Eri failide tõlkimine

Vähelevinud failivormingute ja eri failide tõlkimine on digiühiskonna hoogustuva arenguga kaasaskäimise oluline osa. Kui keskmisele arvutikasutajale piisab harilikult ilmselt Wordist, Excelist ja PowerPointist või nende analoogidest, siis paljudel aladel kasutatakse ka spetsiifilisemaid rakendusi. Nendega käivad mõistagi kaasas oma failivormingud.

failide-tõlkimine

Enne, kui kopeerid …

Kui teie tekstid on mahutatud laiemale üldsusele võõramas vormingus failidesse, nagu .json või .po, ei tähenda see tingimata, et peate oma tekstid tõlkimiseks näiteks Wordi või Excelisse ümber kopeerima. Samuti ei pea te käsitsi ümber kopeerima oma WordPressi, Joomla või Drupali kodulehetekste või Google AdWordsi reklaame. Nutikam on tõlkida algfaile.

Mis vormingus (formaadis) faile tõlgime?

Järgnevalt toome välja, milliseid failitüüpe me tõlgime, ja veidi teavet selle kohta, kus ja milleks neid failitüüpe kasutatakse. Kui te enda kasutatavat vormingut sellest loetelust ei leia, võtke enne teksti ümber vormindama asumist meiega julgelt ühendust ning püüame leida võimaluse teie faile tõlkida.

Dokumendifailide tõlkimine

Kõige sagedamini tõlgime .doc-, .docx-, .dot-, .dotx-, .docm-, .dotm-, .rtf- või .txt-laiendiga faile. Tõlgime ka OpenOffice’i loodud .odt-faile. Need on tekstifailivormingud, millest esimesed kuus on Microsoft Wordi omad, sealhulgas mallide ja makrotoega dokumentide jaoks. Docx-vormingus on enamasti aruanded, kasutusjuhendid, protseduurid ja teadustööd.

Dokumendifailide tõlkimine ei ole raketiteadus, kuid ometi nõuab ka selles vormingus failide tõlkimine oskusteavet. Samuti võiks nende failide tõlkimisel kasutada tõlkeabitarkvara. Wordi dokumentide tõlkimisel on tavaliselt ülioluline, et tõlge oleks täpselt sama vormistusega kui algtekst. Tõlkeabitarkvaraga on algteksti vormistuse säilitamine imelihtne, kuna see käib automaatselt. Kui vaja, saab tõlke esitada ka teise kirjatüübi ja -suurusega. Samuti saame soovi korral esitada tõlke kahes tulbas, kus alg- ja sihttekst on kõrvuti.

Tabelarvutusfailide tõlkimine

Samuti tõlgime .xls-, .xlsx-, .xlt-, .xltx-, .xlsm-, .xltm-faile. Need on Microsoft Exceli tabelarvutustarkvara vormingud. Tõlgime ka HTML-koodi sisaldavaid Exceli faile. Samuti saame edukalt hakkama mahukate tootekirjelduste tõlkimisega. Tõlgitava teksti töötlemine ja tõlkeabitarkvara aitavad paremini tuvastada tekstis esinevaid kordusi ja muudavad tõlketeenuse nii teie jaoks soodsamaks.

xml-tõlkimine

Esitlusfailide tõlkimine

Ka .ppt-, .pptx-, .pot-, .potx-, .pptm- või .potm-laiendiga failide tõlkimine on meile igati jõukohane. Need on Microsoft PowerPointi slaidiesitlustarkvara vormingud.

PowerPointi failide vormistuse saame 100% säilitada, kuid arvestada tuleb sellega, et tõlkimisel näiteks saksa, prantsuse ja vene keelde muutub tekst tunduvalt pikemaks kui algtekst ja võib slaidi piiridest välja ulatuda. Seega võib vajalikuks osutuda teksti suuruse muutmine.

Samuti tasub tähelepanu pöörata esitlusfailidesse kopeeritud tabelitele ja pildifailidele. Kui need ei ole redigeeritavad, tuleb neid enne tõlkimist töödelda.

