eesti tõlge

Miks tellida eesti keele tõlge Toimetaja tõlkebüroost?

Väga hea eesti keele tõlketeenus 

Toimetaja tõlkebüroole on antud rahvusvaheline ISO 17100:2015 kvaliteedisertifikaat, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroo järgib kõiki nõudeid, mis on kehtestatud tõlketeenuse osutamisele. Meie tõlkebüroost tellitud tõlge eesti keelest vastab algtekstile, on veatu ja ladus. Peame tõlkides silmas, et tõlke lugeja või kasutaja saaks tekstist aru soovitud viisil. Väga hea tõlge tähendab meile seda, et tõlgitud sõnumit mõistavad nii sinu eesti keelt kõnelev koostööpartner, klient kui ka kolleeg, olenemata sellest, milline on nende taust. Meie büroos valminud tõlge on terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Parima tulemuse saavutamiseks küsime lisainfot ja kui vaja, vaatame üle ka lähteteksti. Samuti lokaliseerime tõlke soovi korral Eesti turu jaoks – see on eriti oluline näiteks kodulehe, reklaamteksti, ohutuskaardi jms tõlkimisel.

eesti tõlge

Eesti tõlge valmib kiiresti

Töötame kiiresti. Tõlkeprotsessi muudavad kiiremaks suurepärane tehniline võimekus, kogenud tõlkijad ja sujuvad protsessid. Vastame kirjadele alati esimesel võimalusel. Samuti tegutseme kiiresti hinnapakkumisi koostades. Vajaduse korral saame ühe teksti tõlkimisse kaasata mitu tõlkijat. Meie töökiirust suurendab pidevalt täiustuv neuromasintõlge. Tänapäeva tarkvara võimaldab arvestada tekstides esinevaid kordusi: ka see muudab tööprotsessi kiiremaks. Meie tööprotsess eesti keelde tõlkimisel on efektiivne ja paindlik ning otsused sünnivad ruttu. Tänu sellele julgeme öelda, et Toimetaja tõlkebüroo on üks kiiremaid tõlketeenuse pakkujaid.

kiire eesti tõlge

Eesti tõlge mõistliku hinnaga

Toimetaja tõlkebüroo pakub suurepärase hinna ja kvaliteedi suhtega tõlget. Tõlkimine toimub tänapäevaste tehnoloogiate abil ja tõlkeprotsessi on kaasatud nii magistrikraadiga tõlkija kui ka elukutseline keeletoimetaja. Eesti keele suunal võimaldab konkurentsivõimelist hinda pakkuda nutika tõlketarkvara ja pidevalt täiustuva neuromasintõlke kasutamine. Pakume tekstides korduvate segmentide arvelt allahindlust. Kõige olulisemat rolli mängib see püsikoostöö korral, sest pidevalt sarnaseid tekste tõlkides muutub püsikliendi jaoks tõlke ühikuhind järjest soodsamaks. Tõlgime iga tekstisegmenti vaid ühe korra – ja ka sina ei pea selle eest mitu korda maksma. Tänu sellele võid kindel olla, et meie käest saad hea pakkumise.

soodne eesti tõlge

Sujuv tõlkimise protsess

Tõlkeprotsess on sulle mugav ja märkamatu. Kasutame oma teadmisi ja kogemusi, et luua lahendusi, mis võimaldavad hallata tõlketöid süsteemselt koos tõlkemälu, terminibaasi ning keskse töövoosüsteemiga. Teame, et projektijuhtimine on enamat kui lihtsalt teksti ühest keelest teise tõlkimise korraldamine. Töövoog mängib üliolulist rolli selles, et eesti keele tõlke tellimisel oleks sinu kogemus stressivaba, eelarve läbipaistev ja töö valmiks kiiresti. Selle nimel oleme kõik aeganõudvad standardtegevused miinimumini viinud või automatiseerinud. Just tänu sellele võid kindel olla, et tõlkeprojekti eelarve ja töö valmimise tähtaeg vastavad sinu ootustele.

