Ukraina tõlge

Miks tellida ukraina tõlge Toimetaja tõlkebüroost?

Väga hea ukraina tõlketeenus 

Toimetaja tõlkebüroole on antud rahvusvaheline ISO 17100:2015 kvaliteedisertifikaat, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroo järgib kõiki nõudeid, mis on kehtestatud tõlketeenuse osutamisele. Meie tõlkebüroost tellitud tõlge ukraina keelest vastab algtekstile, on veatu ja ladus. Peame tõlkides silmas, et tõlke lugeja või kasutaja saaks tekstist aru soovitud viisil. Väga hea tõlge tähendab meile seda, et tõlgitud sõnumit mõistavad nii sinu ukraina keelt kõnelev koostööpartner, klient kui ka kolleeg, olenemata sellest, milline on nende taust. Meie büroos valminud tõlge on terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Parima tulemuse saavutamiseks küsime lisainfot ja kui vaja, vaatame üle ka lähteteksti. Samuti lokaliseerime tõlke soovi korral Ukraina turu jaoks – see on eriti oluline näiteks kodulehereklaamtekstiohutuskaardi jms tõlkimisel.

Ukraina tõlge

Ukraina tõlge valmib kiiresti

Töötame kiiresti. Tõlkeprotsessi muudavad kiiremaks suurepärane tehniline võimekus, kogenud tõlkijad ja sujuvad protsessid. Vastame kirjadele alati esimesel võimalusel. Samuti tegutseme kiiresti hinnapakkumisi koostades. Vajaduse korral saame ühe teksti tõlkimisse kaasata mitu tõlkijat. Meie töökiirust suurendab pidevalt täiustuv neuromasintõlge. Tänapäeva tarkvara võimaldab arvestada tekstides esinevaid kordusi: ka see muudab tööprotsessi kiiremaks. Meie tööprotsess ukraina keelde tõlkimisel on efektiivne ja paindlik ning otsused sünnivad ruttu. Tänu sellele julgeme öelda, et Toimetaja tõlkebüroo on üks kiiremaid tõlketeenuse pakkujaid.

Kiire ukraina tõlge

Ukraina tõlge mõistliku hinnaga

Toimetaja tõlkebüroo pakub suurepärase hinna ja kvaliteedi suhtega tõlget. Tõlkimine toimub tänapäevaste tehnoloogiate abil ja tõlkeprotsessi on kaasatud nii magistrikraadiga tõlkija kui ka elukutseline keeletoimetaja. Ukraina keele suunal võimaldab konkurentsivõimelist hinda pakkuda nutika tõlketarkvara ja pidevalt täiustuva neuromasintõlke kasutamine. Pakume tekstides korduvate segmentide arvelt allahindlust. Kõige olulisemat rolli mängib see püsikoostöö korral, sest pidevalt sarnaseid tekste tõlkides muutub püsikliendi jaoks tõlke ühikuhind järjest soodsamaks. Tõlgime iga tekstisegmenti vaid ühe korra – ja ka sina ei pea selle eest mitu korda maksma. Tänu sellele võid kindel olla, et meie käest saad hea pakkumise.

Soodne ukraina tõlge

Sujuv tõlkimise protsess

Tõlkeprotsess on sulle mugav ja märkamatu. Kasutame oma teadmisi ja kogemusi, et luua lahendusi, mis võimaldavad hallata tõlketöid süsteemselt koos tõlkemälu, terminibaasi ning keskse töövoosüsteemiga. Teame, et projektijuhtimine on enamat kui lihtsalt teksti ühest keelest teise tõlkimise korraldamine. Töövoog mängib üliolulist rolli selles, et ukraina tõlke tellimisel oleks sinu kogemus stressivaba, eelarve läbipaistev ja töö valmiks kiiresti. Selle nimel oleme kõik aeganõudvad standardtegevused miinimumini viinud või automatiseerinud. Just tänu sellele võid kindel olla, et tõlkeprojekti eelarve ja töö valmimise tähtaeg vastavad sinu ootustele.