Google'i failide tõlkimine

Google Docsi, Google Sheetsi, Google Slidesi tõlkimine on samuti aina enam levinud. Need on vastavalt Google’i samanimeliste veebipõhiste tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja slaidiesitlusrakenduste vormingud.

Kui te soovite oma Google’i dokumente pidevalt täiendada, on võimalik meie tõlketarkvara seadistada Google Drive’ist värskendusi alla laadima. Nii ei pea te iga kord meile Google’i dokumendi linki uuesti saatma, vaid meile tuleb uue tõlketöö kohta automaatne teade.

Veebi- ja tarkvaraarenduse failide tõlkimine

Veebi- ja tarkvaraarenduse failide tõlkimisel on kõige olulisem anda tõlkebüroole võimalikult palju taustteavet. Kui tegemist on rakendusega, siis võiks tõlkijale pakkuda võimalust kasutada rakenduse testversiooni. Kui see ei ole võimalik, siis oleks soovitatav kokku panna kuvatõmmised. Samuti võiks keerulisemate stringide juurde lisada selgitava kommentaari. Teie töötate oma rakendusega iga päev, kuid tõlkija ei pruugi olla selle toote või teenusega varem kokku puutunud.

XML-failid

XML on märgistuskeele vorming, midakasutatakse andmete struktureerimiseks ja jagamiseks eri rakenduste vahel ja interneti vahendusel, samuti näiteks Androidi rakenduste kasutajaliideste kujundamiseks. XML-faili võib käsitleda kui tekstipõhist andmebaasi. Kuna XML-failid on vormindatud tekstidokumentidena, saab neid vaadata ja redigeerida tekstiredaktoritega.

Säilitame tõlkides teie XML-faili struktuuri ja asendame lähtekeelse teksti sihtkeelsega. Kuna XML-failide loomisel ei ole tavaliselt mõeldud nende tõlkimisele, siis on võimalik, et tõlkimiseks ettevalmistamisel tuleb faile töödelda. Kuidas seda teha, tuleb kokku leppida.

XLIFF-failid

.xliff-vormingus faile kasutatakse WordPressi platvormil olevate kodulehtede tõlkimiseks. XLIFF on XML-i märgistuskeelel põhinev standardvorming kakskeelsete failide jagamiseks eri tõlkerakenduste vahel. WordPress on maailma kõige populaarsem veebiplatvorm, millele on loodud palju kasulikke pluginaid ja vidinaid. Seega soovitame WordPressi kodulehtede sisu Wordi kopeerimise asemel pigem saata meile XLIFF-failid. Kui ise ei oska, siis aitame.

HTML-failid

Tõlgime ka.htm-, .html-, .xhtm-, .xhtml-failiformaate. HTML-keelt kasutatakse veebilehtede loomiseks ja nende sisu vormindamiseks. HTML-failid salvestatakse standardses tekstivormingus ja need koosnevad siltidest. HTML-faile saab avada ja redigeerida ka tekstiredaktoriga. Nagu XML-failide tõlkimine, eeldab HTML-failide tõlkimine sobivat eeltöötlust. Nutikas eeltöötlus võimaldab meil näiteks tõlkida ka metasilte.

JSON-failid

Samuti tõlgime .json-faile, mida kasutatakse väga sageli rakenduste lokaliseerimiseks. JSON-faili salvestatakse andmestruktuure ja objekte JavaScript Object Notationi (JSON) vormingus. JSON-i kasutatakse tavaliselt Ajaxi veebirakenduste programmeerimisel. JSON-failid on tekstipõhised, inimloetavad ja neid saab redigeerida tekstiredaktoriga. JSON-failide tõlkimisel on väga oluline anda tõlkijale rakenduse kohta võimalikult palju lisateavet.

csv-tõlkimine

YAML- ja YML-failid

YAML-i (YAML Ain’t Markup Language) vormingus loodud faile kasutatakse andmete serialiseerimiseks. YAML-i faile kasutatakse näiteks Ruby on Railsi kodulehtede tõlkimiseks.

