fbpx
Keelesuunad
Menüü

Esseekonkurss „Sõna jõud ja keele vägi“

Emakeel on iga eestlase tegelik ja tõeline hinge keel. Ükski muu keel ei puuduta seda nii intiimselt ja sügavalt. Nagu ka eksootiline päikeseloojang oma hunnitus ja muinasjutuliselt hingematvas ilus ei pane su hinge helisema sel moel kui karge suvehommik sillerdavas Läänemere lahesopis lainetel hulpiva valendava luigepaariga. Emakeeles on samblalõhna, üraskitest puretud puukoort, vesikasvude heljumist jõevoolus, jääkirme pragunemise mõnusat praksu, kõuemürinat ja sooja paduvihma – kõike, mida mäletad lapsepõlvest, oma hinge kodust. See on ühine kood, mis on meid läbi aastatuhandete tänasesse päeva kandnud; kaunis kingitus, mis ühendab meid esivanematega ja teeb eriliseks teiste rahvaste seas. Miski, mis soojendab südant ja mille juured on sügavalt maas. Oma keelega saame rikastada maailma, olla väärtuslikud, haruldased. Haldjakeel, on öeldud.

Katkend emakeelepäevale pühendatud esseest „Emakeelejonn“

Esseekonkurss „Sõna jõud ja keele vägi“

Toimetaja tõlkebüroo, Eesti Keele Instituut, Eesti Emakeeleõpetajate SeltsTallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, Euroopa Komisjoni Eesti esindus ja President Kaljulaidi Fond korraldavad emakeelepäeva puhul esseekonkursi „Sõna jõud ja keele vägi“.

 

Osale esseekonkursil!

Ootame kõiki IX–XII klassi õpilasi osalema esseekonkursil „Sõna jõud ja keele vägi“. Saada oma keeleteemaline essee hiljemalt 1. märtsiks 2023 e-posti teel aadressile essee@toimetaja.eu või postiga Toimetaja tõlkebüroosse aadressil Veerenni 24 C, Tallinn (ümbrikule märgusõna „ESSEEKONKURSS).

Lisa oma tööle nimi, kool, klass, oma kontaktandmed ja emakeeleõpetaja nimi.

 

EKI pusa

Parimatele auhinnad

Parima essee autorit tunnustab Toimetaja tõlkebüroo 300-eurose stipendiumiga. President Kaljulaidi Fond annab välja 300-eurose stipendiumi võistlustööle, mis kõige paremini kirjeldab sõna jõudu meie ühiskonna haavatavamate gruppide õiguste eest seismisel. II-III koht pälvivad raamatupoe kinkekaardid Toimetaja tõlkebüroolt. Eesti Keele Instituut ja Euroopa Komisjoni Eesti esindus annavad välja auhinnad oma lemmikutele. Eesti Noorsooteatri auhinnad esseekonkursi parimatele kirjutajatele on priipääsmed vabalt valitud teatrietendustele ja Nukuteatrimuuseumisse.

 

Žürii

Võistlustöid hindab žürii, kuhu kuuluvad Eesti Keele Instituudi esindajad, emakeeleõpetajad, President Kaljulaidi Fondi esindaja, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse keelenõunik, referent-toimetaja eriala tudengid ja Toimetaja tõlkebüroo toimetajad.

 

Võitjatest teavitamine

Võitjate nimed avaldatakse Toimetaja tõlkebüroo koduleheküljel emakeelepäeval, 14. märtsil 2023. Võitjatega võetakse ühendust.

Põhjalik info esseekonkursi kohta
Reeglid

2022. aasta esseekonkursi „Minu keel“ võitjad

Esseekonkurss 2022 I koht

Minu muku keel (I koht 2022)

Alles vähe aega olen teadvustanud oma rikkust, märganud enda varandust. Lapsena mängisin oma kuldse keelega, kuhu sekka arvasin olevat puistatud liivateri ja muda. Nüüd ometi märkan ja taipan, ei olnud need liivaterad, ei olnud see muda, olid hoopis kalliskivid. Meie kõigi rikkus, meie kõigi uhkus, meie emakeel – eesti keel. Ometi võtan õiguse olla pisut upsakas ja pidada end veidi rikkamaks, veidi uhkemaks. Mul on midagi, mida kõigil ei ole, või on üksikud kalliskivid, minul aga terve laekatäis. Mu armas, muku murdekeel.