Mugav ukraina tõlge

Tagame konfidentsiaalsuse

Tagame kõikide tõlgitavate tekstide konfidentsiaalsuse. Digiturvalisus, andmekaitse ja konfidentsiaalsus on aspektid, millesse suhtume iga tõlketöö puhul väga tõsiselt. Konfidentsiaalsuskokkulepe sisaldub tõlketeenuse osutamise lepingus. Vajaduse korral sõlmime eraldi konfidentsiaalsuslepingu. Andmelekke riski aitavad vähendada tõlketarkvara kasutamine ja andmete varundamine turvalises serveris. Tänu tõlketarkvara kasutamisele puudub enamasti vajadus saata tõlkefaile e-kirja teel – see aitab vältida infoleket ja kirjade jõudmist vale adressaadini. Meie tõlkeprotsess sisaldab ka reaalajas andmete varundamist, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroos on sinu ukraina tõlge kindlates kätes.

Konfidentsiaalne ukraina tõlge

Kõik tõlkega seotud teenused ühest büroost

Soovime, et sul oleks meiega mugav koostööd teha. Püüame vastu tulla kõigile sinu soovidele, mis puudutavad tõlkimisttoimetamistsisuloomet ja nendega seotud teenuseid. Nii pakume ka võõrkeelset kodulehe optimeerimist ja e-poe lokaliseerimist. Samuti kuuluvad meie teenuste hulka tõlkekonsultatsioon, tõlkemälu loomine, tõlkekvaliteedi hindamine, pealelugemine (voice-over) ja dubleerimine. Ka tõlgitud teksti küljendamine, kujundamine ja trükkimine on teenused, mida oma klientidele hea meelega pakume. Seda kõike selleks, et sul oleks mugav ja saaksid lisaks ukraina keele tõlketeenusele ka teised vajalikud teenused ühest kohast.

Ukraina tõlkebüroo

Külli

Külli on Toimetaja tõlkevaldkonna juht. Ta on töötanud tõlkijana üle 15 aasta ja õppinud tõlkimist Tallinna Ülikoolis. Külli on perfektsionist, kes töötab alati parima tulemuse nimel. Lisaks on ta kiirlugeja. Küllil on äärmiselt hea tehniline taiplikkus ja eksimatu võime eelseisvaid suundumusi ette näha.

Toimetaja tegevjuht

Toimetaja tõlkebüroo pakub kvaliteetset tõlketeenust ning säästab sinu aega ja raha

Tellimuse esitamiseks saada e-kiri või täida päringuvorm järgmise infoga:

  • millist teenust soovid;
  • millistes keeltes teenust vajad;
  • milline on töö tähtaeg?

Lisa ka täiendav teave või fail, et saaksime seda analüüsida ja teha täpse pakkumise.

Saadame hinnapakkumuse juba tunni jooksul.

Saada_päring

Milline ukraina keele tõlketeenus valida?

Tehnikatõlge ukraina keelde

Tehnikatõlge hõlmab valdkondi nagu tehnika, ehitus, keskkonnakaitse ja -tehnoloogia, infotehnoloogia, transport, automaatika ja palju muud. Levinud tehnikatõlke tekstitüübid on näiteks kasutus- ja ohutusjuhendid, kiir- ja häälestusjuhendid, aruanded ja rakendused. Tehnikatõlge ehk tehniline tõlge moodustab Toimetaja tõlkebüroo teenustest väga olulise osa. Pakume kasutusjuhendi tõlkimist ukraina keelde, IT-tõlget ukraina keelde, rakenduse lokaliseerimist Ukraina turule ja palju teisi teenuseid.

Tehnikateksti tõlkimine ukraina keelde

Kodulehe tõlge ukraina keelde

Kodulehe tõlkimine on üks meie populaarsemaid teenuseid. Kvaliteetne kodulehe tõlge jätab ettevõttest klientidele usaldusväärse mulje. Just sellepärast tõlgime sinu ettevõtte kodulehe ukraina keelde mugavalt, kiirelt ja kvaliteeti silmas pidades. Kodulehetekstide käsitsi kopeerimine ja sisestamine on minevik – kasutame veebiteksti automaatseks ekspordiks ja tõlgete impordiks nutikat tehnoloogiat. Toimetaja tõlkebüroo ukraina keele tõlkijatel ja toimetajatel on SEO-teadmised ning kodulehtede, veebitekstide ja blogipostituste tõlkimisel võtame arvesse ukraina keele strateegilisi märksõnu.

