Ohutuskaartide tõlkimine

Ohutuskaartide tõlkimine on paljude ettevõtete jaoks oluline ülesanne. Kui töötaja puutub oma töös kokku ohtlike kemikaalidega, peab ta olema tutvunud selle kemikaali ohutuskaardis sisalduva ohutusalase teabega. Vahel vastutab kohalikus keeles ohutuskaardi kättesaadavuse eest kemikaali tarnija, teinekord aga tuleb kohalikul ettevõttel tõlkimine ise korraldada. Ohutuskaardid annavad kemikaalide kasutajatele eluliselt tähtsat teavet, seega tuleks nende tõlkimine alati usaldada kogenud tõlkebüroole, Toimetaja tõlkebüroole!

Ohutuskaartide tõlkimine

Milline on ohutuskaardi tõlkimise protsess?

Ohutuskaardi tõlke tellimiseks saatke meile e-kiri koos tõlkimist vajava teksti ja järgmise teabega:

Seejärel saadame teile hinnapakkumise.

Külli

Külli on Toimetaja tõlkevaldkonna juht. Ta on töötanud tõlkijana üle 15 aasta ja õppinud tõlkimist Tallinna Ülikoolis. Külli on perfektsionist, kes töötab alati parima tulemuse nimel. Lisaks on ta kiirlugeja. Küllil on äärmiselt hea tehniline taiplikkus ja eksimatu võime eelseisvaid suundumusi ette näha.

Toimetaja tegevjuht

Toimetaja tõlkebüroo tunneb põhjalikult ohutuskaartide õigusraamistikku ja sellega seotud keelenõudeid.

Miks tellida ohutuskaartide tõlked Toimetaja tõlkebüroolt?

ico translate

Kvaliteet

Rahvusvahelise tõlkestandardi ISO 17100:2015 sertifikaat

ico seo

Mõistlik hind

Korduspõhine allahindlussüsteem ja nutikad lahendused

ico writing

Kiirus

Sõbralik, kiire ja asjatundlik kliendisuhtlus

Siin on aga must valgel 5 olulist põhjust, miks tellida ohutuskaartide tõlkimine just meilt.

1. Kehtivatest õigusaktidest lähtuv tõlge

Ohutuskaartidega seonduvaid küsimusi reguleerivad Euroopa Liidus esmajoones ELi REACH-määrus ja CLP-määrus. Kusjuures REACH-määrust peetakse rangeimaks kemikaaliohutuse alaseks õigusaktiks kogu maailmas. Sellega on kindlaks määratud nii ohutuskaardi koostamise vajalikkuse kriteeriumid kui ka ohutuskaartidelt nõutav ülesehitus ja sisu. Toimetaja tõlkebüroo keelespetsialistid juhinduvad ohutuskaartidega töötamisel iga kord asjaomaste õigusaktide uusimatest versioonidest, et teie tellitud tõlked vastaksid alati kehtivatele õiguslikele nõuetele.

Kehtivatest õigusaktidest lähtuv tõlge

2. Kõrgelt haritud ja kogenud keelespetsialistid

Meie tõlkijad ja toimetajad tunnevad ohutuskaartide kohustuslikku vormi ning nendega seotud keele- ja tõlketavasid. Samuti on meie tõlkijad eriharidusega (valdavalt tõlkemagistri kraadiga) ja ohutuskaartide tõlkimises kogenud. Euroopa Kemikaaliameti ohutuskaartide koostamise juhend kirjeldab, kui vastutusrikas ülesanne on ohutuskaartide koostamine. Seega on vastutustundlik tellida ohutuskaartide tõlkimine vilunud keeleekspertidelt.

tõlkeõpe

3. Nutikas tõlketarkvara ja tehniline võimekus

Võrratu tõlketiimi kõrval kasutame ka tänapäevast tõlketarkvara ja tehnilisi vahendeid, tänu millele saavad kõik teie ohutuskaartide tõlked mitte ainult keeleliselt, vaid ka vormiliselt korrektsed ja ühtlased ning valmivad alati õigeks ajaks. Tõlketarkvara abil loodavad tõlkemälud ja terminibaasid muudavad meievahelise koostöö pea iga projektiga kiiremaks, soodsamaks ja sujuvamaks. Tõlketarkvara võimaldab arvet pidada varem tõlgitud osade ja tekstides esinevate korduste üle, mida ohutuskaartide puhul on teadagi rohkesti. Nii säästate meiega püsikoostööd tehes pidevalt aega ja raha, samas kui tõlgete kvaliteet üksnes paraneb!

Uueaegne tõlketarkvara ja tehniline võimekus

4. ISO standardile vastav tõlkeprotsess

Usaldusväärsete tõlgete tagamiseks täiendab kõike eelnevat Toimetaja tõlkebüroos veel standardi ISO 17100:2015 kohane tööprotsess. See tähendab muu hulgas, et esmalt selgitame välja teie täpsed vajadused ja ootused ning anname head nõu. Kui kõik on läbi räägitud, alustame tekstiga sisulist tööd, kusjuures meie juures käib iga tõlge läbi vähemalt kahe silmapaari eest. Teine, värske pilk tehtud tööle võimaldab teksti oluliselt lihvida ning välistab olukorra, kus tõlke kallal toimunud töö sisu ja tegelik kvaliteet on teada vaid ühele tõlkijale. Viimaks, kui tõlge on valmis, kuulame ära teie tagasiside ning paneme selle endale tuleviku tarbeks kõrva taha. Sedasi teate, et tulemus saab iga kord aina parem ja piisab, kui väljendate oma terminoloogilisi eelistusi vaid ühe korra.

