tõlketeenused

Toimetaja tõlkebüroo tõlketeenused vastavad rahvusvahelise tõlkestandardi ISO 17100:2015 nõuetele

See tähendab, et Toimetaja tõlkebüroo

Toimetaja tõlkebüroo pakub kvaliteetset tõlketeenust ning säästab sinu aega ja raha

Kvaliteedi valem

Projektijuhi, tõlkija ja toimetaja töö on kvaliteetsete tõlketeenuste pakkumisel kõige olulisemal kohal. Projektijuht võtab arvesse kliendi terminoloogilisi eelistusi, erialast sõnavara ja stiili ning teeb vajaduse korral soovitusi. Iga kliendi tekste tõlgib üks ja sama tõlkija – või suurema töömahu korral ka kaks või kolm tõlkijat –, kes tunnevad valdkonna terminoloogiat.

kvaliteet tõlketeenused

Kuidas sünnivad kvaliteetsed tõlketeenused?

Tehnoloogiline võimekus

Astume tehnoloogilise arenguga ühte sammu. Meil on head teadmised IT võimalustest ja saame need sinu heaks tööle panna. Tänu sellele saame tarkvara abil luua sinu vajadustega kohandatud tõlkelahendusi ja tõlkida pea kõikides olemasolevates vormingutes faile, näiteks isegi kujundusprogrammiga loodud faile ja JSON-faile. Tehnoloogiline võimekus tähendab seda, et meie tööd iseloomustavad järgmised aspektid.

 • Kvaliteet
  Tõlked on terminoloogiliselt ühtsed. Inimlikud vead on miinimumini viidud. Kasutame ISO kvaliteedistandardist lähtuvat kvaliteedikontrolli protsessi. Loome masintõlkepõhiseid erilahendusi.
 • Konfidentsiaalsus
  Toimetaja tõlkebüroo tehnoloogiline võimekus mängib olulist rolli konfidentsiaalsuse tagamisel tõlkeprotsessi igas etapis. Kasutame erinevaid digiturvalisuse meetmeid ja konfidentsiaalsuskohustus lasub igal Toimetaja tõlkebüroo töötajal.
 • Väga hea hinna ja kvaliteedi suhe
  Toimetaja tõlkebüroo tehnoloogiline võimekus mängib olulist rolli ka meie hinnataseme juures. Tõlkimine toimub nutikalt ja efektiivselt. Kasutame tõlketarkvara, et pakkuda kliendile tekstis esinevatelt korduvatelt segmentidelt allahindlust.
tehnoloogiline võimekus

Kvaliteetne tõlge

Soovime, et jääksid meie tehtud tõlkega rahule. Peame tõlkides alati silmas tõlke lugejat või kasutusala. Arvestame sinu ootustega. Kvaliteedi saavutamise nimel töötab iga tõlkega vähemalt kolmeliikmeline tiim, kuhu kuuluvad magistrikraadiga tõlkija, elukutseline keeletoimetaja ja kogenud projektijuht. Lisaks rakendame erinevaid kvaliteedikontrolli protsesse, et Toimetaja tõlkebüroo valminud tõlge oleks kvaliteetne. Lähtume järgnevast.

 • Kasutajakeskne lähenemine
  Toimetaja tõlkebüroo eesmärk on, et inimesed, kes hakkavad tõlget kasutama või lugema, saaksid sellest soovitud viisil aru. Tõlke tulemusel peab teksti sõnum olema sinu kliendile, koostööpartnerile või kolleegile arusaadav olenemata sellest, milline on tema emakeel või taust.
 • Asjatundlik konsultatsioon
  Toimetaja tõlkebüroo on sinu tõlkepartner ja annab endast parima, et pakkuda sulle sobivat tõlketeenust. Selgitame üheskoos välja, kas tõlke kasutusala arvestades on sobivaim terminoloogiliselt täpne tõlge, sisulooja adapteeritud tõlge (transkreatsioon) vms.
 • Loomulikult veatu 
  Toimetaja tõlkebüroo valminud tõlge vastab algtekstile, on keeleliselt korrektne ja kooskõlas kirjakeele reeglitega. Võtame sinu eelistusi arvesse ka sobivat terminoloogiat valides.
kvaliteetsed tõlketeenused

Paindlik tõlkimise protsess

Toimetaja tõlkebüroo on paindlik. Loome kliendi vajadustest lähtuvaid integreeritud lahendusi nii e-poe kui ka kodulehe sisu tõlgete uuendamise, mitmekeelse klienditeeninduse, võõrkeelse videosisu tõlkimise ja muu jaoks. Pakume nii sisuloomel, toimetatud tõlkel kui ka masintõlkel põhinevaid lahendusi. Paindlik tõlkimise protsess tähendab seda, et Toimetaja tõlkebüroo tööd iseloomustavad järgmised aspektid.