Kodulehe tõlkimine ukraina keelde

Majandustõlge ukraina keelde

Majandustõlge moodustab olulise valdkonna, mille alla kuuluvad näiteks majandusaasta aruande tõlge ukraina keelde ning raamatupidamisdokumentide, pangaväljavõtte või maksutõendi tõlkimine ukraina keelde. Ukraina keele majandustõlke valdkonnas on Toimetaja tõlkebüroo eelised finantsspetsiifilise sõnavara ning raamatupidamis- ja pangandusterminite tundmine, konfidentsiaalsus, kiirus, meeldiv suhtlus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

Majandustõlge ukraina keelde

Õigustõlge ukraina keelde

Õigustõlge hõlmab lepingute, kohtudokumentide ja õigusaktide tõlkimist ukraina keelde. Kõigi tekstide tõlkimisel ukraina keelde kasutame ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et tõlge oleks terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Toimetaja tõlkebüroo peab kinni ka rangetest isikuandmete kaitse reeglitest ja konfidentsiaalsusnõuetest, mis on õigustõlke puhul väga olulised.

Õigustekstide tõlkimine ukraina keelde

Turundustõlge ukraina keelde

Turundusteksti tõlkimine ukraina keelde on õnnestunud juhul, kui turundussõnum antakse teises keeles adekvaatselt edasi, valminud ukraina tõlge kannab endas brändi väärtusi ja stiili ning miski ei reeda, et tegemist on tõlkega. Turundusteksti alla võib liigitada tootekirjelduse, kodulehe, e-poe, lühiülevaate, artikli, tunnuslause, reklaami, kampaaniasõnumi, müügipakkumise, ettevõtte missiooni ja visiooni või brändi väärtuste tõlkimise ukraina keelde. Peale turundusteksti tõlkimise on Toimetaja tõlkebüroo ka ukrainakeelse lokaliseerimise ja transkreatsiooni ehk loomingulise tõlkimise asjatundja.

Turundusteksti tõlkimine ukraina keelde

Teadustekstide tõlkimine ukraina keelde

Teadustekstide tõlkimine ukraina keelde on samuti üks meie tõlketeenuseid. Meie klientide hulka kuuluvad Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Teadusagentuur, Eesti Geoloogiateenistus, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Haridus- ja Teadusministeerium jpt. Teadusartiklite ja doktoritööde tõlkimisel ukraina keelde pöörame tähelepanu valdkonna terminoloogiale ja koostööle teadusteksti tõlke tellijaga, et tagada kvaliteetne tõlge.

Teadusteksti tõlkimine ukraina keelde

Meditsiinitõlge ukraina keelde

Meditsiinitõlge ukraina keelde on näiteks meditsiiniseadme kasutusjuhendi, ravimiinfo, patsiendi infolehe, haigusloo, ravimiuuringu vms tõlkimine ukraina keelde. Kasutame kõikide tekstide tõlkimisel ukraina keelde ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et ukraina tõlge oleks täpne, valmiks õigel ajal ja järgiks teisi kvaliteedistandardi nõudeid. Samuti iseloomustavad Toimetaja tõlkebürood konfidentsiaalsus, kiirus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

Meditsiiniteksti tõlkimine ukraina keelde

Ohutuskaardi tõlkimine ukraina keelde

Ohutuskaart on dokument, mis annab teavet selle kohta, kuidas tagada kemikaali ohutu kasutamine kogu tarneahelas. Kuna ohutuskaardi esitaja vastutab muu hulgas selle sisu eest, on kõige parem usaldada ohutuskaartide tõlkimine ukraina keelde Toimetaja tõlkebüroole. Me mitte ainult ei tõlgi, vaid tunneme ära ka võimalikud sisulised puudujäägid ja ebakõlad. Meil on ohutuskaartide tõlkimises ukraina keelde pikaajaline kogemus. Lähtume ohutuskaartide tõlkimisel ukraina keelde alati kõige uuematest asjaomastest õigusaktidest ja ametlikest terminitest, et tagada ohutuskaardi tõlke nõuetekohasus, selgus ja täpsus.

