saksa-eksport

Saksa keel on rääkijate arvult maailmas 11. kohal

Saksa keelt kõneleb 90–95 miljonit inimest – see asetab saksa keele rääkijate arvult maailmas 11. kohale. Võrdlusena võib välja tuua, et saksa keele oskajaid on maailmas peaaegu kümme korda rohkem kui rootsi keele rääkijaid. Saksa keele kohta saab lugeda pikemalt siin.

Eksport Saksamaale

Saksamaa on eestlastele atraktiivne eksporditurg, sest Saksa turg on väga suur, ärikultuur on Eesti oma sarnane ja sakslased on heal järjel. Saksamaa on kvalifitseeritud tööjõu toodetud kvaliteetsete toodete eksportijana Euroopa majanduse mootor. Saksamaa majanduskasv on olnud viimastel aastatel stabiilne. Siiski seisab Saksamaa majandus silmitsi mitmete proovikividega – näiteks üleminek tuumaenergialt taastuvenergiaallikatele ja demograafilised muutused. Saksa-Eesti suhete kohta leiab lisainfot Välisministeeriumi kodulehelt. Ekspordiga alustajatele on abiks ka Saksa-Balti kaubanduskoda.

Mida Saksamaa impordib?

Saksamaa impordib tehnikat, elektroonikat, sõidukeid, mineraalkütuseid ja ravimeid. Eesti ekspordib Saksamaale moodul- ja palkmaju, puitu ja puittooteid, telefonisidega seonduvaid seadmeid ja ka meditsiiniseadmeid. Graafik näitab, mida Saksamaa impordib.

Saksamaa importartiklid ET fin

Saksa turule sisenemine – Saksa turu analüüs

Enne uuele turule sisenemist tuleb analüüsida nii oma senist tegevust, ettevõtte võimalusi kui ka eksporditurgu, kuhu plaanitakse siseneda. Analüüsimudeleid, mida saab enne eksporditurule sisenemist kasutada, on palju, kuid ekspordi korraldamisel tuleks alati vaadata ka suurt pilti. Siin on abi Joris Leemani mudelist inspireeritud ekspordi korraldamise tööriistast.

Ekspordi korraldamine – miks, kuhu ja kuidas?

Enne ekspordiga alustamist – kas Saksamaale või mujale – tuleks leida vastused küsimustele miks, kuhu ja kuidas eksportida. Järgnevalt selgitame, millises suunas mõelda ja mida arvesse võtta, et nendele küsimustele vastata.

Miks eksportida?

Sellele küsimusele vastamiseks on vaja vaadelda kolme dimensiooni, mis on teie senise äritegevuse alus.

Ekspordi alustamiseks vajalikud sammud

ekspordi alustamine

Kuhu eksportida?

Vastuse sellele küsimusele leiate siis, kui analüüsite erinevaid piirkondi, eksporditurge ja oma ettevõtte võimalikke tugevusi ühel või teisel turul tegutsedes.

  • Valige regioon või riik

Mõelge, millistesse piirkondadesse oleks hea eksportida. Millised riigid on geograafiliselt mugavas asukohas? Millistes keeltes saate pakkuda klienditeenindust? Millistele turgudele teie toode sobib?

  • Analüüsige valitud piirkonda põhjalikult

Kui olete võimalikud riigid või piirkonnad välja valinud, analüüsige neid põhjalikult, kasutades DESTEP- või PESTLE-analüüsi. Analüüsi tulemusel valige välja turg, kuhu sisenete esimesena, seejärel turg, kuhu plaanite siseneda teisena, kolmandana jne.

  • Otsustage sobiv eksporditurule sisenemise strateegia

Valige sisenemisstrateegia, mis sobib nii turu, toote
(või teenuse) kui ka teie ettevõtte väärtustega ja annab võimalikult vähese kuluga maksimaalsed tulemused.

Kuidas eksportida?

Sellele küsimusele aitab vastata turunduse, finantside ja põhiprotsessi puudutava analüüsimine ja ümberkorraldamine.

  • Koostage eksporditurule sobiv sortiment

Oma toodete või teenuste seast saate ekspordituru jaoks sobivamad valida Bostoni maatriksi abil.

  • Looge eksporditurule sobiv äriüksus

Tutvuge ekspordituru õigusaktidega ja looge äriühing, esindus, tütarettevõte või muu juriidiline keha, mille kaudu oma äritegevust eksporditurul ellu viima hakkate.

  • Koostage detailne finantsplaan

Liitke ekspordiga seonduvad kulud ja oodatav tulu oma tavapärasele finantsplaanile. Nii saate hinnata ekspordi tulusust ja esmase investeeringu mahtu.

