Esseekonkurss „Minu keel“

Esseekonkurss Minu keel
Esseekonkurss Minu keel

 

Emakeel on iga eestlase tegelik ja tõeline hinge keel. Ükski muu keel ei puuduta seda nii intiimselt ja sügavalt. Nagu ka eksootiline päikeseloojang oma hunnitus ja muinasjutuliselt hingematvas ilus ei pane su hinge helisema sel moel kui karge suvehommik sillerdavas Läänemere lahesopis lainetel hulpiva valendava luigepaariga. Emakeeles on samblalõhna, üraskitest puretud puukoort, vesikasvude heljumist jõevoolus, jääkirme pragunemise mõnusat praksu, kõuemürinat ja sooja paduvihma – kõike, mida mäletad lapsepõlvest, oma hinge kodust. See on ühine kood, mis on meid läbi aastatuhandete tänasesse päeva kandnud; kaunis kingitus, mis ühendab meid esivanematega ja teeb eriliseks teiste rahvaste seas. Miski, mis soojendab südant ja mille juured on sügavalt maas. Oma keelega saame rikastada maailma, olla väärtuslikud, haruldased. Haldjakeel, on öeldud.

Katkend emakeelepäevale pühendatud esseest „Emakeelejonn“

Esseekonkurss „Minu keel“

Toimetaja tõlkebürooEesti Keele InstituutEesti Emakeeleõpetajate Selts ja Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut korraldavad emakeelepäeva puhul esseekonkursi „Minu keel“.

Osale esseekonkursil!

Ootame kõiki IX–XII klassi õpilasi osalema esseekonkursil „Minu keel“. Saada oma keeleteemaline essee hiljemalt 1. märtsiks 2022 e-posti teel aadressile [email protected] või postiga Toimetaja tõlkebüroosse aadressil Veerenni 24 C, Tallinn (ümbrikule märgusõna „ESSEEKONKURSS“).

Lisa oma tööle nimi, kool, klass, oma kontaktandmed ja emakeeleõpetaja nimi.

Parimatele auhinnad

Parima essee autorit tunnustab Toimetaja tõlkebüroo stipendiumiga: välja antakse üks 300-eurone stipendium. II-III koht pälvivad raamatupoe kinkekaardid Toimetaja tõlkebürooltEesti Noorsooteatri auhinnad esseekonkursi parimatele kirjutajatele on priipääsmed vabalt valitud teatrietendustele ja Nukuteatrimuuseumisse. Välja antakse ka eriauhinnad.

Žürii

Võistlustöid hindab kaheksaliikmeline žürii, kuhu kuuluvad Eesti Keele Instituudi esindaja, emakeeleõpetajad, referent-toimetaja eriala tudengid ja Toimetaja tõlkebüroo toimetajad.

Võitjatest teavitamine

Võitjate nimed avaldatakse Toimetaja tõlkebüroo koduleheküljel emakeelepäeval, 14. märtsil 2022. Võitjatega võetakse ühendust.

Põhjalik info esseekonkursi kohta

Tutvu näidetega

Eesti keel kui rahvuslik aare

14. märts on emakeelepäev. Meie emakeel on eesti keel. Aga kui sageli me mõtleme sellele, milline väärtus on nendel omakeelsetel sõnadel, mida me iga päev oma keelel keerutame ja kuuldavale toome? Äkki on keel midagi enamat kui lihtsalt suhtlusvahend?

Eesti keel

Emakeelejonn

Maailm muutub aina kiirenevas tempos – mitte enam aastate ega isegi kuudega, vaid päevade ja tundide, pea sekunditegagi. Asjad, väärtused ja piirid, mis on sajandeid või aastakümneid olnud kindlalt paigal ja teada, nihkuvad või haihtuvad, nagu poleks neid kunagi olnudki.

Emakeelejonn

Kuraditosin huvitavat fakti eesti keele kohta

14. märtsil tähistame emakeelepäeva. Emakeel on keel, mille inimene omandab esimese keelena ja mida ta kõige paremini valdab. Samas on nõnda, et inimese emakeel ei pruugi langeda kokku tema rahvusega.

