hispaania tõlkimine

Miks tellida hispaania tõlge Toimetaja tõlkebüroost?

Väga hea hispaania keele tõlketeenus 

Toimetaja tõlkebüroole on antud rahvusvaheline ISO 17100:2015 kvaliteedisertifikaat, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroo järgib kõiki nõudeid, mis on kehtestatud tõlketeenuse osutamisele. Meie tõlkebüroost tellitud tõlge hispaania keelest vastab algtekstile, on veatu ja ladus. Peame tõlkides silmas, et tõlke lugeja või kasutaja saaks tekstist aru soovitud viisil. Väga hea tõlge tähendab meile seda, et tõlgitud sõnumit mõistavad nii sinu hispaania keelt kõnelev koostööpartner, klient kui ka kolleeg, olenemata sellest, milline on nende taust. Meie büroos valminud tõlge on terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Parima tulemuse saavutamiseks küsime lisainfot ja kui vaja, vaatame üle ka lähteteksti. Samuti lokaliseerime tõlke soovi korral Hispaania turu jaoks – see on eriti oluline näiteks kodulehe, reklaamteksti, ohutuskaardi jms tõlkimisel.

hispaania tõlge

Hispaania tõlge valmib kiiresti

Töötame kiiresti. Tõlkeprotsessi muudavad kiiremaks suurepärane tehniline võimekus, kogenud tõlkijad ja sujuvad protsessid. Vastame kirjadele alati esimesel võimalusel. Samuti tegutseme kiiresti hinnapakkumisi koostades. Vajaduse korral saame ühe teksti tõlkimisse kaasata mitu tõlkijat. Meie töökiirust suurendab pidevalt täiustuv neuromasintõlge. Tänapäeva tarkvara võimaldab arvestada tekstides esinevaid kordusi: ka see muudab tööprotsessi kiiremaks. Meie tööprotsess hispaania keelde tõlkimisel on efektiivne ja paindlik ning otsused sünnivad ruttu. Tänu sellele julgeme öelda, et Toimetaja tõlkebüroo on üks kiiremaid tõlketeenuse pakkujaid.

kiire hispaania tõlge

Hispaania tõlge mõistliku hinnaga

Toimetaja tõlkebüroo pakub suurepärase hinna ja kvaliteedi suhtega tõlget. Tõlkimine toimub tänapäevaste tehnoloogiate abil ja tõlkeprotsessi on kaasatud nii magistrikraadiga tõlkija kui ka elukutseline keeletoimetaja. Hispaania keele suunal võimaldab konkurentsivõimelist hinda pakkuda nutika tõlketarkvara ja pidevalt täiustuva neuromasintõlke kasutamine. Pakume tekstides korduvate segmentide arvelt allahindlust. Kõige olulisemat rolli mängib see püsikoostöö korral, sest pidevalt sarnaseid tekste tõlkides muutub püsikliendi jaoks tõlke ühikuhind järjest soodsamaks. Tõlgime iga tekstisegmenti vaid ühe korra – ja ka sina ei pea selle eest mitu korda maksma. Tänu sellele võid kindel olla, et meie käest saad hea pakkumise.

soodne hispaania tõlge

Sujuv tõlkimise protsess

Tõlkeprotsess on sulle mugav ja märkamatu. Kasutame oma teadmisi ja kogemusi, et luua lahendusi, mis võimaldavad hallata tõlketöid süsteemselt koos tõlkemälu, terminibaasi ning keskse töövoosüsteemiga. Teame, et projektijuhtimine on enamat kui lihtsalt teksti ühest keelest teise tõlkimise korraldamine. Töövoog mängib üliolulist rolli selles, et hispaania tõlke tellimisel oleks sinu kogemus stressivaba, eelarve läbipaistev ja töö valmiks kiiresti. Selle nimel oleme kõik aeganõudvad standardtegevused miinimumini viinud või automatiseerinud. Just tänu sellele võid kindel olla, et tõlkeprojekti eelarve ja töö valmimise tähtaeg vastavad sinu ootustele.

