fbpx
Keelesuunad
Menüü

Leedu-eesti ja eesti-leedu tõlked

Paljud Eesti ettevõtted vajavad leedu-eesti ja eesti-leedu tõlkeid. Leedu on tänu oma geograafilisele asukohale Eestile hea väliskaubanduspartner.

leedu-eesti

Milline on leedu keele mõjuvõim?

Leedu ja läti keel kuuluvad – erinevalt eesti keelest, mis on läänemeresoome keel – balti keelte hulka. Leedu keel sarnaneb läti keelega, kuid on konservatiivsem – see tähendab, et leedu keel on aja jooksul vähem muutunud kui läti keel. Leedu keelt peetakse koguni kõige arhailisemaks indoeuroopa keeleks. Leedu keele kõnelejaid on ligikaudu 3 miljonit.

Leedu keelt räägivad mingil määral peaaegu kõik leedulased. Leedu keelt räägivad ka rahvusvähemused Valgevenes, Lätis, Poolas, Kaliningradi oblastis ja mujal üle maailma. Leedu keelt kõneleb Leedus emakeelena peaaegu 90% rahvastikust. Peale leedulaste elab Leedus ka poolakaid (5,6%), venelasi (4,8%), valgevenelasi (1,3%), ukrainlasi (0,7%) ja vähem ka teisi rahvusi. Kõik Leedus elavad rahvusvähemused oskavad leedu keelt. Arvestades leedukeelse turu suurust, geograafilist asukohta ja majanduse kiiret arengut, on Leedu näol tegemist paljutõotava ekspordituruga.

Millised on huvitavad ütlused leedu keeles?

Leedu keel on iidne. Siiski on leedu keeles palju huvitavaid väljendeid, millest osa on üsna moodsad. Valetamist nimetavad leedulased näiteks kõrvadele nuudlite riputamiseks (kabinti makaronus). Seda, kes unustab enda järel ukse sulgeda, kutsuvad leedukad trollibussis sündinuks (troleibuse gimęs). Moraalilugemist nimetavad leedukad aga selgitamiseks, kust jalad kasvavad (iš kur kojos dygsta). Läbikukkumist või kasutut tegevust kutsuvad leedulased seente tükeldamiseks (grybą pjauna). Tülitsemise asemel selgitatakse Leedus suhteid (aiškintis santykius). Samuti öeldakse Leedus kogenematute kohta, et nägu on intellektuaalsusest puutumata (intelekto nesužalotu veidu).

Millised Eesti nimed on leedu keeles kummalised?

Eestis levinud naisenimi Kristi tähendab leedu keelest tõlgituna „langema, kukkuma“, eesti nime Kirsti tähendus on leedu keeles „lõikama, sisselõige“. Kairė tähistab leedu keeles sõnu „vasak, vasakule“, Virvė tähendab „juhe, köis“, Greta aga „kõrval, lähedal“. Eesti mehenime Marti tähendus leedu keeles on „minia“ ja nimi Mait kõlab leedulastele nagu sõna „maita“ ehk „raibe“.

Milline on Leedu ajalugu?

1009. aastal mainiti mõnes Saksi ürikus esimest korda sõna „Leedu”. 13. sajandi keskpaigast kuni 16. sajandini eksisteeris Ida-Euroopas Leedu suurvürstiriik. 15. sajandil oli Leedu Euroopa suurim riik, haarates enda alla Valgevene, enamiku Leedu ja Ukraina territooriumitest ning osa Poola, Moldova ja Venemaa aladest. Leedu suurvürstiriik lagunes alles 18. sajandi lõpus. Esimese maailmasõja ajal sai Leedu kõvasti räsida nii sakslaste, poolakate kui ka venelaste käe läbi. Teise maailmasõja tulemusel läks Leedu Vene võimu alla. 1990. aasta 11. märtsil kuulutas Leedu NSV Ülemnõukogu Leedu iseseisvaks. Leedu iseseisvus Balti riikidest esimesena. Sellise ajaloo kontekstis iseloomustab leedukaid väga tugev rahvuslik uhkus. Nad räägivad meelsamini inglise kui vene keelt ja ei mõista oma rahvuse või riigi kulul tehtud nalja.

Miks Leedu turg on perspektiivne eksporditurg?

Leedut peetakse riigiks, kus on lihtne ja meeldiv äri teha. Seda eelkõige tänu sellele, et Leedu majandus kasvab, seadusandlik keskkond on stabiilne ja poliitilised riskid väikesed. Leedu seaduste kohaselt võib välisinvestor Leedu turule siseneda, asutades esinduse, filiaali või osaühingu (UAB). Leedus osaühingut asutades peab olema algkapital vähemalt 3700 eurot ja osanikke või aktsionäre võib kõige rohkem olla 249. Ettevõtte asutamine võtab Leedus aega kaks kuni neli nädalat. Leedus on ettevõtete tulumaks 15%, käibemaks on 21% ja ettevõtete sotsiaalkindlustusmaks on ligi 31%. Lisainfot Leedu ärikeskkonna kohta leiab siit.

