norra-eesti

Miks tellida norra tõlge Toimetaja tõlkebüroost?

Väga hea norra keele tõlketeenus 

Toimetaja tõlkebüroole on antud rahvusvaheline ISO 17100:2015 kvaliteedisertifikaat, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroo järgib kõiki nõudeid, mis on kehtestatud tõlketeenuse osutamisele. Meie tõlkebüroost tellitud tõlge norra keelest vastab algtekstile, on veatu ja ladus. Peame tõlkides silmas, et tõlke lugeja või kasutaja saaks tekstist aru soovitud viisil. Väga hea tõlge tähendab meile seda, et tõlgitud sõnumit mõistavad nii sinu norra keelt kõnelev koostööpartner, klient kui ka kolleeg, olenemata sellest, milline on nende taust. Meie büroos valminud tõlge on terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Parima tulemuse saavutamiseks küsime lisainfot ja kui vaja, vaatame üle ka lähteteksti. Samuti lokaliseerime tõlke soovi korral Norra turu jaoks – see on eriti oluline näiteks kodulehe, reklaamteksti, ohutuskaardi jms tõlkimisel.

norra tõlge

Norra tõlge valmib kiiresti

Töötame kiiresti. Tõlkeprotsessi muudavad kiiremaks suurepärane tehniline võimekus, kogenud tõlkijad ja sujuvad protsessid. Vastame kirjadele alati esimesel võimalusel. Samuti tegutseme kiiresti hinnapakkumisi koostades. Vajaduse korral saame ühe teksti tõlkimisse kaasata mitu tõlkijat. Meie töökiirust suurendab pidevalt täiustuv neuromasintõlge. Tänapäeva tarkvara võimaldab arvestada tekstides esinevaid kordusi: ka see muudab tööprotsessi kiiremaks. Meie tööprotsess norra keelde tõlkimisel on efektiivne ja paindlik ning otsused sünnivad ruttu. Tänu sellele julgeme öelda, et Toimetaja tõlkebüroo on üks kiiremaid tõlketeenuse pakkujaid.

kiire norra tõlge

Norra tõlge mõistliku hinnaga

Toimetaja tõlkebüroo pakub suurepärase hinna ja kvaliteedi suhtega tõlget. Tõlkimine toimub tänapäevaste tehnoloogiate abil ja tõlkeprotsessi on kaasatud nii magistrikraadiga tõlkija kui ka elukutseline keeletoimetaja. Norra keele suunal võimaldab konkurentsivõimelist hinda pakkuda nutika tõlketarkvara ja pidevalt täiustuva neuromasintõlke kasutamine. Pakume tekstides korduvate segmentide arvelt allahindlust. Kõige olulisemat rolli mängib see püsikoostöö korral, sest pidevalt sarnaseid tekste tõlkides muutub püsikliendi jaoks tõlke ühikuhind järjest soodsamaks. Tõlgime iga tekstisegmenti vaid ühe korra – ja ka sina ei pea selle eest mitu korda maksma. Tänu sellele võid kindel olla, et meie käest saad hea pakkumise.

soodne norra tõlge

Sujuv tõlkimise protsess

Tõlkeprotsess on sulle mugav ja märkamatu. Kasutame oma teadmisi ja kogemusi, et luua lahendusi, mis võimaldavad hallata tõlketöid süsteemselt koos tõlkemälu, terminibaasi ning keskse töövoosüsteemiga. Teame, et projektijuhtimine on enamat kui lihtsalt teksti ühest keelest teise tõlkimise korraldamine. Töövoog mängib üliolulist rolli selles, et norra tõlke tellimisel oleks sinu kogemus stressivaba, eelarve läbipaistev ja töö valmiks kiiresti. Selle nimel oleme kõik aeganõudvad standardtegevused miinimumini viinud või automatiseerinud. Just tänu sellele võid kindel olla, et tõlkeprojekti eelarve ja töö valmimise tähtaeg vastavad sinu ootustele.

