rootsi tõlge

Miks tellida rootsi tõlge Toimetaja tõlkebüroost?

Väga hea rootsi keele tõlketeenus 

Toimetaja tõlkebüroole on antud rahvusvaheline ISO 17100:2015 kvaliteedisertifikaat, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroo järgib kõiki nõudeid, mis on kehtestatud tõlketeenuse osutamisele. Meie tõlkebüroost tellitud tõlge rootsi keelest vastab algtekstile, on veatu ja ladus. Peame tõlkides silmas, et tõlke lugeja või kasutaja saaks tekstist aru soovitud viisil. Väga hea tõlge tähendab meile seda, et tõlgitud sõnumit mõistavad nii sinu rootsi keelt kõnelev koostööpartner, klient kui ka kolleeg, olenemata sellest, milline on nende taust. Meie büroos valminud tõlge on terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Parima tulemuse saavutamiseks küsime lisainfot ja kui vaja, vaatame üle ka lähteteksti. Samuti lokaliseerime tõlke soovi korral Rootsi turu jaoks – see on eriti oluline näiteks kodulehe, reklaamteksti, ohutuskaardi jms tõlkimisel.

rootsi tõlge

Rootsi tõlge valmib kiiresti

Töötame kiiresti. Tõlkeprotsessi muudavad kiiremaks suurepärane tehniline võimekus, kogenud tõlkijad ja sujuvad protsessid. Vastame kirjadele alati esimesel võimalusel. Samuti tegutseme kiiresti hinnapakkumisi koostades. Vajaduse korral saame ühe teksti tõlkimisse kaasata mitu tõlkijat. Meie töökiirust suurendab pidevalt täiustuv neuromasintõlge. Tänapäeva tarkvara võimaldab arvestada tekstides esinevaid kordusi: ka see muudab tööprotsessi kiiremaks. Meie tööprotsess rootsi keelde tõlkimisel on efektiivne ja paindlik ning otsused sünnivad ruttu. Tänu sellele julgeme öelda, et Toimetaja tõlkebüroo on üks kiiremaid tõlketeenuse pakkujaid.

kiire rootsi tõlge

Rootsi tõlge mõistliku hinnaga

Toimetaja tõlkebüroo pakub suurepärase hinna ja kvaliteedi suhtega tõlget. Tõlkimine toimub tänapäevaste tehnoloogiate abil ja tõlkeprotsessi on kaasatud nii magistrikraadiga tõlkija kui ka elukutseline keeletoimetaja. Rootsi keele suunal võimaldab konkurentsivõimelist hinda pakkuda nutika tõlketarkvara ja pidevalt täiustuva neuromasintõlke kasutamine. Pakume tekstides korduvate segmentide arvelt allahindlust. Kõige olulisemat rolli mängib see püsikoostöö korral, sest pidevalt sarnaseid tekste tõlkides muutub püsikliendi jaoks tõlke ühikuhind järjest soodsamaks. Tõlgime iga tekstisegmenti vaid ühe korra – ja ka sina ei pea selle eest mitu korda maksma. Tänu sellele võid kindel olla, et meie käest saad hea pakkumise.

soodne rootsi tõlge

Sujuv tõlkimise protsess

Tõlkeprotsess on sulle mugav ja märkamatu. Kasutame oma teadmisi ja kogemusi, et luua lahendusi, mis võimaldavad hallata tõlketöid süsteemselt koos tõlkemälu, terminibaasi ning keskse töövoosüsteemiga. Teame, et projektijuhtimine on enamat kui lihtsalt teksti ühest keelest teise tõlkimise korraldamine. Töövoog mängib üliolulist rolli selles, et rootsi tõlke tellimisel oleks sinu kogemus stressivaba, eelarve läbipaistev ja töö valmiks kiiresti. Selle nimel oleme kõik aeganõudvad standardtegevused miinimumini viinud või automatiseerinud. Just tänu sellele võid kindel olla, et tõlkeprojekti eelarve ja töö valmimise tähtaeg vastavad sinu ootustele.

