fbpx
Keelesuunad
Menüü

Eksport Hiina

Eksport Hiinasse – kõikide võimaluste maale – võib tuua suurepärased äritulemused. Hiina turg on suur, hiinlasi on palju ja seal leidub igale tootele või teenusele tänulik tarbija. Hiina majandus on maailma suurim. Ent Hiina on ka omapärase ärikultuuri ja keeruliste mängureeglitega turg, kus edu saavutada on tõeline väljakutse. Eesti ettevõtetele pakub Hiinasse eksportimisel tuge EAS. Meie tõlkebüroo pakub Hiinasse eksportivatele Eesti ettevõtetele kvaliteetset tõlketeenust!

eksport hiina

Hiina keel on maailma räägituim keel

Mandariini keel on hiina keele levinuim murre, mida mõistavad kõik hiinlased. Mandariini keele kõnelejaid on maailmas ligi 1,3 miljardit ehk enam kui 17% maailma rahvastikust. See tähendab, et hiina keel on maailma kõige suurema rääkijate arvuga keel. Hiina keel on teadaolevalt ka maailma vanim keel – selle varasemad tähed võeti kasutusele 3000 aastat tagasi. Hiina keel on Hiina, Taiwani ja Singapuri ametlik keel.

Maailmas räägib hiina keelt 1,3 miljardit inimest.

Hiina keel maailmas

Eksport Hiina – alustage piirkonnavalikuga

Hiina on suur riik, mille linnad on uskumatult rahvarohked. Miljonilinnu on Hiinas üle 160. Hiina suurimad linnad on OECD andmetel Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Beijing ja Wuhan. Hiina turule sisenedes tuleks kõigepealt valida toote ekspordiks kõige sobivam piirkond. Hiina idaranniku linnad on majanduslikult enam arenenud ja nendes on parem infrastruktuur. Olulisimad majanduskeskused Hiinas on Bo Hai laht koos Hiina põhjaosaga, Jangtse jõe ja Pärlijõe deltapiirkond.

Valige ekspordipiirkond!

Hiina piirkonnad

Ekspordi korraldamine Hiina turule

Hiina annab maailma majanduse kogutoodangust 18,06%. Hiina SKP on USA ja terve euroala järel kolmandal kohal. Prognooside kohaselt on Hiina 2020. aastaks maailma suurim luksuskaupade turg. Kui Hiina turul valitsevad proovikivid – kohalike firmade eelisseis, harjumatu kultuur ja keelebarjäär – ületada, võib Hiinas tegutsemisest tähelepanuväärset tulu saada. Graafik näitab, mida Hiina impordib.

Hiina importartiklid

Eksport Hiina - Hiina turu analüüs

Enne uuele turule sisenemist on mõttekas uut turukeskkonda oma toote või teenuse seisukohast analüüsida. Hiina ei pruugi olla teie tootele kõige sobivam turg. On hea idee hinnata Hiina kui ekspordituru sobivust oma toote või teenuse kontekstis Porteri viie jõu mudeli abilPorteri viie jõu mudel võimaldab vaadelda Hiinat ekspordituruna konkurentsi, sisenemisbarjääride, asendustoodete olemasolu, ostjate ja tarnijate võimu kaudu.

Kuidas kasutada Porteri viie jõu mudelit Hiina kui ekspordituru sobivuse analüüsimiseks?

Porteri viie konkurentsijõu mudel sobib tegevusala analüüsimiseks uuele turule sisenemisel. Porteri viie jõu mudeli rakendamisel saab selgeks tegevusvaldkonna tulusus täna ja pikemas perspektiivis. Pikaajalist kasumlikkust on keeruline saavutada valdkondades kus ühe või mitme konkurentsijõu surve on tugev. Et Porteri mudel oma äri kasuks tööle panna, tuleb vaadelda teie tegevusharu igast aspektist eraldi.

Ostjate võim – kas teie valitsete ostjate või ostjad teie üle?

Ostjate võimu ehk teie toote või teenuse klientide võimu on võimalik hinnata, leides vastused järgmistele küsimustele.

 • Kui palju on teie toote potentsiaalseid tarbijaid? Kui võimalikke ostjaid on palju, olete jõupositsioonil teie. Kui ostjaid on vähe, siis on võim nende käes.
 • Kas ostja on lojaalne? On tal lihtne teisele tootele üle minna? Kui pakute näiteks kohvikapsleid, tuleb kliendil uuele tootele üleminekuks ka kohvimasin välja vahetada. Kui müüte seepi, on ostja üleminek teisele tootele lihtne. Siinkohal tuleks arvesse võtta ka tootemargi tuntust – kui teie tootemark on tuntud ja armastatud, on vähem tõenäoline, et kliendid lähevad teisele margile üle.
 • Kas teie toode on eriline, kvaliteetne ja kallis? Kui teie toode on turul unikaalne, on võim teie käes. Kui sarnaseid tooteid on palju, teeb ostja oma valiku kvaliteedi ja hinna põhjal.

