soome-eesti

Miks tellida soome tõlge Toimetaja tõlkebüroost?

Väga hea soome keele tõlketeenus 

Toimetaja tõlkebüroole on antud rahvusvaheline ISO 17100:2015 kvaliteedisertifikaat, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroo järgib kõiki nõudeid, mis on kehtestatud tõlketeenuse osutamisele. Meie tõlkebüroost tellitud tõlge soome keelest vastab algtekstile, on veatu ja ladus. Peame tõlkides silmas, et tõlke lugeja või kasutaja saaks tekstist aru soovitud viisil. Väga hea tõlge tähendab meile seda, et tõlgitud sõnumit mõistavad nii sinu soome keelt kõnelev koostööpartner, klient kui ka kolleeg, olenemata sellest, milline on nende taust. Meie büroos valminud tõlge on terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Parima tulemuse saavutamiseks küsime lisainfot ja kui vaja, vaatame üle ka lähteteksti. Samuti lokaliseerime tõlke soovi korral Soome turu jaoks – see on eriti oluline näiteks kodulehe, reklaamteksti, ohutuskaardi jms tõlkimisel.

soome tõlge

Soome tõlge valmib kiiresti

Töötame kiiresti. Tõlkeprotsessi muudavad kiiremaks suurepärane tehniline võimekus, kogenud tõlkijad ja sujuvad protsessid. Vastame kirjadele alati esimesel võimalusel. Samuti tegutseme kiiresti hinnapakkumisi koostades. Vajaduse korral saame ühe teksti tõlkimisse kaasata mitu tõlkijat. Meie töökiirust suurendab pidevalt täiustuv neuromasintõlge. Tänapäeva tarkvara võimaldab arvestada tekstides esinevaid kordusi: ka see muudab tööprotsessi kiiremaks. Meie tööprotsess soome keelde tõlkimisel on efektiivne ja paindlik ning otsused sünnivad ruttu. Tänu sellele julgeme öelda, et Toimetaja tõlkebüroo on üks kiiremaid tõlketeenuse pakkujaid.

kiire soome tõlge

Soome tõlge mõistliku hinnaga

Toimetaja tõlkebüroo pakub suurepärase hinna ja kvaliteedi suhtega tõlget. Tõlkimine toimub tänapäevaste tehnoloogiate abil ja tõlkeprotsessi on kaasatud nii magistrikraadiga tõlkija kui ka elukutseline keeletoimetaja. Soome keele suunal võimaldab konkurentsivõimelist hinda pakkuda nutika tõlketarkvara ja pidevalt täiustuva neuromasintõlke kasutamine. Pakume tekstides korduvate segmentide arvelt allahindlust. Kõige olulisemat rolli mängib see püsikoostöö korral, sest pidevalt sarnaseid tekste tõlkides muutub püsikliendi jaoks tõlke ühikuhind järjest soodsamaks. Tõlgime iga tekstisegmenti vaid ühe korra – ja ka sina ei pea selle eest mitu korda maksma. Tänu sellele võid kindel olla, et meie käest saad hea pakkumise.

soodne soome tõlge

Sujuv tõlkimise protsess

Tõlkeprotsess on sulle mugav ja märkamatu. Kasutame oma teadmisi ja kogemusi, et luua lahendusi, mis võimaldavad hallata tõlketöid süsteemselt koos tõlkemälu, terminibaasi ning keskse töövoosüsteemiga. Teame, et projektijuhtimine on enamat kui lihtsalt teksti ühest keelest teise tõlkimise korraldamine. Töövoog mängib üliolulist rolli selles, et soome tõlke tellimisel oleks sinu kogemus stressivaba, eelarve läbipaistev ja töö valmiks kiiresti. Selle nimel oleme kõik aeganõudvad standardtegevused miinimumini viinud või automatiseerinud. Just tänu sellele võid kindel olla, et tõlkeprojekti eelarve ja töö valmimise tähtaeg vastavad sinu ootustele.

