Poola tõlge

Miks tellida poola tõlge Toimetaja tõlkebüroost?

Väga hea poola keele tõlketeenus 

Toimetaja tõlkebüroole on antud rahvusvaheline ISO 17100:2015 kvaliteedisertifikaat, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroo järgib kõiki nõudeid, mis on kehtestatud tõlketeenuse osutamisele. Meie tõlkebüroost tellitud tõlge poola keelest vastab algtekstile, on veatu ja ladus. Peame tõlkides silmas, et tõlke lugeja või kasutaja saaks tekstist aru soovitud viisil. Väga hea tõlge tähendab meile seda, et tõlgitud sõnumit mõistavad nii sinu poola keelt kõnelev koostööpartner, klient kui ka kolleeg, olenemata sellest, milline on nende taust. Meie büroos valminud tõlge on terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Parima tulemuse saavutamiseks küsime lisainfot ja kui vaja, vaatame üle ka lähteteksti. Samuti lokaliseerime tõlke soovi korral Poola turu jaoks – see on eriti oluline näiteks kodulehereklaamtekstiohutuskaardi jms tõlkimisel.

Poola tõlge

Poola tõlge valmib kiiresti

Töötame kiiresti. Tõlkeprotsessi muudavad kiiremaks suurepärane tehniline võimekus, kogenud tõlkijad ja sujuvad protsessid. Vastame kirjadele alati esimesel võimalusel. Samuti tegutseme kiiresti hinnapakkumisi koostades. Vajaduse korral saame ühe teksti tõlkimisse kaasata mitu tõlkijat. Meie töökiirust suurendab pidevalt täiustuv neuromasintõlge. Tänapäeva tarkvara võimaldab arvestada tekstides esinevaid kordusi: ka see muudab tööprotsessi kiiremaks. Meie tööprotsess poola keelde tõlkimisel on efektiivne ja paindlik ning otsused sünnivad ruttu. Tänu sellele julgeme öelda, et Toimetaja tõlkebüroo on üks kiiremaid tõlketeenuse pakkujaid.

Kiire poola tõlge

Poola tõlge mõistliku hinnaga

Toimetaja tõlkebüroo pakub suurepärase hinna ja kvaliteedi suhtega tõlget. Tõlkimine toimub tänapäevaste tehnoloogiate abil ja tõlkeprotsessi on kaasatud nii magistrikraadiga tõlkija kui ka elukutseline keeletoimetaja. Poola keele suunal võimaldab konkurentsivõimelist hinda pakkuda nutika tõlketarkvara ja pidevalt täiustuva neuromasintõlke kasutamine. Pakume tekstides korduvate segmentide arvelt allahindlust. Kõige olulisemat rolli mängib see püsikoostöö korral, sest pidevalt sarnaseid tekste tõlkides muutub püsikliendi jaoks tõlke ühikuhind järjest soodsamaks. Tõlgime iga tekstisegmenti vaid ühe korra – ja ka sina ei pea selle eest mitu korda maksma. Tänu sellele võid kindel olla, et meie käest saad hea pakkumise.

Soodne poola tõlge

Sujuv tõlkimise protsess

Tõlkeprotsess on sulle mugav ja märkamatu. Kasutame oma teadmisi ja kogemusi, et luua lahendusi, mis võimaldavad hallata tõlketöid süsteemselt koos tõlkemälu, terminibaasi ning keskse töövoosüsteemiga. Teame, et projektijuhtimine on enamat kui lihtsalt teksti ühest keelest teise tõlkimise korraldamine. Töövoog mängib üliolulist rolli selles, et poola tõlke tellimisel oleks sinu kogemus stressivaba, eelarve läbipaistev ja töö valmiks kiiresti. Selle nimel oleme kõik aeganõudvad standardtegevused miinimumini viinud või automatiseerinud. Just tänu sellele võid kindel olla, et tõlkeprojekti eelarve ja töö valmimise tähtaeg vastavad sinu ootustele.

Mugav poola tõlge

Tagame konfidentsiaalsuse

Tagame kõikide tõlgitavate tekstide konfidentsiaalsuse. Digiturvalisus, andmekaitse ja konfidentsiaalsus on aspektid, millesse suhtume iga tõlketöö puhul väga tõsiselt. Konfidentsiaalsuskokkulepe sisaldub tõlketeenuse osutamise lepingus. Vajaduse korral sõlmime eraldi konfidentsiaalsuslepingu. Andmelekke riski aitavad vähendada tõlketarkvara kasutamine ja andmete varundamine turvalises serveris. Tänu tõlketarkvara kasutamisele puudub enamasti vajadus saata tõlkefaile e-kirja teel – see aitab vältida infoleket ja kirjade jõudmist vale adressaadini. Meie tõlkeprotsess sisaldab ka reaalajas andmete varundamist, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroos on sinu poola tõlge kindlates kätes.