mugav norra tõlge

Tagame konfidentsiaalsuse

Tagame kõikide tõlgitavate tekstide konfidentsiaalsuse. Digiturvalisus, andmekaitse ja konfidentsiaalsus on aspektid, millesse suhtume iga tõlketöö puhul väga tõsiselt. Konfidentsiaalsuskokkulepe sisaldub tõlketeenuse osutamise lepingus. Vajaduse korral sõlmime eraldi konfidentsiaalsuslepingu. Andmelekke riski aitavad vähendada tõlketarkvara kasutamine ja andmete varundamine turvalises serveris. Tänu tõlketarkvara kasutamisele puudub enamasti vajadus saata tõlkefaile e-kirja teel – see aitab vältida infoleket ja kirjade jõudmist vale adressaadini. Meie tõlkeprotsess sisaldab ka reaalajas andmete varundamist, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroos on sinu norra tõlge kindlates kätes.

konfidentsiaalne norra tõlge

Kõik tõlkega seotud teenused ühest büroost

Soovime, et sul oleks meiega mugav koostööd teha. Püüame vastu tulla kõigile sinu soovidele, mis puudutavad tõlkimist, toimetamist, sisuloomet ja nendega seotud teenuseid. Nii pakume ka võõrkeelset kodulehe optimeerimist ja e-poe lokaliseerimist. Samuti kuuluvad meie teenuste hulka tõlkekonsultatsioon, tõlkemälu loomine, tõlkekvaliteedi hindamine, pealelugemine (voice-over) ja dubleerimine. Ka tõlgitud teksti küljendamine, kujundamine ja trükkimine on teenused, mida oma klientidele hea meelega pakume. Seda kõike selleks, et sul oleks mugav ja saaksid lisaks norra keele tõlketeenusele ka teised vajalikud teenused ühest kohast.

norra tõlkebüroo

Külli

Külli on Toimetaja tõlkevaldkonna juht. Ta on töötanud tõlkijana üle 15 aasta ja õppinud tõlkimist Tallinna Ülikoolis. Külli on perfektsionist, kes töötab alati parima tulemuse nimel. Lisaks on ta kiirlugeja. Küllil on äärmiselt hea tehniline taiplikkus ja eksimatu võime eelseisvaid suundumusi ette näha.

Toimetaja tegevjuht

Toimetaja tõlkebüroo pakub kvaliteetset tõlketeenust ning säästab sinu aega ja raha

Tellimuse esitamiseks saada e-kiri või täida päringuvorm järgmise infoga:

  • millist teenust soovid;
  • millistes keeltes teenust vajad;
  • milline on töö tähtaeg?

Lisa ka täiendav teave või fail, et saaksime seda analüüsida ja teha täpse pakkumise.

Saadame hinnapakkumuse juba tunni jooksul.

Saada_päring

Milline norra keele tõlketeenus valida?

Tehnikatõlge norra keelde

Tehnikatõlge hõlmab valdkondi nagu tehnika, ehitus, keskkonnakaitse ja -tehnoloogia, infotehnoloogia, transport, automaatika ja palju muud. Levinud tehnikatõlke tekstitüübid on näiteks kasutus- ja ohutusjuhendid, kiir- ja häälestusjuhendid, aruanded ja rakendused. Tehnikatõlge ehk tehniline tõlge moodustab Toimetaja tõlkebüroo teenustest väga olulise osa. Pakume kasutusjuhendi tõlkimist norra keelde, IT-tõlget norra keelde, rakenduse lokaliseerimist Norra turule ja palju teisi teenuseid.

tehnikatekstide tõlkimine norra keelde

Kodulehe tõlge norra keelde

Kodulehe tõlkimine on üks meie populaarsemaid teenuseid. Kvaliteetne kodulehe tõlge jätab ettevõttest klientidele usaldusväärse mulje. Just sellepärast tõlgime sinu ettevõtte kodulehe norra keelde mugavalt, kiirelt ja kvaliteeti silmas pidades. Kodulehetekstide käsitsi kopeerimine ja sisestamine on minevik – kasutame veebiteksti automaatseks ekspordiks ja tõlgete impordiks nutikat tehnoloogiat. Toimetaja tõlkebüroo norra keele tõlkijatel ja toimetajatel on SEO-teadmised ning kodulehtede, veebitekstide ja blogipostituste tõlkimisel võtame arvesse norra keele strateegilisi märksõnu.