mugav soome tõlge

Tagame konfidentsiaalsuse

Tagame kõikide tõlgitavate tekstide konfidentsiaalsuse. Digiturvalisus, andmekaitse ja konfidentsiaalsus on aspektid, millesse suhtume iga tõlketöö puhul väga tõsiselt. Konfidentsiaalsuskokkulepe sisaldub tõlketeenuse osutamise lepingus. Vajaduse korral sõlmime eraldi konfidentsiaalsuslepingu. Andmelekke riski aitavad vähendada tõlketarkvara kasutamine ja andmete varundamine turvalises serveris. Tänu tõlketarkvara kasutamisele puudub enamasti vajadus saata tõlkefaile e-kirja teel – see aitab vältida infoleket ja kirjade jõudmist vale adressaadini. Meie tõlkeprotsess sisaldab ka reaalajas andmete varundamist, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroos on sinu soome tõlge kindlates kätes.

konfidentsiaalne soome tõlge

Kõik tõlkega seotud teenused ühest büroost

Soovime, et sul oleks meiega mugav koostööd teha. Püüame vastu tulla kõigile sinu soovidele, mis puudutavad tõlkimist, toimetamist, sisuloomet ja nendega seotud teenuseid. Nii pakume ka võõrkeelset kodulehe optimeerimist ja e-poe lokaliseerimist. Samuti kuuluvad meie teenuste hulka tõlkekonsultatsioon, tõlkemälu loomine, tõlkekvaliteedi hindamine, pealelugemine (voice-over) ja dubleerimine. Ka tõlgitud teksti küljendamine, kujundamine ja trükkimine on teenused, mida oma klientidele hea meelega pakume. Seda kõike selleks, et sul oleks mugav ja saaksid lisaks soome keele tõlketeenusele ka teised vajalikud teenused ühest kohast.

soome tõlkebüroo

Toimetaja tõlkebüroo pakub kvaliteetset tõlketeenust ning säästab sinu aega ja raha

Tellimuse esitamiseks saada e-kiri või täida päringuvorm järgmise infoga:

  • millist teenust soovid;
  • millistes keeltes teenust vajad;
  • milline on töö tähtaeg?

Lisa ka täiendav teave või fail, et saaksime seda analüüsida ja teha täpse pakkumise.

Saadame hinnapakkumuse juba tunni jooksul.

Saada_päring

Milline soome keele tõlketeenus valida?

Tehnikatõlge soome keelde

Tehnikatõlge hõlmab valdkondi nagu tehnika, ehitus, keskkonnakaitse ja -tehnoloogia, infotehnoloogia, transport, automaatika ja palju muud. Levinud tehnikatõlke tekstitüübid on näiteks kasutus- ja ohutusjuhendid, kiir- ja häälestusjuhendid, aruanded ja rakendused. Tehnikatõlge ehk tehniline tõlge moodustab Toimetaja tõlkebüroo teenustest väga olulise osa. Pakume kasutusjuhendi tõlkimist soome keelde, IT-tõlget soome keelde, rakenduse lokaliseerimist Soome turule ja palju teisi teenuseid.

tehnikatekstide tõlkimine soome keelde

Kodulehe tõlge soome keelde

Kodulehe tõlkimine on üks meie populaarsemaid teenuseid. Kvaliteetne kodulehe tõlge jätab ettevõttest klientidele usaldusväärse mulje. Just sellepärast tõlgime sinu ettevõtte kodulehe soome keelde mugavalt, kiirelt ja kvaliteeti silmas pidades. Kodulehetekstide käsitsi kopeerimine ja sisestamine on minevik – kasutame veebiteksti automaatseks ekspordiks ja tõlgete impordiks nutikat tehnoloogiat. Toimetaja tõlkebüroo soome keele tõlkijatel ja toimetajatel on SEO-teadmised ning kodulehtede, veebitekstide ja blogipostituste tõlkimisel võtame arvesse soome keele strateegilisi märksõnu.