Konfidentsiaalne poola tõlge

Kõik tõlkega seotud teenused ühest büroost

Soovime, et sul oleks meiega mugav koostööd teha. Püüame vastu tulla kõigile sinu soovidele, mis puudutavad tõlkimisttoimetamistsisuloomet ja nendega seotud teenuseid. Nii pakume ka võõrkeelset kodulehe optimeerimist ja e-poe lokaliseerimist. Samuti kuuluvad meie teenuste hulka tõlkekonsultatsioon, tõlkemälu loomine, tõlkekvaliteedi hindamine, pealelugemine (voice-over) ja dubleerimine. Ka tõlgitud teksti küljendamine, kujundamine ja trükkimine on teenused, mida oma klientidele hea meelega pakume. Seda kõike selleks, et sul oleks mugav ja saaksid lisaks poola keele tõlketeenusele ka teised vajalikud teenused ühest kohast.

Poola tõlkebüroo

Külli

Külli on Toimetaja tõlkevaldkonna juht. Ta on töötanud tõlkijana üle 15 aasta ja õppinud tõlkimist Tallinna Ülikoolis. Külli on perfektsionist, kes töötab alati parima tulemuse nimel. Lisaks on ta kiirlugeja. Küllil on äärmiselt hea tehniline taiplikkus ja eksimatu võime eelseisvaid suundumusi ette näha.

Toimetaja tegevjuht

Toimetaja tõlkebüroo pakub kvaliteetset tõlketeenust ning säästab sinu aega ja raha

Tellimuse esitamiseks saada e-kiri või täida päringuvorm järgmise infoga:

 • millist teenust soovid;
 • millistes keeltes teenust vajad;
 • milline on töö tähtaeg?

Lisa ka täiendav teave või fail, et saaksime seda analüüsida ja teha täpse pakkumise.

Saadame hinnapakkumuse juba tunni jooksul.

Saada_päring

Milline poola keele tõlketeenus valida?

Tehnikatõlge poola keelde

Tehnikatõlge hõlmab valdkondi nagu tehnika, ehitus, keskkonnakaitse ja -tehnoloogia, infotehnoloogia, transport, automaatika ja palju muud. Levinud tehnikatõlke tekstitüübid on näiteks kasutus- ja ohutusjuhendid, kiir- ja häälestusjuhendid, aruanded ja rakendused. Tehnikatõlge ehk tehniline tõlge moodustab Toimetaja tõlkebüroo teenustest väga olulise osa. Pakume kasutusjuhendi tõlkimist poola keelde, IT-tõlget poola keelde, rakenduse lokaliseerimist Poola turule ja palju teisi teenuseid.

Tehnikateksti tõlkimine poola keelde

Kodulehe tõlge poola keelde

Kodulehe tõlkimine on üks meie populaarsemaid teenuseid. Kvaliteetne kodulehe tõlge jätab ettevõttest klientidele usaldusväärse mulje. Just sellepärast tõlgime sinu ettevõtte kodulehe poola keelde mugavalt, kiirelt ja kvaliteeti silmas pidades. Kodulehetekstide käsitsi kopeerimine ja sisestamine on minevik – kasutame veebiteksti automaatseks ekspordiks ja tõlgete impordiks nutikat tehnoloogiat. Toimetaja tõlkebüroo poola keele tõlkijatel ja toimetajatel on SEO-teadmised ning kodulehtede, veebitekstide ja blogipostituste tõlkimisel võtame arvesse poola keele strateegilisi märksõnu.