mugav hispaania tõlge

Tagame konfidentsiaalsuse

Tagame kõikide tõlgitavate tekstide konfidentsiaalsuse. Digiturvalisus, andmekaitse ja konfidentsiaalsus on aspektid, millesse suhtume iga tõlketöö puhul väga tõsiselt. Konfidentsiaalsuskokkulepe sisaldub tõlketeenuse osutamise lepingus. Vajaduse korral sõlmime eraldi konfidentsiaalsuslepingu. Andmelekke riski aitavad vähendada tõlketarkvara kasutamine ja andmete varundamine turvalises serveris. Tänu tõlketarkvara kasutamisele puudub enamasti vajadus saata tõlkefaile e-kirja teel – see aitab vältida infoleket ja kirjade jõudmist vale adressaadini. Meie tõlkeprotsess sisaldab ka reaalajas andmete varundamist, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroos on sinu hispaania tõlge kindlates kätes.

konfidentsiaalne hispaania tõlge

Kõik tõlkega seotud teenused ühest büroost

Soovime, et sul oleks meiega mugav koostööd teha. Püüame vastu tulla kõigile sinu soovidele, mis puudutavad tõlkimist, toimetamist, sisuloomet ja nendega seotud teenuseid. Nii pakume ka võõrkeelset kodulehe optimeerimist ja e-poe lokaliseerimist. Samuti kuuluvad meie teenuste hulka tõlkekonsultatsioon, tõlkemälu loomine, tõlkekvaliteedi hindamine, pealelugemine (voice-over) ja dubleerimine. Ka tõlgitud teksti küljendamine, kujundamine ja trükkimine on teenused, mida oma klientidele hea meelega pakume. Seda kõike selleks, et sul oleks mugav ja saaksid lisaks hispaania keele tõlketeenusele ka teised vajalikud teenused ühest kohast.

hispaania tõlkebüroo

Külli

Külli on Toimetaja tõlkevaldkonna juht. Ta on töötanud tõlkijana üle 15 aasta ja õppinud tõlkimist Tallinna Ülikoolis. Külli on perfektsionist, kes töötab alati parima tulemuse nimel. Lisaks on ta kiirlugeja. Küllil on äärmiselt hea tehniline taiplikkus ja eksimatu võime eelseisvaid suundumusi ette näha.

Toimetaja tegevjuht

Toimetaja tõlkebüroo pakub kvaliteetset tõlketeenust ning säästab sinu aega ja raha

Tellimuse esitamiseks saada e-kiri või täida päringuvorm järgmise infoga:

 • millist teenust soovid;
 • millistes keeltes teenust vajad;
 • milline on töö tähtaeg?

Lisa ka täiendav teave või fail, et saaksime seda analüüsida ja teha täpse pakkumise.

Saadame hinnapakkumuse juba tunni jooksul.

Saada_päring

Tehnikatõlge hispaania keelde

Tehnikatõlge hõlmab valdkondi nagu tehnika, ehitus, keskkonnakaitse ja -tehnoloogia, infotehnoloogia, transport, automaatika ja palju muud. Levinud tehnikatõlke tekstitüübid on näiteks kasutus- ja ohutusjuhendid, kiir- ja häälestusjuhendid, aruanded ja rakendused. Tehnikatõlge ehk tehniline tõlge moodustab Toimetaja tõlkebüroo teenustest väga olulise osa. Pakume kasutusjuhendi tõlkimist hispaania keelde, IT-tõlget hispaania keelde, rakenduse lokaliseerimist Hispaania turule ja palju teisi teenuseid.

tehnikateksti tõlkimine hispaania keelde

Kodulehe tõlge hispaania keelde

Kodulehe tõlkimine on üks meie populaarsemaid teenuseid. Kvaliteetne kodulehe tõlge jätab ettevõttest klientidele usaldusväärse mulje. Just sellepärast tõlgime sinu ettevõtte kodulehe hispaania keelde mugavalt, kiirelt ja kvaliteeti silmas pidades. Kodulehetekstide käsitsi kopeerimine ja sisestamine on minevik – kasutame veebiteksti automaatseks ekspordiks ja tõlgete impordiks nutikat tehnoloogiat. Toimetaja tõlkebüroo hispaania keele tõlkijatel ja toimetajatel on SEO-teadmised ning kodulehtede, veebitekstide ja blogipostituste tõlkimisel võtame arvesse hispaania keele strateegilisi märksõnu.