Ekspordi korraldamine – igapäevased tegevused, et eksport oleks edukas

Kui olete otsustanud, mida eksportida, kuhu eksportida ja kuidas eksportida, võibki eksport alata! Reaalse eksporditegevuse õnnestumise tagavad lihtsad meetodid, mida järgides on teil ekspordist hea ülevaade ja saate vajaduse korral kiiresti muudatusi ellu viia.

Key Performance Indicators ehk KPI-d on teie äritegevuse edukuse võtmenäitajad. Need võivad olla logistika, lao, müügivälte, klientide koolitamise, infomaterjalide allalaadimise arvu, kodulehe külastamise aja või muu taolisega seotud näitajad, mida jälgite regulaarselt, mis on mõõdetavad ja annavad ülevaate teie äritegevuse edukusest ja jätkusuutlikkusest eksporditurul. Esialgu annavad kolm kuni kuus KPI-d piisava ülevaate, kas eksporditegevus on edukas.

Pange paika detailne müügiplaan. Jagage aasta müügieesmärgiga seotud tegevused kuude vahel ja need omakorda nädalate vahel. Arvestage, milline on erinevate toodete osakaal kogumüügi saavutamisel ja kuidas jaotub toodete müük eri müügikohtade vahel. Prognoosige reklaamikampaania ja hinnaalanduste kaudu saadav müügikasv. Numbreid liites saate aimu, mitu toodet peate igal nädalal müüma, et ekspordieesmärki saavutada. Küsige endalt, kas see on realistlik? Kui vastus on jah, siis kinnitage müügiplaan ja asuge seda ellu viima.

Rikkaliku sortimendiga eksporditurule sisenedes on keeruline laoseisu planeerida. Mõõtke regulaarselt toodete katvust ja püüdke defitsiiti vältida. Lühendage pidevalt perioodi, mida teie laoseis katab. Selliselt parandate jooksvalt ettevõtte finantsvõimekust – eksport on tasuvam.

Tõlkimine Saksa turule sisenemisel

1. Ravimiinfo ja patsiendiinfo tõlkimine

Peale tehniliste, juriidiliste ja meditsiinitekstide tõlgivad meie saksa keele tõlkijad ka ravimiinfot ja patsiendiinfo lehti saksa-eesti suunal. Saksa keele tõlked kontrollib üle keeletoimetaja, kes räägib saksa keelt emakeelena. Vajaduse korral kaasame meditsiinieksperdi.

tõlkimine saksa keelde

2. IT-tekstide tõlikimine saksa-eesti ja eesti-saksa suunal

Pakume IT-tekstide tõlkimist saksa keelest ja saksa keelde. Kasutame saksakeelsete tekstide tõlkimisel tõlkeabitarkvara. See tagab kvaliteetsed tõlked ja püsikliendid saavad tekstis korduvatelt segmentidelt ka allahindlust.

saksa tõlge

3. Kodulehe tõlkimine saksa keelde

Tõlgime teie kodulehe saksa keelde. Valime välja tõlkimist vajavad leheküljed. Kopeerime kodulehelt tõlkimist vajava teksti, tõlgime, toimetame, vajaduse korral kaasame erialatoimetaja ja seejärel sisestame saksakeelse teksti kodulehele.

saksa tõlked

Saksakeelse tõlke tellimise meelespea

Kui tõlgite olulisi ekspordimaterjale või turundustekste, usaldage tõlketöö kvaliteetset teenust pakkuva tõlkebüroo vilunud tõlkijatele. Nii võite kindlad olla, et tõlget kontrollib alati vähemalt kaks silmapaari.

Oleme tõlkinud nii ajaloolisi, ilukirjanduslikke, juriidilisi, meditsiini- kui ka IT-tekste. Kui meie tõlkija ja toimetaja jäävad erialaterminoloogia tõlkimisel hätta, kaasame tõlkekeelt emakeelena kõneleva erialaeksperdi.

Meie projektijuht on tõlkeprojekti käigus teie koostööpartner. Viime end projekti alguses kurssi teie tõlke kasutusalaga ja informeerime sellest ka tõlkijat ning toimetajat, et tõlge vastaks teie ootustele. Uurime teie terminoloogilisi eelistusi ja arvestame neid, et saaksite just sellise tõlke, nagu teile meeldib.

Vaata veel

TOIMETAJA TÕLKEBÜROO, TÕLKIMINE, KEELETOIMETAMINE, VÕÕRKEELNE SEO, EKSPORT NORRASSE

SAATKE MEILE PÄRING.
VASTAME TEILE JUBA TUNNI JOOKSUL!

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Usalda oma tõlge meie kätesse. Tõlgime kiiresti ja täpselt.

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.