saksa-tõlge

Miks tellida saksa tõlge Toimetaja tõlkebüroost?

Väga hea saksa keele tõlketeenus 

Toimetaja tõlkebüroole on antud rahvusvaheline ISO 17100:2015 kvaliteedisertifikaat, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroo järgib kõiki nõudeid, mis on kehtestatud tõlketeenuse osutamisele. Meie tõlkebüroost tellitud tõlge saksa keelest vastab algtekstile, on veatu ja ladus. Peame tõlkides silmas, et tõlke lugeja või kasutaja saaks tekstist aru soovitud viisil. Väga hea tõlge tähendab meile seda, et tõlgitud sõnumit mõistavad nii sinu saksa keelt kõnelev koostööpartner, klient kui ka kolleeg, olenemata sellest, milline on nende taust. Meie büroos valminud tõlge on terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Parima tulemuse saavutamiseks küsime lisainfot ja kui vaja, vaatame üle ka lähteteksti. Samuti lokaliseerime tõlke soovi korral Saksa turu jaoks – see on eriti oluline näiteks kodulehe, reklaamteksti, ohutuskaardi jms tõlkimisel.

saksa tõlge

Saksa tõlge valmib kiiresti

Töötame kiiresti. Tõlkeprotsessi muudavad kiiremaks suurepärane tehniline võimekus, kogenud tõlkijad ja sujuvad protsessid. Vastame kirjadele alati esimesel võimalusel. Samuti tegutseme kiiresti hinnapakkumisi koostades. Vajaduse korral saame ühe teksti tõlkimisse kaasata mitu tõlkijat. Meie töökiirust suurendab pidevalt täiustuv neuromasintõlge. Tänapäeva tarkvara võimaldab arvestada tekstides esinevaid kordusi: ka see muudab tööprotsessi kiiremaks. Meie tööprotsess saksa keelde tõlkimisel on efektiivne ja paindlik ning otsused sünnivad ruttu. Tänu sellele julgeme öelda, et Toimetaja tõlkebüroo on üks kiiremaid tõlketeenuse pakkujaid.

kiire saksa tõlge

Saksa tõlge mõistliku hinnaga

Toimetaja tõlkebüroo pakub suurepärase hinna ja kvaliteedi suhtega tõlget. Tõlkimine toimub tänapäevaste tehnoloogiate abil ja tõlkeprotsessi on kaasatud nii magistrikraadiga tõlkija kui ka elukutseline keeletoimetaja. Saksa keele suunal võimaldab konkurentsivõimelist hinda pakkuda nutika tõlketarkvara ja pidevalt täiustuva neuromasintõlke kasutamine. Pakume tekstides korduvate segmentide arvelt allahindlust. Kõige olulisemat rolli mängib see püsikoostöö korral, sest pidevalt sarnaseid tekste tõlkides muutub püsikliendi jaoks tõlke ühikuhind järjest soodsamaks. Tõlgime iga tekstisegmenti vaid ühe korra – ja ka sina ei pea selle eest mitu korda maksma. Tänu sellele võid kindel olla, et meie käest saad hea pakkumise.

soodne saksa tõlge

Sujuv tõlkimise protsess

Tõlkeprotsess on sulle mugav ja märkamatu. Kasutame oma teadmisi ja kogemusi, et luua lahendusi, mis võimaldavad hallata tõlketöid süsteemselt koos tõlkemälu, terminibaasi ning keskse töövoosüsteemiga. Teame, et projektijuhtimine on enamat kui lihtsalt teksti ühest keelest teise tõlkimise korraldamine. Töövoog mängib üliolulist rolli selles, et saksa tõlke tellimisel oleks sinu kogemus stressivaba, eelarve läbipaistev ja töö valmiks kiiresti. Selle nimel oleme kõik aeganõudvad standardtegevused miinimumini viinud või automatiseerinud. Just tänu sellele võid kindel olla, et tõlkeprojekti eelarve ja töö valmimise tähtaeg vastavad sinu ootustele.