Asendustoodete olemasolu – kas teie toode või teenus on asendatav?

Asendustoode on konkureeriv toode ja konkurentsi tuleb siinkohal mõista laiemas tähenduses. Näiteks ei ole televiisori konkurentideks ainult teised telekad, vaid tänapäeval ka arvutid, tahvelarvutid ja telefonid. Asendustoodete või -teenuste võimalikku ohtu teie tegevusharule saab hinnata, vastates järgmistele küsimustele.

 • Milline on võimalike asendustoodete kvaliteedi-, hinna- ja funktsionaalsuse tase? Kui asendustooted on teie tootest kvaliteetsemad, soodsamad või funktsionaalsemad, on oht reaalne. Kui mitte, siis konkureerivad tooted teie toote või teenuse kohta turul ei ohusta.
 • Kui suured on asendustootele ülemineku kulud? Näiteks veebimajutusteenuse pakkujad kolivad teie kodulehe tihti tasuta üle – see muudab teenuseosutaja vahetamise kulud olematuks ja asendustoote mõju veebimajutuse pakkumisele suuremaks.
 • Kas tarbijatel on kalduvus toodet või teenust vahetada? Näiteks naised on üldjuhul vähem altid juuksurit vahetama kui mehed, see muudab naistejuuksuri elukutse asendusteenuste mõju eest rohkem kaitstuks.

Sisenemisbarjäärid – kas sama äritegevusega on lihtne alustada?

Siin tuleks hinnata, kas võimalikel konkurentidel on lihtne või keeruline teha sedasama, mida teie teete.

 • Millist algkapitali on tegevuse alustamiseks vaja? Kas tegevuse alustamiseks on vaja ulatuslikku alginvesteeringut, eriharidust või ruume kindlas asukohas? Näiteks on erakliiniku avamiseks vaja meditsiiniharidust, meditsiiniseadmeid, kliinikuruume jne, kuid aednikuks saamiseks on vaja kõigest kursused läbida, mõned tööriistad osta ja kliendid leida. See tähendab, et erakliinikuturule sisenemisel on takistusi rohkem, kuid aedniku tegevusalal tegutsemiseks vähem.
 • Kas tegevuse alustamiseks on vaja isiklikke suhteid või kontakte? Kui edukuse pant on püsikliendibaas, olulised sõbrad või head kontaktid, on uute tulijate turule sisenemine raske – see tähendab, et sisenemisbarjäärid on kõrged.
 • Kas turul tegutsejatel on patendid? Kui turul kanda kinnitanud tooted on patenteeritud, ei ole teistel turule lihtne siseneda.

Tarnijate võim – kellest teie äritegevus sõltub?

Kui teie ärimudel sõltub suurel määral koostööpartneritest, kes teie toote või teenuse valmistamiseks olulisi töölõike teostavad, on oluline leida vastused järgmistele küsimustele.

 • Kui palju on võimalikke tarnijaid? Kui ostate mõnda komponenti või teenust tarnijalt, kes on monopoolses seisundis, on tema võim teie üle suur – ta võib hindu tõsta või tarneaegu pikendada ja teil ei ole midagi parata. Kui saate sama hankida ka paljudelt teistelt tarnijatelt on teie positsioon soodne, et endale parimad tingimused kaubelda.
 • Kas tarnitav komponent või teenus on teie põhiprotsessi kõige olulisem osa? Kui ostate sisse toodet, mis on teie jaoks toote põhikomponent, on tarnijate võim suur. Tarnijate võimu vähendamiseks on mõistlik püüda komponendi või teenuse loomine ettevõtte enda jõududega korraldada.
 • Kas tarnijate vahetamise kulud on suured? Kui teise tarnijaga koostöö alustamine on keeruline või kulukas, on võim tarnijate kätes.

Millest sõltub turukonkurents?

Konkurents turul oleneb kõikidest välja toodud aspektidest, mis teie tegevusharule mõju avaldavad. Lisaks mängivad rolli konkurentide paljusus ja mitmekesisus, infovälja keerukus ja turult väljumise barjäärid. Kui turult väljumise takistused on suured – näiteks teie suured kallid tehased, millele ostjaid lihtsalt ei leidu – tähendab see, et konkurentide arv ei vähene ka siis, kui nõudlus on pakkumisest tunduvalt väiksem.