Minu keel II koht

Minu keel (II koht 2022)

Kuidas see juhtub, ei jõuagi tähele panna. Möödub vaid mõni aasta ja juba ongi vaiksest sülelapsest sirgunud tubli keeleoskaja, kes seab sõnu lausetesse peaaegu niisama hästi kui ema ja isagi. Emakeel ei hüüa tulles, aga tuleb ta igal juhul ning jätab sügava jälje. Või pigem moodustab aluspõhja, lõuendi, mille pind kattub elu jooksul lugematute värviliste pintslijälgedega.

"Minu keel" III koht

Minu keel (III koht 2022)

Minu keeles, eesti keeles ei ole tulevikku ega sugusid. Selle kohta on teinud nalja meie naaberrahvad. Minu keele esimene kirjapandud lause on “Laula, laula, pappi!”, seda ütlesid kristlikke preestreid nuiadega taguvad saarlased – nii vähemalt Läti Henriku järgi. Ilmselt ei teadnud nood saarlased toona, et nende sõnu tsiteeritakse ja kasutatakse ka kaheksasada aastat hiljem.

Esseekonkurss IV koht

Minu keel (IV koht 2022)

Võiksin sellel teemal rääkida keeltest, mida oskan – oskan inglise keelt, vene keelt (lugemistasandil) ja eesti keelt. Kuid see info on täiesti tühine, sellel pole sisu. Mul on väga palju eri keeli ja võin öelda, et minu keeled näitavad minu iseloomu.

Esseekonkurss V

Eesti keel ja meel igaviku teel (V koht 2022)

Me elame segasel ajal. Ajal, mil õhk on pingetest paks ning neid pingeid üritatakse lõhustada tankide, püsside ja vägivallaga. Sellised ajad panevad südame härdalt tuksuma ja silmad kipitama, samas kui teadlikkus oma vabast riigist, rahvast ja keelest on rohkem tänutundega mõtetes kui iial varem. Iga keel – nagu ka päev, inimene või rohulible – on isemoodi.

Esseekonkursi koostööpartnerid

Eesti Keele Instituudi logo

Eesti Keele Instituut (EKI) on riiklik teadus- ja arendusasutus. Eesti Keele Instituudi põhieesmärk on aidata kaasa eesti keele säilimisele läbi aegade. EKI uurib tänapäeva eesti keelt, eesti keele ajalugu, eesti keele murdeid ja soome-ugri sugulaskeeli. Eesti Keele Instituut panustab esseekonkursi korraldamisesse konkursiinfo levitamise ja esseede hindamisega.

Emakeeleõpetajate selts

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi missioon on väärtustada eesti keelt ja kirjandust, nende õppimist ja õpetamist. Eesti Emakeeleõpetajate Selts osaleb Eesti hariduselus ja kaitseb eesti keele ja kirjanduse õpetajate kutsehuve. Eesti Emakeeleõpetajate Selts panustab esseekonkursi korraldamisesse esseede hindamispõhimõtete kujundamise, konkursiinfo levitamise ja esseede hindamisega.

president-kaljulaidi-fond-logo-blue_RGB (2)-2

President Kaljulaidi Fondi eesmärk on edendada Eestis ja maailmas demokraatiat, digikultuuri, inimõigusi ja vabadusi. President Kersti Kaljulaid on ÜRO peasekretäri üleilmne naiste ja laste õiguste eestkõneleja. Esseekonkursil annab fond välja eriauhinna võistlustööle, mis kõige paremini kirjeldab sõna jõudu meie ühiskonna haavatavamate gruppide õiguste eest seismisel.

Euroopa Komisjoni Eesti esindus

Euroopa Komisjonil on esindused kõigis 27 liikmesriigis. Nende roll on vahendada Euroopa Liidu alast teavet ja selgitada inimestele, kuidas ELi poliitika mõjutab nende igapäevaelu. Lisaks korraldavad esindused mitmesuguseid üritusi, näiteks tähistatakse igal aastal mais Euroopa päeva ja septembris Euroopa keeltepäeva. Ühe eriauhinna paneb välja Euroopa Komisjoni Eesti esindus, kes valib esseede seast välja oma lemmiku.

Tallinna Ülikooli logo

Tallinna Ülikool on suuruselt kolmas avalik-õiguslik ülikool Eestis. Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut on suurim humanitaarteaduste õppe- ja uurimiskeskus Tallinnas, kus on võimalik õppida humanitaarteadusi nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppes. Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi referent-toimetaja eriala kolmanda kursuse tudengid panustavad esseekonkursi korraldamisesse esseede hindamisega.

Eesti_Noorsooteater

Eesti Noorsooteater on noore vaataja teater, mis kujundab noore inimese kultuuriruumi, avardab tema tajusid, peegeldab tema maailmatunnetust, aitab tundma õppida iseennast ja maailma. Teatri juurde kuuluvad ka Nukuteatrimuuseum ja rahvusvaheline visuaalteatrifestival Tallinn Treff, mis moodustavad teatriga sünergilise terviku. Eesti Noorsooteatri auhinnad esseekonkursi parimatele kirjutajatele on priipääsmed vabalt valitud teatrietendustele ja Nukuteatrimuuseumisse.