mugav rootsi tõlge

Tagame konfidentsiaalsuse

Tagame kõikide tõlgitavate tekstide konfidentsiaalsuse. Digiturvalisus, andmekaitse ja konfidentsiaalsus on aspektid, millesse suhtume iga tõlketöö puhul väga tõsiselt. Konfidentsiaalsuskokkulepe sisaldub tõlketeenuse osutamise lepingus. Vajaduse korral sõlmime eraldi konfidentsiaalsuslepingu. Andmelekke riski aitavad vähendada tõlketarkvara kasutamine ja andmete varundamine turvalises serveris. Tänu tõlketarkvara kasutamisele puudub enamasti vajadus saata tõlkefaile e-kirja teel – see aitab vältida infoleket ja kirjade jõudmist vale adressaadini. Meie tõlkeprotsess sisaldab ka reaalajas andmete varundamist, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroos on sinu rootsi tõlge kindlates kätes.

konfidentsiaalne rootsi tõlge

Kõik tõlkega seotud teenused ühest büroost

Soovime, et sul oleks meiega mugav koostööd teha. Püüame vastu tulla kõigile sinu soovidele, mis puudutavad tõlkimist, toimetamist, sisuloomet ja nendega seotud teenuseid. Nii pakume ka võõrkeelset kodulehe optimeerimist ja e-poe lokaliseerimist. Samuti kuuluvad meie teenuste hulka tõlkekonsultatsioon, tõlkemälu loomine, tõlkekvaliteedi hindamine, pealelugemine (voice-over) ja dubleerimine. Ka tõlgitud teksti küljendamine, kujundamine ja trükkimine on teenused, mida oma klientidele hea meelega pakume. Seda kõike selleks, et sul oleks mugav ja saaksid lisaks rootsi keele tõlketeenusele ka teised vajalikud teenused ühest kohast.

rootsi tõlkebüroo

Külli

Külli on Toimetaja tõlkevaldkonna juht. Ta on töötanud tõlkijana üle 15 aasta ja õppinud tõlkimist Tallinna Ülikoolis. Külli on perfektsionist, kes töötab alati parima tulemuse nimel. Lisaks on ta kiirlugeja. Küllil on äärmiselt hea tehniline taiplikkus ja eksimatu võime eelseisvaid suundumusi ette näha.

Toimetaja tegevjuht

Toimetaja tõlkebüroo pakub kvaliteetset tõlketeenust ning säästab sinu aega ja raha

Tellimuse esitamiseks saada e-kiri või täida päringuvorm järgmise infoga:

 • millist teenust soovid;
 • millistes keeltes teenust vajad;
 • milline on töö tähtaeg?

Lisa ka täiendav teave või fail, et saaksime seda analüüsida ja teha täpse pakkumise.

Saadame hinnapakkumuse juba tunni jooksul.

Saada_päring

Milline rootsi keele tõlketeenus valida?

Tehnikatõlge rootsi keelde

Tehnikatõlge hõlmab valdkondi nagu tehnika, ehitus, keskkonnakaitse ja -tehnoloogia, infotehnoloogia, transport, automaatika ja palju muud. Levinud tehnikatõlke tekstitüübid on näiteks kasutus- ja ohutusjuhendid, kiir- ja häälestusjuhendid, aruanded ja rakendused. Tehnikatõlge ehk tehniline tõlge moodustab Toimetaja tõlkebüroo teenustest väga olulise osa. Pakume kasutusjuhendi tõlkimist rootsi keelde, IT-tõlget rootsi keelde, rakenduse lokaliseerimist Rootsi turule ja palju teisi teenuseid.

tehnikatekstide tõlkimine rootsi keelde

Kodulehe tõlge rootsi keelde

Kodulehe tõlkimine on üks meie populaarsemaid teenuseid. Kvaliteetne kodulehe tõlge jätab ettevõttest klientidele usaldusväärse mulje. Just sellepärast tõlgime sinu ettevõtte kodulehe rootsi keelde mugavalt, kiirelt ja kvaliteeti silmas pidades. Kodulehetekstide käsitsi kopeerimine ja sisestamine on minevik – kasutame veebiteksti automaatseks ekspordiks ja tõlgete impordiks nutikat tehnoloogiat. Toimetaja tõlkebüroo rootsi keele tõlkijatel ja toimetajatel on SEO-teadmised ning kodulehtede, veebitekstide ja blogipostituste tõlkimisel võtame arvesse rootsi keele strateegilisi märksõnu.