Ohutuskaartide tõlkimine ukraina keelde

Tarkvara lokaliseerimine Ukraina turule

Tarkvara lokaliseerimine on arvutiprogrammi või mobiilirakenduse tõlkimine ja kohandamine Ukraina turu jaoks. Tarkvara lokaliseerimine võtab arvesse Ukraina kasutajate eelistusi, vajadusi ja harjumusi. Tarkvara lokaliseerimisele pühenduvad Toimetaja tõlkebüroo tõlkijad, kes valdavad ukraina keelt emakeelena ja tunnevad end IT-alaseid probleeme lahendades koduselt.

Tarkvara lokaliseerimine ukraina

Suuline tõlge ukraina keelde

Suuline tõlge, sosintõlge, kaugtõlge, konverentstõlge ja järeltõlge ukraina keelde on tõlketeenused, mida vajatakse üritustel, koosolekutel, koolitustel, kohtumistel, notariaalsete tehingute juures ja mujal. Toimetaja tõlkebüroo ukraina keele tõlgid on oma ala professionaalid, keda iseloomustab pikaajaline kogemus eri valdkondades. Aitame ka erinevates suulise tõlke teenustes orienteeruda ja sobivaima välja valida.

Suuline tõlge ukraina keelde

Vandetõlge ukraina keelde

Vandetõlge on ametlik dokumentide tõlkimise teenus ukraina keelde ja Toimetaja tõlkebüroo pakub seda koostöös ukraina keele vandetõlkidega. Ukraina keele vandetõlk vastutab tõlke õigsuse eest ning kinnitab selle oma allkirja ja pitseriga. Kui näiteks kooli sisseastumiseks, reisimiseks või kohtule esitamiseks on vaja kinnitatud tõlget Ukraina keelest, tähendab see, et seda võib teha üksnes vandetõlk.

Vandetõlge ukraina keelde

Parim tõlge sünnib tarkvara ja inimsilma koostöös. Parim tõlge sünnib Toimetaja tõlkebüroos.

Keelesuunad

Eesti-ukraina ja ukraina-eesti tõlge

Eesti keelt räägib emakeelena umbes miljon inimest. Tõlgime eesti keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka eesti keelest ukraina keelde. Saada meile ukraina-eesti-ukraina tõlke päring!

eesti tõlge

Inglise-ukraina ja ukraina-inglise tõlge

Inglise keelt kõneleb maailmas 1,5 miljardit inimest! Toimetaja tõlkebüroo tõlgib inglise keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka inglise keelest ukraina keelde. Saada meile inglise-ukraina-inglise tõlke päring!

inglise tõlge

Läti-ukraina ja ukraina-läti tõlge

Läti keelt räägib emakeelena enam kui miljon inimest. Tõlgime läti keelde veebilehti, e-poode, tootelehti, katalooge, müügitekste, dokumente ja palju, palju muud. Tõlgime ka läti keelest ukraina keelde. Saada meile läti-ukraina-läti tõlke päring! Ootame.

läti tõlge

Leedu-ukraina ja ukraina-leedu tõlge

Leedu keelt räägib emakeelena enam kui kaks miljonit inimest. Tõlgime leedu keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka leedu keelest ukraina keelde. Saada meile leedu-ukraina-leedu tõlke päring! Ootame.

leedu tõlge

Poola-ukraina ja ukraina-poola tõlge

Poola keele kõnelejaid on maailmas 38 miljonit. Tõlgime poola keelde veebilehti, e-poode, tootelehti, katalooge, müügitekste, dokumente ja palju muud. Tõlgime ka poola keelest ukraina keelde. Saada meile poola-ukraina-poola tõlke päring!

Poola tõlge

Soome-ukraina ja ukraina-soome tõlge

Soome keelt kõneleb enam kui viis miljonit inimest. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib soome keelde kodulehti, e-poode, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka soome keelest ukraina keelde. Saada meile soome-ukraina-soome tõlke päring!

soome tõlge

Rootsi-ukraina ja ukraina-rootsi tõlge

Rootsi keelt räägib enam kui kümme miljonit inimest. Tõlgime rootsi-ukraina-rootsi suunal kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Pakume kvaliteetset rootsi-ukraina-rootsi tõlketeenust ning säästame sinu aega ja raha. Vastame päringule kahe tunniga. Loe lisa ja telli!

