Eetikakoodeks

AVATUS

Selgitame oma tegevuse olemust ja eesmärke, et partner mõistaks ja väärtustaks meie panust.

Tõlkebüroo eetikakoodeks avatus

KVALITEET

Anname endast parima, et meie tegevus ja selle tulemus vastaks partneri ootustele.

Tõlkebüroo eetikakoodeks kvaliteet

VASTUTUSTUNNE

Võtame vastu üksnes neid ülesandeid, mida suudame täita.

Tõlkebüroo eetikakoodeks vastutustunne

AUSUS

Meie äritegevus on väärikas ja aus. Väldime huvide konflikti ja ebaausat konkurentsi.

Tõlkebüroo eetikakoodeks ausus

KONFIDENTSIAALSUS

Hoiame meile igapäevategevuse käigus teatavaks saanud infot konfidentsiaalsena.

Tõlkebüroo eetikakoodeks konfidentsiaalsus

LÄBIPAISTVUS

Kooskõlastame partneriga tööülesande detailid kohe, kui need meile teatavaks saavad.

Tõlkebüroo eetikakoodeks läbipaistvus

HOOLIVUS

Toetame oma partnereid, austame vähemusi, hoolime nõrgematest ja aitame neid oma igapäevategevuse kaudu.

Tõlkebüroo eetikakoodeks hoolivus

Kas meie maailmavaade tundub tuttav? Saame siis päriselt tuttavaks!

 

Vaata veel

TÕLKEBÜROO TALLINNASTÕLKEBÜROO TARTUSTOIMETAJA TÕLKEBÜROO, VASTUTUSTUNDLIKKUS

Vaata Toimetaja blogi

Usalda oma tõlge meie kätesse. Tõlgime kiiresti ja täpselt.

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.