kodulehe tõlkimine soome keelde

Majandustõlge soome keelde

Majandustõlge moodustab olulise valdkonna, mille alla kuuluvad näiteks majandusaasta aruande tõlge soome keelde ning raamatupidamisdokumentide, pangaväljavõtte või maksutõendi tõlkimine soome keelde. Soome keele majandustõlke valdkonnas on Toimetaja tõlkebüroo eelised finantsspetsiifilise sõnavara ning raamatupidamis- ja pangandusterminite tundmine, konfidentsiaalsus, kiirus, meeldiv suhtlus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

majandustõlge soome keelde

Õigustõlge soome keelde

Õigustõlge hõlmab lepingute, kohtudokumentide ja õigusaktide tõlkimist soome keelde. Kõigi tekstide tõlkimisel soome keelde kasutame ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et tõlge oleks terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Toimetaja tõlkebüroo peab kinni ka rangetest isikuandmete kaitse reeglitest ja konfidentsiaalsusnõuetest, mis on õigustõlke puhul väga olulised.

õigustekstide tõlkimine soome keelde

Turundustõlge soome keelde

Turundusteksti tõlkimine soome keelde on õnnestunud juhul, kui turundussõnum antakse teises keeles adekvaatselt edasi, valminud soome tõlge kannab endas brändi väärtusi ja stiili ning miski ei reeda, et tegemist on tõlkega. Turundusteksti alla võib liigitada tootekirjelduse, kodulehe, e-poe, lühiülevaate, artikli, tunnuslause, reklaami, kampaaniasõnumi, müügipakkumise, ettevõtte missiooni ja visiooni või brändi väärtuste tõlkimise soome keelde. Peale turundusteksti tõlkimise on Toimetaja tõlkebüroo ka soomekeelse lokaliseerimise ja transkreatsiooni ehk loomingulise tõlkimise asjatundja.

turundustekstide tõlkimine soome keelde

Teadustekstide tõlkimine soome keelde

Teadustekstide tõlkimine soome keelde on samuti üks meie tõlketeenuseid. Meie klientide hulka kuuluvad Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Teadusagentuur, Eesti Geoloogiateenistus, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Haridus- ja Teadusministeerium jpt. Teadusartiklite ja doktoritööde tõlkimisel soome keelde pöörame tähelepanu valdkonna terminoloogiale ja koostööle teadusteksti tõlke tellijaga, et tagada kvaliteetne tõlge.

teadustekstide tõlkimine soome keelde

Meditsiinitõlge soome keelde

Meditsiinitõlge soome keelde on näiteks meditsiiniseadme kasutusjuhendi, ravimiinfo, patsiendi infolehe, haigusloo, ravimiuuringu vms tõlkimine soome keelde. Kasutame kõikide tekstide tõlkimisel soome keelde ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et soome tõlge oleks täpne, valmiks õigel ajal ja järgiks teisi kvaliteedistandardi nõudeid. Samuti iseloomustavad Toimetaja tõlkebürood konfidentsiaalsus, kiirus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

meditsiinitekstide tõlkimine soome keelde

Ohutuskaardi tõlkimine soome keelde

Ohutuskaart on dokument, mis annab teavet selle kohta, kuidas tagada kemikaali ohutu kasutamine kogu tarneahelas. Kuna ohutuskaardi esitaja vastutab muu hulgas selle sisu eest, on kõige parem usaldada ohutuskaartide tõlkimine soome keelde Toimetaja tõlkebüroole. Me mitte ainult ei tõlgi, vaid tunneme ära ka võimalikud sisulised puudujäägid ja ebakõlad. Meil on ohutuskaartide tõlkimises soome keelde pikaajaline kogemus. Lähtume ohutuskaartide tõlkimisel keelde alati kõige uuematest asjaomastest õigusaktidest ja ametlikest terminitest, et tagada ohutuskaardi tõlke nõuetekohasus, selgus ja täpsus.

