalia keele suunal võimaldab konkurentsivõimelist hinda pakkuda nutika tõlketarkvara ja pidevalt täiustuva neuromasintõlke kasutamine. Pakume tekstides korduvate segmentide arvelt allahindlust. Kõige olulisemat rolli mängib see püsikoostöö korral, sest pidevalt sarnaseid tekste tõlkides muutub püsikliendi jaoks tõlke ühikuhind järjest soodsamaks. Tõlgime iga tekstisegmenti vaid ühe korra – ja ka sina ei pea selle eest mitu korda maksma. Tänu sellele võid kindel olla, et meie käest saad hea pakkumise.

Soodne itaalia tõlge

Sujuv tõlkimise protsess

Tõlkeprotsess on sulle mugav ja märkamatu. Kasutame oma teadmisi ja kogemusi, et luua lahendusi, mis võimaldavad hallata tõlketöid süsteemselt koos tõlkemälu, terminibaasi ning keskse töövoosüsteemiga. Teame, et projektijuhtimine on enamat kui lihtsalt teksti ühest keelest teise tõlkimise korraldamine. Töövoog mängib üliolulist rolli selles, et itaalia tõlke tellimisel oleks sinu kogemus stressivaba, eelarve läbipaistev ja töö valmiks kiiresti. Selle nimel oleme kõik aeganõudvad standardtegevused miinimumini viinud või automatiseerinud. Just tänu sellele võid kindel olla, et tõlkeprojekti eelarve ja töö valmimise tähtaeg vastavad sinu ootustele.

Mugav itaalia tõlge

Tagame konfidentsiaalsuse

Tagame kõikide tõlgitavate tekstide konfidentsiaalsuse. Digiturvalisus, andmekaitse ja konfidentsiaalsus on aspektid, millesse suhtume iga tõlketöö puhul väga tõsiselt. Konfidentsiaalsuskokkulepe sisaldub tõlketeenuse osutamise lepingus. Vajaduse korral sõlmime eraldi konfidentsiaalsuslepingu. Andmelekke riski aitavad vähendada tõlketarkvara kasutamine ja andmete varundamine turvalises serveris. Tänu tõlketarkvara kasutamisele puudub enamasti vajadus saata tõlkefaile e-kirja teel – see aitab vältida infoleket ja kirjade jõudmist vale adressaadini. Meie tõlkeprotsess sisaldab ka reaalajas andmete varundamist, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroos on sinu itaalia tõlge kindlates kätes.

Konfidentsiaalne itaalia tõlge

Kõik tõlkega seotud teenused ühest büroost

Soovime, et sul oleks meiega mugav koostööd teha. Püüame vastu tulla kõigile sinu soovidele, mis puudutavad tõlkimisttoimetamistsisuloomet ja nendega seotud teenuseid. Nii pakume ka võõrkeelset kodulehe optimeerimist ja e-poe lokaliseerimist. Samuti kuuluvad meie teenuste hulka tõlkekonsultatsioon, tõlkemälu loomine, tõlkekvaliteedi hindamine, pealelugemine (voice-over) ja dubleerimine. Ka tõlgitud teksti küljendamine, kujundamine ja trükkimine on teenused, mida oma klientidele hea meelega pakume. Seda kõike selleks, et sul oleks mugav ja saaksid lisaks itaalia keele tõlketeenusele ka teised vajalikud teenused ühest kohast.

Itaalia tõlkebüroo

Külli

Külli on Toimetaja tõlkevaldkonna juht. Ta on töötanud tõlkijana üle 15 aasta ja õppinud tõlkimist Tallinna Ülikoolis. Külli on perfektsionist, kes töötab alati parima tulemuse nimel. Lisaks on ta kiirlugeja. Küllil on äärmiselt hea tehniline taiplikkus ja eksimatu võime eelseisvaid suundumusi ette näha.

Toimetaja tegevjuht

Toimetaja tõlkebüroo pakub kvaliteetset tõlketeenust ning säästab sinu aega ja raha

Tellimuse esitamiseks saada e-kiri või täida päringuvorm järgmise infoga:

 • millist teenust soovid;
 • millistes keeltes teenust vajad;
 • milline on töö tähtaeg?

