fbpx
Keelesuunad
Menüü

Eksport Saksamaale

Eksport Saksamaale on eestlastele lihtsamast lihtsam. Sakslaste majandus on tugev ja ärikultuur meie omale lähedane. Saksa majandus on maailmas suuruselt kolmas. See teeb Saksamaast eestlastele atraktiivse ekspordipartneri. Eesti eksportis Saksamaale 2016. aastal 6,4% kõikidest oma eksportkaupadest ja -teenustest. Meie tõlkebüroo pakub eksportivatele ettevõtetele tõlkeid eesti keelest saksa keelde ja saksa keelest eesti keelde.

eksport saksa

Saksa keel on rääkijate arvult maailmas 11. kohal

Saksa keelt kõneleb 90–95 miljonit inimest – see asetab saksa keele rääkijate arvult maailmas 11. kohale. Võrdlusena võib välja tuua, et saksa keele oskajaid on maailmas peaaegu kümme korda rohkem kui rootsi keele rääkijaid. Saksa keele kohta saab lugeda pikemalt siin.

Eksport Saksamaale

Saksamaa on eestlastele atraktiivne eksporditurg, sest Saksa turg on väga suur, ärikultuur on Eesti oma sarnane ja sakslased on heal järjel. Saksamaa on kvalifitseeritud tööjõu toodetud kvaliteetsete toodete eksportijana Euroopa majanduse mootor. Saksamaa majanduskasv on olnud viimastel aastatel stabiilne. Siiski seisab Saksamaa majandus silmitsi mitmete proovikividega – näiteks üleminek tuumaenergialt taastuvenergiaallikatele ja demograafilised muutused. Saksa-Eesti suhete kohta leiab lisainfot Välisministeeriumi kodulehelt. Ekspordiga alustajatele on abiks ka Saksa-Balti kaubanduskoda.

Mida Saksamaa impordib?

Saksamaa impordib tehnikat, elektroonikat, sõidukeid, mineraalkütuseid ja ravimeid. Eesti ekspordib Saksamaale moodul- ja palkmaju, puitu ja puittooteid, telefonisidega seonduvaid seadmeid ja ka meditsiiniseadmeid. Graafik näitab, mida Saksamaa impordib.

Saksamaa importartiklid

Saksa turule sisenemine – Saksa turu analüüs

Enne uuele turule sisenemist tuleb analüüsida nii oma senist tegevust, ettevõtte võimalusi kui ka eksporditurgu, kuhu plaanitakse siseneda. Analüüsimudeleid, mida saab enne eksporditurule sisenemist kasutada, on palju, kuid ekspordi korraldamisel tuleks alati vaadata ka suurt pilti. Siin on abi Joris Leemani mudelist inspireeritud ekspordi korraldamise tööriistast.

Ekspordi korraldamine – miks, kuhu ja kuidas?

Enne ekspordiga alustamist – kas Saksamaale või mujale – tuleks leida vastused küsimustele miks, kuhu ja kuidas eksportida. Järgnevalt selgitame, millises suunas mõelda ja mida arvesse võtta, et nendele küsimustele vastata.

Miks eksportida?

Sellele küsimusele vastamiseks on vaja vaadelda kolme dimensiooni, mis on teie senise äritegevuse alus.

 • Ettevõtte missioon, visioon ja väärtused

Heitke pilk oma ettevõtte põhiideedele ja alustaladele. Kas eksporditegevus sobib teie firma põhiväärtuste ja kuvandiga?

 • Tehke Porteri viie konkurentsijõu või SWOT-analüüs

Mõnda lihtsat üldlevinud analüüsimudelit rakendades saate vastused küsimustele, kas eksportida on hetkel võimalik ja mõttekas. Suure tõenäosusega tuleb analüüsi käigus ka uusi ideid.

 • Rahvusvahelistumise strateegia loomine

Vaadake üle senine äristrateegia ja uuendage seda. Samuti mõelge läbi ja formuleerige rahvusvahelistumise strateegia. Vastake küsimustele, kas eksportida ja miks eksportida?

Ekspordi alustamiseks vajalikud sammud

ekspordi alustamine

Kuhu eksportida?

