eksport USA

Inglise keel on maailma ärikeel

USA turul kõneldav inglise keel on maailmas rääkijate arvult kolmas keel hiina ja hispaania keelejärel.

Inglise keele kõrval on erinevatel ajaetappidel olulised olnud ka prantsuse, portugali ja ladina keel. Ent kui teised nimetatud keeled on tänaseks oma tähtsuse minetanud, on inglise keel aja jooksul vaid olulisemaks muutunud. Selle põhjus ei seisne niivõrd inglise keele morfoloogias või leksikoloogias, kuivõrd inglise keele kõnelejate mõjuvõimus.

Inglise keel on 21. sajandil üks enim räägitud keeli maailmas. Inglise keelt kõneleb maailmas 1,5 miljardit inimest, kellele 375 miljonile on inglise keel emakeel. Inglise keelt nimetatakse maailma ärikeeleks, sest suurem osa igapäevasest ärisuhtlusest toimub inglise keeles. Samuti on ingliskeelne rohkem kui 50% internetisisust.

Seetõttu on inglise keel üks olulisemaid keeli, millesse eestikeelsed materjalid tõlkida – olgu siis tegemist äridokumentatsiooni, veebisisu, sotsiaalmeedias jagatavate sõnumite või turundusmaterjalidega.

Pikemalt inglise keelest.

inglise keele oskus maailmas et 3

Maailma olulisimad ingliskeelsed ärikeskkonnad on USA, Suurbritannia, Kanada, Austraalia ja Nigeeria

Inglise keel on peale USA ametlik keel veel koguni 54 riigis. De facto on inglise keel ametlik keel AustraaliasUus-MeremaalSuurbritannias ja Ameerika Ühendriikides. Lisaks on terve hulk riike, kus inglise keel on ametlik keel või üks ametlikest keeltest de iure. Nende seas on atraktiivsemad eksporditurud näiteks FilipiinidIirimaaIndiaLõuna-Aafrika VabariikMaltaNigeeria ja Singapur.

Inglise keele kõrgtasemel oskajate osakaal kogurahvastikust on kõige suurem RootsisHollandisTaanis ja Norras

inglise keele raakijate arv et fin

Ekspordi korraldamine USA turule

USA annab maailma majanduse kogutoodangust 24,5%. Ainuüksi New Yorgi osariik on maailma majanduste pingereas suuruselt 11. kohal, edestades Lõuna-Korea ja Venemaa majandusi. Ameerika Ühendriikides on edu saavutamiseks palju erinevaid võimalusi ja USA turul liigub palju raha. Seega on USA turule sisenemine igal juhul perspektiivikas. Põhjaliku info, millega enne USA turule sisenemist tutvuda, leiab Reisi Targalt kodulehelt. Graafik näitab, mida USA impordib.

USA importartiklid ET fin

USA makromajandusliku keskkonna analüüs

Enne USA turule sisenemist on sealse ekspordituru sobivuse hindamiseks hea idee kasutada PESTLE-mudelit. PESTLE-mudel võimaldab analüüsida ekspordituru sobivust makrotasandil poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete, tehnoloogiliste, õiguslike ja keskkondlike tingimuste kaudu.

Kuidas kasutada PESTLE-mudelit USA ekspordituru analüüsimiseks?

PESTLE-mudeli rakendamiseks tooge välja teie ettevõttele (tootele või teenusele) olulist mõju avaldavad makrotegurid igas nimetatud valdkonnas.

Oletame, et teil tuleb idee USAsse eksportida oma meditsiiniseadet. USA kui ekspordituru sobivuse hindamiseks esitage endale oma meditsiiniseadme kontekstis järgmised küsimused ja pange kirja vaid need vastused, mis mõjutavad teie tegevust ja looge vastustest ühtne loogiline raammaatriks.

Joonisel on PESTLE analüüsimudel.

PESTLE analüüs et 2

Poliitiline keskkond

 • Kuidas on reglementeeritud meditsiiniseadmete eksport USA turule?
 • Millised USA eksporti soodustavad või piiravad seaduseelnõud on ettevalmistamisel?
 • Milline on USA maksusüsteem?
 • Kas USA poliitiline ja ühiskondlik olukord on stabiilsed?
 • Millised on võimalikud riiklikud toetused ja dotatsioonid seadme eksportimiseks?