Lisa ka täiendav teave või fail, et saaksime seda analüüsida ja teha täpse pakkumise.

Saadame hinnapakkumuse juba tunni jooksul.

Saada_päring

Milline itaalia keele tõlketeenus valida?

Tehnikatõlge itaalia keelde

Tehnikatõlge hõlmab valdkondi nagu tehnika, ehitus, keskkonnakaitse ja -tehnoloogia, infotehnoloogia, transport, automaatika ja palju muud. Levinud tehnikatõlke tekstitüübid on näiteks kasutus- ja ohutusjuhendid, kiir- ja häälestusjuhendid, aruanded ja rakendused. Tehnikatõlge ehk tehniline tõlge moodustab Toimetaja tõlkebüroo teenustest väga olulise osa. Pakume kasutusjuhendi tõlkimist itaalia keelde, IT-tõlget itaalia keelde, rakenduse lokaliseerimist Itaalia turule ja palju teisi teenuseid.

Tehnikateksti tõlkimine itaalia keelde

Kodulehe tõlge itaalia keelde

Kodulehe tõlkimine on üks meie populaarsemaid teenuseid. Kvaliteetne kodulehe tõlge jätab ettevõttest klientidele usaldusväärse mulje. Just sellepärast tõlgime sinu ettevõtte kodulehe itaalia keelde mugavalt, kiirelt ja kvaliteeti silmas pidades. Kodulehetekstide käsitsi kopeerimine ja sisestamine on minevik – kasutame veebiteksti automaatseks ekspordiks ja tõlgete impordiks nutikat tehnoloogiat. Toimetaja tõlkebüroo itaalia keele tõlkijatel ja toimetajatel on SEO-teadmised ning kodulehtede, veebitekstide ja blogipostituste tõlkimisel võtame arvesse itaalia keele strateegilisi märksõnu.

Kodulehe tõlkimine itaalia keelde

Majandustõlge itaalia keelde

Majandustõlge moodustab olulise valdkonna, mille alla kuuluvad näiteks majandusaasta aruande tõlge itaalia keelde ning raamatupidamisdokumentide, pangaväljavõtte või maksutõendi tõlkimine itaalia keelde. Itaalia keele majandustõlke valdkonnas on Toimetaja tõlkebüroo eelised finantsspetsiifilise sõnavara ning raamatupidamis- ja pangandusterminite tundmine, konfidentsiaalsus, kiirus, meeldiv suhtlus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

Majandustõlge itaalia keelde

Õigustõlge itaalia keelde

Õigustõlge hõlmab lepingute, kohtudokumentide ja õigusaktide tõlkimist itaalia keelde. Kõigi tekstide tõlkimisel itaalia keelde kasutame ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et tõlge oleks terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Toimetaja tõlkebüroo peab kinni ka rangetest isikuandmete kaitse reeglitest ja konfidentsiaalsusnõuetest, mis on õigustõlke puhul väga olulised.

Õigustekstide tõlkimine itaalia keelde

Turundustõlge itaalia keelde

Turundusteksti tõlkimine itaalia keelde on õnnestunud juhul, kui turundussõnum antakse teises keeles adekvaatselt edasi, valminud itaalia tõlge kannab endas brändi väärtusi ja stiili ning miski ei reeda, et tegemist on tõlkega. Turundusteksti alla võib liigitada tootekirjelduse, kodulehe, e-poe, lühiülevaate, artikli, tunnuslause, reklaami, kampaaniasõnumi, müügipakkumise, ettevõtte missiooni ja visiooni või brändi väärtuste tõlkimise itaalia keelde. Peale turundusteksti tõlkimise on Toimetaja tõlkebüroo ka itaaliakeelse lokaliseerimise ja transkreatsiooni ehk loomingulise tõlkimise asjatundja.