kodulehe tõlkimine norra keelde

Majandustõlge norra keelde

Majandustõlge moodustab olulise valdkonna, mille alla kuuluvad näiteks majandusaasta aruande tõlge norra keelde ning raamatupidamisdokumentide, pangaväljavõtte või maksutõendi tõlkimine norra keelde. Norra keele majandustõlke valdkonnas on Toimetaja tõlkebüroo eelised finantsspetsiifilise sõnavara ning raamatupidamis- ja pangandusterminite tundmine, konfidentsiaalsus, kiirus, meeldiv suhtlus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

majandustõlge norra keelde

Õigustõlge norra keelde

Õigustõlge hõlmab lepingute, kohtudokumentide ja õigusaktide tõlkimist norra keelde. Kõigi tekstide tõlkimisel norra keelde kasutame ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et tõlge oleks terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Toimetaja tõlkebüroo peab kinni ka rangetest isikuandmete kaitse reeglitest ja konfidentsiaalsusnõuetest, mis on õigustõlke puhul väga olulised.

õigustekstide tõlkimine norra keelde

Turundustõlge norra keelde

Turundusteksti tõlkimine norra keelde on õnnestunud juhul, kui turundussõnum antakse teises keeles adekvaatselt edasi, valminud norra tõlge kannab endas brändi väärtusi ja stiili ning miski ei reeda, et tegemist on tõlkega. Turundusteksti alla võib liigitada tootekirjelduse, kodulehe, e-poe, lühiülevaate, artikli, tunnuslause, reklaami, kampaaniasõnumi, müügipakkumise, ettevõtte missiooni ja visiooni või brändi väärtuste tõlkimise norra keelde. Peale turundusteksti tõlkimise on Toimetaja tõlkebüroo ka norrakeelse lokaliseerimise ja transkreatsiooni ehk loomingulise tõlkimise asjatundja.

turundustekstide tõlkimine norra keelde

Teadustekstide tõlkimine norra keelde

Teadustekstide tõlkimine norra keelde on samuti üks meie tõlketeenuseid. Meie klientide hulka kuuluvad Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Teadusagentuur, Eesti Geoloogiateenistus, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Haridus- ja Teadusministeerium jpt. Teadusartiklite ja doktoritööde tõlkimisel norra keelde pöörame tähelepanu valdkonna terminoloogiale ja koostööle teadusteksti tõlke tellijaga, et tagada kvaliteetne tõlge.

teadustekstide tõlkimine norra keelde

Meditsiinitõlge norra keelde

Meditsiinitõlge norra keelde on näiteks meditsiiniseadme kasutusjuhendi, ravimiinfo, patsiendi infolehe, haigusloo, ravimiuuringu vms tõlkimine norra keelde. Kasutame kõikide tekstide tõlkimisel norra keelde ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et norra tõlge oleks täpne, valmiks õigel ajal ja järgiks teisi kvaliteedistandardi nõudeid. Samuti iseloomustavad Toimetaja tõlkebürood konfidentsiaalsus, kiirus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

meditsiinitekstide tõlkimine norra keelde

Ohutuskaardi tõlkimine norra keelde

Ohutuskaart on dokument, mis annab teavet selle kohta, kuidas tagada kemikaali ohutu kasutamine kogu tarneahelas. Kuna ohutuskaardi esitaja vastutab muu hulgas selle sisu eest, on kõige parem usaldada ohutuskaartide tõlkimine norra keelde Toimetaja tõlkebüroole. Me mitte ainult ei tõlgi, vaid tunneme ära ka võimalikud sisulised puudujäägid ja ebakõlad. Meil on ohutuskaartide tõlkimises norra keelde pikaajaline kogemus. Lähtume ohutuskaartide tõlkimisel keelde alati kõige uuematest asjaomastest õigusaktidest ja ametlikest terminitest, et tagada ohutuskaardi tõlke nõuetekohasus, selgus ja täpsus.