Vastuse sellele küsimusele leiate siis, kui analüüsite erinevaid piirkondi, eksporditurge ja oma ettevõtte võimalikke tugevusi ühel või teisel turul tegutsedes.

 • Valige regioon või riik

Mõelge, millistesse piirkondadesse oleks hea eksportida. Millised riigid on geograafiliselt mugavas asukohas? Millistes keeltes saate pakkuda klienditeenindust? Millistele turgudele teie toode sobib?

 • Analüüsige valitud piirkonda põhjalikult

Kui olete võimalikud riigid või piirkonnad välja valinud, analüüsige neid põhjalikult, kasutades DESTEP- või PESTLE-analüüsi. Analüüsi tulemusel valige välja turg, kuhu sisenete esimesena, seejärel turg, kuhu plaanite siseneda teisena, kolmandana jne.

 • Otsustage sobiv eksporditurule sisenemise strateegia

Valige sisenemisstrateegia, mis sobib nii turu, toote (või teenuse) kui ka teie ettevõtte väärtustega ja annab võimalikult vähese kuluga maksimaalsed tulemused.

Kuidas eksportida?

Sellele küsimusele aitab vastata turunduse, finantside ja põhiprotsessi puudutava analüüsimine ja ümberkorraldamine.

 • Koostage eksporditurule sobiv sortiment

Oma toodete või teenuste seast saate ekspordituru jaoks sobivamad valida Bostoni maatriksi abil.

 • Looge eksporditurule sobiv äriüksus

Tutvuge ekspordituru õigusaktidega ja looge äriühing, esindus, tütarettevõte või muu juriidiline keha, mille kaudu oma äritegevust eksporditurul ellu viima hakkate.

 • Koostage detailne finantsplaan

Liitke ekspordiga seonduvad kulud ja oodatav tulu oma tavapärasele finantsplaanile. Nii saate hinnata ekspordi tulusust ja esmase investeeringu mahtu.

Ekspordi korraldamine – igapäevased tegevused, et eksport oleks edukas

Kui olete otsustanud, mida eksportida, kuhu eksportida ja kuidas eksportida, võibki eksport alata! Reaalse eksporditegevuse õnnestumise tagavad lihtsad meetodid, mida järgides on teil ekspordist hea ülevaade ja saate vajaduse korral kiiresti muudatusi ellu viia.

 • Määrake edukuse mõõdikud ehk KPI-d

Key Performance Indicators ehk KPI-d on teie äritegevuse edukuse võtmenäitajad. Need võivad olla logistika, lao, müügivälte, klientide koolitamise, infomaterjalide allalaadimise arvu, kodulehe külastamise aja või muu taolisega seotud näitajad, mida jälgite regulaarselt, mis on mõõdetavad ja annavad ülevaate teie äritegevuse edukusest ja jätkusuutlikkusest eksporditurul. Esialgu annavad kolm kuni kuus KPI-d piisava ülevaate, kas eksporditegevus on edukas.

 • Tehke detailne müügiplaan

Pange paika detailne müügiplaan. Jagage aasta müügieesmärgiga seotud tegevused kuude vahel ja need omakorda nädalate vahel. Arvestage, milline on erinevate toodete osakaal kogumüügi saavutamisel ja kuidas jaotub toodete müük eri müügikohtade vahel. Prognoosige reklaamikampaania ja hinnaalanduste kaudu saadav müügikasv. Numbreid liites saate aimu, mitu toodet peate igal nädalal müüma, et ekspordieesmärki saavutada. Küsige endalt, kas see on realistlik? Kui vastus on jah, siis kinnitage müügiplaan ja asuge seda ellu viima.

 • Planeerige ja parandage pidevalt logistikat

Rikkaliku sortimendiga eksporditurule sisenedes on keeruline laoseisu planeerida. Mõõtke regulaarselt toodete katvust ja püüdke defitsiiti vältida. Lühendage pidevalt perioodi, mida teie laoseis katab. Selliselt parandate jooksvalt ettevõtte finantsvõimekust – eksport on tasuvam.

TÕLKIMINE SAKSA TURULE SISENEMISEL

1. RAVIMIINFO JA PATSIENDIINFO TÕLKIMINE

Peale tehniliste, juriidiliste ja meditsiinitekstide tõlgivad meie saksa keele tõlkijad ka ravimiinfot ja patsiendiinfo lehti saksa-eesti suunal. Saksa keele tõlked kontrollib üle keeletoimetaja, kes räägib saksa keelt emakeelena. Vajaduse korral kaasame meditsiinieksperdi.