rootsi tõlge

Saksa-ukraina ja ukraina-saksa tõlge

Kord juba tehtud kirjavigu ei ole sakslaste ees hiljem kerge lunastada. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib saksa keelde kodulehti, e-poode, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka saksa keelest ukraina keelde. Saada meile saksa-ukraina-saksa tõlke päring! Ootame.

saksa-tõlge

Norra-ukraina ja ukraina-norra tõlge

Norra keelt kõneleb ligikaudu viis miljonit inimest. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib norra keelde kodulehti, e-poode, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka norra keelest ukraina keelde. Saada meile norra-ukraina-norra tõlke päring!

norra tõlge

Prantsuse-ukraina ja ukraina-prantsuse tõlge

Kas teadsid, et prantsuse keelt räägib maailmas üle 200 miljoni inimese? Tõlgime prantsuse keelde veebilehti, menüüsid, lepinguid, turundustekste ja muud. Tõlgime ka prantsuse keelest ukraina keelde. Saada meile prantsuse-ukraina-prantsuse tõlke päring!

prantsuse-tõlge

Hispaania-ukraina ja ukraina-hispaania tõlge

Hispaania-ukraina ja ukraina-hispaania tõlked. Kas teadsite, et Hispaania ja Lõuna-Ameerika hispaania keeled erinevad teineteisest? Toimetaja tõlkebüroo tõlgib teile sobivasse hispaania keelde kodulehti, lepinguid ja palju muud. Tõlgime ka hispaania keelest ukraina keelde. Saada meile hispaania keele tõlke päring!

hispaania-eesti

Itaalia-ukraina ja ukraina-itaalia tõlge

Itaalia keelt kõneleb ligikaudu 85 miljonit inimest üle maailma. Tõlgime itaalia keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka itaalia keelest ukraina keelde. Saada meile itaalia-ukraina-itaalia tõlke päring! Ootame.

Itaalia tõlge

Vene-ukraina ja ukraina-vene tõlge

Kas teadsid, et vene keeleruumis on hea tava kodulehtedel lugejat teietada, mitte sinatada? Toimetaja tõlkebüroo tõlgib vene keelde kodulehti, tootekirjeldusi, lepinguid ja palju muud. Tõlgime ka vene keelest ukraina keelde. Saada meile vene-ukraina-vene tõlke päring!

vene tõlge

Usalda oma tõlge meie kätesse. Toimetaja tõlkebüroo agarad tõlkijad tõlgivad kiiresti ja täpselt.

Korduma kippuvad küsimused ukraina tõlke kohta

Miks tõlkida ukraina keelde?

Ukrainakeelse elanikkonna suurenemise tõttu kasvab pidevalt nõudlus ukrainakeelse tõlke järele. Peale selle on ukraina keel rahva iseseisvuse koha pealt sümboolse tähtsusega ja ukrainakeelne tõlge vajalik. Valusa ajaloo tõttu on ukraina keelt palju maha tehtud ning tihti on see ka oma riigis pidanud vene keelele alla jääma.

Ehkki enamik ukraina emakeelega inimestest räägib ka vene keelt, näitab ukraina keelde tõlgitud teave, et ukraina keel ja rahva autonoomia on tähtsad.

Üle kogu maailma räägib ukraina keelt umbes 45 miljonit inimest, neist emakeelena kõnelejaid on 40 miljonit. Väljaspool Ukrainat elab kõige rohkem ukrainlasi Venemaal, Poolas, Ameerika Ühendriikides ja Kanadas. Seega läheb ukrainakeelset tõlget vaja, sest sellel on palju publikut.

Paljudele võib tulla üllatusena, et suured ukrainakeelsed kogukonnad asuvad ka Lõuna-Ameerikas. Näiteks elab Brasiilias 600 000-liikmeline ukraina kogukond, kelle esivanemad rändasid Lõuna-Ameerikasse 19. sajandi lõpus.

Paljuski kannavad Brasiilia ukrainlased oma keelt ja kultuuri edasi sellisena, nagu see oli 19. sajandil: jumalateenistused toimuvad vanades sibulakuplitega puukirikutes ning kõneldav keel on identne dialektiga, mida räägiti toona Lääne-Ukrainas.