ohutuskaartide tõlkimine norra keelde

Tarkvara lokaliseerimine Norra turule

Tarkvara lokaliseerimine on arvutiprogrammi või mobiilirakenduse tõlkimine ja kohandamine Norra turu jaoks. Tarkvara lokaliseerimine võtab arvesse Norra kasutajate eelistusi, vajadusi ja harjumusi. Tarkvara lokaliseerimisele pühenduvad Toimetaja tõlkebüroo tõlkijad, kes valdavad norra keelt emakeelena ja tunnevad end IT-alaseid probleeme lahendades koduselt.

tarkvara lokaliseerimine norra

Suuline tõlge norra keelde

Suuline tõlge, sosintõlge, kaugtõlge, konverentstõlge ja järeltõlge norra keelde on tõlketeenused, mida vajatakse üritustel, koosolekutel, koolitustel, kohtumistel, notariaalsete tehingute juures ja mujal. Toimetaja tõlkebüroo norra keele tõlgid on oma ala professionaalid, keda iseloomustab pikaajaline kogemus eri valdkondades. Aitame ka erinevates suulise tõlke teenustes orienteeruda ja sobivaima välja valida.

suuline tõlge norra keelde

Vandetõlge norra keelde

Vandetõlge on ametlik dokumentide tõlkimise teenus norra keelde ja Toimetaja tõlkebüroo pakub seda koostöös norra keele vandetõlkidega. Norra keele vandetõlk vastutab tõlke õigsuse eest ning kinnitab selle oma allkirja ja pitseriga. Kui näiteks kooli sisseastumiseks, reisimiseks või kohtule esitamiseks on vaja kinnitatud tõlget norra keelest, tähendab see, et seda võib teha üksnes vandetõlk.

vandetõlge norra keelde

Parim tõlge sünnib tarkvara ja inimsilma koostöös. Parim tõlge sünnib Toimetaja tõlkebüroos.

Keelesuunad

Eesti-norra ja norra-eesti tõlge

Eesti keelt räägib emakeelena umbes miljon inimest. Tõlgime eesti keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka eesti keelest norra keelde. Saada meile norra-eesti-norra tõlke päring!

eesti tõlge

Inglise-norra ja norra inglise tõlge

Inglise keelt kõneleb maailmas 1,5 miljardit inimest! Toimetaja tõlkebüroo tõlgib inglise keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka inglise keelest norra keelde. Saada meile inglise-norra-inglise tõlke päring!

inglise tõlge

Rootsi-norra ja norra-rootsi tõlge

Rootsi keelt räägib enam kui kümme miljonit inimest. Tõlgime rootsi-norra-rootsi suunal kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Pakume kvaliteetset rootsi-norra-rootsi tõlketeenust ning säästame sinu aega ja raha. Vastame päringule kahe tunniga. Loe lisa ja telli!

rootsi tõlge

Soome-norra ja norra-soome tõlge

Soome keelt kõneleb enam kui viis miljonit inimest. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib soome keelde kodulehti, e-poode, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka soome keelest norra keelde. Saada meile soome-norra-soome tõlke päring!

soome tõlge

Saksa-norra ja norra-saksa tõlge

Kord juba tehtud kirjavigu ei ole sakslaste ees hiljem kerge lunastada. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib saksa keelde kodulehti, e-poode, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka saksa keelest norra keelde. Saada meile saksa-norra-saksa tõlke päring! Ootame.

saksa-tõlge

Prantsuse-norra ja norra-prantsuse tõlge

Kas teadsid, et prantsuse keelt räägib maailmas üle 200 miljoni inimese? Tõlgime prantsuse keelde veebilehti, menüüsid, lepinguid, turundustekste ja muud. Tõlgime ka prantsuse keelest norra keelde. Saada meile prantsuse-norra-prantsuse tõlke päring!

prantsuse-tõlge

Hispaania-norra ja norra-hispaania tõlge

Kas teadsid, et Hispaania ja Lõuna-Ameerika hispaania keel erinevad teineteisest? Toimetaja tõlkebüroo tõlgib hispaania keelde kodulehti, lepinguid ja palju muud. Tõlgime ka hispaania keelest norra keelde. Saada meile hispaania-norra-hispaania tõlke päring! 

hispaania tõlge

Itaalia-norra ja norra-itaalia tõlge

Itaalia keelt kõneleb ligikaudu 85 miljonit inimest üle maailma. Tõlgime itaalia keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka itaalia keelest norra keelde. Saada meile itaalia-norra-itaalia tõlke päring! Ootame.

