fbpx
Keelesuunad
Menüü

Keeletoimetamine

Keeletoimetamine ja keelekorrektuur on samuti meie teksti- ja tõlkebüroo olulised teenused. Õigekirjavigade parandamiseks on sobiv keelekorrektuur. Kui eesmärk on peale kirjavigade parandada ka teksti stiili, lihtsustada lauseehitust ja sõnastada teksti ümber, tuleks tekstile tellida toimetamine. Meie laialdaste kogemuste ja hea keeletunnetusega toimetajad annavad endast alati parima, et kohandada teksti nii, et see vastaks teie ootustele.

keeletoimetamine

Mis on keeletoimetamine?

Keeletoimetamine muudab teksti ladusaks ja parandab teksti mõistetavust. Pärast toimetamist on tekst stiililt terviklik ja vastab kõikidele keelereeglitele. Toimetaja parandab sõnade järjekorda ja vajaduse korral ka sõnavalikut (näiteks juhul, kui on eksitud sõnade tähendusega). Toimetatud tekstis on õigekirja- ja loogikavead parandatud, terminite õigsus kontrollitud ja oskussõnavara õigesti kasutatud.

Keeletoimetaja ülesanne on peale keeleliste ebakõlade ühtlustamise ka faktide kontrollimine, vajaduse korral teksti lühendamine või selgituste lisamine. Samuti sisaldab keeletoimetamine teksti kujundamist (reavahe suurus, teksti äärised, font). Tõlketekstide puhul tähendab toimetamine seda, et muu hulgas kontrollitakse tõlketeksti vastavust lähtetekstile. Toimetaja vaatab, kas lähteteksti mõte on tõlketekstis õigesti ja üheselt edasi antud.

Mis on keelekorrektuur?

Keelekorrektuur on teksti õigekirjavigade parandamine. Peaasjalikult kontrollitakse keelekorrektuuri käigus kirjavahemärke, trükivigu ja grammatikat. Keelekorrektuuri tehes jätab toimetaja teksti stiili ja sõnavaliku puutumata. Olemuselt on teksti korrektuur seega napim kui keeletoimetamine.

Korrektuur on keeletoimetamisest soodsam ja saab valmis kiiremini. Keelekorrektuur on iga ametliku teksti puhul vajalik. Hooletusest sisse lipsanud kirjaviga võib teksti tõsiseltvõetavust oluliselt vähendada. Kui tekst on teile oluline, tasub sellele ikka igaks juhuks keelekorrektuur tellida.

Mis on sisutoimetamine?

Sisutoimetamine on teksti ümberkirjutamine. Sisutoimetamine on sobivaim teenus siis, kui tekst vajab ulatuslikke muudatusi. Sisutoimetuse käigus muudetakse näiteks täielikult teksti ülesehitust või kirjutatakse tekst arusaadavamaks. Vahel on vaja ka teksti stiili täielikult muuta – siingi on abi sisutoimetamisest.

Sisutoimetamine on keeletoimetamisest põhjalikum ja aeganõudvam. Erinevalt keeletoimetamisest, mida teeb toimetaja, teeb sisutoimetamist tavaliselt tekstikirjutaja ehk copywriter. Sisutoimetamise planeerimisel on kõige olulisem see, et kirjutaja saaks aimu teie ootustest tekstile, sest ainult nii saab ta teksti parimal moel ümber kirjutada.

Mis on erialatoimetamine?

Erialatoimetamine on tehnikatõlke ehk tehnilise tõlke teenuse lisateenus. Eraldi tellides on erialatoimetamine asjakohane juhul, kui tõlgitav tekst on spetsiifilisest valdkonnast ja teksti tõlkija või koostaja ei ole olnud erialaekspert. Erialatoimetamist teeb valdkonnaekspert, kes tunneb valdkonda põhjalikult ning on hea keeletunnetuse ja laitmatu õigekirjaoskusega.

Mis on SEO-toimetamine?

SEO-toimetamine on kodulehe tõlkimise lisateenus. Eraldi tellides on SEO-toimetamine vajalik juhul, kui koduleheteksti on tõlkinud või koostanud keegi, kes ei tunne kodulehe optimeerimiseks (kodulehekülje leitavaks muutmiseks) vajalikke tingimusi. SEO-toimetamist teeb veebioptimeerija, kes valdab ajakohaseid SEO-tehnikaid, on ladusa kirjutamisoskusega ja tunneb õigekirja.

Millal tellida tekstile keeletoimetamine?

Kui tekstil on palju lugejaid, siis on igal juhul hea lasta see teisel silmapaaril üle lugeda, sest toimetamine aitab teksti paremaks muuta. Olgu tegemist kirja, dokumendi, artikli, kasutusjuhendi või reklaamtekstiga – tihtilugu on seal midagi parandada.

Teksti toimetamine on asjakohane ka sel juhul, kui tegemist on kindla valdkonna raames süvitsi mineva tekstiga, aga selle koostaja ei tunne valdkonda põhjalikult. Sel juhul tuleb tellida erialatoimetamine. Toimetamine on vajalik ka juhul, kui tegemist on veebis avaldatava tekstiga – siis tuleb tellida SEO-toimetamine. Kui tekstis esineb kirjavigu, tuleb tekstile tellida keelekorrektuur.

Milline toimetamisteenus valida?

Sobilik toimetamisteenus tuleks valida selle järgi, milline on teksti lõplik kasutusala. See, kas piisab keelekorrektuurist või on vajalik põhjalikum toimetamine, oleneb sellest, kui korrektne tekst on või kui rahul te tekstiga juba olete. Teksti toimetades tuleb arvestada sellega, kes on teksti lugeja. Kui tegemist on kasutusjuhendiga, mida lugeja uurib detailselt, on oluline tekstis kasutada asjakohast ja täpset sõnastust, mida ei ole võimalik mitmeti mõista.