mugav eesti tõlge

Tagame konfidentsiaalsuse

Tagame kõikide tõlgitavate tekstide konfidentsiaalsuse. Digiturvalisus, andmekaitse ja konfidentsiaalsus on aspektid, millesse suhtume iga tõlketöö puhul väga tõsiselt. Konfidentsiaalsuskokkulepe sisaldub tõlketeenuse osutamise lepingus. Vajaduse korral sõlmime eraldi konfidentsiaalsuslepingu. Andmelekke riski aitavad vähendada tõlketarkvara kasutamine ja andmete varundamine turvalises serveris. Tänu tõlketarkvara kasutamisele puudub enamasti vajadus saata tõlkefaile e-kirja teel – see aitab vältida infoleket ja kirjade jõudmist vale adressaadini. Meie tõlkeprotsess sisaldab ka reaalajas andmete varundamist, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroos on sinu eesti tõlge kindlates kätes.

konfidentsiaalne eesti tõlge

Kõik tõlkega seotud teenused ühest büroost

Soovime, et sul oleks meiega mugav koostööd teha. Püüame vastu tulla kõigile sinu soovidele, mis puudutavad tõlkimist, toimetamist, sisuloomet ja nendega seotud teenuseid. Nii pakume ka võõrkeelset kodulehe optimeerimist ja e-poe lokaliseerimist. Samuti kuuluvad meie teenuste hulka tõlkekonsultatsioon, tõlkemälu loomine, tõlkekvaliteedi hindamine, pealelugemine (voice-over) ja dubleerimine. Ka tõlgitud teksti küljendamine, kujundamine ja trükkimine on teenused, mida oma klientidele hea meelega pakume. Seda kõike selleks, et sul oleks mugav ja saaksid lisaks eesti keele tõlketeenusele ka teised vajalikud teenused ühest kohast.

eesti tõlkebüroo

Külli

Külli on Toimetaja tõlkevaldkonna juht. Ta on töötanud tõlkijana üle 15 aasta ja õppinud tõlkimist Tallinna Ülikoolis. Külli on perfektsionist, kes töötab alati parima tulemuse nimel. Lisaks on ta kiirlugeja. Küllil on äärmiselt hea tehniline taiplikkus ja eksimatu võime eelseisvaid suundumusi ette näha.

Toimetaja tegevjuht

Toimetaja tõlkebüroo pakub kvaliteetset tõlketeenust ning säästab sinu aega ja raha

Tellimuse esitamiseks saada e-kiri või täida päringuvorm järgmise infoga:

  • millist teenust soovid;
  • millistes keeltes teenust vajad;
  • milline on töö tähtaeg?

Lisa ka täiendav teave või fail, et saaksime seda analüüsida ja teha täpse pakkumise.

Saadame hinnapakkumuse juba tunni jooksul.

Saada_päring

Milline eesti keele tõlketeenus valida?

Tehnikatõlge eesti keelde

Tehnikatõlge hõlmab valdkondi nagu tehnika, ehitus, keskkonnakaitse ja -tehnoloogia, infotehnoloogia, transport, automaatika ja palju muud. Levinud tehnikatõlke tekstitüübid on näiteks kasutus- ja ohutusjuhendid, kiir- ja häälestusjuhendid, aruanded ja rakendused. Tehnikatõlge ehk tehniline tõlge moodustab Toimetaja tõlkebüroo teenustest väga olulise osa. Pakume kasutusjuhendi tõlkimist eesti keelde, IT-tõlget eesti keelde, rakenduse lokaliseerimist Eesti turule ja palju teisi teenuseid.

tehnikatekstide tõlkimine eesti keelde

Kodulehe tõlge eesti keelde

Kodulehe tõlkimine on üks meie populaarsemaid teenuseid. Kvaliteetne kodulehe tõlge jätab ettevõttest klientidele usaldusväärse mulje. Just sellepärast tõlgime sinu ettevõtte kodulehe eesti keelde mugavalt, kiirelt ja kvaliteeti silmas pidades. Kodulehetekstide käsitsi kopeerimine ja sisestamine on minevik – kasutame veebiteksti automaatseks ekspordiks ja tõlgete impordiks nutikat tehnoloogiat. Toimetaja tõlkebüroo eesti keele tõlkijatel ja toimetajatel on SEO-teadmised ning kodulehtede, veebitekstide ja blogipostituste tõlkimisel võtame arvesse eesti keele strateegilisi märksõnu.