mugav saksa tõlge

Tagame konfidentsiaalsuse

Tagame kõikide tõlgitavate tekstide konfidentsiaalsuse. Digiturvalisus, andmekaitse ja konfidentsiaalsus on aspektid, millesse suhtume iga tõlketöö puhul väga tõsiselt. Konfidentsiaalsuskokkulepe sisaldub tõlketeenuse osutamise lepingus. Vajaduse korral sõlmime eraldi konfidentsiaalsuslepingu. Andmelekke riski aitavad vähendada tõlketarkvara kasutamine ja andmete varundamine turvalises serveris. Tänu tõlketarkvara kasutamisele puudub enamasti vajadus saata tõlkefaile e-kirja teel – see aitab vältida infoleket ja kirjade jõudmist vale adressaadini. Meie tõlkeprotsess sisaldab ka reaalajas andmete varundamist, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroos on sinu saksa tõlge kindlates kätes.

konfidentsiaalne saksa tõlge

Kõik tõlkega seotud teenused ühest büroost

Soovime, et sul oleks meiega mugav koostööd teha. Püüame vastu tulla kõigile sinu soovidele, mis puudutavad tõlkimist, toimetamist, sisuloomet ja nendega seotud teenuseid. Nii pakume ka võõrkeelset kodulehe optimeerimist ja e-poe lokaliseerimist. Samuti kuuluvad meie teenuste hulka tõlkekonsultatsioon, tõlkemälu loomine, tõlkekvaliteedi hindamine, pealelugemine (voice-over) ja dubleerimine. Ka tõlgitud teksti küljendamine, kujundamine ja trükkimine on teenused, mida oma klientidele hea meelega pakume. Seda kõike selleks, et sul oleks mugav ja saaksid lisaks saksa keele tõlketeenusele ka teised vajalikud teenused ühest kohast.

saksa tõlkebüroo

Külli

Külli on Toimetaja tõlkevaldkonna juht. Ta on töötanud tõlkijana üle 15 aasta ja õppinud tõlkimist Tallinna Ülikoolis. Külli on perfektsionist, kes töötab alati parima tulemuse nimel. Lisaks on ta kiirlugeja. Küllil on äärmiselt hea tehniline taiplikkus ja eksimatu võime eelseisvaid suundumusi ette näha.

Toimetaja tegevjuht

Toimetaja tõlkebüroo pakub kvaliteetset tõlketeenust ning säästab sinu aega ja raha

Tellimuse esitamiseks saada e-kiri või täida päringuvorm järgmise infoga:

  • millist teenust soovid;
  • millistes keeltes teenust vajad;
  • milline on töö tähtaeg?

Lisa ka täiendav teave või fail, et saaksime seda analüüsida ja teha täpse pakkumise.

Saadame hinnapakkumuse juba tunni jooksul.

Saada_päring

Milline saksa keele tõlketeenus valida?

Tehnikatõlge saksa keelde

Tehnikatõlge hõlmab valdkondi nagu tehnika, ehitus, keskkonnakaitse ja -tehnoloogia, infotehnoloogia, transport, automaatika ja palju muud. Levinud tehnikatõlke tekstitüübid on näiteks kasutus- ja ohutusjuhendid, kiir- ja häälestusjuhendid, aruanded ja rakendused. Tehnikatõlge ehk tehniline tõlge moodustab Toimetaja tõlkebüroo teenustest väga olulise osa. Pakume kasutusjuhendi tõlkimist saksa keelde, IT-tõlget saksa keelde, rakenduse lokaliseerimist Saksa turule ja palju teisi teenuseid.

tehnikatekstide tõlkimine saksa keelde

Kodulehe tõlge saksa keelde

Kodulehe tõlkimine on üks meie populaarsemaid teenuseid. Kvaliteetne kodulehe tõlge jätab ettevõttest klientidele usaldusväärse mulje. Just sellepärast tõlgime sinu ettevõtte kodulehe saksa keelde mugavalt, kiirelt ja kvaliteeti silmas pidades. Kodulehetekstide käsitsi kopeerimine ja sisestamine on minevik – kasutame veebiteksti automaatseks ekspordiks ja tõlgete impordiks nutikat tehnoloogiat. Toimetaja tõlkebüroo saksa keele tõlkijatel ja toimetajatel on SEO-teadmised ning kodulehtede, veebitekstide ja blogipostituste tõlkimisel võtame arvesse saksa keele strateegilisi märksõnu.

