fbpx
Keelesuunad
Menüü

Tõlketeenus

on meie tõlkebüroo kõige olulisem teenus. Meie pakutav tõlketeenus jaotub tõlke liigi järgi järgmiselt: , ehk tehniline (millest suurema mahu moodustavad IT-tekstide ja kodulehtede tõlge), meditsiinitõlge, õigustõlge, turundustõlge ja muud .

Oleme keskendunud terminoloogiliselt täpse ja ladusa tõlketeenuse pakkumisele. Anname endast parima, et meie tõlkebüroos valminud tõlked kõlaksid hästi ja kätkeksid endas õiget sõnavara.

tõlketeenus

Mida tõlke tellimisel arvestada?

Tõlketeenuse osutamisel on meie eesmärk võtta arvesse iga kliendi personaalseid tõlkevajadusi. Seepärast ootame, et kirjeldaksite tõlketööd tellides ka seda, milleks teil tõlgitavat teksti vaja läheb. Vahel on peale teksti tõlkimise vajalik ka tõlke kohandamine uuele turule, teinekord on tõlget tarvis vaid reeglite täitmiseks ja keegi valminud tõlget reaalselt kasutama ei hakka.

Kaasame tõlkeprotsessi ka eriharidusega eksperdi ja kogemustega toimetaja. Tõlketöö korraldamisel arvestame valminud tõlke kasutusala ja teeme teie vajadustele vastava pakkumise. Tagame meie kätte usaldatud andmete täieliku konfidentsiaalsuse ja saame teiega sõlmida ka eraldi konfidentsiaalsusleppe.

 

Milline tõlketeenus valida?

Sageli hõlmab Eesti tõlkebüroode teenusevalik juuniortõlget, tavatõlget, keskmisest kvaliteetsemat tõlget ja eriti hea kvaliteediga tõlget, lisaks võib tõlge olla toimetatud või toimetamata. Meil ei ole arvukaid pakette, erinevaid kvaliteediklasse ega keerulisi liithindu. Meie tõlketeenus on lihtne. Pakume standardina toimetatud tõlget, tõlkimisel võtame arvesse teie tõlkevajadusi ja teksti kasutusala.

Meie tõlkebüroos valminud tõlget kontrollib alati vähemalt kaks silmapaari. Selline protsess aitab tõlkeapsud miinimumini viia. Meie büroos ei ole tõlkija samal ajal ka tõlgete toimetaja rollis – see tähendab igale tõlkele vähemalt topeltkontrolli. Kvaliteet on ühtlaselt kindel – iga teksti puhul.

 

Kuidas tagame tõlgete kvaliteedi?

Meie tõlkebüroos valminud tõlgete terminoloogilise täpsuse, ühtsuse ja ladususe tagavad kogenud ja pühendunud tõlkijad, moodne tõlketarkvara ja tihe kliendisuhtlus. Meie tõlkijad on kõrgharidusega ja pikaaegse tõlkekogemusega professionaalid. Väärtustame oma tõlkijaid ja pakume neile väärilist tasu ja motivatsiooniprogrammi.

Lähtume oma töös ISO 17100:2015 standardi nõuetest ja kasutame tõlkeprotsessis tõlketarkvara, mis aitab pakkuda parimat tõlkekvaliteeti mõistliku hinna eest. Meie tõlkekorraldajad kaardistavad teie tõlkevajadused, muudavad meeldivaks nii väiksemate kui ka suuremate tõlketööde tellimise ja hoolitsevad selle eest, et jääksite meie pakutud teenusega rahule.

 

Millised on püsiklientide eelised?

Püsikoostöö meie tõlkebürooga säästab teie aega ja raha. Pakume püsiklientidele võimalusel paremat hinda, sest kasutame tõlkimisel tõlketarkvara, mis aitab arvestada tekstides korduvaid segmente. Samuti saate tõlget parandada, lähtudes oma stiililistest või terminoloogilistest eelistustest. See tähendab, et iga järgmise tõlke tellimisel võetakse arvesse teie eelmiste tõlgete kohta antud tagasisidet.

Püsiklientidele osutame teenuseid püsihinna alusel, mis tähendab, et kõikidele teie tellitavatele tekstidele kehtib keelesuuna piires tõlkimisel sama sõnahind, millele lisandub allahindlus olenevalt tekstis korduvate tõlkesegmentide arvust.

 

Millistes keelesuundades tõlgime?

Tõlgime kõige rohkem eesti-inglise-eesti, eesti-vene-eesti, vene-inglise-vene, eesti-soome-eesti, eesti-saksa-eesti, eesti-norra-eesti, eesti-prantsuse-eesti, eesti-hispaania-eesti, eesti-läti-eesti ja eesti-leedu-eesti keelesuundades. Kuid pakume tõlkeid ka paljudes teistes keelesuundades. Tõlkevõimaluse täpsustamiseks saatke meile päring.

 

Millistes valdkondades tõlgime?

Kõige rohkem tellitakse meilt tehnikatõlget (rahvakeeli tehniline tõlge). Tehnikatõlke valdkond hõlmab kodumasinate, elektroonika- ja teiste seadmete kasutusjuhendite tõlkimist, ohutusjuhiste  ja ohutuskaartide tõlkimist, andmelehtede, tootekirjelduste ja aruannete tõlkimist. Tehnikatõlke valda kuuluvad üldjuhul ka infotehnoloogia-alased tõlked – kasutajaliidesed, koduleheküljed, rakendused, kiirjuhendid, häälestusjuhised, tarkvara, kasutusjuhendid, tõlke testimine.