Itaalia tõlge

Ukraina-norra ja norra-ukraina tõlge

Ukraina keelt räägib emakeelena enam kui 45 miljonit inimest. Tõlgime ukraina keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka ukraina keelest norra keelde. Saada meile ukraina-norra-ukraina tõlke päring! Ootame.

ukraina tõlge

Vene-norra ja norra-vene tõlge

Kas teadsid, et vene keeleruumis on hea tava kodulehtedel lugejat teietada, mitte sinatada? Toimetaja tõlkebüroo tõlgib vene keelde kodulehti, tootekirjeldusi, lepinguid ja palju muud. Tõlgime ka vene keelest norra keelde. Saada meile vene-norra-vene tõlke päring!

vene tõlge

Läti-norra ja norra-läti tõlge

Läti keelt räägib emakeelena enam kui miljon inimest. Tõlgime läti keelde veebilehti, e-poode, tootelehti, katalooge, müügitekste, dokumente ja palju, palju muud. Tõlgime ka läti keelest norra keelde. Saada meile läti-norra-läti tõlke päring! Ootame.

läti tõlge

Leedu-norra ja norra-leedu tõlge

Leedu keelt räägib emakeelena enam kui kaks miljonit inimest. Tõlgime leedu keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka leedu keelest norra keelde. Saada meile leedu-norra-leedu tõlke päring! Ootame.

leedu tõlge

Poola-norra ja norra-poola tõlge

Poola keele kõnelejaid on maailmas 38 miljonit. Tõlgime poola keelde veebilehti, e-poode, tootelehti, katalooge, müügitekste, dokumente ja palju muud. Tõlgime ka poola keelest norra keelde. Saada meile poola-norra-poola tõlke päring!

Poola tõlge

Usalda oma tõlge meie kätesse. Toimetaja tõlkebüroo agarad tõlkijad tõlgivad kiiresti ja täpselt.

Korduma kippuvad küsimused norra keele tõlke kohta

Milline norra keele vorm tõlke tellimisel valida?

Norra keeles eksisteerib küll kaks ametlikku kirjakeele vormi – bokmål ehk „raamatukeel” ja nynorsk ehk „uusnorra keel” –, kuid tõlked tehakse tavaliselt bokmål’i, sest uusnorra keelt kasutab vaid 10% inimestest. Rahvusvahelised dokumendid, turundusmaterjalid, kodulehed, tooteinfo ja kirjad tõlgitakse meie tõlkebüroos bokmål’i, sest see on levinum kui nynorsk. Nii bokmål’i kui ka nynorsk’i kõnelejad mõistavad mõlemat keelt. Pealegi oskavad norrakad hästi ka inglise keelt.

Mida arvestada norra keele tõlke tellimisel?

Tõlkimine norra keelde on ettevõtete seas järjest enam levinud. Norra keelde tõlkimisel tuleks arvestada, et tõlketöö valmimise tähtaeg võib olla pisut pikem kui näiteks inglise-vene tõlke valmimise tähtaeg. Põhjuseks on see, et norra keele tõlkijaid ei ole nii palju kui inglise-vene keele tõlkijaid. Tõlkija töökiirus on keskmiselt 1500–3000 sõna päevas. Norra keele tõlke hind oleneb teksti mahust, teksti liigist, failivormingust ja tähtajast. Meie norra tõlkijad ja toimetajad räägivad norra keelt emakeelena või vähemalt C2-tasemel ja elavad või on pikka aega elanud norrakeelses keskkonnas. Meie norra keele tõlkijad annavad endast alati parima, et kliendid tellitud tõlgetega rahule jääksid.

Kuidas tellida norra keele tõlget?