kodulehe tõlkimine saksa keelde

Majandustõlge saksa keelde

Majandustõlge moodustab olulise valdkonna, mille alla kuuluvad näiteks majandusaasta aruande tõlge saksa keelde ning raamatupidamisdokumentide, pangaväljavõtte või maksutõendi tõlkimine saksa keelde. Saksa keele majandustõlke valdkonnas on Toimetaja tõlkebüroo eelised finantsspetsiifilise sõnavara ning raamatupidamis- ja pangandusterminite tundmine, konfidentsiaalsus, kiirus, meeldiv suhtlus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

majandustõlge saksa keelde

Õigustõlge saksa keelde

Õigustõlge hõlmab lepingute, kohtudokumentide ja õigusaktide tõlkimist saksa keelde. Kõigi tekstide tõlkimisel saksa keelde kasutame ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et tõlge oleks terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Toimetaja tõlkebüroo peab kinni ka rangetest isikuandmete kaitse reeglitest ja konfidentsiaalsusnõuetest, mis on õigustõlke puhul väga olulised.

õigustekstide tõlkimine saksa keelde

Turundustõlge saksa keelde

Turundusteksti tõlkimine saksa keelde on õnnestunud juhul, kui turundussõnum antakse teises keeles adekvaatselt edasi, valminud saksa tõlge kannab endas brändi väärtusi ja stiili ning miski ei reeda, et tegemist on tõlkega. Turundusteksti alla võib liigitada tootekirjelduse, kodulehe, e-poe, lühiülevaate, artikli, tunnuslause, reklaami, kampaaniasõnumi, müügipakkumise, ettevõtte missiooni ja visiooni või brändi väärtuste tõlkimise saksa keelde. Peale turundusteksti tõlkimise on Toimetaja tõlkebüroo ka saksakeelse lokaliseerimise ja transkreatsiooni ehk loomingulise tõlkimise asjatundja.

turundustekstide tõlkimine saksa keelde

Teadustekstide tõlkimine saksa keelde

Teadustekstide tõlkimine saksa keelde on samuti üks meie tõlketeenuseid. Meie klientide hulka kuuluvad Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Teadusagentuur, Eesti Geoloogiateenistus, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Haridus- ja Teadusministeerium jpt. Teadusartiklite ja doktoritööde tõlkimisel saksa keelde pöörame tähelepanu valdkonna terminoloogiale ja koostööle teadusteksti tõlke tellijaga, et tagada kvaliteetne tõlge.

teadustekstide tõlkimine saksa keelde

Meditsiinitõlge saksa keelde

Meditsiinitõlge saksa keelde on näiteks meditsiiniseadme kasutusjuhendi, ravimiinfo, patsiendi infolehe, haigusloo, ravimiuuringu vms tõlkimine saksa keelde. Kasutame kõikide tekstide tõlkimisel saksa keelde ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et saksa tõlge oleks täpne, valmiks õigel ajal ja järgiks teisi kvaliteedistandardi nõudeid. Samuti iseloomustavad Toimetaja tõlkebürood konfidentsiaalsus, kiirus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

meditsiinitekstide tõlkimine saksa keelde

Ohutuskaardi tõlkimine saksa keelde

Ohutuskaart on dokument, mis annab teavet selle kohta, kuidas tagada kemikaali ohutu kasutamine kogu tarneahelas. Kuna ohutuskaardi esitaja vastutab muu hulgas selle sisu eest, on kõige parem usaldada ohutuskaartide tõlkimine saksa keelde Toimetaja tõlkebüroole. Me mitte ainult ei tõlgi, vaid tunneme ära ka võimalikud sisulised puudujäägid ja ebakõlad. Meil on ohutuskaartide tõlkimises saksa keelde pikaajaline kogemus. Lähtume ohutuskaartide tõlkimisel keelde alati kõige uuematest asjaomastest õigusaktidest ja ametlikest terminitest, et tagada ohutuskaardi tõlke nõuetekohasus, selgus ja täpsus.