kodulehe tõlkimine eesti keelde

Majandustõlge eesti keelde

Majandustõlge moodustab olulise valdkonna, mille alla kuuluvad näiteks majandusaasta aruande tõlge eesti keelde ning raamatupidamisdokumentide, pangaväljavõtte või maksutõendi tõlkimine eesti keelde. Eesti keele majandustõlke valdkonnas on Toimetaja tõlkebüroo eelised finantsspetsiifilise sõnavara ning raamatupidamis- ja pangandusterminite tundmine, konfidentsiaalsus, kiirus, meeldiv suhtlus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

majandustõlge eesti keelde

Õigustõlge eesti keelde

Õigustõlge hõlmab lepingute, kohtudokumentide ja õigusaktide tõlkimist eesti keelde. Kõigi tekstide tõlkimisel eesti keelde kasutame ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et tõlge oleks terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Toimetaja tõlkebüroo peab kinni ka rangetest isikuandmete kaitse reeglitest ja konfidentsiaalsusnõuetest, mis on õigustõlke puhul väga olulised.

õigustekstide tõlkimine eesti keelde

Turundustõlge eesti keelde

Turundusteksti tõlkimine eesti keelde on õnnestunud juhul, kui turundussõnum antakse teises keeles adekvaatselt edasi, valminud eesti tõlge kannab endas brändi väärtusi ja stiili ning miski ei reeda, et tegemist on tõlkega. Turundusteksti alla võib liigitada tootekirjelduse, kodulehe, e-poe, lühiülevaate, artikli, tunnuslause, reklaami, kampaaniasõnumi, müügipakkumise, ettevõtte missiooni ja visiooni või brändi väärtuste tõlkimise eesti keelde. Peale turundusteksti tõlkimise on Toimetaja tõlkebüroo ka eestikeelse lokaliseerimise ja transkreatsiooni ehk loomingulise tõlkimise asjatundja.

turundustekstide tõlkimine eesti keelde

Teadustekstide tõlkimine eesti keelde

Teadustekstide tõlkimine eesti keelde on samuti üks meie tõlketeenuseid. Meie klientide hulka kuuluvad Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Teadusagentuur, Eesti Geoloogiateenistus, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Haridus- ja Teadusministeerium jpt. Teadusartiklite ja doktoritööde tõlkimisel eesti keelde pöörame tähelepanu valdkonna terminoloogiale ja koostööle teadusteksti tõlke tellijaga, et tagada kvaliteetne tõlge.

teadustekstide tõlkimine eesti keelde

Meditsiinitõlge eesti keelde

Meditsiinitõlge eesti keelde on näiteks meditsiiniseadme kasutusjuhendi, ravimiinfo, patsiendi infolehe, haigusloo, ravimiuuringu vms tõlkimine eesti keelde. Kasutame kõikide tekstide tõlkimisel eesti keelde ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et eesti tõlge oleks täpne, valmiks õigel ajal ja järgiks teisi kvaliteedistandardi nõudeid. Samuti iseloomustavad Toimetaja tõlkebürood konfidentsiaalsus, kiirus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

meditsiinitekstide tõlkimine eesti keelde

Ohutuskaardi tõlkimine eesti keelde

Ohutuskaart on dokument, mis annab teavet selle kohta, kuidas tagada kemikaali ohutu kasutamine kogu tarneahelas. Kuna ohutuskaardi esitaja vastutab muu hulgas selle sisu eest, on kõige parem usaldada ohutuskaartide tõlkimine eesti keelde Toimetaja tõlkebüroole. Me mitte ainult ei tõlgi, vaid tunneme ära ka võimalikud sisulised puudujäägid ja ebakõlad. Meil on ohutuskaartide tõlkimises eesti keelde pikaajaline kogemus. Lähtume ohutuskaartide tõlkimisel eesti keelde alati kõige uuematest asjaomastest õigusaktidest ja ametlikest terminitest, et tagada ohutuskaardi tõlke nõuetekohasus, selgus ja täpsus.