kodulehe tõlkimine hispaania keelde

Majandustõlge hispaania keelde

Majandustõlge moodustab olulise valdkonna, mille alla kuuluvad näiteks majandusaasta aruande tõlge hispaania keelde ning raamatupidamisdokumentide, pangaväljavõtte või maksutõendi tõlkimine hispaania keelde. Hispaania keele majandustõlke valdkonnas on Toimetaja tõlkebüroo eelised finantsspetsiifilise sõnavara ning raamatupidamis- ja pangandusterminite tundmine, konfidentsiaalsus, kiirus, meeldiv suhtlus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

majandustõlge hispaania keelde

Õigustõlge hispaania keelde

Õigustõlge hõlmab lepingute, kohtudokumentide ja õigusaktide tõlkimist hispaania keelde. Kõigi tekstide tõlkimisel hispaania keelde kasutame ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et tõlge oleks terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Toimetaja tõlkebüroo peab kinni ka rangetest isikuandmete kaitse reeglitest ja konfidentsiaalsusnõuetest, mis on õigustõlke puhul väga olulised.

õigustekstide tõlkimine hispaania keelde

Turundustõlge hispaania keelde

Turundusteksti tõlkimine hispaania keelde on õnnestunud juhul, kui turundussõnum antakse teises keeles adekvaatselt edasi, valminud hispaania tõlge kannab endas brändi väärtusi ja stiili ning miski ei reeda, et tegemist on tõlkega. Turundusteksti alla võib liigitada tootekirjelduse, kodulehe, e-poe, lühiülevaate, artikli, tunnuslause, reklaami, kampaaniasõnumi, müügipakkumise, ettevõtte missiooni ja visiooni või brändi väärtuste tõlkimise hispaania keelde. Peale turundusteksti tõlkimise on Toimetaja tõlkebüroo ka hispaaniakeelse lokaliseerimise ja transkreatsiooni ehk loomingulise tõlkimise asjatundja.

turundusteksti tõlkimine hispaania keelde

Teadustekstide tõlkimine hispaania keelde

Teadustekstide tõlkimine hispaania keelde on samuti üks meie tõlketeenuseid. Meie klientide hulka kuuluvad Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Teadusagentuur, Eesti Geoloogiateenistus, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Haridus- ja Teadusministeerium jpt. Teadusartiklite ja doktoritööde tõlkimisel hispaania keelde pöörame tähelepanu valdkonna terminoloogiale ja koostööle teadusteksti tõlke tellijaga, et tagada kvaliteetne tõlge.

teadustekstide tõlkimine hispaania keelde

Meditsiinitõlge hispaania keelde

Meditsiinitõlge hispaania keelde on näiteks meditsiiniseadme kasutusjuhendi, ravimiinfo, patsiendi infolehe, haigusloo, ravimiuuringu vms tõlkimine hispaania keelde. Kasutame kõikide tekstide tõlkimisel hispaania keelde ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et hispaania tõlge oleks täpne, valmiks õigel ajal ja järgiks teisi kvaliteedistandardi nõudeid. Samuti iseloomustavad Toimetaja tõlkebürood konfidentsiaalsus, kiirus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

meditsiinitekstide tõlkimine hispaania keelde

Ohutuskaardi tõlkimine hispaania keelde

Ohutuskaart on dokument, mis annab teavet selle kohta, kuidas tagada kemikaali ohutu kasutamine kogu tarneahelas. Kuna ohutuskaardi esitaja vastutab muu hulgas selle sisu eest, on kõige parem usaldada ohutuskaartide tõlkimine hispaania keelde Toimetaja tõlkebüroole. Me mitte ainult ei tõlgi, vaid tunneme ära ka võimalikud sisulised puudujäägid ja ebakõlad. Meil on ohutuskaartide tõlkimises hispaania keelde pikaajaline kogemus. Lähtume ohutuskaartide tõlkimisel keelde alati kõige uuematest asjaomastest õigusaktidest ja ametlikest terminitest, et tagada ohutuskaardi tõlke nõuetekohasus, selgus ja täpsus.