Kui olete need küsimused seoses oma tegevusalaga ja toote ekspordiga Hiina turule läbi mõelnud ja vajaduse korral lisainfot otsinud, on teil suurepärane ettekujutus oma toote võimalustest Hiina turul.

Joonisel on Porteri viie konkurentsijõu mudel.

Porteri 5 jõu mudel

TÕLKIMINE HIINA TURULE SISENEMISEL

1. ALUSTAGE LÄHTETEKSTIST

Kõigepealt muutke algtekste nii, et olete nendega 100% rahul. Kui vaja, kaasake ka copywriter või toimetaja. Seejärel valige kõik tõlkimist vajavad tekstid välja ja andke need töösse.  Seejärel valige kõik tõlkimist vajavad tekstid välja ja saatke need tõlkebüroole. Kui annate korraga töösse rohkem tekste, saame tekstikordustelt pakkuda paremat allahindlust.

2.   VALIGE VÄLJA EKSPORDIPIIRKOND

Otsustage, millises Hiina piirkonnas soovite oma tegevust alustada. Suurem hulk hiinlasi kõneleb mandariini keelt, kuid Hongkongis, mis on samuti atraktiivne majanduspiirkond, räägitakse kantoneesi keelt. Analüüsige oma toodet, erinevaid Hiina regioone ja valige endale sobivaim piirkond.

 

3.    ARVESTAGE PIKEMA TÄHTAJAGA

Tõlkimine hiina keelde võtab tavaliselt rohkem aega kui tõlkimine teistesse keeltesse. Teeme alati hiina keele tõlgetele topeltkontrolli. Maht väheneb hiina keelde tõlkimisel oluliselt, sest tekst asendatakse märkidega.

HIINAKEELSE TÕLKE TELLIMISE MEELESPEA!

 • Tõlkevajaduste kaardistamine ja tõlkeplaani koostamine

Vajaduse korral nõustame teid tõlkevajaduste kaardistamisel, aitame koostada tõlkeplaani ja anname oma senistele kogemustele tuginedes tõlgete korraldamiseks soovitusi.

 

 • Kodulehe tõlkimisel hiina keelde tuleb koduleht optimeerida otsimootorile Baidu

Hiinas on peaaegu võimatu Google’i otsimootorit kasutada.

 • Usaldage ekspordimaterjalide tõlkimine tõlkebüroole

Hiina keelde tõlkimine vajab suurt pühendumist, mida suudab pakkuda üksnes vilunud tõlkebüroo.

 

Saatke meile päring.
Vastame teile juba tunni jooksul!

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Head tõlked viivad sinu äri uuele tasemele

Tutvu klientide tagasisidega

Otsisime tõlkebürood, et enda e-pood soome keelde tõlkida ja sõelal oli päris mitu valikut. Valisime lõpuks Toimetaja tõlkebüroo ja võin öelda, et oleme siiani selle otsusega äärmiselt rahule jäänud. E-poe tõlge oli küllaltki mahukas, seega leidsime iga natukese aja tagant siit-sealt tekstijuppe, mida olime unustanud tõlkesse saata. Tänu Toimetaja tõlkebüroo vastutulelikkusele saime aga alati töö väga kiirelt tehtud ning kogu e-poe tõlkeprotsess sujus kiiremini, kui olime algselt osanud oodata...

Punktid.ee

Korraldame suurüritust Tallinn Truck Show ning selle raames tellisime Toimetajalt pressiteate koostamise, pressiteate toimetamise ja pressiteate levitamise teenuse ning mõned tõlked. Jäime absoluutselt Toimetaja tõlkebüroo professionaalse suhtumise, kiiruse ja töö efektiivsusega rahule. Meie pressiteadet kajastati tänu Toimetaja heale tööle põhimõtteliselt kõigis eesti- ja venekeelsetes meediaportaalides. Soovitame 100%!

Forest Steel

Täname teid väga koostöö eest! Siiani on kõik tõlketööd tehtud professionaalselt, tõlkijad on pädevad ning tõlgitud tekstid, mis on tehnilised ja rasked, on mõistetavad ja korrektsed. Tõlkijad töötavad kiiresti ja peavad tähtaegadest kinni, mis on meile väga oluline. Klienditeenindus on professionaalne ja usaldusväärne. Ka hinnad on konkurentsivõimelised. Oleme teenusega väga rahul ja loodame seda meeldivat koostööd jätkata.

Icopal

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.