Norra keele tõlke tellimisel ootame sinu e-kirja võimaluse korral koos tõlgitava tekstiga. Kui teksti ei ole võimalik kirjale lisada, saada palun ligikaudne tekstimaht. Samuti märgi norra keelde või norra keelest tõlke tellimisel info, milline on tõlketöö tähtaeg ja kasutusala. Kui tegemist on tehnilise teksti või tõlkega, mis kvalifitseerub tehnikatõlke ehk tehnilise tõlke valdkonda, lisa võimaluse korral päringuga kaasa ka terminibaas, kui see on olemas. Samuti anna teada, millises vormingus tõlget soovid (Word, pdf, vms) ja kas soovid ka lisateenuseid (näiteks tõlketekstide importimist kodulehele, tõlke küljendamist vms). Teeme mõne tunni jooksul hinnapakkumuse norra keelest või norra keelde tõlkimiseks. Samuti pakume norrakeelse teksti toimetamist. Peame tõlkimisel silmas sinu ootusi, et valminud tõlke sisu ja vormistus nendele vastaks.

Mille poolest on norra keel huvitav?

Kõik Skandinaavia keeled – norra keel, taani keel, rootsi keel, islandi keel ja fääri keel – põlvnevad vanapõhja keelest ehk vanaskandinaavia keelest. Seetõttu on rootsi, taani ja norra keel väga sarnased, kusjuures kaks viimast – taani keel ja norra keel – on veel eriti sarnased. Norra keel lahknes taani keelest alles 19. sajandil Norra iseseisvusliikumise käigus. Norra keel on tonaalne keel – see kõlab lüüriliselt. Tonaalsus on indoeuroopa keelte seas harv nähtus, olles omane pigem Aasias kõneldavatele keeltele, näiteks hiina keelele. Norra keelt on kerge õppida juhul, kui oskate juba inglise keelt, sest norra keel on ka üsna inglise keele sarnane. Norra keele grammatika on kohati imeliselt lihtne, näiteks pööratakse norrakeelseid tegusõnu olevikus, lisades sõna lõppu vaid r-tähe. Sõnade järjekord norrakeelses lauses sarnaneb ingliskeelse lause sõnade järjekorraga.

Millised on huvitavad norrakeelsed väljendid?

Üks huvitav norrakeelne väljend on „Takk for sist!”, mis otsetõlkes tähendab „Tänan viimase korra eest!”, kuid mis on mõeldud väljendama rõõmu taaskohtumise üle ja tähendab hoopiski „Tore uuesti kohtuda!”. Huvitavaid norrakeelseid väljendeid on ka „Håper at det smaker” ehk otsetõlkes „Loodame, et sel on maitset”, mille all mõeldakse tegelikult „Head isu!”. Kõikidele Skandinaavia maade keeltele on omane termin tähistamaks sõbralikkust ja soojust, mis tekib oma lemmikinimestega elu väikseid rõõme jagades. Taani keeles on see „hygge”, rootsi keelesmys” ja norra keeles „kos”. Seda tõlgitakse „mõnus”, „hubane” või „hea”, kuid tegelikult kasutatakse sõna „kos”, et tähistada talvel kamina ees kakao ja raamatuga mõnulemist, mõnusat lõunat koolikohvikus koos kellegagi, keda pole ammu näinud, lõbusat pidu koos parimate sõpradega ja veel paljut muud.

Miks kaaluda Norra turule sisenemist?

Norra on suuruselt Euroopa neljas riik. Norra turg on kõrgelt arenenud ja ühiskond tehnoloogiliselt väga heal tasemel. Norralased soovivad kvaliteetseid tooteid ja teenuseid. Elatustase on Norras kõrge, majandus stabiilne ja turg avatud. Norra ärikultuuron ratsionaalne ja korruptsiooni esineb vähe. Norra ei ole Euroopa Liidu liige, küll aga kuulub Norra Euroopa Majanduspiirkonda (EMP).

Milline on Norra turg?

Norra majandus on stabiilne ja tugev alates tööstusrevolutsioonist ehk ühtekokku juba ligi 200 aastat järjest. Inflatsioon on väike, ka töötuse määr on väike ja Norras äri teha on väga lihtne. Seetõttu on hea idee oma kaupu Norras turustada või norralastele oma teenuseid pakkuda. Norra rahaühik on Norra kroon (NOK). Majanduse edu ja riigi rikkus põhinevad suuresti nafta ja gaasi ekspordil, seetõttu mõjutab Norra majandust nafta hinna kõikumine maailmaturul. Norra valitsus teeb jõupingutusi selle nimel, et arendada taastumatutele maavaradele keskendunud äritegevuse kõrval ka jätkusuutlikke majandusharusid. Euroopa riigid on Norrale üliolulised kaubanduspartnerid. Kõige selle taustal on Norra suurepärane turg, kust leida koostööpartnereid.