Toimetaja logo sinine 800

Toimetaja tõlkebüroo tuumik soovib keelemaailmas midagi erakordset korda saata. Anname iga päev endast parima, et oma klientide ja koostööpartnerite ootusi ületada. Tõlkimise ja toimetamise kõrval on Toimetaja tõlkebüroo ka erinevate koostööprojektide algataja ja SOS Lasteküla, Varjupaikade MTÜ ning Eesti Puuetega Inimeste Koja toetaja. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum on Toimetaja tõlkebüroole andnud hõbemärgise. Toimetaja tõlkebüroo on esseekonkursi peakorraldaja.

Esseekonkursi „Sõna jõud ja keele vägi“ reeglid

Esseekonkursi eesmärgid on järgmised:

 • anda panus keeleküsimuste teadvustamisesse;
 • kutsuda õpilasi üles teadvustama emakeelt kui oma identiteedi osa;
 • avaldada parimad esseed ja seeläbi populariseerida keeleteemalisi käsitlusi;
 • suurendada õpilastes huvi keeleõpingute ja keelealase kõrghariduse omandamise vastu.

 

Konkursi tingimused

 • Osaleda võivad kõigi üldhariduskoolide IX–XII klasside õpilased.
 • Iga osaleja võib võistlusele saata ühe essee.
 • Essee peab olema 12-punktises kirjas ja ära mahtuma kuni kahele A4 formaadis paberile (käsitsi kirjutatuna kuni 3 A4).
 • Konkurss kestab kuni 1. märtsini 2023.

 

Essee esitamine

Essee esitamise tähtaeg on 1. märts 2023.

Essee võib esitada elektrooniliselt või paberkandjal kas trükituna või käsitsi kirjutatuna.

Konkursitöö tuleb saata kas e-posti aadressile essee@toimetaja.eu või postiga Toimetaja tõlkebüroosse aadressil Veerenni 24 C, Tallinn (ümbrikule märgusõna „ESSEEKONKURSS).

Tööle tuleb lisada järgmised andmed:

 • essee autori ees- ja perekonnanimi (kirjutatud trükitähtedega);
 • essee autori vanus;
 • kool ja klass;
 • e-posti aadress;
 • kontakttelefon;
 • õpetaja ees- ja perekonnanimi.

 

Auhinnafond

Toimetaja tõlkebüroo annab koostöös partneritega välja järgmised auhinnad.

I koht

 • 300 euro suurune stipendium Toimetaja tõlkebüroolt võitja õpingute toetamiseks
 • Kaks priipääset Eesti Noorsooteatrisse ja Nukuteatrimuuseumisse

II koht

 • 100-eurone raamatupoe kinkekaart Toimetaja tõlkebüroolt
 • Kaks priipääset Eesti Noorsooteatrisse

III koht

 • 50-eurone raamatupoe kinkekaart Toimetaja tõlkebüroolt
 • Kaks priipääset Eesti Nukuteatrimuuseumisse

Äramärgitud esseed pälvivad eriauhinnad:

President Kaljulaidi Fondi stipendium

 • 300 euro suurune stipendium esseele, mis kõige paremini kirjeldab sõna jõudu meie ühiskonna haavatavamate gruppide õiguste eest seismisel

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse eriauhind

 • Kingikott parima essee autorile

Eesti Keele Instituudi eriauhinnad

 • Pusad parimate esseede autoritele

Sobiva tasemega tööde puudumisel võib žürii auhindade väljaandmisel teha muudatusi.

 

Esseede kasutamine

Esseekonkursi tööd jäävad hoiule Toimetaja tõlkebüroosse. Konkursitöid on õigus kasutada autoriga kokkuleppel Toimetaja tõlkebüroo blogis või Facebooki kanalis.

 

Žürii

Võistlustöid hindab žürii, kuhu kuuluvad

 • Eesti Emakeele Seltsi esindajad,
 • Eesti Keele Instituudi esindajad,
 • Euroopa Komisjoni Eesti esinduse keelenõunik,
 • President Kaljulaidi Fondi esindaja,
 • referent-toimetaja eriala tudengid,
 • Toimetaja tõlkebüroo toimetajad.

 

Võitjatest teavitamine

Võitjate nimed avaldatakse Toimetaja tõlkebüroo koduleheküljel emakeelepäeval, 14. märtsil 2023. Võitjatega võetakse ühendust.