Ingliskeelne sisuloome rahvusvahelisele lugejale

Inglise keel kinnistub maailmas, kus kõik on omavahel seotud, üha enam ja enam kui lingua franca. Ehkki ühine keel on rahvusvahelist suhtlust kahtlemata lihtsustanud, vaevab inglise keelt võõrkeelena kõnelejaid sageli küsimus, millist inglise keelt kasutada, eriti kui kirjutatakse rahvusvahelisele sihtrühmale.

ingliskeelne sisuloome

Inglise keel ja selle variandid

Kuigi ka prantsuse ja vene keelt räägivad väga paljud inimesed ja neid kasutatakse ka piirkondlikus rahvusvahelises suhtluses, on kummalgi oma keelekeskused, mis kehtestavad keelekasutusstandardi. Seevastu inglise keelel on mitu mõjukeskust (Ühendkuningriik, USA, Austraalia jne), mis üksteist mõjutavad.

 

Asi muutub veelgi keerulisemaks, kui võtta arvesse asjaolu, et puudub ka ametlik organisatsioon, mis kontrolliks või reguleeriks inglise keele grammatikat, kirjutamist või sõnavalikut. See tähendab, et iga asutus, näiteks Oxfordi või Cambridge’i Ülikool, propageerib oma reegleid ning eri organisatsioonid lähtuvad kirjutamisel stiilijuhistest, mis on antud üksnes neile.

Dialekti dilemma


Tänapäeval räägitakse inglise keelt emakeelena igal mandril ja kõigis piirkondades. Lisaks on inglise keelel ametlik staatus enam kui 25 riigis, kus enamik elanikkonnast ei räägi seda emakeelena, vaid see on pigem eri rahvastikurühmade ühiseks suhtluskeeleks, kõige märgatavamalt Indias.

ameerika inglise keel

Rahvusvaheline inglise keel


Selline olukord on loonud inglise keelt võõrkeelena kõnelejatele ka muid võimalusi, lisaks teada-tuntud valikule Briti või Ameerika dialektide vahel. Eriti rahvusvahelises kontekstis kasutavad inimesed üha enam sellist keelt, mida nimetatakse rahvusvaheliseks või üleilmseks inglise keeleks. See on inglise keele vorm, millega püütakse olla lihtsalt mõistetav nii neile, kes kõnelevad inglise keelt emakeelena kui ka neile, kes räägivad seda võõrkeelena. Üleilmse inglise keele põhiidee on kasutada sellist inglise keelt, mis väldib piirkondlike või kultuuriliste tähiste kasutamist. See muudab teie inglise keele arusaadavaks laiemale sihtrühmale nii, et see jääb ka endiselt arusaadavaks inimestele, kes räägivad inglise keelt emakeelena.

Euroinglise keel


Tegelikult on inglise keele laialdase Euroopas kasutamise tulemusena tekkinud ka selle oma variant, mida nimetatakse sageli euroinglise keeleks ning millel on oma stiil ja sõnavalik. Õigekirjas kasutab euroinglise keel pigem Ameerika kirjaviisi. Kuid mõnikord laenab see grammatilisi konstruktsioone ka teistest keeltest. Näiteks võivad inimesed öelda we are in four, mis tähendab there are four of us (meid on neli). Kuigi selle kasutamine on muutumas üha tavalisemaks, näitab tulevik, kui palju euroinglise keelt Euroopas ja väljaspool seda kasutama hakatakse.

Et ingliskeelne sisuloome rahvusvahelisele lugejale õnnestuks

  • Vältige fraaside või idioomide kasutamist, mis on eriomased vaid ühele inglise keele variandile.

 

Näiteks ei pruugi rahvusvahelise sihtrühma korral toimida fraas to have a monkey up your sleeve (ahvi oma varrukas hoidma), sest see on Lõuna-Aafrika idioom ja pole seega laiemale sihtrühmale lihtsasti mõistetav.

  • Hoiduge sõnadest, millel on mingis inglise keele variandis solvav tähendus.

 

Näiteks on ameerika inglise keeles väljendi fanny pack (vöökott) kasutamine sobiv, kuid Briti inglise keeles oleks see üsna sobimatu.

  • Vältige kultuurispetsiifilist huumorit.

 

Näiteks pole mõtet viidata paikkondlikele traditsioonidele, toitudele või ainult kohapeal tuntud mõistetele, mis ei pruugi väljaspool nende konteksti arusaadavad olla.

  • Ärge kasutage sõnamänge.

 

Sõnamängud on üsna keerulised ka emakeelse sihtrühma jaoks; muukeelsele sihtrühmale kipuvad need kõlama kohmakalt või võõrastavalt, eriti kui peate neid korduvalt selgitama!

  • Vältige viiteid piirkonnaspetsiifilistele elementidele, st õigussüsteemidele, kaubamärkidele, kohalikule geograafiale, toitudele jne.

 

Näiteks, kui ütlete millegi kohta, et selle tekstuur on nagu suet pudding’ul (ploomi- või veiserasva puding), siis jääks see rahvusvahelisele sihtrühmale arusaamatuks, sest see roog pole väljaspool Ühendkuningriiki kuigi tuntud.