Millised on Norra turule sisenemise riskid?

Norra turule sisenemisel tuleb kaaluda ka riske. Esiteks, kodumajapidamiste võlakoorem on väga suur. Teiseks, Norra majanduse konkurentsivõimet vähendab norrakate kõrge palgatase. Ja kolmandaks on suure lisandväärtusega majandussektorites puudus kvalifitseeritud tööjõust. Kodumajapidamiste suur võlakoormus kujutab endast riski makromajanduslikule stabiilsusele. Nafta ja eluaseme hindade langus vähendab jooksevkonto ülejääki ja mõjutab negatiivselt eratarbimist, mis on Norra majanduskasvu peamine mootor. Samas ei ohusta ükski võimalik risk reaalselt Norra majanduse tugevust. Norra valitsusel on maailma suurimad reservid (800 miljardit eurot ehk 2,2-kordne Norra SKT), mida majanduse elavdamise nimel vajaduse korral kasutada.

Millega arvestada Norra turule sisenemisel?

Norra ärikultuur sarnaneb teiste Skandinaavia riikide ärikultuuriga. Järgnevalt mõned lihtsad nipid, millest kinni pidades saadab sinu eksporditegevust Norras edu suurema tõenäosusega.

  • Täpsus on tähtis! Jõua kohtumisele alati õigeks ajaks. Hilinedes helista ja teata sellest ette. Norrakad on vahetud, võrdsusele suunatud ja otsekohesed. Pea lubadustest ja tähtaegadest kinni.
  • Viisakusvestlus võib ära jääda. Norralased ei pea small talk’i eriti oluliseks. Kohtumisel asutakse kohe asja kallale.
  • Tiitlid ei ole tähtsad. Norras tervitatakse ja tutvustatakse vabas vormis. Peale esimest tutvustamist pöördutakse üksteise poole eesnime kasutades, ilma tiitliteta härra või proua.
  • Objektiivsed pakkumised on hinnas. Norras väärtustatakse analüütilist mõtlemist ja hinnatakse seda, kui tood müügi käigus välja oma pakkumise head ja vead.
  • Riietus on konservatiivne. Sobiv riietus sõltub ärivaldkonnast, kuid tagasihoidlikud ja viisakad rõivad, silmatorkamatud aksessuaarid ja vähe ehteid on kindla peale minek.
  • Kingitusteks sobivad lilled, šokolaad ja pirukad, samuti vein. Valgeid lilli ei kingita. Kingitused, mis tehakse äripartneritele soosivate äriotsuste saavutamiseks, on korruptsioon ja Norras rangelt keelatud.

Uuri Norra turu kohta põhjalikumalt siit

Norra turg

Eksport Norrasse viib  teie äri uuele tasemele. Norra on – Soome ja Rootsi kõrval – paljutõotav eksporditurg. Norra elatustase on kõrge, majandus tugev ja ärikultuur viisakas. Toimetaja tõlkebüroo pakub Norra turule sisenejatele tõlketeenusttekstide koostamist ja toimetamisteenust, mis aitavad ettevõttel Norras edu saavutada.

eksport norrasse

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Usalda oma tõlge meie kätesse. Tõlgime kiiresti ja täpselt.

Mõned Toimetaja tõlkebüroo kliendid

Baltika tallinn
Bolt tallinn
CGI_Tallinn
Eesti_Energia_tallinn
Töötukassa valge
elektrilevi Tallinn
maakohus
KPMG tallinnas
Maxima tallinn
merko Tallinnas
Regionaalhaigla_logo_Põhja-Eesti
Tallinna tehnikaülikool
nordecon tallinnas
rahva raamat tallinnas
tradehouse tallinnas
Uusmaa kinnisvara tallinnas
varrak tallinnas

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.