Kodulehe tõlkimine poola keelde

Majandustõlge poola keelde

Majandustõlge moodustab olulise valdkonna, mille alla kuuluvad näiteks majandusaasta aruande tõlge poola keelde ning raamatupidamisdokumentide, pangaväljavõtte või maksutõendi tõlkimine poola keelde. Poola keele majandustõlke valdkonnas on Toimetaja tõlkebüroo eelised finantsspetsiifilise sõnavara ning raamatupidamis- ja pangandusterminite tundmine, konfidentsiaalsus, kiirus, meeldiv suhtlus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

Majandustõlge poola keelde

Õigustõlge poola keelde

Õigustõlge hõlmab lepingute, kohtudokumentide ja õigusaktide tõlkimist poola keelde. Kõigi tekstide tõlkimisel poola keelde kasutame ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et tõlge oleks terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Toimetaja tõlkebüroo peab kinni ka rangetest isikuandmete kaitse reeglitest ja konfidentsiaalsusnõuetest, mis on õigustõlke puhul väga olulised.

Õigustekstide tõlkimine poola keelde

Turundustõlge poola keelde

Turundusteksti tõlkimine poola keelde on õnnestunud juhul, kui turundussõnum antakse teises keeles adekvaatselt edasi, valminud poola tõlge kannab endas brändi väärtusi ja stiili ning miski ei reeda, et tegemist on tõlkega. Turundusteksti alla võib liigitada tootekirjelduse, kodulehe, e-poe, lühiülevaate, artikli, tunnuslause, reklaami, kampaaniasõnumi, müügipakkumise, ettevõtte missiooni ja visiooni või brändi väärtuste tõlkimise poola keelde. Peale turundusteksti tõlkimise on Toimetaja tõlkebüroo ka poolakeelse lokaliseerimise ja transkreatsiooni ehk loomingulise tõlkimise asjatundja.

Turundusteksti tõlkimine poola keelde

Teadustekstide tõlkimine poola keelde

Teadustekstide tõlkimine poola keelde on samuti üks meie tõlketeenuseid. Meie klientide hulka kuuluvad Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Teadusagentuur, Eesti Geoloogiateenistus, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Haridus- ja Teadusministeerium jpt. Teadusartiklite ja doktoritööde tõlkimisel poola keelde pöörame tähelepanu valdkonna terminoloogiale ja koostööle teadusteksti tõlke tellijaga, et tagada kvaliteetne tõlge.

Teadusteksti tõlkimine poola keelde

Meditsiinitõlge poola keelde

Meditsiinitõlge poola keelde on näiteks meditsiiniseadme kasutusjuhendi, ravimiinfo, patsiendi infolehe, haigusloo, ravimiuuringu vms tõlkimine poola keelde. Kasutame kõikide tekstide tõlkimisel poola keelde ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et poola tõlge oleks täpne, valmiks õigel ajal ja järgiks teisi kvaliteedistandardi nõudeid. Samuti iseloomustavad Toimetaja tõlkebürood konfidentsiaalsus, kiirus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

Meditsiiniteksti tõlkimine poola keelde

Ohutuskaardi tõlkimine poola keelde

Ohutuskaart on dokument, mis annab teavet selle kohta, kuidas tagada kemikaali ohutu kasutamine kogu tarneahelas. Kuna ohutuskaardi esitaja vastutab muu hulgas selle sisu eest, on kõige parem usaldada ohutuskaartide tõlkimine poola keelde Toimetaja tõlkebüroole. Me mitte ainult ei tõlgi, vaid tunneme ära ka võimalikud sisulised puudujäägid ja ebakõlad. Meil on ohutuskaartide tõlkimises poola keelde pikaajaline kogemus. Lähtume ohutuskaartide tõlkimisel keelde alati kõige uuematest asjaomastest õigusaktidest ja ametlikest terminitest, et tagada ohutuskaardi tõlke nõuetekohasus, selgus ja täpsus.

Ohutuskaartide tõlkimine poola keelde

Tarkvara lokaliseerimine Poola turule

Tarkvara lokaliseerimine on arvutiprogrammi või mobiilirakenduse tõlkimine ja kohandamine Poola turu jaoks. Tarkvara lokaliseerimine võtab arvesse Poola kasutajate eelistusi, vajadusi ja harjumusi. Tarkvara lokaliseerimisele pühenduvad Toimetaja tõlkebüroo tõlkijad, kes valdavad poola keelt emakeelena ja tunnevad end IT-alaseid probleeme lahendades koduselt.

Tarkvara lokaliseerimine poola

Suuline tõlge poola keelde

Suuline tõlge, sosintõlge, kaugtõlge, konverentstõlge ja järeltõlge poola keelde on tõlketeenused, mida vajatakse üritustel, koosolekutel, koolitustel, kohtumistel, notariaalsete tehingute juures ja mujal. Toimetaja tõlkebüroo poola keele tõlgid on oma ala professionaalid, keda iseloomustab pikaajaline kogemus eri valdkondades. Aitame ka erinevates suulise tõlke teenustes orienteeruda ja sobivaima välja valida.