  • Vältige liiga keerulisi grammatilisi struktuure või liigset kõrvallausete kasutamist.
  • Märkige kindlasti selgelt, millise valuutaga on tegemist.

 

Näiteks 12500 USD, mitte $12500.

  • Kuupäevi on kõige parem kirjutada võimalikult ühemõtteliselt. Sageli on kõige selgem kuu nimetus välja kirjutada.

 

Näiteks 12 July 2013, mitte 12/07/2013 või 07/12/2013.

  • Kasutage alati pigem meetermõõdustiku, mitte Inglise süsteemi mõõtühikuid. Kui olete kindel, et teie sihtrühm on peamiselt Ameerikas, on siiski soovitatav esitada mõlemad.
  • Vältige sõnastust, mis pole üheselt mõistetav.

 

Näiteks kirjutades Turn the air conditioning down, pole selge, kas langetada tuleks temperatuuri või vähendada kliimaseadme ventilaatori kiirust.

Olulisim on järjekindlus

Otsustamisel, millist inglise keelt kasutada, on olulisim meeles pidada, et kirjutades tuleks järjekindlalt järgida ühtset kirjaviisi. Näiteks pakuvad paljud Hollandi, Rootsi ja Saksamaa ülikoolid täielikult ingliskeeleseid õppekavasid.

 

Enamasti on neis erinevaid kirjaviisid lubatud, kuid eeldatakse, et õpilased on oma valikus järjekindlad. Niisiis, kui otsustasite Briti stiili järgides kasutada sõnas colour (värv) u-tähte, peate seda kasutama ka sõnades armour (raudrüü), flavour (maitse) ja muudes sarnastes sõnades.

See lõputu vaidlus õigekirja üle

Mõnikord võivad inglise keelt võõrkeelena kõnelevad inimesed olla hädas valides Ameerika ja Briti õigekirjareeglite vahel, kuid on ka muid võimalusi. Kuigi enamikus inglise keelt kõnelevates riikides (nt Lõuna-Aafrika, Austraalia, Uus-Meremaa, Jamaica jt) kasutatakse Briti kirjaviisi, on Ameerika kirjaviis rahvusvahelisele sihtrühmale sageli tuttavam. Nagu eelpool öeldud: seni, kuni kirjutate järjekindlalt ühtse kirjaviisiga, võib Ameerika ja Briti õigekirja probleemideta kombineerida.

Tegelikult on see väljaspool Ühendkuningriiki ja USA-d üsna tavaline. Näiteks kirjutatakse labour (töö) Briti kombe kohaselt u-tähega, kuid sõnad analyze (analüüsima) ja organize (korraldama) z-tähega nagu Ameerika Ühendriikides.

Iseenesest võib ka üks inglise keele variant olla ebajärjekindel. Näiteks Ameerika Ühendriikides on üldiselt aktsepteeritud mõlemad kirjutusviisid: veranda ja verandah (veranda), nagu ka yoghurt ja yogurt (jogurt). Õnneks on kirjaliku inglise keele variantide erinevused teiste keeltega võrreldes suhteliselt väikesed. Niisiis ei muuda need väikesed erinevused teie kirjutatut arusaamatuks.

Millist inglise keelt peaksin kasutama, kui tegutsen Euroopas, kuid tahan müüa rahvusvaheliselt?

Ühendkuningriigi läheduse tõttu on Euroopas Briti inglise keele kasutamine kerges ülekaalus. Kuid selle asemel, et muretseda, kas kirjutada center või centre (keskus, kese), on olulisem olla järjekindel. Olukorras, kus ei leidu ühtegi neutraalset terminit (nt elevator/lift), on kõige parem valida üks ja jääda järjekindlalt selle juurde.

Üldiselt on maailmas, eriti internetis, enamlevinud Ameerika inglise keel. Seega, rahvusvaheline sihtrühm tunneb pigem paremini Ameerika inglise keele õigekirja.

briti-inglise-keel

Milliseks kujuneb inglise keele staatus pärast Brexitit?

Praegu on ELis kolm ametlikku töökeelt: inglise, prantsuse ja saksa keel. Neis keeltes suhtlevad ka ELi organisatsioonid üksteise ja avalikkusega. Ehkki palju on spekuleeritud selle üle, milliseks kujuneb pärast Brexitit inglise keele positsioon Euroopa Liidus, on EL teinud mitu avaldust kinnitades, et inglise keel jääb üheks ELi olulisimaks keeleks.

 

Euroopa Liidus on inglise keele positsioon ja kasutus laialdaselt juurdunud. Samuti jääb inglise keel teiseks koolides õpetatavaks ja kaubanduses kasutatavaks keeleks.Kokkuvõtteks võib öelda, et inglise keelt võõrkeelena rääkijad ei peaks muretsema selle pärast, millise inglise keele variandi nad valivad. Enamik emakeelseid kõnelejaid hindab püüdu inglise keelt kasutada ega pööra tähelepanu võimalikele pisivigadele või ebakõladele.

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.