ohutuskaartide tõlkimine hispaania keelde

Tarkvara lokaliseerimine Hispaania turule

Tarkvara lokaliseerimine on arvutiprogrammi või mobiilirakenduse tõlkimine ja kohandamine Hispaania turu jaoks. Tarkvara lokaliseerimine võtab arvesse Hispaania kasutajate eelistusi, vajadusi ja harjumusi. Tarkvara lokaliseerimisele pühenduvad Toimetaja tõlkebüroo tõlkijad, kes valdavad hispaania keelt emakeelena ja tunnevad end IT-alaseid probleeme lahendades koduselt.

tarkvara lokaliseerimine hispaania

Suuline tõlge hispaania keelde

Suuline tõlge, sosintõlge, kaugtõlge, konverentstõlge ja järeltõlge hispaania keelde on tõlketeenused, mida vajatakse üritustel, koosolekutel, koolitustel, kohtumistel, notariaalsete tehingute juures ja mujal. Toimetaja tõlkebüroo hispaania keele tõlgid on oma ala professionaalid, keda iseloomustab pikaajaline kogemus eri valdkondades. Aitame ka erinevates suulise tõlke teenustes orienteeruda ja sobivaima välja valida.

suuline tõlge hispaania keelde

Vandetõlge hispaania keelde

Vandetõlge on ametlik dokumentide tõlkimise teenus hispaania keelde ja Toimetaja tõlkebüroo pakub seda koostöös hispaania keele vandetõlkidega. Hispaania keele vandetõlk vastutab tõlke õigsuse eest ning kinnitab selle oma allkirja ja pitseriga. Kui näiteks kooli sisseastumiseks, reisimiseks või kohtule esitamiseks on vaja kinnitatud tõlget hispaania keelest, tähendab see, et seda võib teha üksnes vandetõlk.

vandetõlge hispaania keelde

Parim tõlge sünnib tarkvara ja inimsilma koostöös. Parim tõlge sünnib Toimetaja tõlkebüroos.

Keelesuunad

Eesti-hispaania ja hispaania-eesti tõlge

Eesti keelt räägib emakeelena umbes miljon inimest. Tõlgime eesti keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka eesti keelest hispaania keelde. Saada meile hispaania-eesti-hispaania tõlke päring!

eesti tõlge

Inglise-hispaania ja hispaania-inglise tõlge

Inglise keelt kõneleb maailmas 1,5 miljardit inimest! Toimetaja tõlkebüroo tõlgib inglise keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka inglise keelest hispaania keelde. Saada meile inglise-hispaania-inglise tõlke päring!

inglise tõlge

Saksa-hispaania ja hispaania-saksa tõlge

Kord juba tehtud kirjavigu ei ole sakslaste ees hiljem kerge lunastada. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib saksa keelde kodulehti, e-poode, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka saksa keelest hispaania keelde. Saada meile saksa-hispaania-saksa tõlke päring! Ootame.

saksa-tõlge

Prantsuse-hispaania ja hispaania-prantsuse tõlge

Kas teadsid, et prantsuse keelt räägib maailmas üle 200 miljoni inimese? Tõlgime prantsuse keelde veebilehti, menüüsid, lepinguid, turundustekste ja muud. Tõlgime ka prantsuse keelest hispaania keelde. Saada meile prantsuse-hispaania-prantsuse tõlke päring!

prantsuse-tõlge

Itaalia-hispaania ja hispaania-itaalia tõlge

Itaalia keelt kõneleb ligikaudu 85 miljonit inimest üle maailma. Tõlgime itaalia keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka itaalia keelest hispaania keelde. Saada meile itaalia-hispaania-itaalia tõlke päring! Ootame.