ohutuskaartide tõlkimine soome keelde

Tarkvara lokaliseerimine Soome turule

Tarkvara lokaliseerimine on arvutiprogrammi või mobiilirakenduse tõlkimine ja kohandamine Soome turu jaoks. Tarkvara lokaliseerimine võtab arvesse Soome kasutajate eelistusi, vajadusi ja harjumusi. Tarkvara lokaliseerimisele pühenduvad Toimetaja tõlkebüroo tõlkijad, kes valdavad soome keelt emakeelena ja tunnevad end IT-alaseid probleeme lahendades koduselt.

tarkvara lokaliseerimine soome

Suuline tõlge soome keelde

Suuline tõlge, sosintõlge, kaugtõlge, konverentstõlge ja järeltõlge soome keelde on tõlketeenused, mida vajatakse üritustel, koosolekutel, koolitustel, kohtumistel, notariaalsete tehingute juures ja mujal. Toimetaja tõlkebüroo soome keele tõlgid on oma ala professionaalid, keda iseloomustab pikaajaline kogemus eri valdkondades. Aitame ka erinevates suulise tõlke teenustes orienteeruda ja sobivaima välja valida.

suuline tõlge soome keelde

Vandetõlge soome keelde

Vandetõlge on ametlik dokumentide tõlkimise teenus soome keelde ja Toimetaja tõlkebüroo pakub seda koostöös soome keele vandetõlkidega. Soome keele vandetõlk vastutab tõlke õigsuse eest ning kinnitab selle oma allkirja ja pitseriga. Kui näiteks kooli sisseastumiseks, reisimiseks või kohtule esitamiseks on vaja kinnitatud tõlget soome keelest, tähendab see, et seda võib teha üksnes vandetõlk.

vandetõlge soome keelde

Parim tõlge sünnib tarkvara ja inimsilma koostöös. Parim tõlge sünnib Toimetaja tõlkebüroos.

Keelesuunad

Eesti-soome ja soome-eesti tõlge

Eesti keelt räägib emakeelena umbes miljon inimest. Tõlgime eesti keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka eesti keelest soome keelde. Saada meile soome-eesti-soome tõlke päring!

eesti tõlge

Inglise-soome ja soome-inglise tõlge

Inglise keelt kõneleb maailmas 1,5 miljardit inimest! Toimetaja tõlkebüroo tõlgib inglise keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka inglise keelest soome keelde. Saada meile inglise-soome-inglise tõlke päring!

inglise tõlge

Rootsi-soome ja soome-rootsi tõlge

Rootsi keelt räägib enam kui kümme miljonit inimest. Tõlgime rootsi-soome-rootsi suunal kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Pakume kvaliteetset rootsi-soome-rootsi tõlketeenust ning säästame sinu aega ja raha. Vastame päringule kahe tunniga. Loe lisa ja telli!

rootsi tõlge

Norra-soome ja soome-norra tõlge

Norra keelt kõneleb ligikaudu viis miljonit inimest. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib norra keelde kodulehti, e-poode, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka norra keelest soome keelde. Saada meile norra-soome-norra tõlke päring!

norra tõlge

Saksa-soome ja soome-saksa tõlge

Kord juba tehtud kirjavigu ei ole sakslaste ees hiljem kerge lunastada. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib saksa keelde kodulehti, e-poode, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka saksa keelest soome keelde. Saada meile saksa-soome-saksa tõlke päring! Ootame.

saksa-tõlge

Prantsuse-soome ja soome-prantsuse tõlge

Kas teadsid, et prantsuse keelt räägib maailmas üle 200 miljoni inimese? Tõlgime prantsuse keelde veebilehti, menüüsid, lepinguid, turundustekste ja muud. Tõlgime ka prantsuse keelest soome keelde. Saada meile prantsuse-soome-prantsuse tõlke päring!

prantsuse-tõlge

Hispaania-soome ja soome-hispaania tõlge

Kas teadsid, et Hispaania ja Lõuna-Ameerika hispaania keel erinevad teineteisest? Toimetaja tõlkebüroo tõlgib hispaania keelde kodulehti, lepinguid ja palju muud. Tõlgime ka hispaania keelest soome keelde. Saada meile hispaania-soome-hispaania tõlke päring! 

hispaania tõlge

Itaalia-soome ja soome-itaalia tõlge

Itaalia keelt kõneleb ligikaudu 85 miljonit inimest üle maailma. Tõlgime itaalia keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka itaalia keelest soome keelde. Saada meile itaalia-soome-itaalia tõlke päring! Ootame.

