fbpx
Keelesuunad
Menüü

Lisateenused

Anname endast iga päev parima, et vastata teie tõlkimise ja sisuloomega seotud vajadustele. Seepärast oleme peale tõlketeenuse, keeletoimetamise, sisuloome ja võõrkeelse SEO-teenuse arendanud ka lisateenuseid, et saaksime täita kõiki teie soove tõlke tervikteenuse tellimisel. Meie tõlkebüroo lisateenuste hulka kuuluvad tarkvara lokaliseerimine, tõlkealane konsultatsioon, tõlkemälu loomine, tõlkekvaliteedi hindamine, küljendamine, kujundaminepealelugemine (voice-over) ja dubleerimine. Tõlke tervikteenuse pakkujana pakume ka suulist tõlget ja järeltõlget.

küljendamine

Mis on tarkvara lokaliseerimine?

Lokaliseerimine on tõlke põhjalik kohandamine sihtturu jaoks. Lokaliseerimine võib peale tavapärase tõlkeprotsessi hõlmata ka terminibaasi loomist, stiilijuhise väljatöötamist, graafika kohandamist sihtturule, testimist ja muud.

Tarkvara lokaliseerimine on arvutiprogrammi või mobiilirakenduse tõlkimine ja kohandamine. Olemuselt sarnaneb see kõige rohkem mitmekeelse veebilehe lokaliseerimisega. Tarkvara lokaliseerimine võtab arvesse teise riigi kasutajate eelistusi, vajadusi ja harjumusi. Tarkvara lokaliseerimisele on pühendunud tõlkijad, kes valdavad sihtkeelt emakeelena ja tunnevad end IT-alaseid väljakutseid lahendades koduselt.

Mida kujutab endast tõlkealane konsultatsioon?

Toetame teid kõikides tõlkimise ja tekstiloomega seotud küsimustes. Anname teile vajaduse korral soovitusi terminoloogia kohandamiseks, ajakohastamiseks või loomiseks. Uuendame ja haldame terminibaasi. Aitame sobivaima tõlketarkvara valimisel. Oleme teile toeks kõikides tõlketarkvaraga seotud küsimustes, soovi korral abistame nõu ja jõuga tõlketarkvara juurutamisel.

Need ja paljud teised tegevused on koondatud ühisnimetaja „tõlkealane konsultatsioon“ alla. Seisame hea selle eest, et teil oleks alati meeldiv meiega koostööd teha ning saaksite sõbralikelt ja asjatundlikelt projektijuhtidelt kiiresti kõikidele keelte, tõlkimise ja sisuloomega seotud küsimustele ammendavad vastused.

Milleks luua tõlkemälu?

Tõlkemälu loomine on teenus, mis võib teil aidata tõlgetelt kõvasti raha säästa. Tõlkemälu loomiseks koondame kokku tõlked, mille olete varasemate aastate jooksul meilt tellinud. Vajame tõlkefaile nii lähte- kui ka sihtkeeles. Loome tehtud tõlgete põhjal tõlkemälu. Vajaduse korral teeme varem tehtud tõlgetele ka kvaliteedikontrolli ja ühtlustame terminoloogia.

Olenevalt tõlgete mahust valmib fail, kuhu on koondatud kõik seni tõlgitud tekstisegmendid. Kui tulevikus tõlkimist vajavates tekstides segmendid korduvad, võimaldab see teil nendelt juba tõlgitud tekstiosadelt raha säästa, sest tõlkija ei pea varem tõlgitud tekste üle tõlkima. Kui vajate regulaarselt palju tõlkeid ja tõlgitavates tekstides on arvukalt korduseid, näiteks nagu kasutusjuhendite, tootekirjelduste või veebilehtede puhul, on tõlkemälu loomine teie jaoks vajalik teenus.

Millal tellida tõlkekvaliteedi hindamine?

