fbpx
Keelesuunad
Menüü

Vene-eesti ja eesti-vene tõlked

Vene-eesti ja eesti-vene tõlked on olulised juba seepärast, et Eestis on palju venelasi. 2011. aasta rahvaloenduse tulemuste põhjal on vene keel umbes 30% Eesti elanike emakeel.

vene-eesti

Miks tõlkida vene keelde?

Müügimaterjalide, tootekataloogide ja kodulehekülje tõlkimine on tähtis juba seepärast, et Eesti rahvastikust ligi 30% räägib vene keelt emakeelena. Kui tegutsete peale Eesti turu ka Lätis, on vene keelde tõlkimine samuti ülioluline, sest Läti rahvastikust umbes 25% on venelased. Leedu elanikest kõneleb vene keelt emakeelena ligikaudu 6%, seega võib kodulehe, turundusmaterjalide või tooteinfo tõlkimine vene keelde ära tasuda ka Leedus. Kui ekspordite oma tooteid Ukrainasse või Bulgaariasse, on turundusmaterjalide tõlkimine vene keelde samuti mõttekas, sest ukraina ja bulgaaria keel on vene keelega väga sarnased ning ukrainlased ja bulgaarlased saavad vene keelest suurepäraselt aru.

Tõlkimine eesti-vene või vene-eesti suunal on üks soodsamaid tõlketeenuseid. Vene keelde tõlkides saate oma toote või teenuse sihtrühma oluliselt laiendada. Tõlkesse investeerite ühe korra, vene keelt kõnelevaid kliente tuleb seejärel aastaid. Seetõttu tasub müügimaterjalide, kodulehe, pressiteate või tootekataloogi tõlkimine vene keelde igal juhul ära.

Kui suur on vene keele mõjuvõim?

Vene keel kuulub indoeuroopa keelte hulka ning on Venemaa, Valgevene, Kasahstani, Kõrgõzstani ja paljude väiksemate riikide riigikeel. Kokku on vene keele kõnelejaid 260 miljonit, neist 150 miljonile on vene keel emakeel. Vene keel on kõnelejate arvult maailmas kaheksandal kohal ning suure kõnelejate arvu tõttu on see ka üks kuuest ÜRO ametlikust keelest.

Vene keele mõjuvõimul on ka kultuuriline mõõde. Salapärase grammatika ja keerulise kirillitsaga vene keel on silmapaistev ja rikas ilukirjanduskeel. Puškin, Dostojevski, Tolstoi, Nabokov, Tšehhov, Jessenin, Gogol, Pelevin, Majakovski ja paljud teised kirjanikud on maailmale vene keele abil hinnalise kingituse teinud.

Vene turule sisenemise kohta saab lisa lugeda siit.

Mille poolest on vene keel huvitav?

Vene keel on rikas. Nii rikas, et selles leidub sõnu, millele teistes keeltes vasted puuduvad. Üks nendest on näiteks “тоска“, mida tõlgitakse kui “melanhoolia”, kuigi vene keele oskajad sellega eriti ei nõustu. Vladimir Nabokov on sõna “тоска” kohta öelnud järgmist: “Selle sõna kõige sügavam tähendus on kõige valusam tähendus, mis märgib suurimat hingelise ahastuse tunnet, tihti ilma ühegi otsese põhjuseta. Kõrgemal tasandil on see hinge tuim valu, igatsus otseselt midagi igatsemata, hinge haiglane suremine, tuhm rahutus, vaimne valu, ihklemine. Mõnel puhul võib see olla iha kellegi või millegi konkreetse järele, nostalgia, armuvalu. Kõige pealiskaudsemalt võib see olla rahulolematus teravate sündmuste puudumisest, pelk igavus.”

Sarnane sõna on “бытие“, mille levinuim tõlkevaste “olemine” ei ole piisav. Tegelikult tähendab “бытие” teadlikku kohalolu olemises, olemise objektiivset ja analüütilist tunnetamist, elurikkust olemise kaudu. Kolmanda näitena võib tuua kõige huvitavama sõna “переподвыподверт“, mis sisaldab nelja eesliidet, millest ühte koguni kaks korda: пере-под-вы-под-верт. See iseendale viitav sõna tähendab millegi tegemist keerulisel või hoomamatul viisil. Need on vaid üksikud näited paljudest venekeelsetest sõnadest, mis tõlkimisel väljendi piiridest väljuvat selgitust vajavad. Seetõttu lasub vene keele tõlkijate õlul tekstide tõlkimisel suur vastutus.

Mis iseloomustab parimaid vene keele tõlkijaid?

Vene keel on keeruline. Näiteks saab vene keeles järelliiteid ehk sufikseid kasutades täiesti uusi sõnu moodustada. Need sekundiks sündinud sõnad aitavad kõnealuse objekti või temaatikaga seoses kõneleja emotsioone väljendada. Samuti võimaldab vene keel lauses sõnade järjekorda ümber seades öeldu tähendust muuta. Seepärast iseloomustavad parimaid vene keele tõlkijaid terav keeletunnetus ning tähelepanu pööramine detailidele ja keelenüanssidele.

Täpsus, kohusetunne, põhjalikkus ja hea suhtlemisoskus on omadused, mis eristavad parimaid tõlkijaid väga headest tõlkijatest. Meie büroo teeb koostööd vaid kõige paremate vene keele tõlkijatega, kes loovad ladusaid, terminoloogiliselt täpseid ja vene keele nüanssidega arvestavaid tõlkeid alati tähtajaks.