Suuline tõlge poola keelde

Vandetõlge poola keelde

Vandetõlge on ametlik dokumentide tõlkimise teenus poola keelde ja Toimetaja tõlkebüroo pakub seda koostöös poola keele vandetõlkidega. Poola keele vandetõlk vastutab tõlke õigsuse eest ning kinnitab selle oma allkirja ja pitseriga. Kui näiteks kooli sisseastumiseks, reisimiseks või kohtule esitamiseks on vaja kinnitatud tõlget poola keelest, tähendab see, et seda võib teha üksnes vandetõlk.

Vandetõlge poola keelde

Parim tõlge sünnib tarkvara ja inimsilma koostöös. Parim tõlge sünnib Toimetaja tõlkebüroos.

Keelesuunad

Eesti-poola ja poola-eesti tõlge

Eesti keelt räägib emakeelena umbes miljon inimest. Tõlgime eesti keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka eesti keelest poola keelde. Saada meile poola-eesti-poola tõlke päring!

eesti tõlge

Inglise-poola ja poola-inglise tõlge

Inglise keelt kõneleb maailmas 1,5 miljardit inimest! Toimetaja tõlkebüroo tõlgib inglise keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka inglise keelest poola keelde. Saada meile inglise-poola-inglise tõlke päring!

inglise tõlge

Saksa-poola ja poola-saksa tõlge

Kord juba tehtud kirjavigu ei ole sakslaste ees hiljem kerge lunastada. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib saksa keelde kodulehti, e-poode, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka saksa keelest poola keelde. Saada meile saksa-poola-saksa tõlke päring! Ootame.

saksa-tõlge

Prantsuse-poola ja poola-prantsuse tõlge

Kas teadsid, et prantsuse keelt räägib maailmas üle 200 miljoni inimese? Tõlgime prantsuse keelde veebilehti, menüüsid, lepinguid, turundustekste ja muud. Tõlgime ka prantsuse keelest poola keelde. Saada meile prantsuse-poola-prantsuse tõlke päring!

prantsuse-tõlge

Hispaania-poola ja poola-hispaania tõlge

Kas teadsid, et Hispaania ja Lõuna-Ameerika hispaania keel erinevad teineteisest? Toimetaja tõlkebüroo tõlgib hispaania keelde kodulehti, lepinguid ja palju muud. Tõlgime ka hispaania keelest poola keelde. Saada meile hispaania-poola-hispaania tõlke päring! 

hispaania tõlge

Itaalia-poola ja poola-itaalia tõlge

Itaalia keelt kõneleb ligikaudu 85 miljonit inimest üle maailma. Tõlgime itaalia keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka itaalia keelest poola keelde. Saada meile itaalia-poola-itaalia tõlke päring! Ootame.

Itaalia tõlge

Ukraina-poola ja poola-ukraina tõlge

Ukraina keelt räägib emakeelena enam kui 45 miljonit inimest. Tõlgime ukraina keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka ukraina keelest poola keelde. Saada meile ukraina-poola-ukraina tõlke päring! Ootame.

ukraina tõlge

Vene-poola ja poola-vene tõlge

Kas teadsid, et vene keeleruumis on hea tava kodulehtedel lugejat teietada, mitte sinatada? Toimetaja tõlkebüroo tõlgib vene keelde kodulehti, tootekirjeldusi, lepinguid ja palju muud. Tõlgime ka vene keelest poola keelde. Saada meile vene-poola-vene tõlke päring!

vene tõlge

Rootsi-poola ja poola-rootsi tõlge

Rootsi keelt räägib enam kui kümme miljonit inimest. Tõlgime rootsi-poola-rootsi suunal kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Pakume kvaliteetset rootsi-poola-rootsi tõlketeenust ning säästame sinu aega ja raha. Vastame päringule kahe tunniga. Loe lisa ja telli!

rootsi tõlge

Soome-poola ja poola-soome tõlge

Soome keelt kõneleb enam kui viis miljonit inimest. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib soome keelde kodulehti, e-poode, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka soome keelest poola keelde. Saada meile soome-poola-soome tõlke päring!