CSV-failid

CSV-fail on komaga eraldatud väärtuste fail, mida tavaliselt kasutatakse arvutustabeli rakendustes andmete edastamiseks andmebaaside vahel. CSV-faile kasutatakse ka Magento platvormil olevate kodulehtede tõlkimiseks.

PO-failid

Kodulehtede tõlkimisel kasutatakse tihti ka .po– või .pot-failivormingut. Need on vormingud GNU gettexti lokaliseerimissüsteemiga mitmekeelse tarkvara loomisel tõlgitavate liidesetekstide salvestamiseks. PO-faile kasutatakse näiteks WordPressi stringide ja mallide tõlkimiseks.

INI-failid

.ini-vormingus faile kasutatakse enamasti programmide põhisätete salvestamiseks, kuid meie tõlkebüroo kasutab neid ka näiteks Joomla sisuhaldussüsteemis kodulehetekstide tõlkimiseks.

Muud tarkvarafailid

Veel tõlgime (Java).properties-faile. Neid kasutatakse põhiliselt Java rakendustes konfiguratsiooniandmete salvestamiseks, kuid lihtsuse ja loetavuse tõttu ka lokaliseeritavate tekstide hoiustamiseks. .wiki-faile kasutatakse vikisaitide loomiseks ja nendegi tõlkimist tuleb tõlkebüroodel ette.

Samuti tõlgime (Mozilla).dtd-faile, midakasutatakse üldiselt XML-i märgistuskeeles kirjutatud rakendusefailides sisalduvate elementide defineerimiseks, kuid ka näiteks Mozilla rakenduste (Firefox ja selle laiendused, Thunderbird jt) lokaliseerimiseks.

Tõlgime ka .ts-, .catkeys-, .strings-, .resx- või .rc-laiendiga faile, mis on konkreetsete rakenduste või operatsioonisüsteemidega seotud vormingud. Neid kasutatakse vastavalt Qt rakenduseraamistikuga loodud rakenduste, Haiku operatsioonisüsteemi rakenduste, operatsioonisüsteemide Mac OS X ja iOS rakenduste, Microsofti tarkvaraplatvormiga .NET Framework loodud rakenduste ning arenduskeskkondade Borland C++ ja Microsoft Visual Studio abil loodud rakenduste tekstide salvestamiseks ja lokaliseerimiseks.

Saame tõlkida ka .plist-faile, mis on Apple’i loodud XML-i märgistuskeelel põhinev vorming rakenduseandmete, näiteks kasutajasätete salvestamiseks.

Samuti tõlgime .desktop-laiendiga faile, mida kasutatakse Linuxil ja Unixil põhinevate operatsioonisüsteemide rakenduste menüüs programmi kohta teabe kuvamiseks.

Loomulikult saame tõlkida veel .lang-vormingus faile, mis on erinevates rakendustes (nt Skype) kasutajaliidese keeleinfot sisaldavate failide vorming.

Kujundus- ja küljendusfailide tõlkimine

Väga sageli saadetake meile tõlkimiseks ka faile, mida on redigeerimiskõlblikuks muutmiseks vaja töödelda.

Pildifailide tõlkimine

.jpg– ja .png-vormingus esitatakse sageli tõlkimiseks skannitud või pildistatud faile, mille tekstiks teisendamiseks on vaja kasutada OCR-i (optilist märgituvastust), mis olenevalt skannimise kvaliteedist ei pruugi anda väga häid tulemusi. Selliste failide tõlkeks ettevalmistamine on seetõttu tihti keeruline, kuid siiski mitte võimatu.

PDF-failide tõlkimine

Väga sageli saadetakse meile tõlkimiseks ka .pdf-faile. PDF-vormingus on näiteks paljud kataloogid, kasutusjuhendid, ohutuskaardid ja brošüürid. PDF-vormingut kasutatakse tavaliselt dokumentide ja väljaannete salvestamiseks standardvormingus. Paljudel juhtudel luuakse PDF-failid olemasolevatest dokumentidest. Sellisel juhul palume saata algdokumendid.