Turundusteksti tõlkimine itaalia keelde

Teadustekstide tõlkimine itaalia keelde

Teadustekstide tõlkimine itaalia keelde on samuti üks meie tõlketeenuseid. Meie klientide hulka kuuluvad Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Teadusagentuur, Eesti Geoloogiateenistus, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Haridus- ja Teadusministeerium jpt. Teadusartiklite ja doktoritööde tõlkimisel itaalia keelde pöörame tähelepanu valdkonna terminoloogiale ja koostööle teadusteksti tõlke tellijaga, et tagada kvaliteetne tõlge.

Teadusteksti tõlkimine itaalia keelde

Meditsiinitõlge itaalia keelde

Meditsiinitõlge itaalia keelde on näiteks meditsiiniseadme kasutusjuhendi, ravimiinfo, patsiendi infolehe, haigusloo, ravimiuuringu vms tõlkimine itaalia keelde. Kasutame kõikide tekstide tõlkimisel itaalia keelde ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et itaalia tõlge oleks täpne, valmiks õigel ajal ja järgiks teisi kvaliteedistandardi nõudeid. Samuti iseloomustavad Toimetaja tõlkebürood konfidentsiaalsus, kiirus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

Meditsiiniteksti tõlkimine itaalia keelde

Ohutuskaardi tõlkimine itaalia keelde

Ohutuskaart on dokument, mis annab teavet selle kohta, kuidas tagada kemikaali ohutu kasutamine kogu tarneahelas. Kuna ohutuskaardi esitaja vastutab muu hulgas selle sisu eest, on kõige parem usaldada ohutuskaartide tõlkimine itaalia keelde Toimetaja tõlkebüroole. Me mitte ainult ei tõlgi, vaid tunneme ära ka võimalikud sisulised puudujäägid ja ebakõlad. Meil on ohutuskaartide tõlkimises itaalia keelde pikaajaline kogemus. Lähtume ohutuskaartide tõlkimisel keelde alati kõige uuematest asjaomastest õigusaktidest ja ametlikest terminitest, et tagada ohutuskaardi tõlke nõuetekohasus, selgus ja täpsus.

Ohutuskaartide tõlkimine itaalia keelde

Tarkvara lokaliseerimine Itaalia turule

Tarkvara lokaliseerimine on arvutiprogrammi või mobiilirakenduse tõlkimine ja kohandamine Itaalia turu jaoks. Tarkvara lokaliseerimine võtab arvesse Itaalia kasutajate eelistusi, vajadusi ja harjumusi. Tarkvara lokaliseerimisele pühenduvad Toimetaja tõlkebüroo tõlkijad, kes valdavad itaalia keelt emakeelena ja tunnevad end IT-alaseid probleeme lahendades koduselt.

Tarkvara lokaliseerimine itaalia

Suuline tõlge itaalia keelde

Suuline tõlge, sosintõlge, kaugtõlge, konverentstõlge ja järeltõlge itaalia keelde on tõlketeenused, mida vajatakse üritustel, koosolekutel, koolitustel, kohtumistel, notariaalsete tehingute juures ja mujal. Toimetaja tõlkebüroo itaalia keele tõlgid on oma ala professionaalid, keda iseloomustab pikaajaline kogemus eri valdkondades. Aitame ka erinevates suulise tõlke teenustes orienteeruda ja sobivaima välja valida.

Suuline tõlge itaalia keelde

Vandetõlge itaalia keelde

Vandetõlge on ametlik dokumentide tõlkimise teenus itaalia keelde ja Toimetaja tõlkebüroo pakub seda koostöös itaalia keele vandetõlkidega. Itaalia keele vandetõlk vastutab tõlke õigsuse eest ning kinnitab selle oma allkirja ja pitseriga. Kui näiteks kooli sisseastumiseks, reisimiseks või kohtule esitamiseks on vaja kinnitatud tõlget Itaalia keelest, tähendab see, et seda võib teha üksnes vandetõlk.

Vandetõlge itaalia keelde

Parim tõlge sünnib tarkvara ja inimsilma koostöös. Parim tõlge sünnib Toimetaja tõlkebüroos.