Itaalia tõlge

Ukraina-soome ja soome-ukraina tõlge

Ukraina keelt räägib emakeelena enam kui 45 miljonit inimest. Tõlgime ukraina keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka ukraina keelest soome keelde. Saada meile ukraina-soome-ukraina tõlke päring! Ootame.

ukraina tõlge

Vene-soome ja soome-vene tõlge

Kas teadsid, et vene keeleruumis on hea tava kodulehtedel lugejat teietada, mitte sinatada? Toimetaja tõlkebüroo tõlgib vene keelde kodulehti, tootekirjeldusi, lepinguid ja palju muud. Tõlgime ka vene keelest soome keelde. Saada meile vene-soome-vene tõlke päring!

vene tõlge

Läti-soome ja soome-läti tõlge

Läti keelt räägib emakeelena enam kui miljon inimest. Tõlgime läti keelde veebilehti, e-poode, tootelehti, katalooge, müügitekste, dokumente ja palju, palju muud. Tõlgime ka läti keelest soome keelde. Saada meile läti-soome-läti tõlke päring! Ootame.

läti tõlge

Leedu-soome ja soome-leedu tõlge

Leedu keelt räägib emakeelena enam kui kaks miljonit inimest. Tõlgime leedu keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka leedu keelest soome keelde. Saada meile leedu-soome-leedu tõlke päring! Ootame.

leedu tõlge

Poola-soome ja soome-poola tõlge

Poola keele kõnelejaid on maailmas 38 miljonit. Tõlgime poola keelde veebilehti, e-poode, tootelehti, katalooge, müügitekste, dokumente ja palju muud. Tõlgime ka poola keelest soome keelde. Saada meile poola-soome-poola tõlke päring!

Poola tõlge

Usalda oma tõlge meie kätesse. Toimetaja tõlkebüroo agarad tõlkijad tõlgivad kiiresti ja täpselt.

Korduma kippuvad küsimused soome keele tõlke kohta

Mida arvestada soome tõlke tellimisel?

Meie tõlkebüroos valmivad soome keele tõlked kogenud tõlkijate sulest. Pakume reeglina toimetatud tõlkeid. Soome keele tõlketeenuse tellimisel tuleb arvestada, et tõlke valmimise aeg võib olla pisut pikem kui inglise või vene keele tõlke puhul. See asjaolu tuleneb eelkõige sellest, et protsessid, millesse on kaasatud põhjaliku ja aeglase loomuga soome tõlkijad ja toimetajad, võtavad veidi kauem aega. Kliendid on aga meie büroos valminud soome keele tõlgetega alati rahule jäänud, sest soome keele tõlkijate särava mõttetöö, terava pilgu ja topeltkontrolli tulemusel valmivad alati kvaliteetsed tõlked.

Kuidas kujuneb soome keele tõlketeenuse hind?

Soome keele tõlketeenuse hind on võrreldav inglise või vene keele tõlketeenuse hinnaga. Soome keele tõlke valmimisaeg võib olla pikem kui inglise või vene tõlketeenuse valmimisaeg. See tuleneb sellest, et soome tõlkijaid on proportsionaalselt vähem kui inglise või vene tõlkijaid, ent nõudlus soome tõlgetejärele on võrdeliselt suurem. Samuti mängib hinna kujunemisel rolli Soome kõrgem elatustase. Püüame alati leida lahenduse, et pakkuda oma püsiklientidele tõlgetelt allahindlust.