soome tõlge

Norra-poola ja poola-norra tõlge

Norra keelt kõneleb ligikaudu viis miljonit inimest. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib norra keelde kodulehti, e-poode, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka norra keelest poola keelde. Saada meile norra-poola-norra tõlke päring!

norra tõlge

Läti-poola ja poola-läti tõlge

Läti keelt räägib emakeelena enam kui miljon inimest. Tõlgime läti keelde veebilehti, e-poode, tootelehti, katalooge, müügitekste, dokumente ja palju, palju muud. Tõlgime ka läti keelest poola keelde. Saada meile läti-poola-läti tõlke päring! Ootame.

läti tõlge

Leedu-poola ja poola-leedu tõlge

Leedu keelt räägib emakeelena enam kui kaks miljonit inimest. Tõlgime leedu keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka leedu keelest poola keelde. Saada meile leedu-poola-leedu tõlke päring! Ootame.

leedu tõlge

Usalda oma tõlge meie kätesse. Toimetaja tõlkebüroo agarad tõlkijad tõlgivad kiiresti ja täpselt.

Korduma kippuvad küsimused poola keele tõlke kohta

Miks tõlkida poola keelde?

Poola on tugeva majandusega suurriik, kus elab enam kui 37 miljonit inimest. Poola on atraktiivne eksporditurg ning Poolal ja Poola inimestel on maailmas oluline roll. Poolakad oskavad üldjuhul ka inglise keelt, kuid poola keelde tõlgitud e-poe tekstid või kodulehekülg äratavad Poola klientide ja koostööpartnerite silmis enam usaldust ja kutsuvad neid tellima, koostöösoovi edastama või lepingut sõlmima.

Kuidas vormistada päringut poola keele tõlke tellimiseks?

Tõlke tellimisel poola keelesuunal tuleks päringut saates lisada ka tõlkimist vajav tekst. Kui tõlgitav tekst ei ole veel valmis, vajame teksti orienteeruvat sõnade arvu. Samuti märgi tõlget tellides tõlke kasutusotstarve ja info selle kohta, kes on tõlgitud teksti lugeja. Lisa ka soovitud tõlke valmimise tähtaeg, formaat ja eritingimused.

Kuidas kujuneb tõlke hind?

Poola keele tõlke hinna määrab suuresti tõlgitava teksti eripära – näiteks üldisi teemasid kajastava teksti või kirja tõlkimine võib olla soodsam kui meditsiiniteksti tõlkimine, sest meditsiiniteksti tõlkimisse kaasatakse erialateadmistega tõlkija, toimetaja või ekspert, kes vastutab tõlke terminoloogilise õigsuse eest. Pakume oma püsiklientidele atraktiivset allahindlussüsteemi, sest kasutame tekstisegmentide korduste arvestamiseks tõlketarkvara. Tänu tõlketarkvarale võivad meie kliendid saada tõlgetes korduvatelt osadelt märkimisväärset allahindlust.

Millised on kõige levinumad tõlkepäringud poola keele suunal?

Kõige levinumad küsimused, millega tõlkimisteenust vajatakse, on järgmised: vajan abi poolakeelse dokumendi tõlkimisel; läheme Poola ärikohtumisele ja soovime võtta kaasa oma ettevõtet tutvustavad poolakeelsed infomaterjalid; kui palju maksab tooteinfo tõlkimine poola keelde; otsime kedagi, kes aitaks meil tõlkida kasutusjuhendi poola keelest teistesse keeltesse; soovime tõlkida oma firma kodulehe poola keelde.

Mida arvestada poola keele tõlke tellimisel?

Kvaliteetne poolakeelne tõlge nõuab aega ja süvenemist. Hea tõlke teostamisele aitab kaasa see, kui annad meile lisaks tõlgitavale materjalile ka piisavalt taustainfot. Näiteks selgitad, kellele tõlgitavad materjalid on mõeldud ja kus neid kasutama hakatakse. See aitab meil paremini mõista konteksti ja sihtrühma ootusi. Toimetaja tõlkebüroost saab tellida nii erialateksti, tooteinfo, kasutusjuhendi, kodulehe ja ilukirjandusteksti kui ka IT ja turundustekstide tõlkeid. Samuti pakume muid tõlkimisega seonduvaid teenuseid, näiteks poolakeelset otsimootoritele optimeerimist.

Mida peaks teadma Poola ärikultuurist?