ohutuskaartide tõlkimine eesti keelde

Tarkvara lokaliseerimine Eesti turule

Tarkvara lokaliseerimine on arvutiprogrammi või mobiilirakenduse tõlkimine ja kohandamine Eesti turu jaoks. Tarkvara lokaliseerimine võtab arvesse Eesti kasutajate eelistusi, vajadusi ja harjumusi. Tarkvara lokaliseerimisele pühenduvad Toimetaja tõlkebüroo tõlkijad, kes valdavad eesti keelt emakeelena ja tunnevad end IT-alaseid probleeme lahendades koduselt.

tarkvara lokaliseerimine eesti

Suuline tõlge eesti keelde

Suuline tõlge, sosintõlge, kaugtõlge, konverentstõlge ja järeltõlge eesti keelde on tõlketeenused, mida vajatakse üritustel, koosolekutel, koolitustel, kohtumistel, notariaalsete tehingute juures ja mujal. Toimetaja tõlkebüroo eesti keele tõlgid on oma ala professionaalid, keda iseloomustab pikaajaline kogemus eri valdkondades. Aitame ka erinevates suulise tõlke teenustes orienteeruda ja sobivaima välja valida.

suuline tõlge eesti keelde

Vandetõlge eesti keelde

Vandetõlge on ametlik dokumentide tõlkimise teenus eesti keelde ja Toimetaja tõlkebüroo pakub seda koostöös eesti keele vandetõlkidega. Eesti keele vandetõlk vastutab tõlke õigsuse eest ning kinnitab selle oma allkirja ja pitseriga. Kui näiteks kooli sisseastumiseks, reisimiseks või kohtule esitamiseks on vaja kinnitatud tõlget eesti keelest, tähendab see, et seda võib teha üksnes vandetõlk.

vandetõlge eesti keelde

Parim tõlge sünnib tarkvara ja inimsilma koostöös. Parim tõlge sünnib Toimetaja tõlkebüroos.

Keelesuunad

Inglise-eesti ja eesti-inglise tõlge

Inglise keelt kõneleb maailmas 1,5 miljardit inimest! Toimetaja tõlkebüroo tõlgib inglise keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka inglise keelest eesti keelde. Saada meile inglise-eesti-inglise tõlke päring!

inglise tõlge

Ukraina-eesti ja eesti-ukraina tõlge

Ukraina keelt räägib emakeelena enam kui 45 miljonit inimest. Tõlgime ukraina keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka ukraina keelest eesti keelde. Saada meile ukraina-eesti-ukraina tõlke päring! Ootame.

ukraina tõlge

Vene-eesti ja eesti-vene tõlge

Kas teadsid, et vene keeleruumis on hea tava kodulehtedel lugejat teietada, mitte sinatada? Toimetaja tõlkebüroo tõlgib vene keelde kodulehti, tootekirjeldusi, lepinguid ja palju muud. Tõlgime ka vene keelest eesti keelde. Saada meile vene-eesti-vene tõlke päring!

vene tõlge

Läti-eesti ja eesti-läti tõlge

Läti keelt räägib emakeelena enam kui miljon inimest. Tõlgime läti keelde veebilehti, e-poode, tootelehti, katalooge, müügitekste, dokumente ja palju, palju muud. Tõlgime ka läti keelest eesti keelde. Saada meile läti-eesti-läti tõlke päring! Ootame.

läti tõlge

Leedu-eesti ja eesti-leedu tõlge

Leedu keelt räägib emakeelena enam kui kaks miljonit inimest. Tõlgime leedu keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka leedu keelest eesti keelde. Saada meile leedu-eesti-leedu tõlke päring! Ootame.

