fbpx
Keelesuunad
Menüü

Ootusi ületav tõlkebüroo

Saada päring! Ootame.

Miks valida Toimetaja tõlkebüroo?

Põhjusi, miks valida Toimetaja tõlkebüroo, on palju.

 Meiega on meeldiv suhelda.

 Püüame alati leida sinu jaoks parima lahenduse.

 Ja torkame oma nutikusega sageli teiste seast silma.

 

Siin on aga must valgel kuus kõige olulisemat põhjust, miks tellida tõlge just meilt.

Väga hea tõlge

Väga hea tõlge

Teeme kõik, et meie tõlkebüroost tellitud tõlge vastaks algtekstile, oleks veatu ja ladus. Me peame tõlkides alati silmas, et tõlke lugeja või kasutaja saaks tekstist aru soovitud viisil. Väga hea tõlge tähendab meile seda, et tõlgitud teksti sõnumit mõistavad nii sinu koostööpartner, klient kui ka kolleeg olenemata sellest, milline on nende emakeel või taust. Kasutame ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et tõlge oleks terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Parima tulemuse saavutamiseks küsime lisainfot ja kui vaja, vaatame üle ka algteksti. Samuti lokaliseerime tõlke soovi korral võõrkeelse turu jaoks – see on eriti oluline näiteks kodulehe, reklaamteksti, ohutuskaardi jm tõlkimisel.

Tõlkimine

Sujuv tõlkimise protsess

Tõlkeprotsess on sulle mugav ja märkamatu. Kasutame oma teadmisi ja kogemusi, et luua lahendusi, mis võimaldavad hallata tõlketöid süsteemselt koos tõlkemälu, terminibaasi ning keskse töövoosüsteemiga. Teame, et projektijuhtimine on enamat kui lihtsalt teksti ühest keelest teise tõlkimise korraldamine. Töövoog mängib üliolulist rolli selles, et tõlke tellimisel oleks sinu kogemus stressivaba, eelarve läbipaistev ja töö saaks valmis kiiresti. Selle nimel oleme kõik aeganõudvad standardtegevused miinimumini viinud või automatiseerinud. Just tänu sellele võid kindel olla, et tõlkeprojekti eelarve ja töö valmimise tähtaeg vastavad sinu kõrgetele ootustele.

Kiirtõlge

Tõlge valmib kiiresti

Töötame kiiresti. Tõlkeprotsessi muudavad kiiremaks suurepärane tehniline võimekus, kogenud tõlkijad ja sujuvad protsessid. Me vastame kirjadele alati esimesel võimalusel. Samuti tegutseme kiiresti hinnapakkumisi koostades. Vajaduse korral saame ühe teksti tõlkimisse kaasata mitu tõlkijat. Meie töökiirust parandab pidevalt täiustuv neuromasintõlge. Tänapäeva tarkvara võimaldab arvestada tekstides esinevaid kordusi: ka see muudab tööprotsessi kiiremaks. Meie tööprotsessid on efektiivsed ja paindlikud ning otsused sünnivad ruttu. Tänu sellele julgeme öelda, et Toimetaja tõlkebüroo on üks kiiremaid tõlketeenuse pakkujaid.

 

Konfidentsiaalne tõlkebüroo

Tagame konfidentsiaalsuse

Tagame kõikide tõlgitavate tekstide konfidentsiaalsuse. Digiturvalisus, andmekaitse ja konfidentsiaalsus on aspektid, millesse suhtume iga tõlketöö puhul väga tõsiselt. Konfidentsiaalsuskokkulepe sisaldub tõlketeenuse osutamise lepingus. Vajaduse korral sõlmime eraldi konfidentsiaalsuslepingu. Andmelekke riski aitavad vähendada tõlketarkvara kasutamine ja andmete varundamine turvalises serveris. Tänu tõlketarkvara kasutamisele puudub enamasti vajadus tõlkefaile e-kirja teel saata – see aitab vältida infoleket ja kirjade jõudmist valeadressaatideni. Meie tõlkeprotsess sisaldab ka reaalajas andmete varundamist, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroos on info kindlates kätes.