ISO standardile vastav tõlkeprotsess

5. Motiveeritud töötajad ja mõistlik hind

Toimetaja tõlkebüroo teeb oma tööd südamega ja vastutustundega. Meie soov on teie ootusi alati ületada. Tagame selle, väärtustades oma töötajaid, toetades nende arengut ning pakkudes neile motiveerivat tasu ja meeldivat töökeskkonda. Oleme uhked, et suudame seda kõike teha konkurentsivõimeliste hindade juures. Just nimelt: tänu läbimõeldud töökorraldusele ja nutikale tõlketarkvarale ei pea hingega tehtud tõlge valmima hingehinnaga. Nii iseloomustavadki Toimetaja tõlkebüroo tõlgitud ohutuskaarte ühtaegu kvaliteetsus ja mõistlik hind.

Motiveeritud tõlkijad ja mõistlik hind

Vali kvaliteetne ohutuskaardi tõlge kogenud tõlkebüroolt

Kas teie tõlkevajadused ei piirdu ainult ohutuskaartidega?

Toimetaja tõlkebürool on meisterlikke tõlkijaid paljude valdkondade ja keelesuundade tarvis.

Tõlgime kodulehti, tehnika-, õigus-, meditsiini-, rahandus- ja reklaamtekste ning palju muud. Lisaks pakume mitmesuguseid keelealaseid ja tehnilisi lisateenuseid – saatke meile vaid päring!

Ohutuskaardid on tõlgitud kellavärgi täpsuse ja sujuvusega

Kellavärgi täpsus ja sujuvus

Saada päring

  Korduma kippuvad küsimused ohutuskaartide tõlkimise teemal

  Mis keeltes ohutuskaartide tõlkimist pakume?

  Töötame ohutuskaartidega nii eesti kui ka mitmes teises keeles, sealhulgas inglise, soome, rootsi, norra, läti, leedu, saksa, prantsuse ja hispaania keeles. Meie peamiste tõlkekeeltega saate lähemalt tutvuda siin. Kui te aga enda soovitud keeli loetelust ei leia, saatke meile siiski päring ­ja püüame teie tõlkevajadustele lahenduse leida.

  Kui kaua ohutuskaartide tõlkimine aega võtab?

  Ühe ohutuskaardi tõlkimisele võib kuluda 3–4 tööpäeva. Lisaks tuleks arvestada ajakulu toimetamisele ja teksti vorminduse säilimise kontrollimisele. Kui olete meilt varem ohutuskaartide tõlkeid tellinud, laabub asi veel kiiremini, sest oleme varem tõlgitud osad juba spetsiaalselt teile loodud tõlkemällu salvestanud.

  Kui palju ohutuskaardi tõlkimine maksab?

  Ohutuskaardi tõlkimise hind oleneb eelkõige lähte- ja sihtkeelest, teksti mahust (sõnade arvust) ning tähtajast. Ohutuskaartide tekstides esineb tavaliselt kordusi. Nendena käsitletakse ohutuskaardis mitu korda esinevaid tekstisegmente, näiteks identseid väljendeid, soovitusi või juhiseid. Kordustelt pakume allahindlust.

  Kui võrdlete tõlkebüroode hinnapakkumisi ohutuskaardi tõlkimiseks, siis pange tähele, mida pakkumine sisaldab: näiteks, kas tegemist on toimetatud või toimetamata tõlkega. Ohutuskaardi puhul on alati mõistlik valida toimetatud tõlge, sest tegemist on tähtsat teavet sisaldava tekstiga. Kvaliteetselt tõlgitud ohutuskaart aitab kemikaali käitlejatel tootega ohutult ümber käia ning meedikutel, tuletõrjujatel ja päästjatel ohuolukordi õigesti lahendada. Seetõttu eelistage topeltkontrollitud tõlget.

  Milline on ohutuskaardi tõlke tellimise protsess?

  Tõlke tellimiseks saatke meile e-kiri ühes tõlkimist vajava ohutuskaardi tekstiga Wordi, PDFi või muus vormingus. Kirjas märkige ära tõlke sihtkeel(ed), soovitav tähtaeg ja muu teave, mida vajalikuks peate. Seejärel saadame õige pea teile tõlke hinnapakkumuse ning kohe, kui olete selle kinnitanud, asuvadki meie tõlkijad ja toimetajad teie ohutuskaarti tõlkima.

  Mis teenuseid veel pakume?

  Lisaks ohutuskaartide ja muude tekstide tõlkimisele ning toimetamisele pakub Toimetaja tõlkebüroo selliseid teenuseid nagu copywriting ehk sisuloome (eesti, vene, inglise ja soome keeles), võõrkeelne SEO, tõlketarkvara juurutamine, suuline tõlge ja kõik tõlke tervikteenusega seotud lisateenused. Tõlke tervikteenus hõlmab tõlgitud teksti küljendamist, kujundamist, võõrkeelsete materjalide trükkimist ja vajaduse korral ka materjalide transporti soovitud sihtkohta.

   

  Vaata ka

  Uue tehnoloogia kasutamine ja ISO standardile vastav kvaliteedijuhtimissüsteem tagavad täiusliku tõlke.

  Usalda oma tõlge meie kätesse. Tõlgime kiiresti ja täpselt.

  SAADA MEILE PÄRING!

  Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.