Itaalia tõlge

Ukraina-hispaania ja hispaania-ukraina tõlge

Ukraina keelt räägib emakeelena enam kui 45 miljonit inimest. Tõlgime ukraina keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka ukraina keelest hispaania keelde. Saada meile ukraina-hispaania-ukraina tõlke päring! Ootame.

ukraina tõlge

Vene-hispaania ja hispaania-vene tõlge

Kas teadsid, et vene keeleruumis on hea tava kodulehtedel lugejat teietada, mitte sinatada? Toimetaja tõlkebüroo tõlgib vene keelde kodulehti, tootekirjeldusi, lepinguid ja palju muud. Tõlgime ka vene keelest hispaania keelde. Saada meile vene-hispaania-vene tõlke päring!

vene tõlge

Rootsi-hispaania ja hispaania-rootsi tõlge

Rootsi keelt räägib enam kui kümme miljonit inimest. Tõlgime rootsi-hispaania-rootsi suunal kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Pakume kvaliteetset rootsi-hispaania-rootsi tõlketeenust ning säästame sinu aega ja raha. Vastame päringule kahe tunniga. Loe lisa ja telli!

rootsi tõlge

Soome-hispaania ja hispaania-soome tõlge

Soome keelt kõneleb enam kui viis miljonit inimest. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib soome keelde kodulehti, e-poode, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka soome keelest hispaania keelde. Saada meile soome-hispaania-soome tõlke päring!

soome tõlge

Norra-hispaania ja hispaania-norra tõlge

Norra keelt kõneleb ligikaudu viis miljonit inimest. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib norra keelde kodulehti, e-poode, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka norra keelest hispaania keelde. Saada meile norra-hispaania-norra tõlke päring!

norra tõlge

Läti-hispaania ja hispaania-läti tõlge

Läti keelt räägib emakeelena enam kui miljon inimest. Tõlgime läti keelde veebilehti, e-poode, tootelehti, katalooge, müügitekste, dokumente ja palju, palju muud. Tõlgime ka läti keelest hispaania keelde. Saada meile läti-hispaania-läti tõlke päring! Ootame.

läti tõlge

Leedu-hispaania ja hispaania-leedu tõlge

Leedu keelt räägib emakeelena enam kui kaks miljonit inimest. Tõlgime leedu keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka leedu keelest hispaania keelde. Saada meile leedu-hispaania-leedu tõlke päring! Ootame.

leedu tõlge

Poola-hispaania ja hispaania-poola tõlge

Poola keele kõnelejaid on maailmas 38 miljonit. Tõlgime poola keelde veebilehti, e-poode, tootelehti, katalooge, müügitekste, dokumente ja palju muud. Tõlgime ka poola keelest hispaania keelde. Saada meile poola-hispaania-poola tõlke päring!

Poola tõlge

Usalda oma tõlge meie kätesse. Toimetaja tõlkebüroo agarad tõlkijad tõlgivad kiiresti ja täpselt.

Korduma kippuvad küsimused hispaania keele tõlke kohta

Miks tõlkida hispaania keelde?

Hispaania keeleruum on väga suur. Vajadus tõlkida hispaania keelde tekib enamasti siis, kui on tarvis turustada oma tooteid või teenuseid hispaaniakeelsetes riikides. Pakume tõlkeid nii hispaania keelde kui ka hispaania keelest. Hispaania keele tõlkeid teevad tõlkijad, kelle emakeel on hispaania keel või kes on elanud hispaaniakeelses keskkonnas ja oskavad hispaania keelt C2-tasemel. Anname endast alati parima, et Toimetaja tõlkebüroos valminud tõlgetega rahule jääksid!

Milline on hispaania keele roll maailmas?

Hispaania keel on väga laialt levinud keel. Hispaania keel on maailmas rääkijate arvult hiina keele järel teisel kohal. See on üks ÜRO ja Euroopa Liidu ametlikest keeltest, peale selle on hispaania keel ka paljude Lõuna-Ameerika rahvaste organisatsioonide peamine keel. Hispaania keelt räägib 570 miljonit inimest, kellest 470 miljonit kõneleb seda emakeelena. Hispaania keel on riigikeel 20 riigis (riigid on loetelus järjestatud rahvaarvu põhjal): Mehhiko, Colombia (Kolumbia), Hispaania, Argentina, Peruu, Venezuela (Venetsueela), Tšiili, Ecuador, Guatemala, Kuuba, Boliivia, Dominikaani Vabariik, Honduras, Paraguay, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Puerto Rico, Panama, Uruguay ja Ekvatoriaal-Guinea. Samuti väärib märkimist, et Ameerika Ühendriikides räägib hispaania keelt koguni 52 miljonit inimest, mis on 23% USA kogurahvastikust. Et suur hispaania keele kõnelejate arv jaotub paljude riikide vahel, on hispaaniakeelne turg paljutõotav just e-kaubanduse või asukohast sõltumatute ärivaldkondade seisukohast.