Tõlkebüroo

Kõik tõlketeenused ühest büroost

Soovime, et sul oleks meiega mugav koostööd teha. Püüame vastata kõigile sinu soovidele, mis puudutavad tõlkimist, toimetamist, sisuloomet ja nendega seotud teenuseid. Nii pakume ka võõrkeelset kodulehe optimeerimist ja e-poe lokaliseerimist. Samuti kuuluvad meie teenuste hulka tõlkekonsultatsioon, tõlkemälu loomine, tõlkekvaliteedi hindamine, pealelugemine (voice-over) ja dubleerimine. Ka tõlgitud teksti küljendamine, kujundamine ja trükkimine on teenused, mida oma tõlkebüroo klientidele hea meelega pakume. Seda kõike selleks, et sul oleks mugav ja saaksid kõik vajalikud teenused ühest kohast.

Hea hinnaga tõlkebüroo

Tõlge mõistliku hinnaga

Toimetaja tõlkebüroo pakub väga hea hinna ja kvaliteedi suhtega tõlget. Tõlkimine toimub tänapäevaste tehnoloogiate abil ja tõlkeprotsessi on kaasatud nii magistrikraadiga tõlkija kui ka elukutseline toimetaja. Seejuures võimaldab konkurentsivõimelist hinda pakkuda nutika tõlketarkvara ja pidevalt täiustuva neuromasintõlke kasutamine. Pakume tekstides korduvate segmentide arvelt allahindlust. Kõige olulisemat rolli mängib see püsikoostöö korral, sest pidevalt sarnaseid tekste tõlkides muutub püsikliendi jaoks tõlkimise ühikuhind järjest soodsamaks. Tõlgime iga tekstisegmenti vaid ühe korra – ja ka sina ei pea selle eest mitu korda maksma. Tänu sellele võid kindel olla, et meie käest saad hea pakkumise.

Parim tõlge sünnib tarkvara ja inimsilma koostöös. Parim tõlge sünnib Toimetaja tõlkebüroos.
Saada päring

Mida me teeme?

 

Toimetaja tõlkebüroo peamised teenused on

 tõlkimine,

 toimetamine,

 sisuloome.

Suurima osa meie teenustest moodustab tõlkimine. Loe meie populaarseimate tõlketeenuste kohta.👇

Tehnikatõlge

Tehnikatõlge

Tehnikatõlge hõlmab selliseid valdkondi nagu tehnika, ehitus, keskkonnakaitse ja -tehnoloogia, infotehnoloogia, transport, automaatika ja palju muud. Levinud tehnikatõlke tekstitüübid on näiteks kasutusjuhendid ja ohutusjuhendid, kiirjuhendid ja häälestusjuhendid, aruanded ja rakendused. Tehnikatõlge ehk tehniline tõlge moodustab Toimetaja tõlkebüroo teenustest väga olulise osa: meie enim pakutavad teenused on kasutusjuhendi tõlkimine, IT-tõlge, rakenduse lokaliseerimine jpm.

Kodulehe tõlge

Kodulehe tõlge

Kodulehe tõlkimine on üks meie populaarsemaid teenuseid. Kvaliteetne kodulehe tõlge jätab ettevõttest klientidele usaldusväärse mulje. Just selle pärast tõlgime sinu ettevõtte kodulehe mugavalt, kiirelt ja kvaliteeti silmas pidades. Kodulehetekstide käsitsi kopeerimine ja sisestamine on minevik – kasutame veebiteksti automaatseks ekspordiks ja tõlgete impordiks nutikat tehnoloogiat. Toimetaja tõlkebüroo tõlkijatel ja toimetajatel on SEO-teadmised ning kodulehtede, veebitekstide ja blogipostituste tõlkimisel võtame arvesse strateegilisi märksõnu.