Kujundusfailide tõlkimine

Kujundusfaile, näiteks .idml- (.indd-), .icml-ja .psd-faile, on tunduvalt lihtsam tõlkida kui .pdf-faile. Need on erinevate Adobe rakendustega loodud failide vormingud, mida kasutavad vastavalt küljendustarkvara Adobe InDesign (INDD-vormingus failid teisendatakse tõlkimisel IDML-vormingusse), tekstitöötlustarkvara Adobe InCopy ning pilditöötlustarkvara Adobe Photoshop.

TAG- ja SVG-failid

Tõlkida saab ka .tag-laiendiga faile. Neid kasutatakse reklaami- ja trükitööstuses varem valitsenud küljendustarkvaras QuarkXPress, mille tänaseks on suuresti asendanud Adobe InDesign. Ka .svg-failivorming on tõlgitav.See on XML-i märgistuskeelel põhinev vorming, mida kasutatakse kahemõõtmelise vektorgraafika loomiseks.

Tõlketarkvarade failide tõlkimine

Tõlkebüroona tunneme hästi tõlketarkvara rakendusi.Tõlgime ja töötleme .sdlxliff– ja .ttx-faile. Need on Tradose tõlketarkvaraga loodud kakskeelsete failide vormingud. Samuti saame tõlkida .mqxliff-faile – see on MemoQ tõlketarkvaraga loodud kakskeelsete failide vorming.

kujundusfaili-tõkimine

Tehniliste failide tõlkimine

Levinud on ka .dita- ja. ditamap-failide tõlkimine. Neid kasutatakse XML-il põhinevas andmemudelis DITA tehniliste dokumentide koostamiseks ja varasemalt koostatud dokumentide info mugavaks korduskasutamiseks.

Oleme tõlkinud .dbk-faile. See on DocBooki märgistuskeele vorming, mida kasutatakse valdavalt tehniliste ja tarkvaradokumentide koostamisel.

Võimalik on tõlkida ka .xtg-faile. Neid kasutatakse programmis TreeGraph 2 fülogeneesipuude koostamiseks. XTG-faile kasutatakse ka struktureeritud bioinformaatika andmete salvestamiseks.

Subtiitri- ja videofailide tõlkimine

.srt, .sbv, .sub, .vtton levinumad subtiitreid ja muud videotega seotud ajastatud infot sisaldavate tekstifailide vormingud. Subtiitrifaile toetavad mitmed videovormingud, nagu DivX ja DVD, ning neid kasutavad erinevad video taasesitusprogrammid. Neid faile tõlgivad sageli just subtitreerimisele spetsialiseerunud tõlkebürood.

Tekstivormindusfailide tõlkimine

Tõlkida saab ka .md-ja.markdown-vormingus faile. See on märgistuskeele Markdown vorming, mida kasutatakse sageli näiteks vormindatud teksti kiireks ja lihtsaks kirjutamiseks seletusfailides (readme) ja veebifoorumites.

E-raamatute tõlkimine

Samuti on tõlgitavad.epub-vormingus failid. EPUB-vorming on avatud XML-põhine vorming digitaalsetele raamatutele ja väljaannetele. See onsuurima toega e-raamatute vorming.

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.

  Aitame sul välisturule siseneda

  Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

  Usalda oma tõlge meie kätesse. Tõlgime kiiresti ja täpselt.

  Mõned Toimetaja tõlkebüroo kliendid

  Baltika tallinn
  Bolt tallinn
  CGI_Tallinn
  Eesti_Energia_tallinn
  Töötukassa valge
  elektrilevi Tallinn
  maakohus
  KPMG tallinnas
  Maxima tallinn
  merko Tallinnas
  Regionaalhaigla_logo_Põhja-Eesti
  Tallinna tehnikaülikool
  nordecon tallinnas
  rahva raamat tallinnas
  tradehouse tallinnas
  Uusmaa kinnisvara tallinnas
  varrak tallinnas

  SAADA MEILE PÄRING!

  Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.