Kui on tarvis muuta tavatekst müügitekstiks, tuleb kasutada sisutoimetamist. Sel juhul saab toimetaja lisada teksti ka soovitused müügiüleskutseteks. Sisutoimetamisel seisab toimetaja hea selle eest, et müügiüleskutsed oleksid ladusad ja nende korduseid oleks piisaval arvul – mitte liiga vähe ega liiga palju. Kui kontrollimist vajab vaid teksti õigekiri, on kohane tellida keelekorrektuur.

Millistes keeltes toimetamistööd teeme?

Pakume keeletoimetamist, keelekorrektuuri, sisutoimetamist, erialatoimetamist ja SEO-toimetamist eesti, inglise, vene ja soome keeles. Kui soovite teksti toimetamist mõnes muus keeles, palun saatke meile toimetamist vajav tekst e-kirja teel. Anname teile peagi teada, kas saame teie teksti toimetada, milline on töö tähtaeg ja toimetamise hind.

Võõrkeelse teksti toimetaja kõneleb keelt, milles ta teksti toimetab, alati emakeelena. Sihtkeelt emakeelena kõneleva toimetaja kasutamine aitab tagada, et tekst on veatu, ladus ja võtab arvesse kõiki keeleruumi nüansse.

Milline on toimetamistöö valmimise tähtaeg?

Professionaalne keeletoimetaja toimetab päevas keskmiselt 3500 sõna ehk 15 lehekülge. Toimetaja töökiirus oleneb sellest, kui ulatusliku ja põhjaliku toimetamistööga on tegemist.  Sisutoimetamine, erialatoimetamine ja SEO-toimetamine võtavad tavaliselt kauem aega kui keelekorrektuur, sest töö tekstiga on ulatuslikum. Toimetamise ajale lisandub ka väljastusülevaatusele ja kliendisuhtlusele kuluv aeg.

Kui toimetamist vajab tekst, mille pikkus on vaid viis lehekülge, ei pruugi see siiski valmis saada ühe tööpäevaga. Projektijuhil kulub aega tekstiga tutvumiseks, hinnapakkumise koostamiseks ja sobivaima toimetaja leidmiseks. Toimetaja omakorda vajab aega, et end teksti temaatikaga kurssi viia. Üldiselt jõuame toimetamistööd, millega on kiire ja mille maht on alla kümne lehekülje, valmis ühe tööpäeva jooksul, kuid tellimisel täpsustage töö valmimise aeg kindlasti üle.

Kuidas kujuneb toimetustöö hind?

Toimetamistöö hind oleneb sellest, milline on teksti keel ja maht (sõnade arv), mis teemal on toimetatav tekst, millises vormingus on lähtetekst (kas paberkandjal, Wordi dokument vms), kui pikk on toimetamistöö valmimise tähtaeg ja milline saab olema toimetatava teksti kasutusala. Samuti oleneb hind sellest, kas vajalik on keelekorrektuur, keeletoimetamine, sisutoimetamine, erialatoimetamine või SEO-toimetamine.

 

Keeletoimetamine tudengitele soodushinnaga!

Pakume püsiklientidele ka atraktiivset allahindlussüsteemi. Tudengitele pakume lõputööde toimetamisel lisaallahindlust. Toimetamistööle hinnapakkumuse saamiseks saatke meile päring koos toimetamist vajava tekstiga. Oluline on, et näeksime toimetatavat teksti juba hinnapakkumuse tegemise faasis, sest vaid sel juhul saame soovitada, kui põhjalik toimetamine on sellele tekstile vajalik.

Saatke meile päring.
Vastame teile juba tunni jooksul!

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Head tõlked viivad sinu äri uuele tasemele

Tutvu klientide tagasisidega

Otsisime tõlkebürood, et enda e-pood soome keelde tõlkida ja sõelal oli päris mitu valikut. Valisime lõpuks Toimetaja tõlkebüroo ja võin öelda, et oleme siiani selle otsusega äärmiselt rahule jäänud. E-poe tõlge oli küllaltki mahukas, seega leidsime iga natukese aja tagant siit-sealt tekstijuppe, mida olime unustanud tõlkesse saata. Tänu Toimetaja tõlkebüroo vastutulelikkusele saime aga alati töö väga kiirelt tehtud ning kogu e-poe tõlkeprotsess sujus kiiremini, kui olime algselt osanud oodata...

Punktid.ee

Korraldame suurüritust Tallinn Truck Show ning selle raames tellisime Toimetajalt pressiteate koostamise, pressiteate toimetamise ja pressiteate levitamise teenuse ning mõned tõlked. Jäime absoluutselt Toimetaja tõlkebüroo professionaalse suhtumise, kiiruse ja töö efektiivsusega rahule. Meie pressiteadet kajastati tänu Toimetaja heale tööle põhimõtteliselt kõigis eesti- ja venekeelsetes meediaportaalides. Soovitame 100%!

Forest Steel

Täname teid väga koostöö eest! Siiani on kõik tõlketööd tehtud professionaalselt, tõlkijad on pädevad ning tõlgitud tekstid, mis on tehnilised ja rasked, on mõistetavad ja korrektsed. Tõlkijad töötavad kiiresti ja peavad tähtaegadest kinni, mis on meile väga oluline. Klienditeenindus on professionaalne ja usaldusväärne. Ka hinnad on konkurentsivõimelised. Oleme teenusega väga rahul ja loodame seda meeldivat koostööd jätkata.

Icopal

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.