Keelesuunad

Eesti-itaalia ja itaalia-eesti tõlge

Eesti keelt räägib emakeelena umbes miljon inimest. Tõlgime eesti keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka eesti keelest itaalia keelde. Saada meile itaalia-eesti-itaalia tõlke päring!

eesti tõlge

Inglise-itaalia ja itaalia-inglise tõlge

Inglise keelt kõneleb maailmas 1,5 miljardit inimest! Toimetaja tõlkebüroo tõlgib inglise keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka inglise keelest itaalia keelde. Saada meile inglise-itaalia-inglise tõlke päring!

inglise tõlge

Saksa-itaalia ja itaalia-saksa tõlge

Kord juba tehtud kirjavigu ei ole sakslaste ees hiljem kerge lunastada. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib saksa keelde kodulehti, e-poode, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka saksa keelest itaalia keelde. Saada meile saksa-itaalia-saksa tõlke päring! Ootame.

saksa-tõlge

Prantsuse-itaalia ja itaalia-prantsuse tõlge

Kas teadsid, et prantsuse keelt räägib maailmas üle 200 miljoni inimese? Tõlgime prantsuse keelde veebilehti, menüüsid, lepinguid, turundustekste ja muud. Tõlgime ka prantsuse keelest itaalia keelde. Saada meile prantsuse-itaalia-prantsuse tõlke päring!

prantsuse-tõlge

Hispaania-itaalia ja itaalia-hispaania tõlge

Kas teadsid, et Hispaania ja Lõuna-Ameerika hispaania keel erinevad teineteisest? Toimetaja tõlkebüroo tõlgib hispaania keelde kodulehti, lepinguid ja palju muud. Tõlgime ka hispaania keelest itaalia keelde. Saada meile hispaania-itaalia-hispaania tõlke päring! 

hispaania tõlge

Rootsi-itaalia ja itaalia-rootsi tõlge

Rootsi keelt räägib enam kui kümme miljonit inimest. Tõlgime rootsi-itaalia-rootsi suunal kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Pakume kvaliteetset rootsi-itaalia-rootsi tõlketeenust ning säästame sinu aega ja raha. Vastame päringule kahe tunniga. Loe lisa ja telli!

rootsi tõlge

Soome-itaalia ja itaalia-soome tõlge

Soome keelt kõneleb enam kui viis miljonit inimest. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib soome keelde kodulehti, e-poode, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka soome keelest itaalia keelde. Saada meile soome-itaalia-soome tõlke päring!

soome tõlge

Norra-itaalia ja itaalia-norra tõlge

Norra keelt kõneleb ligikaudu viis miljonit inimest. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib norra keelde kodulehti, e-poode, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka norra keelest itaalia keelde. Saada meile norra-itaalia-norra tõlke päring!

norra tõlge

Ukraina-itaalia ja itaalia-ukraina tõlge

Ukraina keelt räägib emakeelena enam kui 45 miljonit inimest. Tõlgime ukraina keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka ukraina keelest itaalia keelde. Saada meile ukraina-itaalia-ukraina tõlke päring! Ootame.

ukraina tõlge

Vene-itaalia ja itaalia-vene tõlge

Kas teadsid, et vene keeleruumis on hea tava kodulehtedel lugejat teietada, mitte sinatada? Toimetaja tõlkebüroo tõlgib vene keelde kodulehti, tootekirjeldusi, lepinguid ja palju muud. Tõlgime ka vene keelest itaalia keelde. Saada meile vene-itaalia-vene tõlke päring!

vene tõlge

Läti-itaalia ja itaalia-läti tõlge

Läti keelt räägib emakeelena enam kui miljon inimest. Tõlgime läti keelde veebilehti, e-poode, tootelehti, katalooge, müügitekste, dokumente ja palju, palju muud. Tõlgime ka läti keelest itaalia keelde. Saada meile läti-itaalia-läti tõlke päring! Ootame.

läti tõlge

Leedu-itaalia ja itaalia-leedu tõlge

Leedu keelt räägib emakeelena enam kui kaks miljonit inimest. Tõlgime leedu keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka leedu keelest itaalia keelde. Saada meile leedu-itaalia-leedu tõlke päring! Ootame.

leedu tõlge

Poola-itaalia ja itaalia-poola tõlge

Poola keele kõnelejaid on maailmas 38 miljonit. Tõlgime poola keelde veebilehti, e-poode, tootelehti, katalooge, müügitekste, dokumente ja palju muud. Tõlgime ka poola keelest itaalia keelde. Saada meile poola-itaalia-poola tõlke päring!