Poola on katoliiklik suurriik, mis tähendab mõnevõrra teistsugust identiteeti ja tõekspidamisi nii äris kui ka suhetes. Poola ühines Euroopa Liiduga 2004. aastal, ent eurot ei ole poolakad tänini kasutusele võtnud. Poola majandus on oma võimsuselt EL-i liikmesriikide seas 6. kohal ja rahvaarvult on Poola liidu 7. riik. Poolakate ostujõud on küll mõnevõrra väiksem kui Euroopa keskmine, kuid elanikkonna jõukus kasvab kiiresti. Poola on suure rahvaga suur maa, asudes geograafiliselt väga soodsas kohas – Läänemere ääres ja Euroopa südames ning paljudest  riikidest vaid paari lennutunni kaugusel.

Miks tõlkida koduleht või e-poe tekstid poola keelde?

Poolakad armastavad internetis ostelda. Kõige enam (72 %) ostavad nad veebipoodidest riideid ja aksessuaare (jalanõud, kotid, ehted). Teisel kohal on ehitus- ja sisustustarbed (68 %).

E-poe pidamise eeliseks on madalad kulud. Poolakeelse e-poega edu saavutamiseks on soovitav kasutada Poola domeeninime ja korraldada klientidele kiire kullerteenus. E-poe tegevusega seotud paberimajandus sõltub ka müüdava kauba päritolust – eeskätt sellest, kas tegemist on Poolas toodetud kauba või importtoodetega. Pakume e-poetekstide tõlkimisel nii rahvusvahelisele ISO 17100:2015 standardile vastavalt tõlketeenust kui ka toimetatud masintõlkelahendusi, mille eelis on tavatõlkest tunduvalt soodsam hind.

Mis keeles eelistavad poolakad suhelda?

Lihtsa ja läbipaistva seadusandlusega harjunud ettevõtjaid võivad Poolas kohutada bürokraatia, ettevõtluse maksustamise regulatsioonid, nn vanakooli juhtimisstiil ning suurrahvale omane harjumus ajada asju oma emakeeles. Lõviosa poolakaid oskab tegelikult vähemalt üht võõrkeelt. Enamasti õpivad poolakad koolis vene, saksa ja inglise keelt. Saksa ja vene keeles rääkimisega on poolakatel nii ja naa – ajaloolistel põhjustel ei taha vanemaealised poolakad saksa ja vene keelt alati kasutada. Noorematel napib jällegi vene keele praktikat. Kõige kindlam on seega loota inglise keelele. Välismaalastega suhtlevadki poolakad enamasti inglise keeles. Seda muidugi juhul, kui nood poola keelt ei oska. Poola keele purssimine tuleb äriplaanide edendamisel kindlasti kasuks. Miski muu ei aita poolakatega paremini jutule saada ja häid suhteid luua, kui püüd end poola keeles väljendada.

Milline on Poola ärietikett?

Poolakaid peetakse üldiselt küllaltki täpseteks, ent see hinnang ei pruugi alati paika pidada. Näiteks juhtivatel positsioonidel töötavad inimesed võivad kohtumisele hilineda. Poolakate meelest on see juhtivtöötajatele lubatud – hilinemisega demonstreerivad nad oma staatust ja tähtsust. Külaliselt eeldatakse muidugi õigeaegset saabumist. Veerand tundi hilinemist antakse andeks. Kui teid on aga kutsutud mõnele seltskondlikule üritusele, näiteks peole või vastuvõtule, kus reeglid on vabamad, ei pane keegi väikest hilinemist pahaks.

Millised ärikingitused on Poolas sobilikud?

Poolakad eeldavad, et esimesel ärikohtumisel ja tehingu kinnitamisel või lepingu allkirjastamisel antakse üle kingitus(i). Sobilikud on väikesed kingitused, nagu näiteks ettevõtte meened (ilma suurte kirjade või logodeta) või rahvuslikud suveniirid. Ärikingituseks passivad ka kvaliteetsed šokolaadid, sigaretid, lilled, parfüümid, vein või liköör, mis on pärit kingituse üleandja kodumaalt või mida Poolas pole saada. Lilli tuleb kinkida paaritu arv. Paarisarv lilli seostub surmaga. Vältida tuleb kollaseid krüsanteeme, sest need on poolakate jaoks matuselilled. Kinkimata tuleks jätta ka valged ja punased nelgid ja liiliad, mis seostuvad samuti leinatalitusega.

Mida Poola ärikohtumisel meeles pidada?