leedu tõlge

Soome-eesti ja eesti-soome tõlge

Soome keelt kõneleb enam kui viis miljonit inimest. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib soome keelde kodulehti, e-poode, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka soome keelest eesti keelde. Saada meile soome-eesti-soome tõlke päring!

soome tõlge

Rootsi-eesti ja eesti-rootsi tõlge

Rootsi keelt räägib enam kui kümme miljonit inimest. Tõlgime rootsi-eesti-rootsi suunal kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Pakume kvaliteetset rootsi-eesti-rootsi tõlketeenust ning säästame sinu aega ja raha. Vastame päringule kahe tunniga. Loe lisa ja telli!

rootsi tõlge

Norra-eesti ja eesti-norra tõlge

Norra keelt kõneleb ligikaudu viis miljonit inimest. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib norra keelde kodulehti, e-poode, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka norra keelest eesti keelde. Saada meile norra-eesti-norra tõlke päring!

norra tõlge

Poola-eesti ja eesti-poola tõlge

Poola keele kõnelejaid on maailmas 38 miljonit. Tõlgime poola keelde veebilehti, e-poode, tootelehti, katalooge, müügitekste, dokumente ja palju muud. Tõlgime ka poola keelest eesti keelde. Saada meile poola-eesti-poola tõlke päring!

Poola tõlge

Saksa-eesti ja eesti-saksa tõlge

Kord juba tehtud kirjavigu ei ole sakslaste ees hiljem kerge lunastada. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib saksa keelde kodulehti, e-poode, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka saksa keelest eesti keelde. Saada meile saksa-eesti-saksa tõlke päring! Ootame.

saksa-tõlge

Prantsuse-eesti ja eesti-prantsuse tõlge

Kas teadsid, et prantsuse keelt räägib maailmas üle 200 miljoni inimese? Tõlgime prantsuse keelde veebilehti, menüüsid, lepinguid, turundustekste ja muud. Tõlgime ka prantsuse keelest eesti keelde. Saada meile prantsuse-eesti-prantsuse tõlke päring!

prantsuse-tõlge

Hispaania-eesti ja eesti-hispaania tõlge

Kas teadsid, et Hispaania ja Lõuna-Ameerika hispaania keel erinevad teineteisest? Toimetaja tõlkebüroo tõlgib hispaania keelde kodulehti, lepinguid ja palju muud. Tõlgime ka hispaania keelest eesti keelde. Saada meile hispaania-eesti-hispaania tõlke päring! 

hispaania tõlge

Itaalia-eesti ja eesti-itaalia tõlge

Itaalia keelt kõneleb ligikaudu 85 miljonit inimest üle maailma. Tõlgime itaalia keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka itaalia keelest eesti keelde. Saada meile itaalia-eesti-itaalia tõlke päring! Ootame.

Itaalia tõlge

Usalda oma tõlge meie kätesse. Toimetaja tõlkebüroo agarad tõlkijad tõlgivad kiiresti ja täpselt.

Korduma kippuvad küsimused eesti keele tõlke kohta

Miks tõlkida eesti keelde?

Kuigi inglise keele positsioon ülemaailmse lingua franca’na on vaieldamatu, näitavad uuringud, et inimesed kipuvad suurema tõenäosusega tegema veebioste veebisaitidel, mis on kas täielikult või osaliselt nende emakeeles. Toimetaja tõlkebüroo tõlkijatel ja toimetajatel on kodulehtede, turundustekstide, lepingute, dokumentide, kasutusjuhendite ja paljude teiste tekstide tõlkimise vallas suur kogemus. Tunneme kõiki uuemaid SEO nõudeid ja arvestame neid e-poodide lehtede tõlkimisel. Pakume eesti keeles ka toimetamist ja sisuloomet.

Mis tüüpi tekste eesti keelde tõlgime?