Tõlkekvaliteedi hindamine annab ülevaate juba tehtud tõlke kvaliteedist. Tõlkekvaliteedi hindamine on tihti lahendus juhul, kui kahtlete tõlke kvaliteedis või soovite võõrkeeles valminud tõlke taseme kohta objektiivset hinnangut.

Tõlkekvaliteedi hindamine sisaldab tõlkevigade tuvastamist, kontrollides teksti kas pisteliselt või täiel määral. Tõlkekvaliteedi hindamise tulemusel valmib ülevaade tekstis esinevatest vigadest. Saate ettekujutuse, mis tüüpi vigadega on tegemist, kui palju on vigu ja milline on meie sõltumatu hinnang valminud tõlkele.

Milline suuline tõlge tellida?

Suuline tõlge jaotub järgmiselt: sünkroontõlge, sosintõlge ja järeltõlge. Sünkroontõlge tähendab teksti tõlkimist esineja kõnega samal ajal. Sünkroontõlke peamised kasutusalad on konverentsidel (konverentsitõlge), ametlikel kohtumistel ja koosolektutel. Sünkroontõlget pakuvad ühe keelesuuna raames ühel ajal kaks tõlki, kes töötavad tõlkekabiinis. Sünkroontõlget on võimalik pakkuda mitmes keelesuunas korraga.

Sosintõlge on sünkroontõlke alaliik, mille puhul tõlk tõlgib kõneleja jutu vaikselt kuulajale. Sosintõlge sobib väiksematele koosviibimistele. Ka järeltõlke puhul istub tõlk osalejate seas ja teeb kõnelejat kuulates märkmeid. Iga paari-kolme lause järel, kui kõneleja teeb pausi, tõlgib tõlk kuuldu sihtkeelde. Teine järeltõlke võimalus on selline, et tõlkija tõlgib siis, kui kõneleja on jutu täiesti lõpetanud.

Mis on pealelugemine (voice-over) ja dubleerimine?

Pealelugemine (voice-over) on sünkroontõlgi või näitleja hääle kasutamine raadio- või teleklipile või videole tõlke, kommentaaride või selgituste pealelugemiseks, hoides taustal alles ka algsed hääled ja/või tekstid. Dubleerimine on (audio)visuaalses materjalis algsete häälte ja/või tekstide asendamine sünkroontõlkide, näitlejate või diktorite häältega.

Audiomaterjalide ja videote tõlkimisel toimime aga vastupidi: teeme audio- või videofailile transkriptsiooni – anname suulisele tekstile kirjaliku vormi. Edastame teile häälenäidised, kui saadate meile e-kirja koos lühikese kirjeldusega selle kohta, millise häälega (sugu, vanus, eriomased tunnused) võiks olla tegemist.

Mis on küljendamine?

Pakume ka küljendamisteenust. Küljendamine on raamatule, aruandele, ajakirjale, infomaterjalile või muule tekstile kujunduse loomine. Küljendamiseks, erinevalt kujundamisest, nimetatakse tekstile paigutuse ja vormingu väljatöötamist.

 

Tõlketeksti küljendamine

Küljendamine võib kasulikuks osutuda sel juhul, kui soovite teksti tagasi saada täpselt sellisel kujul, nagu selle tõlkesse andsite. Saame tõlgitud failis uuesti kujundada kõik graafikud, joonised ja skeemid. Küljendamine on tõlkimise tervikteenuse pakkumisel oluline eriti juhul, kui tegemist on kasutusjuhendite, kataloogide, tootelehtede, infograafikute, aruannete, raamatute ja teiste mahukamate tekstide tõlkimisega.

Mis on kujundamine?

Samuti osutame kujundamisteenust. Kujundamine on disaini väljatöötamine. Mõistet „kujundamine“ kasutatakse juhul, kui kujundatava faili tekstimaht ei ole oluliselt suurem kui kujunduselementide maht ning oluline on materjalile atraktiivse graafika loomine.

Kujundamine käib üldiselt kokku sisuloome teenusega. Töötame loodud reklaamtekstile, artiklile, voldikule või näiteks kasvõi menüüle välja originaalkujunduse, mis parandab teksti loetavust ja mõjub kutsuvalt.