Ukrainakeelne tõlge puudutab suurt hulka maailmas elavaid inimesi. Toimetaja tõlkebüroo professionaalsed ukraina keele tõlkijad tagavad, et ukrainakeelne tõlge jõuab tellijani kiirelt, täpselt ja ladusalt.

Kuidas vormistada päringut tõlke tellimiseks?

Tõlke tellimisel ukraina keelesuunal tuleks päringut saates lisada ka tõlkimist vajav tekst. Kui tõlgitav tekst ei ole veel valmis, oleks vaja teada teksti orienteeruvat sõnade arvu. Samuti oleks vaja tõlget tellides märkida tõlke kasutusotstarve ja info selle kohta, kes on tõlgitud teksti lugeja. Samuti tuleks lisada soovitud tõlke valmimise tähtaeg, formaat ja eritingimused.

Kuidas kujuneb tõlke hind?

Ukraina keele tõlke hinna määrab suuresti tõlgitava teksti eripära – näiteks üldisi teemasid kajastava reklaamteksti tõlkimine on odavam kui meditsiiniteksti tõlkimine, sest meditsiiniteksti tõlkimisse kaasatakse erialateadmistega tõlkija, toimetaja või ekspert, kes vastutab tõlke terminoloogilise õigsuse eest. Pakume oma püsiklientidele allahindlussüsteemi, sest kasutame tekstisegmentide korduste arvestamiseks tõlketarkvara. Tänu tõlketarkvarale võivad meie kliendid saada tõlgetes korduvatelt segmentidelt märkimisväärset allahindlust.

Millised on kõige levinumad päringud ukraina keele suunal tõlkimiseks?

Enamasti tellitakse ukraina keele suunal dokumentide, kirjade, lepingute, infomaterjalide, turundustekstide, kodulehekülgede, rakenduste ja kasutusjuhendite tõlkeid. Tõlgime ukraina keelde ka õigus- ja ilukirjandustekste. Samuti pakume oma klientidele kiirtõlget ukraina keelde. Kui tõlget on vaja erakordselt kiiresti, püüame alati vastu tulla ja soovitud tähtajaks kvaliteetse tõlke valmis saada.

Kuidas ukraina keel tekkis?

Ukraina keel (ukraina keeles українська мова) on huvitav ja väljendusrikas keel, mille eelkäijaks peetakse vanavene keelt. Vanavene keel kujunes välja 9. sajandil Kiievi-Venes – varafeodaalses riigis tänapäeva Ukraina, Venemaa ja Valgevene aladel, mille keskus oli Kiiev.

Vanavene keel lahknes 14.–15. sajandil eri keelteks: sellest arenesid ukraina, valgevene, russiini ja vene keel. Ukraina keelele on neist kõige lähedasem valgevene keel: keeleteadlaste hinnangul kattub kahe keele sõnavaras teineteisega 84%.

Ka eesti keeles on sõnu, mille tüvi ulatub vanavene keelde. Eesti etümoloogiasõnaraamatu andmetel on eesti keeles umbes 43–55 vanavene laenu, mis aitavad meil mõista selliseid ukrainakeelseid sõnu nagu вікно (aken), ложка (lusikas), хрест (rist), тхір (tuhkur) ja торгівля (turg). Nii eesti vabadus, soome vapaus kui ka ukraina свобода tulevad kõik samast vanavene tüvest svobodĭ (vaba).

Ukraina keeles on välja antud lugematul hulgal luulet, proosat ja filosoofilisi tekste. Vanim ukrainakeelne kirjandustekst ulatub 1798. aastasse. See on Ivan Kotljarevskõi eepos „Енеїда” („Enejida”), mis on kirjutatud toonases ukraina kõnekeeles ja nii satiiriliselt, et sellele ei hakanud kunagi peale ei Vene impeeriumi ega Nõukogude Liidu tsensori hammas.

Milline on ukraina keel?

Ukraina keeles on seitse käänet. Erinevalt teistest idaslaavi keeltest on ukraina keeles ka üttekääne ehk vokatiiv, mida kasutatakse otse kellegi poole pöördumisel.

Ukraina keelt peetakse sünonüümide poolest väga rikkaks – teadaolevalt on sõnal „horisont“ ukraina keeles 12 sünonüümi ning sõnal „lööma“ lausa 45 sünonüümi.