Poola tõlge

Usalda oma tõlge meie kätesse. Toimetaja tõlkebüroo agarad tõlkijad tõlgivad kiiresti ja täpselt.

Korduma kippuvad küsimused itaalia keele tõlke kohta

Miks tõlkida itaalia keelde?

Itaalia keele kõnelejaid on üle maailma ligikaudu 85 miljonit. Samuti on Itaalial ja itaallastel maailmas oluline roll. Itaalia majandus on heal järjel ja Itaalia on võimalusterohke eksporditurg. Itaallastest kliendid ja koostööpartnerid eelistavad teavet saada itaalia keeles. Kuigi itaallased oskavad inglise ning teise keelena sageli saksa, prantsuse või hispaania keelt, saab ostuotsuse langetamisel või lepingu sõlmimisel sageli oluliseks emakeelse teksti olemasolu.

Kuidas vormistada päringut itaalia tõlke tellimiseks?

Tõlke tellimisel itaalia keelesuunal tuleks päringut saates lisada ka tõlkimist vajav tekst. Kui tõlgitav tekst ei ole veel valmis, oleks vaja teada teksti orienteeruvat sõnade arvu. Samuti oleks vaja tõlget tellides märkida tõlke kasutusotstarve ja info selle kohta, kes on tõlgitud teksti lugeja. Lisada tuleks ka soovitud tõlke valmimise tähtaeg, formaat ja eritingimused.

Kuidas kujuneb itaalia tõlke hind?

Itaalia keele tõlgete hinna määrab suuresti tõlgitava teksti eripära – näiteks üldisi teemasid kajastava reklaamteksti tõlkimine on odavam kui meditsiiniteksti tõlkimine, sest meditsiiniteksti tõlkimisse kaasatakse erialateadmistega tõlkija, toimetaja või ekspert, kes vastutab tõlke terminoloogilise õigsuse eest. Pakume oma püsiklientidele atraktiivset allahindlussüsteemi, sest kasutame tekstisegmentide korduste arvestamiseks tõlketarkvara. Tänu tõlketarkvarale võivad meie kliendid saada tõlgetes korduvatelt osadelt märkimisväärset allahindlust.

Millised on kõige levinumad tõlkepäringud itaalia keele suunal?

Kõige levinumad küsimused, millega tõlkimisteenust vajatakse, on järgmised. Vajame abi itaaliakeelsete dokumentide tõlkimisel. Läheme Itaaliasse messile ja soovime võtta kaasa oma ettevõtet tutvustavad itaaliakeelsed brošüürid. Kui palju maksab tooteinfo tõlkimine itaalia keelde? Otsime kedagi, kes aitaks meil koostada itaaliakeelse kasutusjuhendi. Soovime oma firma kodulehe tõlkida itaalia keelde. Meie hotellis peatub palju itaallasi, mistõttu tahaksime neile pakkuda emakeelset turismiinfot.

Mida arvestada itaalia tõlke tellimisel?

Kvaliteetne itaalia tõlge nõuab aega ja süvenemist. Hea tõlke teostamisele aitab kaasa see, kui annad meile lisaks tõlgitavale materjalile ka piisavalt taustainfot. Näiteks selgitad, kellele tõlgitavad materjalid mõeldud on ja kus neid kasutama hakatakse. See aitab meil paremini mõista konteksti ja sihtrühma ootusi. Toimetaja tõlkebüroost saab tellida nii erialateksti, tooteinfo, kasutusjuhendi, kodulehe ja ilukirjandusteksti tõlkeid kui ka IT ja turundustekstide tõlkeid. Samuti pakume muid tõlkimisega seonduvaid teenuseid, näiteks itaaliakeelset SEO-d.