Kellelt tellida trükised?

Juhul, kui soovite tõlgitud materjali viimase sammuna ka trükkida, saame abiks olla trükiste valmistamisel. Meil on trükikodadest koosnev koostööpartnerite võrgustik, kelle kaudu saame pakkuda mõistliku hinnaga kvaliteetseid trükiseid. Suhtleme otse trükikodade, mitte trükipakkumiste vahendajatega.

Tänu pikaaegsele koostööle pakume konkurentsivõimelist hinda kõige erinevamatele trükistele. Infomaterjalide, raamatute, ajakirjade, reklaammaterjalide ega brošüüride trükkimine ei ole siiski meie põhiteenus, seega pakume kliendi soovil trükitöid vaid koos tõlketeenuse, toimetamisteenuse või sisuloome teenusega.

Miks eelistada tervikteenust pakkuvat tõlkebürood?

Teksti- ja tõlketeenustega seotud tervikteenust pakume teie, meie klientide, soovil. Soovime olla teie usaldusväärne partner nii tõlkimise, keeletoimetamise, sisuloome kui ka mitmekeelse digiturunduse (võõrkeelse SEO) vallas. Loodame, et võimalus tellida kõik keeleteenused ühest büroost eesti keele ja erinevate võõrkeelte asjatundjatelt muudab teie tõlked, kirjaliku kommunikatsiooni ja turundustekstid terviklikumaks ja kvaliteetsemaks.

Tänu tõlkemälu kasutamisele saame teile püsikoostöös pakkuda tõlketeenuseid hea hinnaga. Pakume pühendunud meeskonda – see tähendab, et teie kontaktisikuks on alati sama projektijuht ja teie tekstidega töötavad ainult teie töödele pühendunud tõlkija, toimetaja ja copywriter. Läheneme teie vajadustele personaalselt ja anname endast parima, et pakkuda teile just sellist teenust, mida te vajate.

Saatke meile päring.
Vastame teile juba tunni jooksul!

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Head tõlked viivad sinu äri uuele tasemele

Tutvu klientide tagasisidega

Otsisime tõlkebürood, et enda e-pood soome keelde tõlkida ja sõelal oli päris mitu valikut. Valisime lõpuks Toimetaja tõlkebüroo ja võin öelda, et oleme siiani selle otsusega äärmiselt rahule jäänud. E-poe tõlge oli küllaltki mahukas, seega leidsime iga natukese aja tagant siit-sealt tekstijuppe, mida olime unustanud tõlkesse saata. Tänu Toimetaja tõlkebüroo vastutulelikkusele saime aga alati töö väga kiirelt tehtud ning kogu e-poe tõlkeprotsess sujus kiiremini, kui olime algselt osanud oodata...

Punktid.ee

Korraldame suurüritust Tallinn Truck Show ning selle raames tellisime Toimetajalt pressiteate koostamise, pressiteate toimetamise ja pressiteate levitamise teenuse ning mõned tõlked. Jäime absoluutselt Toimetaja tõlkebüroo professionaalse suhtumise, kiiruse ja töö efektiivsusega rahule. Meie pressiteadet kajastati tänu Toimetaja heale tööle põhimõtteliselt kõigis eesti- ja venekeelsetes meediaportaalides. Soovitame 100%!

Forest Steel

Täname teid väga koostöö eest! Siiani on kõik tõlketööd tehtud professionaalselt, tõlkijad on pädevad ning tõlgitud tekstid, mis on tehnilised ja rasked, on mõistetavad ja korrektsed. Tõlkijad töötavad kiiresti ja peavad tähtaegadest kinni, mis on meile väga oluline. Klienditeenindus on professionaalne ja usaldusväärne. Ka hinnad on konkurentsivõimelised. Oleme teenusega väga rahul ja loodame seda meeldivat koostööd jätkata.

Icopal

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.