 • Kiirtõlke võimekus
  Töötame efektiivselt ja kiiresti. Oleme tõlkinud massiivseid tekste kuni 18 tõlkija samaaegsel osalusel, tõlke terminoloogilist ja stiililist ühtlust on seejuures aidanud tagada projekti jaoks kohandatud tarkvara kasutamine.
 • Kohandatud töövoog
  Ühendame erinevad töövood, et tõlkeprojekti ülesanded ja toimingud oleksid kooskõlas sinu projekti eesmärkidega. Soovime, et tõlke tellimisel oleks sinu kogemus stressivaba, meie eelarve läbipaistev ja tõlge valmiks kiiresti.
 • Lai tõlketeenuste valik
  Pakume erinevaid tõlke- ja lisateenuseid, et sinu kogemus oleks mugav. Toimetaja tõlkebüroo lisateenuste hulka kuuluvad tõlkekonsultatsioon, tõlkemälu loomine, tõlkekvaliteedi hindamine, pealelugemine, dubleerimine, tõlgitud teksti küljendamine, kujundamine ja trükkimine.
paindlikud tõlketeenused

Parim tõlge sünnib tarkvara ja inimsilma koostöös. Parim tõlge sünnib Toimetaja tõlkebüroos.

Tehnikatõlge

Tehnikatõlge hõlmab selliseid valdkondi nagu tehnika, ehitus, keskkonnakaitse ja -tehnoloogia, infotehnoloogia, transport, automaatika ja palju muud. Levinud tehnikatõlke tekstitüübid on näiteks kasutusjuhendid ja ohutusjuhendid, kiirjuhendid ja häälestusjuhendid, aruanded ja rakendused. Tehnikatõlge ehk tehniline tõlge moodustab Toimetaja tõlkebüroo teenustest väga olulise osa: meie enim pakutavad teenused on kasutusjuhendi tõlkimine, IT-tõlge, rakenduse lokaliseerimine jpm.

Tehnikatõlge

Kodulehe tõlge

Kodulehe tõlkimine on üks meie populaarsemaid teenuseid. Kvaliteetne kodulehe tõlge jätab ettevõttest klientidele usaldusväärse mulje. Just selle pärast tõlgime sinu ettevõtte kodulehe mugavalt, kiirelt ja kvaliteeti silmas pidades. Kodulehetekstide käsitsi kopeerimine ja sisestamine on minevik – kasutame veebiteksti automaatseks ekspordiks ja tõlgete impordiks nutikat tehnoloogiat. Toimetaja tõlkebüroo tõlkijatel ja toimetajatel on SEO-teadmised ning kodulehtede, veebitekstide ja blogipostituste tõlkimisel võtame arvesse strateegilisi märksõnu.

Kodulehe tõlge

Majandustõlge

Majandustõlge moodustab olulise valdkonna, mille alla kuuluvad näiteks majandusaasta aruande tõlge ning raamatupidamisdokumentide, pangaväljavõtte, maksutõendi tõlkimine. Majandustõlke valdkonnas on Toimetaja tõlkebüroo eelised finantsspetsiifilise sõnavara ning raamatupidamis- ja pangandusterminite tundmine, konfidentsiaalsus, kiirus, meeldiv suhtlus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

Majandustõlge

Õigustõlge

Õigustõlge hõlmab lepingute, kohtudokumentide ja õigusaktide tõlkimist. Õigustekstide tõlkimisel kasutame ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et tõlge oleks terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Toimetaja tõlkebüroo peab kinni ka rangetest isikuandmete kaitse reeglitest ja konfidentsiaalsusnõuetest, mis on õigustõlke puhul väga olulised.

Õigustõlge

Turundustõlge

Turundusteksti tõlkimine on õnnestunud juhul, kui turundussõnum antakse teises keeles edasi, tõlge kannab endas brändi väärtusi ja stiili ning miski ei reeda, et tegemist on tõlkega. Turundusteksti alla võib liigitada tootekirjelduse, kodulehe, e-poe, lühiülevaate, artikli, tunnuslause, reklaami, kampaaniasõnumi, müügipakkumise, ettevõtte missiooni ja visiooni või brändi väärtuste tõlkimise. Turundusteksti tõlkimisele lisaks on Toimetaja tõlkebüroo ka lokaliseerimise ja transkreatsiooni ehk loomingulise tõlkimise asjatundja.

Turundustõlge

Teadustekstide tõlkimine

Teadustekstide tõlkimine on samuti üks meie tõlketeenuseid. Meie klientide hulka kuuluvad Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Teadusagentuur, Eesti Geoloogiateenistus, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Haridus- ja Teadusministeerium jpt. Teadusartiklite ja doktoritööde tõlkimisel pöörame tähelepanu valdkonna terminoloogiale ja koostööle teadusteksti tõlke tellijaga, et tagada kvaliteetne tõlge.