Tõlgime eesti keele suunal igat tüüpi tekste. Tõlge võib olla ka seadusega nõutav – sageli on see nii näiteks kasutusjuhendite, ohutusjuhiste ja toote ohutuskaartide puhul. Meil on kõigis neis valdkondades märkimisväärne kogemus ning meie tõlkijad ja toimetajad oskavad hästi ümber käia nii üld-, tehnika- kui ka erialatekstidega. Meie juures saad kindel olla, et sinu eestikeelne tõlge on kvaliteetne ja alati õigel ajal valmis.

Milliseid tõlkimisega seotud teenuseid pakume?

Kui sinu tõlkevajadused on pigem igapäevasemat tüüpi, saame sind samuti aidata. Pakume kiireid ja täpseid lepingute, sertifikaatide, diplomite, haiguslugude, kirjade jm tõlkeid ning aitame sind hea meelega ka kõigi erisoovide ja mis tahes muude tõlkimisega seotud lisateenustega. Samuti pakume keeletoimetamist ja sisuloomet.

Miks siseneda Eesti turule?

Põhjusi, miks kiiresti kasvavale Eesti turule siseneda, on palju. Kui sinu ettevõte tegutseb juba teistes Balti riikides või Skandinaavias, on Eesti vaid kiviviske kaugusel ja see on lihtne viis oma äri kiiresti laiendada. Turg on sarnane ja konkurents üldiselt väiksem kui Lääne-Euroopa riikides. Eestlaste otsekohesuse ja läbipaistvuse tõttu on äri ajamine Eestis kiire ja lihtne ega nõua põhjalikku ettevalmistust.

Mis muudab Eesti turu ainulaadseks?

Eesti on suurepärane koht, kust laieneda oma äri nii Balti riikidesseSkandinaaviasse kui ka Euroopa Liitu. Eesti asub geograafiliselt heas kohas ja on ühenduses kõigi Euroopa peamiste sõlmpunktidega. 2014. aastal sai Eestist esimene ja hetkel ainuke riik maailmas, mis pakub e-residentsust. Kuigi e-residentsus ei anna sulle Eesti kodakondsust, võimaldab see kiiresti alustada asukohast sõltumatut veebiäri (ettevõtte saab asutada veebis vähem kui tunniga) ning saada juurdepääs Eesti avalikele e-teenustele, sh e-pangandusele, maksudeklaratsioonidele ja dokumentide digiallkirjastamisele.

Kas Eesti on Euroopa Silicon Valley?

Eesti on üks enim digiteeritud ühiskondi maailmas: Eesti oli 2005. aastal esimene riik, kes võttis kasutusele e-hääletuse, Eestis on kõikjal suurepärane internetiühendus ja enamik pangandusest toimub täielikult veebis. Eesti pealinna Tallinna kutsutakse sageli Euroopa Silicon Valleyks ja aruandes „Freedom on the Net 2016“ („Internetivabadus 2016. aastal“) oli Eesti internetivabaduse poolest maailmas esikohal. Kõik see kokku teeb Eestist suurepärase koha äritegevuseks, eriti tehnoloogia-, IT- ja veebiettevõtete jaoks.

Mis keeltele eesti keel sarnaneb?

Eesti keel kuulub uurali keelkonna soome-ugri keelte harusse ning on lähisuguluses soome keelega ja kaugemas suguluses ungari ja saami keeltega. Kuigi eesti keel on enamikust teistest maailma suurematest keeltest üsna erinev, on eesti keel ajaloolistel põhjustel laenanud väga palju – ligi kolmandiku oma sõnavarast – germaani keeltest. Ka eesti ja inglise keeles võib leida palju sarnaseid sõnu, nt loopima ja to lob.

Milline on eesti keel?