 • Esimesel ärikohtumisel ei pruugi võimalik koostööpartner Poola ettevõtte juhiga silmast silma kohtudagi. Tavaliselt saadetakse esmakohtumisele mõni keskastme juht.
 • Poolakad vaatavad vestluspartnerile alati silma. Heaks distantsiks vestlejate vahel on käevarrepikkune vahe.
 • Poolakad on võrdlemisi otsekohesed: nad ütlevad, mis nad mõtlevad ega keeruta. Esmakohtumisel nad nalja tegema ei kipu. Naljade jaoks on sotsiaalsemat sorti kokkusaamised.
 • Tervitades tuleb kindlasti kätt suruda ja silma vaadata. Kui kohtumisel viibib rohkem inimesi, tuleb kõiki individuaalselt käepigistusega tervitada. Seda peetakse paremaks tooniks, kui tervitada lihtsalt peanoogutuse või viipamisega.
 • Mees peab ootama, kuni naine ise tervitamiseks kätt pakub.
 • Ukselävel kätlemine toob Poola uskumuste kohaselt halba õnne.

Kuidas pöörduda Poola koostööpartneri poole?

 • Viisakustiitlid nagu härra (pan) ja proua (pani) on poolakatel igapäevaselt kasutuses. Sõna „preili“ (panna) kuigi tihti ei kuule. Kui, siis kasutatakse seda ainult laste puhul. Üldjuhul pöördutakse Poolas tänapäeval kõigi naiste poole – sõltumata sellest, kas nad on abielus või mitte – tiitliga pani.
 • Poola nimede puhul tuleb meeles pidada, et teatud tüüpi perekonnanimede lõpp sõltub inimese soost. Abielludes võtavad naised üldjuhul oma abikaasa perekonnanime. Kui perenime viimane täht on täishäälik, muutuvad tähed „y“ või „i“ a-täheks. Näiteks härra Bruszynski abikaasa on proua Bruszynska.
 • Pöördudes ettevõtte juhi või mõne teisel kõrgel ametipositsioonil oleva inimese poole, ei tohiks „härra“ ega „proua“ järel ametinimetust ära unustada. Soovitatav on kasutada mõlemaid koos. Näiteks härra direktor või proua tegevjuht. Ainult perekonnanimega kõnetamist peetakse ebaviisakaks ja lugupidamatuks.
 • Märk sellest, et teie ärisuhted poolakatega on edasi arenenud ning jõudnud isiklikumale tasandile saabub siis, kui teid kutsutakse osa võtma Bruderschaft’ist (tõlkes vennaskond). See Saksa päritolu, ja Venemaalgi laialt levinud, iidne komme on Poolas endiselt au sees. Öeldakse toost ja juuakse sinasõprust, nii et klaasi tõstev käsi on teise käe alt läbi. Napsusõõmu järel antakse sümboolselt suud. Algselt oli see tava mõeldud ainult meestele, aga tänapäeval praktiseerivad seda naisedki.

Kuidas Poola ärikohtumisel rõivastuda?

Töökohtumistel kantakse ametlikku rõivastust, mis meeste puhul tähendab tumedat ülikonda ja lipsu, ning naistel kostüümi – jakki seeliku või pükstega. Suurtes organisatsioonides on personali töörõivastus tavaliselt ettevõttes paika pandud. Vahel on asutustes ja firmades nn vaba riietuse reeded. Väiksemates ja keskmise suurusega ettevõtetes ei ole tavaliselt kontoripersonali riietus reglementeeritud.

Vaata veel

TOIMETAJA TÕLKEBÜROO, TÕLKETEENUS, TOIMETAMISTEENUS, SISULOOMELISATEENUSED, MEIST, TÕLKETEENUSED, TÕLKIJAD

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Loe meie blogi

Toimetaja blogi kirjutavad meie pühendunud tõlkijad, sõnavõlurid ja toimetajad

Usalda oma tõlge meie kätesse. Tõlgime kiiresti ja täpselt.

Mõned Toimetaja tõlkebüroo kliendid

Baltika tallinn
Bolt tallinn
CGI_Tallinn
Eesti_Energia_tallinn
Töötukassa valge
elektrilevi Tallinn
maakohus
KPMG tallinnas
Maxima tallinn
merko Tallinnas
Regionaalhaigla_logo_Põhja-Eesti
Tallinna tehnikaülikool
nordecon tallinnas
rahva raamat tallinnas
tradehouse tallinnas
Uusmaa kinnisvara tallinnas
varrak tallinnas

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.