Mida Leedu turule sisenemisel silmas pidada?

Leedu ärikultuur on Lääne-Euroopa ärikultuuri sarnane. Leedulased on avatud suhtlejad, kuigi esimesel kohtumisel on nad pigem reserveeritud. Ärikohtumine leedulastega õnnestub igal juhul, kui peate kinni järgmistest punktidest.

  • Vene keelt ei maksa rääkida. Leedulastel on väga tugev rahvustunne ja nad peavad end pigem Lääne-Euroopa rahvaks, seega tasub juttu alustada pigem inglise kui vene keeles.
  • Korvpall on hea teema. Leedu korvpallimeeskond on üks maailma parimaid ja nad on korvpalliga väga hästi kursis – korvpallijutud on alati kindla peale minek.
  • Leedu on katoliiklik riik. Leedukas on viisakad, vaoshoitud, lugupidavad – ja ootavad sama ka teiselt poolelt. Nad on uhked oma riigi ja iseenda üle ega talu kriitikat ei leedu majanduse ega ühiskonnakorralduse aadressil.
  • Leedulaste juhtimiskultuur on pigem autoritaarne kui pehme. Juhid eelistavad läbirääkimisi pidada ja kokkuleppeid sõlmida sama või kõrgema tasandi juhtidega.
  • Ärikonteksti ei sobi ei eri- ega samasoolistele äripartneritele suunatud põsemusid, patsutused ega puudutused. Tasub märkida, et enamik leedulastest on abielus ja abiellunud väga noorelt.

Leedukad eeldavad tihedaid silmast silma ärikohtumisi ja kõik kokkulepped tuleb sõlmida igal juhul kirjalikult, sest suulised lepingud ei ole leedulaste jaoks siduvad.

Mida arvestada eesti-leedu või leedu-eesti tõlke tellimisel?

Tõlketööd leedu keelest eesti keelde – nagu läti-eesti tõlked – vajavad teistest tõlketöödest pisut pikemat valmimisaega, sest leedu-eesti ja eesti-leedu tõlkijaid ei ole ülemäära palju ja head tõlkijad on alati hõivatud. Samuti on leedu-eesti või eesti-leedu tõlgete hinnatase sarnane läti-eesti ja eesti-läti tõlgete hinnatasemega. Tõlgime leedu keelest eesti keelde nii tehnikatekste (tehnilisi tekste), meditsiinitekste, juriidilisi tekste (õigustõlge), kasutusjuhendeid, tehnilist dokumentatsiooni, turundustekste, müügimaterjale kui ka veebilehti, programme, rakendusi ja palju muud.

Samuti saab meilt tellida leedukeelsete tekstide keelekorrektuuri, mida teeb kogenud toimetaja, kes räägib leedu keelt emakeelena. Klientide soovil pakume ka tõlkega seonduvaid lisateenuseid, näiteks tõlgete küljendamist, kujundamist, trükitöid, kodulehele tõlketekstide sisestamist ja muud.

Saatke meile päring.
Vastame teile juba tunni jooksul!

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Head tõlked viivad sinu äri uuele tasemele

Tutvu klientide tagasisidega

Otsisime tõlkebürood, et enda e-pood soome keelde tõlkida ja sõelal oli päris mitu valikut. Valisime lõpuks Toimetaja tõlkebüroo ja võin öelda, et oleme siiani selle otsusega äärmiselt rahule jäänud. E-poe tõlge oli küllaltki mahukas, seega leidsime iga natukese aja tagant siit-sealt tekstijuppe, mida olime unustanud tõlkesse saata. Tänu Toimetaja tõlkebüroo vastutulelikkusele saime aga alati töö väga kiirelt tehtud ning kogu e-poe tõlkeprotsess sujus kiiremini, kui olime algselt osanud oodata...

Punktid.ee

Korraldame suurüritust Tallinn Truck Show ning selle raames tellisime Toimetajalt pressiteate koostamise, pressiteate toimetamise ja pressiteate levitamise teenuse ning mõned tõlked. Jäime absoluutselt Toimetaja tõlkebüroo professionaalse suhtumise, kiiruse ja töö efektiivsusega rahule. Meie pressiteadet kajastati tänu Toimetaja heale tööle põhimõtteliselt kõigis eesti- ja venekeelsetes meediaportaalides. Soovitame 100%!

Forest Steel

Täname teid väga koostöö eest! Siiani on kõik tõlketööd tehtud professionaalselt, tõlkijad on pädevad ning tõlgitud tekstid, mis on tehnilised ja rasked, on mõistetavad ja korrektsed. Tõlkijad töötavad kiiresti ja peavad tähtaegadest kinni, mis on meile väga oluline. Klienditeenindus on professionaalne ja usaldusväärne. Ka hinnad on konkurentsivõimelised. Oleme teenusega väga rahul ja loodame seda meeldivat koostööd jätkata.

Icopal

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.