Mida arvestada hispaania keele tõlketeenuse tellimisel?

Hispaania keele tõlked ei ole kallid ja tõlgete valmimisaeg on tavapärane. Toimetaja tõlkebüroo tõlkijad ja toimetajad räägivad hispaania keelt reeglina emakeelena, omavad tõlkealast eriharidust ja oskavad lähtekeelt. Pakume hispaania keelesuunal erialateksti, kodulehe ja ilukirjandusteksti tõlkimist, IT-tõlkeid ja turundustekstide tõlkeid. Samuti pakume tõlketeenustega seonduvaid teenuseid, näiteks lokaliseerimist.

Millised on kõige levinumad tõlkepäringud hispaania keele suunal?

Soovime tõlkida oma kodulehe hispaania keelde. Vajame patsiendi infolehe tõlget hispaania keelest. Soovime tõlkida hispaaniakeelset audiofaili. Kas saaksite tõlkida meie tooteinfo hispaania keelde ja tõlked ka kodulehele importida? Kui palju maksab ühe lehekülje tõlkimine hispaania keelest? Need on tavalised päringud, mis Toimetaja tõlkebüroo saab.

Vastame kõigile päringutele tunni-paari jooksul ja anname endast alati parima, et kliendi soovile vastu tulla ja pakkuda talle kiiret ning konkurentsivõimelise hinnaga kvaliteetset hispaania keele tõlketeenust. Meie kogenud tõlkijad ja sõbralikud projektijuhid töötavad iga päev selle nimel, et klient Toimetaja tõlkebüroost tellitud tõlgetega rahule jääks.

Mille poolest on hispaania keel huvitav?

Hispaania keelt kõneleb Hispaanias ligi 90% inimestest. Hispaanias räägitakse ka katalaani, galeegi ja baski keelt. Hispaania keele baasil on alguse saanud mitu kreoolkeelt, mis on kahe või enama keele segunemisel tekkinud grammatiliselt lihtsad keeled. Neid kreoolkeeli kõneldakse Filipiinidel (tšavakano keel), ABC saartel ehk Arubal, Bonairel ja Curaçaos (papiamento keel) ning Iisraelis (ladiino ehk espanjool). Hispaania keelt on palju mõjutanud araabia keel, sest araablased vallutasid 711. aastal Ibeeria poolsaare ja viisid sinna oma kunsti, arhitektuuri ja keele. Näiteks on hispaania keeles araabia keelest pärinevad sõnad „la alfombra” (vaip), „la almendra” (mandel) ja „la almohada” (padi). Hispaania keel on detailne, poeetiline ja väljendusrikas. Seepärast muutub tekst hispaania keelde tõlkides üldjuhul pikemaks. Näiteks tähendab fraas „en el sentido de las agujas del reloj” lihtsalt päripäeva.

Miks kaaluda hispaaniakeelsele turule sisenemist?

