Kuidas tellida tõlketeenuseid?

tõlketeenused

Tõlketeenused on viimastel aastatel palju muutunud. Tehnoloogia ja inimmõistuse koostöös valmivad tõlked kiiremini ja soodsamalt ning on terminoloogiliselt täpsed. Siinses blogipostituses anname ülevaate eri tõlketeenustest, kirjeldame nende olemust ja iseärasusi ning jagame soovitusi, milline tõlketeenus valida, et tulemusega kindla peale rahule jääksid.

Leiad vastuse järgmistele küsimustele.

Mis on kirjalik tõlge?

Kirjaliku tõlke korral antakse lähteteksti tähendus edasi teises keeles, arvestades lähteteksti stiili ja kasutusala. Kirjaliku tõlke teenuseid saab liigitada mitmel viisil. Esiteks võidakse lähtuda tõlgitava teksti valdkonnast, näiteks tehnikatõlge, õigustõlge, turundustõlge, majandustõlge, meditsiinitõlge ja teadusteksti tõlge. Teiseks saab tõlketeenuseid liigitada ka teenuse iseloomu järgi, näiteks toimetatud tõlge, lokaliseeritud tõlge, transkreatsioon ja masintõlge.

Mis vahe on toimetatud tõlkel ja toimetamata tõlkel?

Toimetatud tõlge on täpsem, ladusam ja läbimõeldum kui toimetamata tõlge. Tõlkija eesmärk on teksti sisu teises keeles võimalikult täpselt edasi anda. Toimetaja kontrollib tõlkija töö üle ja parandab vajaduse korral tõlget nii terminoloogiliselt kui ka keeleliselt.

Mida tõlketoimetaja kontrollib?

Toimetaja kontrollib tõlke toimetamisel termineid, tõlke stiili ja ladusust, lauseehitust, kirjavahemärke, õigekirja, vormistust, näpuvigu ehk tüposid, sisu arusaadavust, tõlke visuaalset vastavust algtekstile, lühendite ning suure ja väikese algustähe kasutust, ajavormide asjakohasust ning veebitekstide puhul ka linkide toimivust.

Millal eelistada toimetatud tõlget?

Toimetaja tõlkebüroo tõlketeenus vastab rahvusvahelise standardi ISO 17100:2015 kvaliteedinõuetele, mis tähendab seda, et meie tõlketeenused sisaldavad üldjuhul ka toimetamist.

Eelista toimetatud tõlget juhul, kui tegemist on olulise tekstiga, näiteks

Turundustekstide tõlkimisel tasub eelistada toimetatud ja lokaliseeritud tõlget või transkreatsiooni.

tõlketeenuseid

Millal tellida lokaliseeritud tõlge?

Lokaliseerimine on teksti kohandamine sihtturule. Sihtturg on piirkond, kus tõlget kasutama hakatakse. Peale tõlkimise hõlmab lokaliseerimine ka teksti sellist ümbertegemist, et see vastaks sihtturu keelelistele, kultuurilistele ja teistele tavadele. Lokaliseerimine on vajalik juhul, kui lähtetekstis esineb elemente, mis on sihtturu kultuuriruumis teistsuguse tähendusega. Need võivad olla näiteks

Mis eristab turundusteksti teistest tekstiliikidest?

Turundus- ja müügitekstid erinevad olemuslikult kõigist teistest tekstiliikidest. Näiteks lepingut, kasutusjuhendit, tehnilist kirjeldust, ametlikku dokumenti, ravimi infolehte, koosoleku aruannet või mistahes erialast teksti loetakse enamasti ikka kindlal eesmärgil ja mingi konkreetse vajaduse tõttu, ükskõik kas tekst on kaasahaarav või mitte.

Seevastu turundustekst peab lugejat esimesest silmapilgust köitma, intrigeerima ja lugema motiveerima. See peab temas lugemissoovi tekitama ning ta brändikesksele ja samas kaasahaaravale teekonnale viima, mille finiš on nupule klõpsamine, ostu sooritamine, kodulehele jäämine või lisainfo küsimine.

Milline teenus sobib turundusteksti tõlkimiseks?

Mõnikord pöörduvad meie poole kliendid, kes on tõlkebüroost või vabakutseliselt tõlkijalt tellinud turundusteksti tõlke, kuid ei ole tõlketeenusega rahule jäänud. Näiteks ütlevad nad, et tõlge on kohmakas, ebaloomulik, piinlik või kõlab nii, nagu oleks see Google Translate’iga tehtud. Sellistel puhkudel oleme tõlke üle vaadanud ja sageli näinud, et tõlge on küll täpne, kuid liiga sõnasõnaline. Kliendi ootuste ja valminud tõlke vahel haigutab kuristik, sest tõlkija on teksti lihtsalt ära tõlkinud, kuid kliendile meelepärase tulemuse oleks andnud hoopis transkreatsioon.

Mis on transkreatsioon?

Transkreatsioon on strateegiliste müügi- ja turundusmaterjalide tõlkimiseks kõige sobivam teenus. Selle teenuse korral kirjutab tõlkija lähteteksti põhjal uue teksti, arvestades seejuures teksti eesmärki, sinu üldist äristrateegiat ja brändi väärtusi. Lähteteksti ja ettevõtte materjalidega töötades loob tõlkija uue, võõrkeelse teksti, mis täidab sinu strateegilisi ärieesmärke välisturul tunduvalt paremini kui lihtsalt tõlgitud tekst, samas annab edasi kõik olulised faktid, müügilubadused ja sõnumid.