ohutuskaartide tõlkimine saksa keelde

Tarkvara lokaliseerimine Saksa turule

Tarkvara lokaliseerimine on arvutiprogrammi või mobiilirakenduse tõlkimine ja kohandamine Saksa turu jaoks. Tarkvara lokaliseerimine võtab arvesse Saksamaa kasutajate eelistusi, vajadusi ja harjumusi. Tarkvara lokaliseerimisele pühenduvad Toimetaja tõlkebüroo tõlkijad, kes valdavad saksa keelt emakeelena ja tunnevad end IT-alaseid probleeme lahendades koduselt.

tarkvara lokaliseerimine saksa

Suuline tõlge saksa keelde

Suuline tõlge, sosintõlge, kaugtõlge, konverentstõlge ja järeltõlge saksa keelde on tõlketeenused, mida vajatakse üritustel, koosolekutel, koolitustel, kohtumistel, notariaalsete tehingute juures ja mujal. Toimetaja tõlkebüroo saksa keele tõlgid on oma ala professionaalid, keda iseloomustab pikaajaline kogemus eri valdkondades. Aitame ka erinevates suulise tõlke teenustes orienteeruda ja sobivaima välja valida.

suuline tõlge saksa keelde

Vandetõlge saksa keelde

Vandetõlge on ametlik dokumentide tõlkimise teenus saksa keelde ja Toimetaja tõlkebüroo pakub seda koostöös saksa keele vandetõlkidega. Saksa keele vandetõlk vastutab tõlke õigsuse eest ning kinnitab selle oma allkirja ja pitseriga. Kui näiteks kooli sisseastumiseks, reisimiseks või kohtule esitamiseks on vaja kinnitatud tõlget saksa keelest, tähendab see, et seda võib teha üksnes vandetõlk.

vandetõlge saksa keelde

Keelesuunad

Eesti-saksa ja saksa-eesti tõlge

Eesti keelt räägib emakeelena umbes miljon inimest. Tõlgime eesti keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka eesti keelest saksa keelde. Saada meile saksa-eesti-saksa tõlke päring!

eesti tõlge

Inglise-saksa ja saksa-inglise tõlge

Inglise keelt kõneleb maailmas 1,5 miljardit inimest! Toimetaja tõlkebüroo tõlgib inglise keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka inglise keelest saksa keelde. Saada meile inglise-saksa-inglise tõlke päring!

inglise tõlge

Prantsuse-saksa ja saksa-prantsuse tõlge

Kas teadsid, et prantsuse keelt räägib maailmas üle 200 miljoni inimese? Tõlgime prantsuse keelde veebilehti, menüüsid, lepinguid, turundustekste ja muud. Tõlgime ka prantsuse keelest saksa keelde. Saada meile prantsuse-saksa-prantsuse tõlke päring!

prantsuse-tõlge

Hispaania-saksa ja saksa-hispaania tõlge

Kas teadsid, et Hispaania ja Lõuna-Ameerika hispaania keel erinevad teineteisest? Toimetaja tõlkebüroo tõlgib hispaania keelde kodulehti, lepinguid ja palju muud. Tõlgime ka hispaania keelest saksa keelde. Saada meile hispaania-saksa-hispaania tõlke päring! 

hispaania tõlge

Itaalia-saksa ja saksa-itaalia tõlge

Itaalia keelt kõneleb ligikaudu 85 miljonit inimest üle maailma. Tõlgime itaalia keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka itaalia keelest saksa keelde. Saada meile itaalia-saksa-itaalia tõlke päring! Ootame.