Eesti keel on ainulaadne keel. Näiteks erinevalt inglise keelest pole eesti keeles eessõnu. Selle asemel on eesti keeles 14 käänet, mida kasutatakse kindlate sõnalõppudega (nt house on maja ja to the house on majani). Samuti pole eesti keeles ei grammatilisi sugusid ega tuleviku ajavormi. Selle asemel väljendatakse tulevikku oleviku ja sobivate määrsõnade abil. Selle ja paljude teiste iseärasuste tõttu on eesti keel masintõlke jaoks väga keeruline ning tulemused on sageli absurdselt ebatäpsed. Kuigi eestlased avaldavad tavaliselt väga suurt kiitust kõikidele välismaalastele, kes ükskõik, mil moel eesti keelt räägivad, nõuab ärimaailm korrektset eesti keelt. Eestlased on oma rahvuskeele üle väga uhked ning õigekirjavigu mõistetakse reklaamides, pressiteadetes ja kliendikirjades vägagi hukka. Seepärast on oluline, et eesti keelde tõlgitud koduleht, pressiteade või kasutusjuhend oleksid perfektsed. Toimetaja tõlkebüroo tõlkijate ja toimetajate töö vastab kõige kõrgematele standarditele, et pakkuda terminoloogiliselt täpseid ja vigadeta eesti tõlkeid ja tekste.

Mis on veel eesti keele juures huvitavat?

Eesti keel, nagu ka sõsarkeel soome keel, mis oli inspiratsiooniallikaks Tolkieni kõrghaldjate keelele (kvenja keelele), on väga meloodiline keel. Eesti keeles on üheksa vokaali, millel võib olla kolm eri väldet, ning mõned uskumatult vokaalirikkad sõnad ja fraasid. Näiteks jõeäärne õueaiamaa (täishäälikud on paksus ja allajoonitud kirjas, kokku 13), mille vaste on garden by the river.

Mis on eesti keeles kõige kummalisemad sõnad?

Aglutinatiivse keelena võimaldab eesti keel uute sõnade moodustamiseks tohutul hulgal sõnu kokku liita. Selleks tuleb eelnevad sõnad panna genitiivi käändesse. Selle, aga ka eelmainitud vokaalirikkuse üheks näiteks on kunstlikult loodud ja ainult vokaalidest koosnev 17-täheline sõna äiaõeoaaiaoaõieau, mille vaste on honour of the bean-flower from father-in-law’s sister’s bean garden, mis, tõsi küll, ei leiaks ilmselt palju kasutust.

Lisaks võib mõnes eesti keele sõnas olla järjest kuni neli ühesugust vokaali, mis võimaldab moodustada näiteks järgmist grammatiliselt korrektset fraasi: Kuuuurija töööö jäääärsel teeeendil (Lunar researcher’s night of work on a road overhang at the edge of the ice).

Mida ütleb eestlane teise eestlase kohta?

Rahva uskumused, väärtused ja hoiakud kajastuvad sageli nende idioomides, vanasõnades ja ütlustes. Seega paljastab eesti keel palju ka eestlaste endi kohta.

Iga eestlane teab ütlust valel on lühikesed jalad (lies have short legs) ja seda uskumust peegeldab hästi ka eestlaste otsekohene ja avameelne loomus.

Kui alustad Eestis äritegevust, kuuled tõenäoliselt väljendit kes kannatab, see kaua elab (he who is patient shall live long), ja kuigi eestlased eeldavad üldiselt, et jõuad kohtumistele õigeks ajaks, mõistavad nad, et teatud asjad võtavad aega, mistõttu võivad nad olla avatumad ka pikaajalistele investeeringutele. Naljakal kombel on tegusõna kannatama vasteteks nii väljenditele to be patient kui ka to suffer, mis võib seletada, miks eestlased võivad tunduda mornid.

Samamoodi ütlevad eestlased tihti, et hommik on õhtust targem (the morning is wiser than the evening). See peegeldab seda, et eestlased on hoolikad planeerijad ega tee tähtsaid otsuseid tormakalt, eelistades neid langetada puhanud peaga. Kuigi naaberrahvad kipuvad selle kohta ütlema, et eestlased on lihtsalt aeglase loomuga, jäävad eestlased endale kindlaks, et see on mõistlik tegutsemisviis.