Mida silmas pidada eesti-vene-eesti tõlke tellimisel?

Enne eesti-vene või vene-eesti tõlke tellimist tuleks kontrollida teatud tingimuste täitmist, sest see aitab välja selgitada, kas võimalik koostööpartner pakub kvaliteetset tõlketeenust, ja annab kindlustunde, et jääte valminud tõlkega rahule. Meie tõlkebüroo täidab alati allpool nimetatud tingimusi.

  • Teie teksti tõlgib tõlkija, kes räägib sihtkeelt emakeelena.
  • Tehnilise teksti tõlkija tunneb tõlgitavat valdkonda või on valmis end tõlgitava valdkonnaga vajalikul määral kurssi viima.
  • Teksti tõlgib kogenud tõlkija, kes ei tõlgi vaid sõnu nii täpselt kui võimalik, vaid annab edasi ka teksti tooni või muudab stiili neutraalseks, et tõlget oleks mõnus lugeda.
  • Ükskõik, kas tegemist on lepingu, õigus-, meditsiini- või muu tekstiga, tõlkija tunneb alati oma vastutust ja annab tähenduse veatult edasi
  • Teeme tõlke tellijaga koostööd – võtame arvesse tema stiililisi eelistusi, harjumusi seoses terminoloogiaga, valmiva tõlke kasutusala – ja anname üle oma kliendi ootustele vastava tõlke.
  • Eesti-vene või vene-eesti suunal pakume reeglina toimetatud tõlkeid.
  • Püsikliendid saavad tekstis korduvate tõlkesegmentide arvelt allahindlust.
  • Tõlge on valmis lubatud tähtajaks.

Venekeelne copywriting ja venekeelse teksti toimetamine – millega arvestada?

Eesti-, inglis- ja soomekeelse sisuloome kõrval pakume ka venekeelset sisuloomet. Samuti saab meilt tellida venekeelse teksti toimetamist ja korrektuuri, mida teeb keeletoimetaja, kelle emakeel on vene keel. Meie teenuste nimekirjas on ka eesti- ja ingliskeelsete tekstide adapteerimine ehk kohandamine vene keelde. Adapteerimise puhul ei ole tegemist pelgalt tõlkimisega, vaid teksti kohandamisega venekeelse kultuuri- ja keeleruumiga. Tavaliselt hõlmab see teksti mõnes osas ümberkirjutamist, aga vajaduse korral ka soovitusi värvikeele, sümbolite jms muutmiseks. Näiteks kohandavad meie andekad vene keelt emakeelena kõnelevad copywriter’id reklaamsõnumeid, üleskutseid ja kontseptuaalseid tekste.

Kuidas kujuneb eesti-vene või vene-eesti tõlke hind?

Eesti-vene või vene-eesti suunal tõlkimine on üks soodsamaid tõlketeenuseid, sest kuigi nõudlus heade tõlgete järele on suur, on ka väga häid vene keele tõlkijaid palju. Tõlgete hind algab 0,05 eurost sõna kohta. Lõplik hind oleneb eesti-vene või vene-eesti suunal tõlgitava teksti valdkonnast, tõlketöö tähtajast, failivormingust ja paljust muust. Tekstis esinevate korduste arvelt pakume oma püsiklientidele allahindlust. Meie suurepärased vene keele tõlkijad annavad endast iga päev parima, et meie tõlkebüroo kliendid jääksid eesti keelest vene keelde või vene keelest eesti keelde tõlgitud tekstidega rahule.

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Head tõlked viivad sinu äri uuele tasemele

Tutvu klientide tagasisidega

Otsisime tõlkebürood, et enda e-pood soome keelde tõlkida ja sõelal oli päris mitu valikut. Valisime lõpuks Toimetaja tõlkebüroo ja võin öelda, et oleme siiani selle otsusega äärmiselt rahule jäänud. E-poe tõlge oli küllaltki mahukas, seega leidsime iga natukese aja tagant siit-sealt tekstijuppe, mida olime unustanud tõlkesse saata. Tänu Toimetaja tõlkebüroo vastutulelikkusele saime aga alati töö väga kiirelt tehtud ning kogu e-poe tõlkeprotsess sujus kiiremini, kui olime algselt osanud oodata...

Punktid.ee

Korraldame suurüritust Tallinn Truck Show ning selle raames tellisime Toimetajalt pressiteate koostamise, pressiteate toimetamise ja pressiteate levitamise teenuse ning mõned tõlked. Jäime absoluutselt Toimetaja tõlkebüroo professionaalse suhtumise, kiiruse ja töö efektiivsusega rahule. Meie pressiteadet kajastati tänu Toimetaja heale tööle põhimõtteliselt kõigis eesti- ja venekeelsetes meediaportaalides. Soovitame 100%!

Forest Steel

Täname teid väga koostöö eest! Siiani on kõik tõlketööd tehtud professionaalselt, tõlkijad on pädevad ning tõlgitud tekstid, mis on tehnilised ja rasked, on mõistetavad ja korrektsed. Tõlkijad töötavad kiiresti ja peavad tähtaegadest kinni, mis on meile väga oluline. Klienditeenindus on professionaalne ja usaldusväärne. Ka hinnad on konkurentsivõimelised. Oleme teenusega väga rahul ja loodame seda meeldivat koostööd jätkata.

Icopal

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.