Itaalia tõlge

Rootsi-saksa ja saksa-rootsi tõlge

Rootsi keelt räägib enam kui kümme miljonit inimest. Tõlgime rootsi-saksa-rootsi suunal kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Pakume kvaliteetset rootsi-saksa-rootsi tõlketeenust ning säästame sinu aega ja raha. Vastame päringule kahe tunniga. Loe lisa ja telli!

rootsi tõlge

Soome-saksa ja saksa-soome tõlge

Soome keelt kõneleb enam kui viis miljonit inimest. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib soome keelde kodulehti, e-poode, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka soome keelest saksa keelde. Saada meile soome-saksa-soome tõlke päring!

soome tõlge

Norra-saksa ja saksa-norra tõlge

Norra keelt kõneleb ligikaudu viis miljonit inimest. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib norra keelde kodulehti, e-poode, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka norra keelest saksa keelde. Saada meile norra-saksa-norra tõlke päring!

norra tõlge

Ukraina-saksa ja saksa-ukraina tõlge

Ukraina keelt räägib emakeelena enam kui 45 miljonit inimest. Tõlgime ukraina keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka ukraina keelest saksa keelde. Saada meile ukraina-saksa-ukraina tõlke päring! Ootame.

ukraina tõlge

Vene-saksa ja saksa-vene tõlge

Kas teadsid, et vene keeleruumis on hea tava kodulehtedel lugejat teietada, mitte sinatada? Toimetaja tõlkebüroo tõlgib vene keelde kodulehti, tootekirjeldusi, lepinguid ja palju muud. Tõlgime ka vene keelest saksa keelde. Saada meile vene-saksa-vene tõlke päring!

vene tõlge

Läti-saksa ja saksa-läti tõlge

Läti keelt räägib emakeelena enam kui miljon inimest. Tõlgime läti keelde veebilehti, e-poode, tootelehti, katalooge, müügitekste, dokumente ja palju, palju muud. Tõlgime ka läti keelest saksa keelde. Saada meile läti-saksa-läti tõlke päring! Ootame.

läti tõlge

Leedu-saksa ja saksa-leedu tõlge

Leedu keelt räägib emakeelena enam kui kaks miljonit inimest. Tõlgime leedu keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka leedu keelest saksa keelde. Saada meile leedu-saksa-leedu tõlke päring! Ootame.

leedu tõlge

Poola-saksa ja saksa-poola tõlge

Poola keele kõnelejaid on maailmas 38 miljonit. Tõlgime poola keelde veebilehti, e-poode, tootelehti, katalooge, müügitekste, dokumente ja palju muud. Tõlgime ka poola keelest saksa keelde. Saada meile poola-saksa-poola tõlke päring!

Poola tõlge

Usalda oma tõlge meie kätesse. Toimetaja tõlkebüroo agarad tõlkijad tõlgivad kiiresti ja täpselt.

Korduma kippuvad küsimused saksa keele tõlke kohta

Milline on saksa keele roll maailmas?

Saksa keelt räägitakse peale Saksamaa veel Austrias, Šveitsis, Lõuna-Tirooli provintsis (Itaalia põhjaosas) ja Liechtensteinis. Saksa keel on ka üks kolmest riigikeelest Belgias ja Luksemburgis. Saksa keele rääkijaid on 95 miljonit. Saksa keel on Euroopas enim räägitud emakeel ja maailmas rääkijate arvult 11. kohal. Seda kõneleb esimese võõrkeelena 15 miljonit inimest. Sakslased ja täpsus käivad käsikäes – vigu saksa keele rääkijad kergekäeliselt andeks ei anna. Kui tellid tõlked Toimetaja tõlkebüroost, ei pea sa aga selle pärast muretsema, sest pakume kvaliteetseid saksa keele tõlkeid kogenud tõlkijate sulest.

Miks saksa keelde tõlkimine perspektiivikas on?

Saksamaa on Euroopa tugevaima majandusega riik. Saksamaa ja majanduslik heaolu on käinud käsikäes juba ligi 150 aastat järjest, alates Saksamaa ühendamisest 1871. aastal. Müügimaterjalide, kodulehe või tooteinfo tõlkimine saksa keelde tagab seega juurdepääsu Euroopa suurimale majandusele. Saksa keele rääkijate arv kasvab kiiresti. Tõlkimine saksa keelde on perspektiivikas ka seetõttu, et sakslaste äritegevust iseloomustab kvaliteedikeskne, professionaalne ja edukas kuvand. See kuvand laieneb ka saksa keelele. Seetõttu on paljude ettevõtete turunduskommunikatsioon saksa keeles, et tarbijal tekiks esimesest silmapilgust ettekujutus kvaliteedist. Näiteks jättis Volkswagen uuele turule sisenedes aastateks oma tunnusfraasi „Das Auto” tõlkimata, et tutvustada tooteid just Saksamaa toodanguna ja rõhutada kaubamärgi päritolu.