Transkreatsiooni tulemusel valminud võõrkeelne tekst ei järgi üldjuhul lähteteksti sõnastust. Sageli on transkreatsiooni tulemusel loodud tekst teistsuguse stiili, rütmi või sõnavaraga, lauseosad või terved laused võivad olla ümber kirjutatud, kokku võetud, ümber tõstetud või välja jäetud. Eesmärk on luua selline võõrkeelne turundustekst, mis avaldaks sihtrühmale mõju ja ajendaks neid soovitud viisil tegutsema.

Kas valida transkreatsioon või copywriting?

Transkreatsiooni asemel võib tellida ka sihtturu copywriter’ilt välisturu jaoks täiesti uue teksti. Transkreatsioon on sobivaim valik sel juhul, kui lähteteksti säilitamine on oluline ning sellest ei tohiks väga palju eemalduda. Transkreatsiooni korral nopib tõlkija lähtetekstist olulised nüansid ja sõnumid välja ning kirjutab nende põhjal sihtturgu arvestades uue tervikteksti. Loe copywriting’u kohta lähemalt.

tõlketeenused

Millal valida toimetatud masintõlge?

Masintõlget kasutatakse selliste tõlkeprojektide puhul, mille maht on suur, kuid lühike tähtaeg või napp eelarve ei võimalda klassikalist tõlketeenust tellida. Masintõlge sobib tavaliselt lihtsa sõnastuse ja lausestusega ning süsteemselt koostatud teksti tõlkimiseks. Masintõlge töötab paremini nende keelepaaride puhul, mille kohta on palju tõlkeandmeid (nt inglise-prantsuse) või mis on sarnased (nt hispaania-portugali).

Kui masintõlgitava teksti valmistab tõlkimiseks ette kogenud toimetaja, kes vaatab masintõlgitud teksti pärast ka üle, on tulemuseks arusaadav tõlge, mis on valminud sinu jaoks kiiresti ja soodsalt.

Milliseid tekste saab masintõlkida?

Masintõlkimiseks sobivad järgmised tekstiliigid.

Tehnikateksti tõlkimisel võib masintõlge väga otstarbekas valik olla. Valmistame lähteteksti masintõlkimiseks ette, kasutame terminibaasi ja hiljem ka järeltoimetame tõlgitud teksti.

Toimetatud masintõlge sobib ka näiteks tootekirjelduste, koostisosade nimetuste, tootenimetuste, e-poe siltide, kategooriate ja muu taolise tõlkimise puhul. Seda eriti juhul, kui lähtetekst on koostatud tehisaru toel.

Majandusvaldkonnas on masintõlge otstarbekas näiteks arvete, bilansside, kontoplaanide ja -väljavõtete ning muu taolise tõlkimisel. Sellist masintõlget toimetab kogenud majandustekstide tõlkija.

Toimetatud masintõlge sobib ka mahukate lepingute puhul, kui eesmärk on lihtsalt lepingust aru saada. Sellise masintõlke vaatab üle juriidilise eriharidusega tõlkija.

Tarkvara lokaliseerimiseks sobib masintõlge sel juhul, kui tekst koosneb paljudest eraldiseisvatest sõnadest ja fraasidest. Masintõlke toimetab kogenud IT-tõlkija.

Toimetaja tõlkebüroo masintõlke toimetamise teenus vastab rahvusvahelise standardi ISO 18587:2017 kvaliteedinõuetele.

Milline tõlketeenus on kõige kvaliteetsem?

Esimene samm kvaliteetse tõlketeenuse tellimisel on õige tõlketeenuse valimine. Tõlketeenused tuleb valida vastavalt teksti liigile ja eesmärgile. Mõne teksti tõlkimisel annab suurepärase tulemuse tavapärane toimetatud tõlge, seevastu strateegilise turundusteksti tõlkimisel on üldjuhul kõige sobivam transkreatsioon ning arvete ja kontoväljavõtete tõlkimisel annab optimaalse tulemuse toimetatud masintõlge. Kui aga tellid näiteks masintõlke turundusteksti tõlkimiseks või transkreatsiooni lepingu tõlkimiseks, on üsna tõenäoline, et tõlge ei vasta sinu ootustele.

Kuidas valida sobivaim tõlkebüroo?

Sobiva tõlkebüroo valimisel ja hinnapakkumiste võrdlemisel tee täpselt kindlaks, millise tõlketeenuse kohta on pakkumine koostatud. Selgita välja, kas „tõlketeenuse hind“ kehtib professionaalse tõlkija tõlgitud tekstile või peitub selle taga hoopis masintõlge. Seejärel otsusta, kas pakutav teenus sobib tõlgitava teksti liiki arvestades. 

Kui soovid tellida toimetatud tõlget, eelista tõlkebürood, kellele on omistatud ISO 17100:2015 kvaliteedisertifikaat. Sel juhul saad büroost professionaalse tõlkija tõlgitud ja hiljem toimetatud tõlke.

Kui soovid tellida masintõlketeenust, eelista tõlkebürood, kellele on omistatud ISO 18587:2017 kvaliteedisertifikaat. See näitab, et bürool on vajalikud teadmised masintõlgitava teksti ettevalmistamiseks ja järeltoimetamiseks.

Kui soovid tõlkida turundusteksti nii, et see täidaks välisturgudel sinu ärieesmärke ja köidaks kliente üle kogu maailma, eelista tõlkebürood, kes pakub transkreatsiooni.

Kui vajad sobiva tõlketeenuse valimisel abi, siis võta meiega ühendust – anname hea meelega tasuta nõu!

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.