kodulehe tõlkimine rootsi keelde

Majandustõlge rootsi keelde

Majandustõlge moodustab olulise valdkonna, mille alla kuuluvad näiteks majandusaasta aruande tõlge rootsi keelde ning raamatupidamisdokumentide, pangaväljavõtte või maksutõendi tõlkimine rootsi keelde. Rootsi keele majandustõlke valdkonnas on Toimetaja tõlkebüroo eelised finantsspetsiifilise sõnavara ning raamatupidamis- ja pangandusterminite tundmine, konfidentsiaalsus, kiirus, meeldiv suhtlus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

majandustõlge rootsi keelde

Õigustõlge rootsi keelde

Õigustõlge hõlmab lepingute, kohtudokumentide ja õigusaktide tõlkimist rootsi keelde. Kõigi tekstide tõlkimisel rootsi keelde kasutame ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et tõlge oleks terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Toimetaja tõlkebüroo peab kinni ka rangetest isikuandmete kaitse reeglitest ja konfidentsiaalsusnõuetest, mis on õigustõlke puhul väga olulised.

õigustekstide tõlkimine rootsi keelde

Turundustõlge rootsi keelde

Turundusteksti tõlkimine rootsi keelde on õnnestunud juhul, kui turundussõnum antakse teises keeles adekvaatselt edasi, valminud rootsi tõlge kannab endas brändi väärtusi ja stiili ning miski ei reeda, et tegemist on tõlkega. Turundusteksti alla võib liigitada tootekirjelduse, kodulehe, e-poe, lühiülevaate, artikli, tunnuslause, reklaami, kampaaniasõnumi, müügipakkumise, ettevõtte missiooni ja visiooni või brändi väärtuste tõlkimise rootsi keelde. Peale turundusteksti tõlkimise on Toimetaja tõlkebüroo ka rootsikeelse lokaliseerimise ja transkreatsiooni ehk loomingulise tõlkimise asjatundja.

turundustekstide tõlkimine rootsi keelde

Teadustekstide tõlkimine rootsi keelde

Teadustekstide tõlkimine rootsi keelde on samuti üks meie tõlketeenuseid. Meie klientide hulka kuuluvad Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Teadusagentuur, Eesti Geoloogiateenistus, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Haridus- ja Teadusministeerium jpt. Teadusartiklite ja doktoritööde tõlkimisel rootsi keelde pöörame tähelepanu valdkonna terminoloogiale ja koostööle teadusteksti tõlke tellijaga, et tagada kvaliteetne tõlge.

teadustekstide tõlkimine rootsi keelde

Meditsiinitõlge rootsi keelde

Meditsiinitõlge rootsi keelde on näiteks meditsiiniseadme kasutusjuhendi, ravimiinfo, patsiendi infolehe, haigusloo, ravimiuuringu vms tõlkimine rootsi keelde. Kasutame kõikide tekstide tõlkimisel rootsi keelde ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et rootsi tõlge oleks täpne, valmiks õigel ajal ja järgiks teisi kvaliteedistandardi nõudeid. Samuti iseloomustavad Toimetaja tõlkebürood konfidentsiaalsus, kiirus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

meditsiinitekstide tõlkimine rootsi keelde

Ohutuskaardi tõlkimine rootsi keelde

Ohutuskaart on dokument, mis annab teavet selle kohta, kuidas tagada kemikaali ohutu kasutamine kogu tarneahelas. Kuna ohutuskaardi esitaja vastutab muu hulgas selle sisu eest, on kõige parem usaldada ohutuskaartide tõlkimine rootsi keelde Toimetaja tõlkebüroole. Me mitte ainult ei tõlgi, vaid tunneme ära ka võimalikud sisulised puudujäägid ja ebakõlad. Meil on ohutuskaartide tõlkimises rootsi keelde pikaajaline kogemus. Lähtume ohutuskaartide tõlkimisel keelde alati kõige uuematest asjaomastest õigusaktidest ja ametlikest terminitest, et tagada ohutuskaardi tõlke nõuetekohasus, selgus ja täpsus.

ohutuskaartide tõlkimine rootsi keelde

Tarkvara lokaliseerimine Rootsi turule

Tarkvara lokaliseerimine on arvutiprogrammi või mobiilirakenduse tõlkimine ja kohandamine Rootsi turu jaoks. Tarkvara lokaliseerimine võtab arvesse Rootsi kasutajate eelistusi, vajadusi ja harjumusi. Tarkvara lokaliseerimisele pühenduvad Toimetaja tõlkebüroo tõlkijad, kes valdavad rootsi keelt emakeelena ja tunnevad end IT-alaseid probleeme lahendades koduselt.