Millised on levinumad tõlkepäringud saksa keele suunal?

Kas saaksite kiiresti selle kirja saksa keelde tõlkida? See kasutusjuhend tuleb tõlkida saksa keelest teise keelde. Soovin kodulehekülge saksa keelde tõlkida. Need on päringud, mida Toimetaja tõlkebüroole tihti saadetakse. Pakume saksa keelest ja saksa keelde tehnilise dokumentatsiooni, müügimaterjalide, lepingute, kasutusjuhendite, turundustekstide, tootekataloogide, meditsiinitekstide, infolehtede, tõendite, tunnistuste ja kirjade tõlkeid. Meie saksa tõlkijad ning toimetajad, kes räägivad saksa keelt emakeelena, annavad endast alati parima, et tõlge oleks täpne, ladus ja terminoloogiliselt korrektne.

Miks tõlkida kodulehekülg saksa keelde?

Paljud Euroopas ja Ameerikas korraldatud uuringud kinnitavad, et kui inimesed otsivad internetist teavet, et mingit toodet osta või teenust tellida, teevad nad ostu tõenäoliselt kodulehelt, mis on täielikult või vähemalt osaliselt nende emakeeles. Sakslased on ostujõulised ja neid on palju. Seepärast on kodulehe tõlkimine saksa keelde loogiline samm. Seda eriti juhul, kui ettevõte pakub ärikliendile suunatud tooteid või teenuseid või tegeleb internetikaubandusega ja saab oma tarneahelat hõlpsalt laiendada ka Saksamaale. Toimetaja tõlkebüroo tõlkijad ja projektijuhid tunnevad end kodulehe tõlkimisega seotud projektides nagu kodus ja soovitavad alati optimaalse viisi kodulehe tõlkimiseks.

Saksakeelse teksti toimetamine ja sisuloome saksa keeles – mida arvestada?

Meie kogenud saksa keele toimetajad kõnelevad üldjuhul saksa keelt emakeelena. Kui tekst on väga oluline, on hea mõte lasta see toimetajal üle kontrollida. Kui vajad saksakeelset sisuloomet, võib mõnel puhul olla mõttekam tellida sisuloome inglise keeles ja lasta see seejärel saksa keelde tõlkida. Kui ettevõte põhiturg onSaksamaa, on mõistlik tellida copywriting‘u teenus kohe saksa keeles. Anna oma soovist e-kirja teel märku, soovitame optimaalse tegevuskava ja leiame projekti jaoks parima saksa keelt kõneleva copywriter‘i.

Kuidas kujuneb saksa keele tõlketeenuse hind?

Saksa keelest tõlkimine võib olla soodsam kui tõlkimine saksa keelde. Osa meie tõlkijatest ja toimetajatest elab Saksamaal. See tõik loob kindlustunde, et nende saksa keele oskus on suurepärane. Teeme koostööd ka Eestis elavate saksa keele tõlkijatega. Saksa tõlke hind on võrreldav prantsuse, hispaania ja soome tõlketeenuse hinnaga. Oma püsiklientidele pakume tekstides korduvate tõlkesegmentide arvelt võimaluse korral allahindlust.

Mille poolest on saksa keel huvitav?

Saksa keel on väga rikas – selles on 5,3 miljonit sõna, millest kolmandik on saksa keelde lisandunud viimase saja aasta jooksul. Võrdluseks võib tuua, et inglise keeles on 8 korda vähem sõnu ja iga päev kasutatakse vaid umbes 15 000 sõna. Saksa keel on kuulus ka hästi pikkade sõnade poolest. Näiteks Rechtsschutzversicherungsgesellschaften tähendab „õiguskaitset pakkuvad kindlustusfirmad” ja Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung tähistab mootorsõidukite vastutuskindlustust. Sõnaga Lebensabschnittspartner tähistatakse aga armastatut. Saksa keeles on arvukalt sõnu, millele teistes keeltes vasted puuduvad. Üks selline on näiteks Kummerspeck, mis otsetõlkes tähendab „leinapeekon”, kuid tähistab tegelikult emotsionaalsel toiduga liialdamisel lisandunud ülekaalu.