Hispaaniakeelsete riikide majanduse lipulaevad on Mehhiko ja Argentina, kelle majandus on viimastel aastatel stabiilselt kasvanud ja kes hiilgavad võrdlemisi suure ostujõuga. Colombia, Peruu ja Venezuela majandusprognoosid on pisut tumedamates toonides. Colombia SKT on hispaaniakeelsetest riikidest küll suurim, kuid riigi majanduskasv paari protsendi ümber ja inflatsioon ligi 5%. Colombia, Peruu ja Venezuela ühiskondades valitseb siiani terav ebavõrdsus, töötuse määr ja riigivõlg on suured. Venezuela poliitiline olukord on ebastabiilne. Hispaaniakeelsetest sihtturgudest tasub keskenduda seega pigem Mehhikole, Argentinale, Hispaaniale, Tšiilile, Costa Ricale, Puerto Ricole, Panamale ja hispaania keelt kõnelevale osale USA rahvastikust. Ennustatakse, et USA-sse sisserändajate tõttu on Ameerika Ühendriikides elavate hispaania keelt kõnelevate inimeste arv 2050. aastaks 100 miljonit. Et hispaania keeleruum on nii suur, tasub igal juhul kaaluda oma toodete või teenustega hispaaniakeelsele turule sisenemist, sest hispaaniakeelsete riikide ostujõud kokku on 2,6 triljonit dollarit.

Mida silmas pidada Hispaania turule sisenemisel?

Hispaania oma 46 miljoni elanikuga on Lääne-Euroopas oluline turg. Ajavahe on eurooplastele vastuvõetav, valuutaks on euro, lennuaeg jääb 4–5 tunni vahele ja Hispaania elanike ostujõud on võrdlemisi suur. Hispaanlastega koostöösuhete sõlmimisel tuleb aga üht-teist silmas pidada.

 • Paljud ärid ja ettevõtted on Hispaanias ajavahemikul kella 14-st kuni kella 17-ni suletud, sest inimesed lähevad koju sööma ja naudivad seejärel siesta‘t
 • Ärikohtumisele minnes ole täpne, kuid arvesta, et hispaanlased hilinevad vähemalt 15 minutit, sama kehtib ürituste algusaja kohta.
 • Hispaanlaste silmavaade on julge, käepigistus kindel ja üksteise kallistamine või õlale patsutamine ärimeeste keskis igati normaalne.
 • Hispaanlaste isiklik ruum on pigem keskmise eurooplase omast väiksem. See on tavaline, kui hispaanlane tuleb rääkides väga lähedale ja patsutab näiteks vestluspartneri kätt.
 • Hispaanias peab naiste käitumine olema enesekindel ja riietus pigem reserveeritud, et ärimaailmas arvulist ülekaalu omavatele meestele võrdsed partnerid olla.
 • Hispaania juhtimiskultuur on pigem autoritaarne. Otsuseid võtab vastu ülemus – el jefe või el patrón – ja töötajad täidavad kuulekalt käske.

Mida hispaaniakeelses kultuuriruumis mitte teha?

Hispaaniakeelne kultuuriruum on meie omast küllaltki erinev, seetõttu on žeste, teemasid ja sõnu, mida tuleks hispaanlastega äri tehes vältida.

 • Ingliskeelses kultuuriruumis tavaline OK-märk (nimetissõrme ja pöidlaga ringi moodustamine) on Hispaanias (ja samuti Prantsusmaal) sobimatu.
 • Kedagi kõverdatud nimetissõrmega enda juurde kutsuda on ebaviisakas – selle asemel tuleks viibata terve käega.
 • Vesteldes ei maksa liigselt oma professionaalsetele saavutustele ja töökogemusele keskenduda, see ei ole kõige olulisem.

Hispaania ärikeskkonnas edu saavutamiseks on kõige olulisem tööriist sinu isiksus – seega hoolitse selle eest, et jätaksid äripartnerile hea mulje.

Vaata veel

TOIMETAJA TÕLKEBÜROO, TÕLKETEENUS, TOIMETAMISTEENUS, SISULOOMELISATEENUSED, MEIST, TÕLKETEENUSED, TÕLKIJAD

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Usalda oma tõlge meie kätesse. Tõlgime kiiresti ja täpselt.

Mõned Toimetaja tõlkebüroo kliendid

Baltika tallinn
Bolt tallinn
CGI_Tallinn
Eesti_Energia_tallinn
Töötukassa valge
elektrilevi Tallinn
maakohus
KPMG tallinnas
Maxima tallinn
merko Tallinnas
Regionaalhaigla_logo_Põhja-Eesti
Tallinna tehnikaülikool
nordecon tallinnas
rahva raamat tallinnas
tradehouse tallinnas
Uusmaa kinnisvara tallinnas
varrak tallinnas

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.