Pakume meditsiinitekstide tõlkeid, näiteks meditsiiniseadmete ja patsiendi infolehtede tõlkeid. Oluline teenus on ka õigustõlge: lepingud, otsused, tõendid, aruanded jms dokumendid. Samuti tõlgime turundustekste, näiteks reklaame, pressiteateid, tootetutvustusi, sotsiaalmeediapostitusi, kampaaniaid, brošüüre, infolehti, voldikuid. Teeme tõlkeid ka teaduse ja riigihalduse valdkonnas, näiteks tõlgime aruandeid, standardeid, artikleid, teadustöid jne.

 

Milline on tõlke valmimise tähtaeg?

Meie tõlkija keskmine päevane tõlkekiirus on 4000 sõna ehk 15 lehekülge. Sellele lisandub teksti toimetamisele, väljastusülevaatusele ja kliendisuhtlusele kuluv aeg. Kui tegemist on tõlkega, mille maht on vaid mõni lehekülg, tuleb arvestada, et see ei pruugi siiski valmis saada ühe tööpäevaga.

Projektijuhil kulub aega teksti analüüsimiseks, hinnapakkumuse ettevalmistamiseks ja tekstile parima tõlkija leidmiseks, tõlkija vajab aega, et teksti temaatikasse sisse elada, ja toimetaja, et teksti kontrollida. Üldiselt jõuame tõlked, millega on kiire ja mille maht on paar lehekülge, valmis ühe tööpäevaga, kuid tellimisel täpsustage tõlke valmimise aeg alati üle.

 

Kuidas kujuneb tõlke hind?

Tõlke hind oleneb sellest, millisest keelest millisesse keelde soovite tõlkida, milline on teksti maht (sõnade arv), mis teemal on tõlgitav tekst, millises vormingus on lähte- ja sihttekst (kas paberkandjal, Wordi dokument, skannitud pildifail vms), kui pikk on tõlketöö valmimise tähtaeg ja milline on teksti kasutusala.

Tõlketarkvara kasutamine võimaldab meil pakkuda püsiklientidele atraktiivset allahindlussüsteemi. Tõlketööle hinnapakkumuse saamiseks saatke meile päring koos tõlkimist vajava tekstiga. Oluline on, et näeksime tõlgitavat teksti juba hinnapakkumuse tegemise faasis, sest vaid sel juhul saame tekstis leiduvaid kordusi analüüsida ja parima pakkumise teha.

 

Mida peale tõlketeenuse pakume?

Tõlketeenuse kõrval kuuluvad meie teenuste hulka ka teksti toimetamine ja keelekorrektuur, copywriting ehk sisuloome, võõrkeelne SEO, tõlketarkvara juurutamine, suulise tõlke teenus ja kõik tõlke tervikteenusega seotud lisateenused.

Pakume tekstide toimetamist ja tekstikirjutamist eesti, vene, inglise ja soome keeles. Tõlke tervikteenus hõlmab tõlgitud teksti küljendamist, kujundamist, võõrkeelsete materjalide trükkimist ja vajaduse korral ka materjalide transporti soovitud sihtkohta.

 

Milline on tõlketeenuse tellimise protsess?

Tõlketeenuse tellimiseks saatke meile e-kiri. Lisage kirjale ka tõlkimist vajav tekst Wordi, PDF-i või muus vormingus, tõlke sihtkeel, tõlke valmimise soovitud tähtaeg ja info selle kohta, milline on valminud tõlke kasutusala. Seejärel saadab projektijuht teile tõlke hinnapakkumuse.

Pärast teie kinnituse saamist hakkab tõlkija teksti tõlkima. Kui tõlkija on tõlkimise lõpetanud, alustab valminud tõlkega tööd toimetaja. Kui toimetaja on parandused teinud, läbib tekst väljastusülevaatuse ja jõuabki teieni.

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Head tõlked viivad sinu äri uuele tasemele

Tutvu klientide tagasisidega

Otsisime tõlkebürood, et enda e-pood soome keelde tõlkida ja sõelal oli päris mitu valikut. Valisime lõpuks Toimetaja tõlkebüroo ja võin öelda, et oleme siiani selle otsusega äärmiselt rahule jäänud. E-poe tõlge oli küllaltki mahukas, seega leidsime iga natukese aja tagant siit-sealt tekstijuppe, mida olime unustanud tõlkesse saata. Tänu Toimetaja tõlkebüroo vastutulelikkusele saime aga alati töö väga kiirelt tehtud ning kogu e-poe tõlkeprotsess sujus kiiremini, kui olime algselt osanud oodata...

Punktid.ee

Korraldame suurüritust Tallinn Truck Show ning selle raames tellisime Toimetajalt pressiteate koostamise, pressiteate toimetamise ja pressiteate levitamise teenuse ning mõned tõlked. Jäime absoluutselt Toimetaja tõlkebüroo professionaalse suhtumise, kiiruse ja töö efektiivsusega rahule. Meie pressiteadet kajastati tänu Toimetaja heale tööle põhimõtteliselt kõigis eesti- ja venekeelsetes meediaportaalides. Soovitame 100%!

Forest Steel

Täname teid väga koostöö eest! Siiani on kõik tõlketööd tehtud professionaalselt, tõlkijad on pädevad ning tõlgitud tekstid, mis on tehnilised ja rasked, on mõistetavad ja korrektsed. Tõlkijad töötavad kiiresti ja peavad tähtaegadest kinni, mis on meile väga oluline. Klienditeenindus on professionaalne ja usaldusväärne. Ka hinnad on konkurentsivõimelised. Oleme teenusega väga rahul ja loodame seda meeldivat koostööd jätkata.

Icopal

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.