Ilukirjanduse tõlkimine saksa keelest – mida arvestada?

Saksa kultuuriruum on avar ja -ajalugu paeluv. Tänaseni leidub seni avastamata saksakeelseid teoseid, mis paljudele huvi pakuvad. Saksa kultuur kätkeb endas filosoofilisi, teaduslikke, ajaloolisi ja usulisi üllitisi, mis väärivad igas keeles avaldamist. Sedasorti kirjandustekstide tõlkimiseks on vaja andekaid tõlkijaid, kellel on lisaks tõlkija väljaõppele ka filosoofia-, ajaloo- või usuteaduse magistri kraad. Ka Toimetaja tõlkebüroo suurepärased tõlkijad on tõlkinud mitmeid saksakeelseid ajaloolisi teoseid.

Mida Saksa turule sisenemisel silmas pidada?

Saksa majandus on suuruselt maailma neljas ja toodab Euroopa SKT-st tervelt viiendiku. Saksamaa turg on Vene turust hinnanguliselt kaks korda suurem. Seetõttu on Saksamaa ettevõtetele paljutõotav ekspordiriik. Sakslased ei unusta. Iialgi. Seepärast tuleb Saksa turule sisenedes kohalikku ärietiketti võimalikult täpselt järgida.

  • Ole täpne! Hilinemine on Saksamaal kohutav patt. Kui hilined esimesele kohtumisele kasvõi viis minutit, võib kogu ettevõtmine vett vedama minna.
  • Austa rolle! Saksamaal on rollid kindlalt paigas ja hierarhia oluline. Pöördu äripartnerite poole alati viisakalt, kasutades nende perekonnanime ja tiitlit, kuni teisiti pole kokku lepitud.
  • Riietu viisakalt! Sobiv riietus on konservatiivne ja tagasihoidlik. Mehed kannavad tumedat ülikonda ja naised tumedat kostüümi. Kirju lips ja kallid ehted jäta koju.
  • Vali teemasid! Äripartneritega isiklikest asjadest ei räägita. Jutud koduse elu, religiooni, poliitika – ja mis olulisim – sissetuleku kohta on välistatud. Rääkida sobib näiteks ilmast.
  • Austa teiste ruumi! Väldi igasugust füüsilist kontakti. Kohustuslik on ainult lühike tugev käepigistus iga kohtumise alguses ja lõpus. Õlalepatsutus sakslastele ei meeldi.
  • Tee plaane ja pea neist kinni! Sakslased planeerivad kõike pikalt ette ja on muudatuste tegemisel äärmiselt jäigad. Kohtumise tühistamine on veelgi hullem kui hilinemine.

Saksa turule sisenemisel on abiks Saksa-Balti kaubanduskoda.

Saksa turg

Eksport Saksamaale on lihtsamast lihtsam. Sakslaste majandus on tugev ja ärikultuur viisakas. Saksa majandus on maailmas suuruselt kolmas. See teeb Saksamaast atraktiivse ekspordipartneri. Toimetaja tõlkebüroo pakub eksportivatele ettevõtetele tõlkeid saksa keelde ja saksa keelest.

saksa-eksport

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Usalda oma tõlge meie kätesse. Tõlgime kiiresti ja täpselt.

Mõned Toimetaja tõlkebüroo kliendid

Baltika tallinn
Bolt tallinn
CGI_Tallinn
Eesti_Energia_tallinn
Töötukassa valge
elektrilevi Tallinn
maakohus
KPMG tallinnas
Maxima tallinn
merko Tallinnas
Regionaalhaigla_logo_Põhja-Eesti
Tallinna tehnikaülikool
nordecon tallinnas
rahva raamat tallinnas
tradehouse tallinnas
Uusmaa kinnisvara tallinnas
varrak tallinnas

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.