tarkvara lokaliseerimine rootsi

Suuline tõlge rootsi keelde

Suuline tõlge, sosintõlge, kaugtõlge, konverentstõlge ja järeltõlge rootsi keelde on tõlketeenused, mida vajatakse üritustel, koosolekutel, koolitustel, kohtumistel, notariaalsete tehingute juures ja mujal. Toimetaja tõlkebüroo rootsi keele tõlgid on oma ala professionaalid, keda iseloomustab pikaajaline kogemus eri valdkondades. Aitame ka erinevates suulise tõlke teenustes orienteeruda ja sobivaima välja valida.

suuline tõlge rootsi keelde

Vandetõlge rootsi keelde

Vandetõlge on ametlik dokumentide tõlkimise teenus rootsi keelde ja Toimetaja tõlkebüroo pakub seda koostöös rootsi keele vandetõlkidega. Rootsi keele vandetõlk vastutab tõlke õigsuse eest ning kinnitab selle oma allkirja ja pitseriga. Kui näiteks kooli sisseastumiseks, reisimiseks või kohtule esitamiseks on vaja kinnitatud tõlget rootsi keelest, tähendab see, et seda võib teha üksnes vandetõlk.

vandetõlge rootsi keelde

Parim tõlge sünnib tarkvara ja inimsilma koostöös. Parim tõlge sünnib Toimetaja tõlkebüroos.

Keelesuunad

Eesti-rootsi ja rootsi-eesti tõlge

Eesti keelt räägib emakeelena umbes miljon inimest. Tõlgime eesti keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka eesti keelest rootsi keelde. Saada meile rootsi-eesti-rootsi tõlke päring!

eesti tõlge

Inglise-rootsi ja rootsi-inglise tõlge

Inglise keelt kõneleb maailmas 1,5 miljardit inimest! Toimetaja tõlkebüroo tõlgib inglise keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka inglise keelest rootsi keelde. Saada meile inglise-rootsi-inglise tõlke päring!

inglise tõlge

Norra-rootsi ja rootsi-norra tõlge

Norra keelt räägib ligikaudu viis miljonit inimest. Tõlgime norra-rootsi-norra suunal kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Pakume kvaliteetset norra-rootsi-norra tõlketeenust ning säästame sinu aega ja raha. Vastame päringule kahe tunniga. Loe lisa ja telli!

norra tõlge

Soome-rootsi ja rootsi-soome tõlge

Soome keelt kõneleb enam kui viis miljonit inimest. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib soome keelde kodulehti, e-poode, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka soome keelest rootsi keelde. Saada meile soome-rootsi-soome tõlke päring!

soome tõlge

Saksa-rootsi ja rootsi-saksa tõlge

Kord juba tehtud kirjavigu ei ole sakslaste ees hiljem kerge lunastada. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib saksa keelde kodulehti, e-poode, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka saksa keelest rootsi keelde. Saada meile saksa-rootsi-saksa tõlke päring! Ootame.

saksa-tõlge

Prantsuse-rootsi ja rootsi-prantsuse tõlge

Kas teadsid, et prantsuse keelt räägib maailmas üle 200 miljoni inimese? Tõlgime prantsuse keelde veebilehti, menüüsid, lepinguid, turundustekste ja muud. Tõlgime ka prantsuse keelest rootsi keelde. Saada meile prantsuse-rootsi-prantsuse tõlke päring!

prantsuse-tõlge

Hispaania-rootsi ja rootsi-hispaania tõlge

Kas teadsid, et Hispaania ja Lõuna-Ameerika hispaania keel erinevad teineteisest? Toimetaja tõlkebüroo tõlgib hispaania keelde kodulehti, lepinguid ja palju muud. Tõlgime ka hispaania keelest rootsi keelde. Saada meile hispaania-rootsi-hispaania tõlke päring! 

hispaania tõlge

Itaalia-rootsi ja rootsi-itaalia tõlge

Itaalia keelt kõneleb ligikaudu 85 miljonit inimest üle maailma. Tõlgime itaalia keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka itaalia keelest rootsi keelde. Saada meile itaalia-rootsi-itaalia tõlke päring! Ootame.