Majandustõlge

Majandustõlge

Majandustõlge moodustab olulise valdkonna, mille alla kuuluvad näiteks majandusaasta aruande tõlge ning raamatupidamisdokumentide, pangaväljavõtte, maksutõendi tõlkimine. Majandustõlke valdkonnas on Toimetaja tõlkebüroo eelised finantsspetsiifilise sõnavara ning raamatupidamis- ja pangandusterminite tundmine, konfidentsiaalsus, kiirus, meeldiv suhtlus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

Õigustõlge

Õigustõlge

Õigustõlge hõlmab lepingute, kohtudokumentide ja õigusaktide tõlkimist. Õigustekstide tõlkimisel kasutame ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et tõlge oleks terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Toimetaja tõlkebüroo peab kinni ka rangetest isikuandmete kaitse reeglitest ja konfidentsiaalsusnõuetest, mis on õigustõlke puhul väga olulised.

Turundustõlge

Turundustõlge

Turundusteksti tõlkimine on õnnestunud juhul, kui turundussõnum antakse teises keeles edasi, tõlge kannab endas brändi väärtusi ja stiili ning miski ei reeda, et tegemist on tõlkega. Turundusteksti alla võib liigitada tootekirjelduse, kodulehe, e-poe, lühiülevaate, artikli, tunnuslause, reklaami, kampaaniasõnumi, müügipakkumise, ettevõtte missiooni ja visiooni või brändi väärtuste tõlkimise. Turundusteksti tõlkimisele lisaks pakume ka lokaliseerimist ja transkreatsiooni ehk loomingulist tõlkimist.

Teadustekstide tõlkimine

Teadustekstide tõlkimine

Teadustekstide tõlkimine on samuti üks meie tõlketeenuseid. Meie klientide hulka kuuluvad Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Teadusagentuur, Eesti Geoloogiateenistus, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Haridus- ja Teadusministeerium jpt. Teadusartiklite ja doktoritööde tõlkimisel pöörame tähelepanu valdkonna terminoloogiale ja koostööle teadusteksti tõlke tellijaga, et tagada kvaliteetne tõlge.

Meditsiinitõlge

Meditsiinitõlge

Meditsiinitõlge on näiteks meditsiiniseadme kasutusjuhendi, ravimiinfo, patsiendi infolehe, haigusloo, ravimiuuringu vms tõlkimine. Kasutame kõikide tekstide tõlkimisel ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et tõlge oleks üheselt arusaadav. Samuti iseloomustavad Toimetaja tõlkebürood konfidentsiaalsus, kiirus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

Ohutuskaardi tõlkimine

Ohutuskaardi tõlkimine

Ohutuskaart on dokument, mis annab teavet selle kohta, kuidas tagada kemikaali ohutu kasutamine kogu tarneahelas. Kuna ohutuskaardi esitaja vastutab muu hulgas selle sisu eest, on kõige parem usaldada ohutuskaartide tõlkimine Toimetaja tõlkebüroole. Me mitte ainult ei tõlgi, vaid tunneme ära ka võimalikud sisulised puudujäägid ja ebakõlad. Meil on ohutuskaartide tõlkimises pikaajaline kogemus. Lähtume ohutuskaartide tõlkimisel alati kõige uuematest asjaomastest õigusaktidest ja ametlikest terminitest, et tagada ohutuskaartide tõlgete nõuetekohasus, selgus ja täpsus.

Tarkvara lokaliseerimine

Tarkvara lokaliseerimine

Tarkvara lokaliseerimine on arvutiprogrammi või mobiilirakenduse tõlkimine ja kohandamine. Tarkvara lokaliseerimine võtab arvesse teise riigi kasutajate eelistusi, vajadusi ja harjumusi. Tarkvara lokaliseerimisele pühenduvad Toimetaja tõlkebüroo tõlkijad, kes valdavad sihtkeelt emakeelena ja tunnevad end IT-alaseid väljakutseid lahendades koduselt.