Milline on itaalia keele roll maailmas?

 • Itaalia keel kuulub maailma 20 enimräägituma keele hulka.
 • Lisaks Itaaliale on itaalia keel riigikeeleks San Marinos ja Šveitsis. Itaalia keel on ka ametlik asjaajamiskeel teatud piirkondades Horvaatias ja Sloveenias.
 • Itaalia keelt kõneleb emakeelena ligi 65 miljonit inimest. Lisaks neile kõneleb 3 miljonit inimest itaalia keelt teise keelena ning neid võib samuti itaalia keele kõnelejateks pidada. Itaalia keel on katoliikliku maailma ametlik keel ja paavst suhtleb miljonite katoliiklastega enamasti just itaalia keeles.
 • Itaalia keel kuulub Euroopa Liidu ametlike keelte hulka. See on saksa, inglise ja prantsuse keele kõrval üks liidu suurimaid keeli.
 • Itaalia keel ei ole diplomaatiline suhtluskeel nagu inglise, prantsuse või hispaania keel, kuid see on laialt kasutusel Vahemere-äärsetes maades ja Põhja-Aafrikas ning on üks populaarsemaid võõrkeeli, mida maailmas õpitakse.
 • Igas maailma nurgas teavad inimesed vähemalt mõnda itaaliakeelset sõna, nagu näiteks pizza, pasta, espresso või mozzarella.

Milline on itaalia keele roll Eestis?

 • Eesti inimesed oskavad itaalia keelt vähe. Meie üldhariduskoolides õpetatakse itaalia keelt harva, kuid seda saab õppida keeltekoolides- ja kursustel ning akadeemilisel tasemel Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis.
 • Eestis elab üsna arvestatav hulk itaallasi, kellest küllaltki mitmed peavad end estofiilideks.
 • Eestis tegutsev Dante Alighieri Selts koondab erinevate valdkondade Eesti inimesi, kes on huvitatud itaalia keelest ning kultuurist. Selts korraldab keelekursuseid, kokandus- ja filmiõhtuid ning kirjandusteemalisi loenguid.
 • Huvitav fakt – enne II maailmasõda tegutses Eestis Itaalia Kultuuriinstituut, mida juhatas Itaalia ajakirjanduse suurkuju ja ajaloolane Indro Montanelli.
 • Itaalia keelt on vaja osata neil, kelle huvi või töövaldkond on seotud gastronoomiaga. Itaalia kokakunst on üleilmselt tuntud ning seetõttu on paljud rahvusvaheliselt kasutatavad kulinaarsed terminid ja toiduainete nimetused pärit just nimelt Itaalia köögist.
 • Kunstiajaloos ja muusikas, eriti just klassikalise muusika puhul, tuleb valdkonna spetsialistidel osata ümber käia itaaliakeelsete mõistetega.
 • Itaalia keele oskus on tarvilik ka disaini ja moekunstiga tegelejatele.

 Mille poolest on itaalia keel huvitav?

 • Itaalia keelt, eriti just selle keele kõla, peetakse üheks kaunimaks maailmas. Öeldakse koguni, et itaalia keel kõlab meloodiliselt.
 • Itaalia keele kirjapilt ja hääldus on üsna sarnased.
 • Itaalia on lingvistiliselt väga mitmekesine. Räägitakse ligi 20 erinevat murret ning iga dialekt on seotud mõne konkreetse Itaalia piirkonnaga.
 • Itaalia kirjakeel põhineb Firenze ümbruses räägitud Toscana murdel.
 • Keeleteadlased on palju vaielnud, kas kutsuda Itaalias räägitavaid murdeid dialektideks või tuleks neid pidada täiesti omaette keelteks.

Miks tõlkida kodulehekülg itaalia keelde?