Itaalia tõlge

Ukraina-rootsi ja rootsi-ukraina tõlge

Ukraina keelt räägib emakeelena enam kui 45 miljonit inimest. Tõlgime ukraina keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka ukraina keelest rootsi keelde. Saada meile ukraina-rootsi-ukraina tõlke päring! Ootame.

ukraina tõlge

Vene-rootsi ja rootsi-vene tõlge

Kas teadsid, et vene keeleruumis on hea tava kodulehtedel lugejat teietada, mitte sinatada? Toimetaja tõlkebüroo tõlgib vene keelde kodulehti, tootekirjeldusi, lepinguid ja palju muud. Tõlgime ka vene keelest rootsi keelde. Saada meile vene-rootsi-vene tõlke päring!

vene tõlge

Läti-rootsi ja rootsi-läti tõlge

Läti keelt räägib emakeelena enam kui miljon inimest. Tõlgime läti keelde veebilehti, e-poode, tootelehti, katalooge, müügitekste, dokumente ja palju, palju muud. Tõlgime ka läti keelest rootsi keelde. Saada meile läti-rootsi-läti tõlke päring! Ootame.

läti tõlge

Leedu-rootsi ja rootsi-leedu tõlge

Leedu keelt räägib emakeelena enam kui kaks miljonit inimest. Tõlgime leedu keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka leedu keelest rootsi keelde. Saada meile leedu-rootsi-leedu tõlke päring! Ootame.

leedu tõlge

Poola-rootsi ja rootsi-poola tõlge

Poola keele kõnelejaid on maailmas 38 miljonit. Tõlgime poola keelde veebilehti, e-poode, tootelehti, katalooge, müügitekste, dokumente ja palju muud. Tõlgime ka poola keelest rootsi keelde. Saada meile poola-rootsi-poola tõlke päring!

Poola tõlge

Usalda oma tõlge meie kätesse. Toimetaja tõlkebüroo agarad tõlkijad tõlgivad kiiresti ja täpselt.

Korduma kippuvad küsimused rootsi keele tõlke kohta

Kui suur on rootsi keele ulatus?

Rootsi keele kõnelejaid on ligi kümme miljonit, kellest pea 90 protsenti elab Rootsis. Rootsi keel on üks kahest ametlikust keelest ka Soomes, kus seda räägib emakeelena 290 000 inimest. Lisaks leidub rootsi keele kõnelejate kogukondi Eestis, Norras, Ukrainas, Kanadas ja Ameerika Ühendriikides. Tänu paljudele sisserännanutele võib tänapäeva Rootsi linnades kuulda rootsi keelt lugematutes erinevates aktsentides, räägituna väga erinevate kultuuritaustadega peredes. Erisustest hoolimata seob neid siiski ühtehoidev ja edasipüüdlik põhjamaa vaim.

Milline on rootsi keele roll maailmas?

 • Rootsi keel kuulub indoeuroopa keelkonna germaani keelte skandinaavia idarühma.
 • Rootsi keel on taani ja norra keelega lähedalt suguluses ja on nii kõnes kui kirjas suures osas vastastikku mõistetav. Rootsi keeles on ka laene saksa ja prantsuse keelest.
 • Rootsi keel on rootsi keeles svenska.
 • Rootsi keel on riigikeel Rootsis ja Soomes, kus see on teine riigikeel soome keele kõrval. Rootsi keele õppimine on Soome üldhariduskoolides kohustuslik.
 • Rootsi keelt kõneleb 5,4% Soome elanikest, sealhulgas 92,4% Ahvenamaa autonoomse piirkonna elanikest. Rootsi keelt emakeelena kõnelevaid soomlasi nimetatakse soomerootslasteks.
 • Rootsi keel on rääkijate arvu poolest 90. keel maailmas.
 • Rootsi keel kuulub Euroopa Liidu ametlike keelte hulka.

Milline on rootsi keel?

Rootsi keelt peetakse inglise keele kõnelejatele üheks lihtsamini õpitavaks võõrkeeleks. Kahe keele vahel on palju sarnast nii sõnavaras, lauseehituses kui ka grammatikas. Rootsi keelt osates on lihtsam õppida taani ja norra keelt, mis on mõnevõrra keerulisemad. Peale ühisjoonte norra ja taani keeltega sarnaneb rootsi keele sõnavara kuni 90% ulatuses saksa ja hollandi keele sõnavaraga, mis tähendab, et rootsi keelt vallates on hõlpsam omandada saksa ja hollandi keelt.