Soomekeelne sisuloome ja soomekeelse teksti toimetamine – mida arvesse võtta?

Teeme koostööd andekate soome copywriter’itega ja oleme oma klientidele soomekeelset sisuloomet pakkunud mitme ambitsioonika projekti raames. Soomekeelne copywriting on sobilik teenus juhul, kui sinu ettevõtte turunduskommunikatsioon on suunatud üksnes Soome turule. Kui tegutsed ka näiteks ingliskeelsel turul, võib olla soodsam tellida sisuloome inglise keeles ja seejärel kohandada tekstid soomekeelsele turule. Samuti pakume soomekeelse teksti toimetamise teenust. Sel juhul kasutame soome toimetajat, kes kõneleb soome keelt emakeelena või teise keelena. Kui kahtled oma soomekeelse teksti kvaliteedis ja soovidkindluse mõttes lasta selle soome keele toimetajal üle vaadata, pöördu meie poole ja teeme hea pakkumise.

Kuidas vormistada päringut tõlke tellimiseks soome keelde või soome keelest?

Tõlke tellimiseks saada meile e-kiri, millele on võimaluse korral lisatud ka tõlkimist vajav tekst. Kui teksti ei ole võimalik saata, teata meile ligikaudne sõnade arv. Lisa info ka selle kohta, mis keelest millisesse keelde soovid teksti tõlkida, mis ajaks tõlget vaja on, milline saab olema valminud tõlke kasutusala ja mis vormingus tõlget ootad.

Vastame päringule esimesel võimalusel, üldiselt juba tunni jooksul, ja saadame lähteinfo põhjal koostatud hinnapakkumise. Kui pakkumine sobib, alustame kohe teksti tõlkimist. Meie tõlkebüroo tõlkijad annavad endast alati parima, et tõlge saaks keeleliselt korrektne, terminoloogiliselt täpne ja seda oleks mõnus lugeda.

Milline on soome keele mõjuvõim?

Soome keele kõnelejaid on Soomes ligi viis miljonit. Lisaks elab ühtekokku miljon soome keele rääkijat Rootsis ja Loode-Venemaal (Karjalas). Soome diasporaa ehk võõras riigis hajali elav vähemus on olemas Eestis, Norras, Ameerika Ühendriikides, Venemaal ja Kanadas. Enamik soomlasi räägib väga hästi ka inglise keelt, nende teine keel on tihti rootsi keel. Soome rahvastikust 6% on rootslased, kelle emakeel on rootsi keel. Samuti elab Soomes märkimisväärne hulk eestlasi, 2015. aasta andmetel üle 50 000. Kuna soome keel ei kuulu maailmas levinumate keelte hulka ja suurem osa soomlasi räägib vabalt ka inglise keelt, ei ole tingimata vajalik kodulehte, tooteinfot ja kõiki turundusmaterjale soome keelde tõlkida. Küll osutub müügimaterjalide ja tootekataloogide tõlkimine soome keelde vajalikuks juhul, kui Soome on teie peamine eksporditurg. Soome turule sisenemise kohta leiab põhjalikku infot siit.

Mille poolest on soome keel huvitav?

Soome keel on väga huvitav. Soome keeles puudub grammatiline sugu, samuti erivorm tuleviku tähistamiseks. Soome keeles on 15 käänet. Soome keelt hääldatakse täpselt nii, nagu seda kirjutatakse. Üks pikimaid sõnu soome keeles on “lentokonesuihkuturbiinimoottoriapumekaanikkoaliupseerioppilas”, mis tähendab “turbiinmootoriga reaktiivlennuki abimehaanikuks õppiv riigikaitsekooli õpilane”. Üks keeleväänajate lemmiksõna soome keeles on kahtlemata “hyppytyynytyydytys“, millega tähistatakse batuudil hüppamisest saadavat naudingut. Paljud teavad ehk maailma kõige pikemat palindroomi “saippuakivikauppias”, see tähendab seebikivikaupmeest.