Ja viimasena ütlus rääkimine hõbe, vaikimine kuld (talking is silver, silence is golden), mis ei jää Eestis kellelgi märkamata. Eestlased eelistavad pigem kuulata kui rääkida ja võivad pika vaikuse ajal end hirmuäratavalt mugavalt tunda. Kuigi üldiselt ollakse nõus, et küsija suu pihta ei lööda (you do not strike the mouth of one who asks), ei mainita selles ütluses midagi vestluste alustamise või arvamuste avaldamise kohta, mistõttu peetakse tavaliselt õigeks seda mitte teha.

Kuidas kujuneb eesti tõlgete hind?

Eesti keelest ja eesti keelde tõlkimine ei ole kallis. Tõlgete täpne hind oleneb konkreetsest keelepaarist, teemast (tehnika-, õigus-, meditsiini- või muu valdkonna tekst), tõlke mahust (sõnade arv), lähte- ja sihtteksti vormingust, soovitud tähtajast ja sellest, kas vajad ka lisateenuseid (nt keelekorrektuur, SEO-toimetaminejne). Pakume eesti keele suunal üldjuhul toimetatud tõlkeid. Üldisemat laadi igapäevateemasid käsitlevad tekstid on soodsamad kui näiteks tehnika- ja meditsiinitõlked, mis vajavad sageli lisatööd, et tõlge oleks terminoloogiliselt täpne, ühtlane ja sujuv. Tänu tõlketarkvara kasutamisele pakume oma püsiklientidele tekstis korduvate segmentide eest allahindlust.

Kuidas eesti tõlget tellida?

Kui soovid tõlget eesti keelest või eesti keelde, saada meile päring koos tekstiga, mida soovid tõlkida. Kui sul pole võimalik kohe teksti saata, märgi hinnanguline sõnade arv. Märgi kindlasti juurde ka tõlke otstarve (st kelle ja mille jaoks see mõeldud on), valmistõlke soovitud vorming, tähtaeg ja mis tahes lisamärkused. Meie projektijuht võtab sinuga peagi ühendust, et küsida vajaduse korral täpsustavaid küsimusi või teha sulle hinnapakkumine. Kui hinnapakkumine sobib, alustame tõlkimist. Pakume eesti tõlkeid kõikidel keelesuundadel (nt inglise, saksa, prantsuse, vene, läti ja leedu keel). 

Milliseid keeleteenuseid me eesti keeles pakume?

Lisaks tõlkimisele pakume eesti keeles ka mitmeid lisateenuseid, nagu keelekorrektuur, toimetamine, SEO-toimetamine, sisuloome, SEO-sisuloome jne. Meie korrektorid ja toimetajad hoolitsevad selle eest, et sinu tekst oleks veatu. Samuti on meil palju eri kirjutamisstiiliga sisuloojaid, kes on koostanud nii mitmesuguseid kasutusjuhendeid ja tehnilisi dokumente kui ka kodulehe- ja turundustekste. Kõik meie eesti keele spetsialistid kõnelevad eesti keelt emakeelena ja hoolitsevad selle eest, et sinu tekst oleks kvaliteetne ja Eesti turu järgi kohandatud. Kui sa ei leia loendist soovitud keeleteenust, saada meile päring ja me anname endast parima, et sulle parim pakkumine teha.

Vaata veel

TOIMETAJA TÕLKEBÜROO, TÕLKETEENUS, TOIMETAMISTEENUS, SISULOOMELISATEENUSED, MEIST, TÕLKETEENUSED, TÕLKIJAD

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Usalda oma tõlge meie kätesse. Tõlgime kiiresti ja täpselt.

Mõned Toimetaja tõlkebüroo kliendid

Baltika tallinn
Bolt tallinn
CGI_Tallinn
Eesti_Energia_tallinn
Töötukassa valge
elektrilevi Tallinn
maakohus
KPMG tallinnas
Maxima tallinn
merko Tallinnas
Regionaalhaigla_logo_Põhja-Eesti
Tallinna tehnikaülikool
nordecon tallinnas
rahva raamat tallinnas
tradehouse tallinnas
Uusmaa kinnisvara tallinnas
varrak tallinnas

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.