Mis on rootsi keelele iseloomulik?

Rootsi keel sarnaneb inglise ja saksa keelega, mistõttu on paljude rootslaste inglise keel veatu. Rootsi keeles on lausete moodustamine võrdlemisi lihtne: nimisõnu ei käänata ning tegusõnadel on iga ajavormi kohta vaid üks pöördelõpp, mida kasutatakse kõikides isikutes. See-eest võib keerukaks osutuda õige artikli kasutamine ja teistes keeltes puuduvate häälikute väljaütlemine.

Mida silmas pidada Rootsi turule sisenemisel?

 • Võrdsus

Rootsi töökultuuris on oluline kollektiiv ja igaühe panus ning rootslastele on tähtis teiste seast mitte üleliia silma paista. Ettevõtetes jaguneb võim tihti kõikide meeskonnaliikmete vahel ning võrdsust ja ühtekuuluvust hinnatakse kõrgelt.

 • Bürokraatia

Ametiühingute süsteem ja tööelu puudutavad jäigad regulatsioonid teevad töötaja elu turvaliseks, kuid võivad asjaajamise õige keeruliseks muuta. Tuleb arvestada, et vahel on vaja rinda pista rohke paberimajandusega.

 • Aeg

Kiired muutused on Rootsis ebatavalised ning tiheda reeglistiku tõttu on neid ka keeruline teha. Uuenduste tegemiseks tuleb varuda aega ning arvestada, et rootslased soovivad enne otsuse vastuvõtmist asju mitu korda läbi mõelda ja pikalt arutada.

 • Professionaalsus

Tüüpiline rootslane on vaoshoitud ja viisakas, kuid laia silmaringi ja sõnavaraga. Professionaalseks peetakse head väljendusoskust ilma ülemääraste žestideta: kiitusel ega ka vigade väljatoomisel ei muututa liiga emotsionaalseks.

 • Riietus

Tööelus hindavad rootslased üle kõige mugavust ja tagasihoidlikku elegantsi. Suuremates linnades võib märgata ka julgema stiiliga inimesi, kuid väiksemates on see pigem harv nähtus. Ka enamik telenägudest ja avaliku elu tegelastest on tagasihoidliku välimusega.

 • Töö- ja puhkeaeg

Rootslased on ambitsioonikad ja kohusetundlikud töötajad, kes väärtustavad ka pereelu ja seda, et kodus oleks mõnus olla. Nende armastusest mõnulemise vastu annab tunnistust ka fika – igapäevane pikem kohvipaus tööl, mille juurde kuulub tavaliselt suhkruga kaneelirull või muu hõrk küpsetis.

Mis aitab Rootsi turul edu saavutada?

Isikliku kontakti loomine on Rootsi turule pääsemise kõige esmane eeldus. Kuigi rootslased räägivad hästi inglise keelt, aitavad rootsikeelne suhtlus, rootsikeelsed infomaterjalid, e-kirjad ja koduleht vahetut kontakti paremini luua. Kui tõlgimaterjalid rootsi keelde, mõistavad Rootsi äripartnerid ja kliendid, et näete nende nimel vaeva. Pingutused rootslastele emakeelse info võimaldamise nimel tasuvad end ära, sest see annab teiste ees konkurentsieelise.

Rootsi turg

Rootsi on Norra ja Soome kõrval atraktiivne eksporditurg. Rootsi tugev majandus, inimeste hea elujärg ja soodne asukoht on põhjused, miks toodete ja teenuste eksport Rootsi õlitatult sujub. Toimetaja tõlkebüroo on abiks kõikide rootsikeelsete tekstide ja tõlgetega!

eksport-rootsi

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Usalda oma tõlge meie kätesse. Tõlgime kiiresti ja täpselt.

Mõned Toimetaja tõlkebüroo kliendid

Baltika tallinn
Bolt tallinn
CGI_Tallinn
Eesti_Energia_tallinn
Töötukassa valge
elektrilevi Tallinn
maakohus
KPMG tallinnas
Maxima tallinn
merko Tallinnas
Regionaalhaigla_logo_Põhja-Eesti
Tallinna tehnikaülikool
nordecon tallinnas
rahva raamat tallinnas
tradehouse tallinnas
Uusmaa kinnisvara tallinnas
varrak tallinnas

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.