Millised on soome keele naljakamad väljendid?

Soomlaste vahva huumorimeel on soome keelt mahlakate väljenditega rikastanud. Kui soomlane kuskile kiirustab, ütleb ta, et “juosta pää kolmantena jalkana” ehk “jookseb pead kolmanda jalana kasutades”. Kui soomlane kellegi terves mõistuses kahtleb, küsib ta “Onko hänellä kaikki muumit laaksossa?”, mis otsetõlkes tähendab, kas “Kõik Muumid on ikka orus?”. Kui soomlasel on aga halb tuju, on ta “kuin perseeseen ammuttu karhu” ehk nagu “tagumikku tulistatud karu”. Lingvistidele rõõmu valmistav soomekeelne väljend on “vihdoin vihdoin vihdoin”, mis tähendab “lõpuks vihtlesin end vihaga”. Tähenärijat teavad soomlased nime all “pilkkunnussija”.

Mida silmas pidada Soome turule sisenemisel?

Soome on ekspordituruna atraktiivne, sest soomlaste elatustase on hea, geograafiline asukoht sobiv ja ärikultuur viisakas. Siin on mõned soomlastele iseomased jooned, millega arvestamine toob Soome turule sisenemisel igal juhul kasu.

  • Ärikultuuri iseloomustavad individualism ja sõltumatus. Soomlased suudavad töötada iseseisvalt ja tippspetsialistid on kõrgelt hinnatud.
  • Levinud on lameda struktuuriga organisatsioonid ja juhita meeskonnad. Soome ärikultuuri iseloomustab pehme juhtimisstiil, võimu jagamine kõikide meeskonnaliikmete vahel ning iga töötajat väärtustav ja austav õhkkond.
  • Muudatusi viiakse ellu aeglaselt. Soomes võtavad reformid ja arendused tihti aastaid, sest juhid on muudatusotsuste vastuvõtmisel äärmiselt ettevaatlikud ja iga risk on põhjalikult läbi mõeldud.
  • Töökorraldus on süsteemne. Soomlased on hoolikad planeerijad ja järgivad ühiselt kokkulepitud korda. Töötajad ei tee ületunde, koosolekuid ei lükata edasi, tööd esitatakse tähtajaks, kokkulepped fikseeritakse kirjalikult.
  • Soomlased on vaiksed, reserveeritud ja jäävad alati viisakaks. Töösuhetes ei näidata emotsioone välja. Meeskonnas ollakse lugupidavad. Juhid on oma alluvate vastu toetavad ja aupaklikud.
  • Töösuhteid sõlmitakse ettevaatlikult, sest inimesi on Soomes vallandada väga keeruline. Ka koostöösuhete loomisel ollakse tähelepanelikud ja kaalutlevad.

Soome turg

Soome on Rootsi ja Norra kõrval ahvatlev eksporditurg. Stabiilse majanduse, kõrge elatustaseme ja soodsa geograafilise asukoha tõttu on Soome turule sisenemine paljudele suurepärane võimalus. Suurimad Soome impordipartnerid on Saksamaa, Rootsi, USA, Holland ja Venemaa. Toimetaja tõlkebüroo pakub soome keele tõlkeidsoomekeelset sisuloomet, keeletoimetamist ja soomekeelsete kodulehtede tõlkimist.

eksport soome

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Usalda oma tõlge meie kätesse. Tõlgime kiiresti ja täpselt.

Mõned Toimetaja tõlkebüroo kliendid

Baltika tallinn
Bolt tallinn
CGI_Tallinn
Eesti_Energia_tallinn
Töötukassa valge
elektrilevi Tallinn
maakohus
KPMG tallinnas
Maxima tallinn
merko Tallinnas
Regionaalhaigla_logo_Põhja-Eesti
Tallinna tehnikaülikool
nordecon tallinnas
rahva raamat tallinnas
tradehouse tallinnas
Uusmaa kinnisvara tallinnas
varrak tallinnas

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.