Teadustekstide tõlkimine

Meditsiinitõlge

Meditsiinitõlge on näiteks meditsiiniseadme kasutusjuhendi, ravimiinfo, patsiendi infolehe, haigusloo, ravimiuuringu vms tõlkimine. Kasutame kõikide tekstide tõlkimisel ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et tõlge oleks üheselt arusaadav. Samuti iseloomustavad Toimetaja tõlkebürood konfidentsiaalsus, kiirus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

Meditsiinitõlge

Ohutuskaardi tõlkimine

Ohutuskaart on dokument, mis annab teavet selle kohta, kuidas tagada kemikaali ohutu kasutamine kogu tarneahelas. Kuna ohutuskaardi esitaja vastutab muu hulgas selle sisu eest, on kõige parem usaldada ohutuskaartide tõlkimine Toimetaja tõlkebüroole. Me mitte ainult ei tõlgi, vaid tunneme ära ka võimalikud sisulised puudujäägid ja ebakõlad. Meil on ohutuskaartide tõlkimises pikaajaline kogemus. Lähtume ohutuskaartide tõlkimisel alati kõige uuematest asjaomastest õigusaktidest ja ametlikest terminitest, et tagada ohutuskaartide tõlgete nõuetekohasus, selgus ja täpsus.

Ohutuskaardi tõlkimine

Tarkvara lokaliseerimine

Tarkvara lokaliseerimine on arvutiprogrammi või mobiilirakenduse tõlkimine ja kohandamine. Tarkvara lokaliseerimine võtab arvesse teise riigi kasutajate eelistusi, vajadusi ja harjumusi. Tarkvara lokaliseerimisele pühenduvad Toimetaja tõlkebüroo tõlkijad, kes valdavad sihtkeelt emakeelena ja tunnevad end IT-alaseid väljakutseid lahendades koduselt.

Tarkvara lokaliseerimine

Suuline tõlge

Suuline tõlge, sosintõlge, kaugtõlge, konverentstõlge ja järeltõlge on tõlketeenused, mida vajatakse üritustel, koosolekutel, koolitustel, kohtumistel, notariaalsete tehingute juures ja mujal. Toimetaja tõlkebüroo tõlgid on oma ala professionaalid, keda iseloomustab pikaajaline kogemus eri valdkondades. Aitame ka erinevates suulise tõlke teenustes orienteeruda.

Suuline tõlge

Vandetõlge

Vandetõlge on ametlik dokumentide tõlkimise teenus ja Toimetaja tõlkebüroo pakub seda koostöös vandetõlkidega. Vandetõlk vastutab tõlke õigsuse eest ja kinnitab selle oma allkirja ja pitseriga. Kui näiteks kooli sisseastumiseks, reisimiseks või kohtule esitamiseks on vaja kinnitatud tõlget, tähendab see, et seda võib teha üksnes vandetõlk.

Vandetõlge

Mõned kliendid

Admiral Markets Tallinn
allies tallinnas
Apek digital tallinn
Balti-Logistika Tallinn
Baltika tallinn
bcs itera tallinnas
Beckhoff tallinn
Bolt tallinn
CGI_Tallinn
Combi works Tallinn
Complok tallinn
cuba films Tallinn
Eesti_Energia_tallinn
Eesti haigekassa tallinn
Eesti rahvusraamatukogu
Töötukassa valge
elektrilevi Tallinn
energia partner tallinnas
EKA tallinn
elsavie_logo_Tallinn
esplan tallinn
Esto Tallinn
Fortum tallinn
Goworkabit tallinn
hemles tallinn
ideal tallinnas
Infragate Tallinn
innove tallinn
julianus Tallinn
klaasmerk tallinn
kohvisemu tallinnas
KPMG tallinnas
Levila Tallinn
Luuv Tallinn
LVM kinnisvara tallinn
Maxima tallinn
merko Tallinnas
monestro
Moneyflow tallinn
Montonio tallinnas
Nexd tallinn
Regionaalhaigla_logo_Põhja-Eesti
Tallinna tehnikaülikool
Taevas tallinnas
tank tallinnas
netgroup tallinnas
newsec tallinnas
Nobel digital tallinn
Nord projekt tallinn
nordecon tallinnas
Printall tallinnas
rahva raamat tallinnas
Seisuk tallinn
Synerall tallinnas
tallinna ülikool
tradehouse tallinnas
Uusmaa kinnisvara tallinnas
varrak tallinnas
ahhaa tartu
Aparaaditehas Tartus
bellfire tartus
bercman tartus
domus dorpatensis tartus
estiko tartus
neway tartus
palmako tartus
Salvest Tartus
tartu linn
tartu 2024
tartu ülikool

Usalda oma tõlge meie kätesse. Toimetaja tõlkebüroo agarad tõlkijad tõlgivad kiiresti ja täpselt.

Usalda oma tõlge meie kätesse. Tõlgime kiiresti ja täpselt.

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.