Majanduskeskkond

 • Millised on sihtturu olulisemad makromajanduslikud näitajad (SKP, valitsuse ja erasektori võlakoormus, tööpuudus, inflatsioon)?
 • Milline on keskmine palk ja inimeste ostujõud?
 • Milline on teiste sarnaste meditsiiniseadmete hinnatase ja kui tihe on konkurents?
 • Kas USA turul valitseb meditsiinisektoris horisontaalne või vertikaalne integratsioon?

Sotsiaalne keskkond

 • Millised on USA demograafilised muutused?
 • Millised muutused on toimunud või toimumas USA inimeste elustiilis?
 • Millised on ameeriklaste usulised ja kultuurilised veendumused?
 • Milline on ametiühingute tegevus teid huvitavas sektoris?

Tehnoloogiline keskkond

 • Kas asju on võimalik ajada digitaalselt?
 • Kas tehnoloogiline keskkond annab alust uskuda, et vajadus teie seadme järele ei kahane?
 • Millised on viimased kuumad trendid meditsiiniseadmete valdkonnas?
 • Kas USAs on hiljuti sarnaste seadmete kohta avaldatud teadusuuringuid?

Keskkonnatingimused

 • Mil määral avaldab teie tegevus keskkonnale mõju?
 • Kuidas toimub teie meditsiiniseadme utiliseerimine?
 • Milline on teie meditsiiniseadme energiatarbimine?
 • Kas meditsiiniseadmete valdkonnale valdkonda reguleerivad keskkonnaalased õigusaktid?

Õiguslik keskkond

 • Millised seadused teile USA turul tegutsedes rakenduvad?
 • Millised teie tegevust mõjutada võivad seadused on ettevalmistamisel?
 • Millised on meditsiiniseadmele rakenduvad ohutusnõuded?
 • Kuidas lahendatakse ärivaidlused ja ostjate kaebused?

Kui olete need küsimused seoses oma meditsiiniseadme ekspordiga läbi mõelnud, vajaduse korral infot otsinud ja olulise kirja pannud, on teil hea ülevaade USA turuga seonduvast makromajanduslikust keskkonnast.

Tõlkimine USA turule sisenemisel

1. Planeerige tõlkimine ja tekstide koostamine ette

Otsustage, milliseid materjale, miks ja kelle jaoks tõlkida. Kas soovite tõlkida

 • kodulehekülge, tootelehti;
 • ettevõtet tutvustavat brošüüri;
 • reklaamplakatit;
 • tootebrošüüri või -voldikut;
 • tootekataloogi;
 • kasutusjuhendeid ja tootelehti;
 • ettevõtet tutvustavat e-kirja;
 • standardvastust e-kirjale;
 • juriidilisi dokumente ja lepinguid.
eksport USA

2. Vaadake üle lähtetekst

Lähtetekst peab olema selge, ladus ja arusaadav. Vajaduse korral laske see toimetajal või copywriter’il üle vaadata. Eestikeelse lähteteksti laused võiksid olla lihtsad ja lühikesed, et tõlge hästi välja kukuks. Tõlgitava teksti keelekasutus peab olema sujuv ja stiil inimlik. Lühendid ja erialaspetsiifiline keel mõjuvad keeruliselt.

lokaliseerimine USA turule

3. Tellige tõlked

Toimetaja tõlkebüroos töötavad erialase haridusega inglise keele tõlkijad ja toimetajad. Teksti tõlgib inglise keele tõlkija, kellel on valdkonna tekstide tõlkimise kogemus. Kasutame tõlketarkvara – see tagab parima tõlkekvaliteedi mõistliku hinnaga. Meie toimetajad räägivad inglise keelt emakeelena. Seetõttu võite olla kindel, et valminud tõlked on ladusad ja loomulikud.

USA lokaliseerimine

Inglise tõlke tellimise meelespea

Eesti-inglise tõlkimine – tekst muutub u 20% pikemaks
Inglise-eesti tõlkimine – tekst muutub u 20% lühemaks

Tõlgime nii PDF- ja JPG-vormingus kui ka skannitud faile. Kuid kõige kiirem ja soodsam on tõlkida Wordi faili või mõne teise tekstipõhise faili alusel.

Kui tõlketöö tähtaeg nõuab kiiremat tõlkimist, tuleb tekst jagada mitme tõlkija vahel.

Uuri lisa

Vaata veel

TOIMETAJA TÕLKEBÜROO, INGLISE KEELE TÕLKED, VENE KEELE TÕLKED, SOOME KEELE TÕLKED, SAKSA KEELE TÕLKED

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Usalda oma tõlge meie kätesse. Tõlgime kiiresti ja täpselt.

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.