 • Itaallased on meelitatud, kui välismaalased- ja turistid proovivad nendega vähemalt mõne sõna itaalia keelt rääkida ja kasutavad tuntud itaaliakeelseid viisakus- ja tervitusvormeleid. Nagu näiteks (jah), no (ei), per favore (palun), grazie (aitäh), ciao (tere), arrivederci (head aega), scusi (vabandust).
 • Kuigi noored itaallased õpivad võõrkeeli, eriti just inglise keelt, on nende keeleoskuse tase kõikuv. Paljud vanemaealistest itaallastest ei oska inglise keelt. Äriringkondades on inglise keele oskus siiski tavaline.
 • Itaallased eelistavad ja hindavad võimalust lugeda ja suhelda oma emakeeles.
 • Kui teie ettevõttel on itaallastest koostööpartnerid või soovid oma äritegevusega laieneda Itaalia turule, on oluline pakkuda oma ettevõtte kodulehel itaaliakeelset infot.
 • Inimesed ei pruugi vaevuda võõrkeelsete materjalidega tutvuma. Seetõttu on nutikas pakkuda neile vajalikku teavet nende emakeeles.
 • Itaaliakeelne sisu näitab itaallastele, et neist kui klientidest ollakse huvitatud.

Mida pidada silmas Itaalia turule sisenemisel?

 • Itaalia maksusüsteem on väga keeruline, seda tihtipeale ka itaallaste endi jaoks. Erinevat tüüpi makse kogutakse nii riiklikul, maakondlikul kui ka kohalikul tasemel.
 • Itaaliaturule sisenemisel on soovitatav palgata kohalik abiline, kes aitab ära hoida keele ja asjaajamise mittetundmisest tulenevat raha- ja ajakulu.
 • Itaalias on palju erinevaid ettevõtlusvorme ning sealne seadusandlus nende valimisel vabadust ei piira.
 • Samuti ei kehtesta seadus välisriikide kodanikele mingeid eritingimusi ettevõtte asutamisel.
 • Itaalia pangandussektor ei ole kõige kaasaegsem. Itaalias on palju ainult kohalikku klientuuri teenindavaid väikepanku.

Mida itaaliakeelses kultuuriruumis mitte teha?

 • Rõivastus on oluline, samuti kingad, soeng ja aksessuaarid. Ära kanna töökohtumisel lühikesi pükse. Ka näiteks kirikut külastades peavad olema põlved ja õlad kaetud.
 • Ära pöördu äripartneri poole esimesel kohtumisel ainult eesnimega. Enne ees- ja perekonnanime tuleb kasutada ametinimetust või kõnetlussõnu – signore (härra) või signora (proua).
 • Itaallased pole kellaaegadest kinnipidamisel alati täpsed. Nad võivad kohtumisele 15–45 minutit hiljaks jääda. Olulistel ärikohtumistel on nad tavaliselt aga täpsed ja ära luba ka endale ärikohtumisele mitte mingil juhul hilinemist.
 • Ärilõunad on olulised. Paljud olulised äriotsused sünnivad ühistel lõunatel või õhtusöökidel.
 • Tervituseks on viisakas suruda kätt.
 • Vesteldes ei sobi rääkida religioonist, Vatikanist, maffiast ega isiklikel teemadel.

Vaata veel

TOIMETAJA TÕLKEBÜROO, TÕLKETEENUS, TOIMETAMISTEENUS, SISULOOMELISATEENUSED, MEIST, TÕLKETEENUSED, TÕLKIJAD

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Loe meie blogi

Toimetaja blogi kirjutavad meie pühendunud tõlkijad, sõnavõlurid ja toimetajad

Usalda oma tõlge meie kätesse. Tõlgime kiiresti ja täpselt.

Mõned Toimetaja tõlkebüroo kliendid

Baltika tallinn
Bolt tallinn
CGI_Tallinn
Eesti_Energia_tallinn
Töötukassa valge
elektrilevi Tallinn
maakohus
KPMG tallinnas
Maxima tallinn
merko Tallinnas
Regionaalhaigla_logo_Põhja-Eesti
Tallinna tehnikaülikool
nordecon tallinnas
rahva raamat tallinnas
tradehouse tallinnas
Uusmaa kinnisvara tallinnas
varrak tallinnas

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.