Faktid eesti keele kohta

Esseekonkursi koostööpartnerid

Eesti Keele Instituut (EKI) on riiklik teadus- ja arendusasutus. Eesti Keele Instituudi põhieesmärk on aidata kaasa eesti keele säilimisele läbi aegade. EKI uurib tänapäeva eesti keelt, eesti keele ajalugu, eesti keele murdeid ja soome-ugri sugulaskeeli. Eesti Keele Instituut panustab esseekonkursi korraldamisesse konkursiinfo levitamise ja esseede hindamisega.

Eesti Keele Instituudi logo

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi missioon on väärtustada eesti keelt ja kirjandust, nende õppimist ja õpetamist. Eesti Emakeeleõpetajate Selts osaleb Eesti hariduselus ja kaitseb eesti keele ja kirjanduse õpetajate kutsehuve. Eesti Emakeeleõpetajate Selts panustab esseekonkursi korraldamisesse esseede hindamispõhimõtete kujundamise, konkursiinfo levitamise ja esseede hindamisega.

Emakeeleõpetajate selts

Tallinna Ülikool on suuruselt kolmas avalik-õiguslik ülikool Eestis. Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut on suurim humanitaarteaduste õppe- ja uurimiskeskus Tallinnas, kus on võimalik õppida humanitaarteadusi nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppes. Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi referent-toimetaja eriala kolmanda kursuse tudengid panustavad esseekonkursi korraldamisesse esseede hindamisega.

Tallinna Ülikooli logo

Eesti Noorsooteater on noore vaataja teater, mis kujundab noore inimese kultuuriruumi, avardab tema tajusid, peegeldab tema maailmatunnetust, aitab tundma õppida iseennast ja maailma. Teatri juurde kuuluvad ka Nukuteatrimuuseum ja rahvusvaheline visuaalteatrifestival Tallinn Treff, mis moodustavad teatriga sünergilise terviku. Eesti Noorsooteatri auhinnad esseekonkursi parimatele kirjutajatele on priipääsmed vabalt valitud teatrietendustele ja Nukuteatrimuuseumisse.

Eesti_Noorsooteater

Toimetaja tõlkebüroo tuumik soovib keelemaailmas midagi erakordset korda saata. Anname iga päev endast parima, et oma klientide ja koostööpartnerite ootusi ületada. Tõlkimise ja toimetamise kõrval on Toimetaja tõlkebüroo ka erinevate koostööprojektide algataja ja SOS Lasteküla, Varjupaikade MTÜ ning Eesti Puuetega Inimeste Koja toetaja. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum on Toimetaja tõlkebüroole andnud hõbemärgise. Toimetaja tõlkebüroo on esseekonkursi peakorraldaja.

toimetaja

Esseekonkursi „Minu keel“ reeglid

Esseekonkursi eesmärgid on järgmised:

Konkursi tingimused

Essee esitamine

Essee esitamise tähtaeg on 1. märts 2022.

Essee võib esitada elektrooniliselt või paberkandjal kas trükituna või käsitsi kirjutatuna.

Konkursitöö tuleb saata kas e-posti aadressile [email protected] või postiga Toimetaja tõlkebüroosse aadressil Veerenni 24 C, Tallinn (ümbrikule märgusõna „ESSEEKONKURSS“).

Tööle tuleb lisada järgmised andmed:

Auhinnafond

Toimetaja tõlkebüroo annab koostöös partneritega välja järgmised auhinnad.

I koht

II koht

III koht

Äramärgitud esseed pälvivad eriauhinnad. Sobiva tasemega tööde puudumisel võib žürii auhindade väljaandmisel teha muudatusi.

Esseede kasutamine

Esseekonkursi tööd jäävad hoiule Toimetaja tõlkebüroosse. Konkursitöid on õigus kasutada autoriga kokkuleppel Toimetaja tõlkebüroo blogis või Facebooki kanalis.

Žürii

Võistlustöid hindab kaheksaliikmeline žürii, kuhu kuuluvad

Võitjatest teavitamine

Võitjate nimed avaldatakse Toimetaja tõlkebüroo koduleheküljel emakeelepäeval, 14. märtsil 2022. Võitjatega võetakse ühendust.