Ilmselt on paljud eestlased kuulnud fakti, et kunagi toimunud keelte iludusvõistlusel tuli eesti keel itaalia keele järel kauniduselt teisele kohale. Samasugune lugu ringleb ka Ukrainas. Ukrainlased usuvad, et nende keel kuulutati keelte iludusvõistlusel teisena kõige meloodilisemaks keeleks ning prantsuse ja pärsia keele järel kolmandana kõige kaunimaks keeleks.

Olenemata sellest, kas keelte iludusvõistlus kunagi toimus või mitte, on ukraina keel siiski väga kaunis ja meloodiline – seda eelkõige oma täis- ja kaashäälikute sujuva vaheldumise tõttu.

Kuidas kirjutada ukraina nimesid eesti keeles?

Ukraina nimede korrektne transkribeerimine tekitab tihti küsimusi. Eestis on ukraina nimede latiniseerimiseks oma tähetabel, mille kiitis 1975. aastal heaks vabariiklik õigekeelsuskomisjon. Emakeele Seltsi keeletoimkond muutis tabelit 1998. ja 2009. aastal.

Lisaks täpsustati tabelit 2022. aastal, mil võeti vastu otsus kirjutada ukraina heliline г eesti keeles kui h (varasema g asemel). Nii transkribeeritakse Луганськ eesti keelde kui Luhansk ning Богдан kui Bohdan. Lisaks tasub meeles pidada, et ukraina и eestikeelne vaste on õ (Катерина → Katerõna, Зеленський → Zelenskõi).

Milline on ukrainlaste panus maailmakultuuri?

Ukrainast on pärit mitmed maailmakuulsad kunstnikud ja loomeinimesed. Ukraina juurtega on näiteks kirjanik Nikolai Gogol, luuletaja Anna Ahmatova, näitlejad Milla Jovovich ja Mila Kunis ning näitleja ja lavastaja Lee Strasberg.

Ukraina rahvapärimus on andnud panuse kogu maailma muusikasse. Populaarse jõululaulu „Carol of the Bells“ meloodia on kirja pannud Ukraina helilooja Mõkola Leontovõtš ning see põhineb ukraina rahvalaulul „Щедрик” („Štšedrõk”).

Millised on ukrainlased?

Nii äri- kui ka eraelus on ukrainlased heasüdamlikud, täpsed ja viisakad. Au sees on meeskonnatöö ja teiste aitamine. Tänu tähelepanelikule loomusele ja teistega arvestamisele kulgeb professionaalne suhtlus ukrainlastega sujuvalt ning jätab hinge sooja tunde.

Ehkki ukrainlased on usinad keeleõppijad, tähendab neile palju, kui neid tervitada ka mõne ukrainakeelse väljendiga. Altpoolt leiad mõned kasulikud fraasid, mida kasutada oma järgmises vestluses või kirjavahetuses ukrainlastega:

Tere! –  Вітаю! (vitaju)

Tere tulemast! – Ласкаво просимо! (laskavo prosõmo)

Meeldiv tutvuda! – Приємно познайомитися! (prõjemno poznajomõtõsja)

Head aega! – До побачення! (do pobatšennja)

Aitäh! – Дякую! (djakuju)

Ole lahke! – Прошу! (prošu)

Vaata veel

TOIMETAJA TÕLKEBÜROO, TÕLKETEENUS, TOIMETAMISTEENUS, COPYWRITINGLISATEENUSED, MEIST, TÕLKETEENUSED, TÕLKIJAD

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Usalda oma tõlge meie kätesse. Tõlgime kiiresti ja täpselt.

Mõned Toimetaja tõlkebüroo kliendid

Baltika tallinn
Bolt tallinn
CGI_Tallinn
Eesti_Energia_tallinn
Töötukassa valge
elektrilevi Tallinn
maakohus
KPMG tallinnas
Maxima tallinn
merko Tallinnas
Regionaalhaigla_logo_Põhja-Eesti
Tallinna tehnikaülikool
nordecon tallinnas
rahva raamat tallinnas
tradehouse tallinnas
Uusmaa kinnisvara tallinnas
varrak tallinnas

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.