2. IT-TEKSTIDE TÕLKIMINE SAKSA-EESTI JA EESTI-SAKSA SUUNAL

Pakume IT-tekstide tõlkimist saksa keelest ja saksa keelde. Kasutame saksakeelsete tekstide tõlkimisel tõlkeabitarkvara. See tagab kvaliteetsed tõlked ja püsikliendid saavad tekstis korduvatelt segmentidelt ka allahindlust.

 

3. KODULEHE TÕLKIMINE SAKSA KEELDE

Tõlgime teie kodulehe saksa keelde. Valime välja tõlkimist vajavad leheküljed. Kopeerime kodulehelt tõlkimist vajava teksti, tõlgime, toimetame, vajaduse korral kaasame erialatoimetaja ja seejärel sisestame saksakeelse teksti kodulehele.

SAKSAKEELSE TÕLKE TELLIMISE MEELESPEA!

 • Kasutage saksa keelde tõlkimiseks alati professionaalset tõlkebürood

Kui tõlgite olulisi ekspordimaterjale või turundustekste, usaldage tõlketöö kvaliteetset teenust pakkuva tõlkebüroo vilunud tõlkijatele. Nii võite kindlad olla, et tõlget kontrollib alati vähemalt kaks silmapaari.

 • Vajadusel kaasame tõlkeprojekti erialaeksperdid

Oleme tõlkinud nii ajaloolisi, ilukirjanduslikke, juriidilisi, meditsiini- kui ka IT-tekste. Kui meie tõlkija ja toimetaja jäävad erialaterminoloogia tõlkimisel hätta, kaasame tõlkekeelt emakeelena kõneleva erialaeksperdi.

 • Koostöös peitub jõud

Meie projektijuht on tõlkeprojekti käigus teie koostööpartner. Viime end projekti alguses kurssi teie tõlke kasutusalaga ja informeerime sellest ka tõlkijat ning toimetajat, et tõlge vastaks teie ootustele. Uurime teie terminoloogilisi eelistusi ja arvestame neid, et saaksite just sellise tõlke, nagu teile meeldib.

Saatke meile päring.
Vastame teile juba tunni jooksul!

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Head tõlked viivad sinu äri uuele tasemele

Tutvu klientide tagasisidega

Otsisime tõlkebürood, et enda e-pood soome keelde tõlkida ja sõelal oli päris mitu valikut. Valisime lõpuks Toimetaja tõlkebüroo ja võin öelda, et oleme siiani selle otsusega äärmiselt rahule jäänud. E-poe tõlge oli küllaltki mahukas, seega leidsime iga natukese aja tagant siit-sealt tekstijuppe, mida olime unustanud tõlkesse saata. Tänu Toimetaja tõlkebüroo vastutulelikkusele saime aga alati töö väga kiirelt tehtud ning kogu e-poe tõlkeprotsess sujus kiiremini, kui olime algselt osanud oodata...

Punktid.ee

Korraldame suurüritust Tallinn Truck Show ning selle raames tellisime Toimetajalt pressiteate koostamise, pressiteate toimetamise ja pressiteate levitamise teenuse ning mõned tõlked. Jäime absoluutselt Toimetaja tõlkebüroo professionaalse suhtumise, kiiruse ja töö efektiivsusega rahule. Meie pressiteadet kajastati tänu Toimetaja heale tööle põhimõtteliselt kõigis eesti- ja venekeelsetes meediaportaalides. Soovitame 100%!

Forest Steel

Täname teid väga koostöö eest! Siiani on kõik tõlketööd tehtud professionaalselt, tõlkijad on pädevad ning tõlgitud tekstid, mis on tehnilised ja rasked, on mõistetavad ja korrektsed. Tõlkijad töötavad kiiresti ja peavad tähtaegadest kinni, mis on meile väga oluline. Klienditeenindus on professionaalne ja usaldusväärne. Ka hinnad on konkurentsivõimelised. Oleme teenusega väga rahul ja loodame seda meeldivat koostööd jätkata.

Icopal

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.