Suuline tõlge

Suuline tõlge

Suuline tõlge, sosintõlge, kaugtõlge, konverentstõlge ja järeltõlge on tõlketeenused, mida vajatakse üritustel, koosolekutel, koolitustel, kohtumistel, notariaalsete tehingute juures ja mujal. Toimetaja tõlkebüroo tõlgid on oma ala professionaalid, keda iseloomustab pikaajaline kogemus eri valdkondades. Samuti oleme sulle abiks sobivaima tõlkelahenduse loomisel.

Vandetõlge

Vandetõlge

Vandetõlge on ametlik dokumentide tõlkimise teenus ja Toimetaja tõlkebüroo pakub seda koostöös vandetõlkidega. Vandetõlk vastutab tõlke õigsuse eest ja kinnitab selle oma allkirja ja pitseriga. Kui näiteks kooli sisseastumiseks, reisimiseks või kohtule esitamiseks on vaja kinnitatud tõlget, tähendab see, et seda võib teha üksnes vandetõlk.

Usalda tõlkimine meile. Meile meeldib tõlkida.
Meist

Kuidas me seda teeme?

Toimetaja tõlkebüroo tuumik soovib keelemaailmas midagi erakordset korda saata. Anname iga päev endast parima, et klientide ootusi ületada. Järgnevalt lühidalt sellest, millised on meie tugevused.

Tõlkebüroo tehnoloogiline võimekus

Tehnoloogiline võimekus

Astume tehnoloogilise arenguga ühte sammu. Meil on head teadmised IT võimalustest ja saame need sinu heaks tööle panna. Tänu sellele saame tarkvara toel luua sinu vajadustega kohandatud tõlkelahendusi ja tõlkida pea kõikides olemasolevates vormingutes faile, näiteks isegi kujundusprogrammiga loodud faile ja JSON-faile. Tehnoloogiline võimekus tähendab seda, et meie tööd iseloomustavad järgmised aspektid.

 Kvaliteet

Tõlked on terminoloogiliselt ühtsed. Inimlikud vead on miinimumini viidud. Kasutame ISO kvaliteedistandardist lähtuvat kvaliteedikontrolli protsessi. Loome masintõlkepõhiseid erilahendusi.

 Konfidentsiaalsus

Meie tehnoloogiline võimekus mängib olulist rolli konfidentsiaalsuse tagamisel tõlkeprotsessi igas etapis. Kasutame erinevaid digiturvalisuse  meetmeid ja konfidentsiaalsuskohustus lasub igal meie tõlkebüroo töötajal.

 Väga hea hinna ja kvaliteedi suhe
Toimetaja tõlkebüroo tehnoloogiline võimekus mängib olulist rolli ka meie hinnataseme juures. Tõlkimine toimub nutikalt ja efektiivselt. Kasutame tõlketarkvara, et pakkuda kliendile tekstis esinevatelt korduvatelt segmentidelt allahindlust.

 

Kvaliteetne tõlge

Kvaliteetne tõlge

Soovime, et jääksid meie tõlkega rahule. Peame tõlkides alati silmas tõlke lugejat või kasutusala. Arvestame sinu ootustega. Kvaliteedi saavutamise nimel töötab iga tõlkega vähemalt kolmeliikmeline tiim, kuhu kuuluvad magistrikraadiga tõlkija, elukutseline keeletoimetaja ja kogenud projektijuht. Lisaks rakendame erinevaid kvaliteedikontrolli protsesse, et meie büroos valminud tõlge oleks kvaliteetne. Lähtume järgnevast.

 Kasutajakeskne lähenemine

Meie eesmärk on, et inimesed, kes hakkavad tõlget kasutama või lugema, saaksid sellest soovitud viisil aru. Tõlke tulemusel peab teksti sõnum olema sinu kliendile, koostööpartnerile või kolleegile arusaadav olenemata sellest, milline on tema emakeel või taust.

 Asjatundlik konsultatsioon

Oleme sinu tõlkepartner ja anname endast parima, et pakkuda sulle õiget tõlketeenust. Selgitame üheskoos välja, kas tõlke kasutusala arvestades on sobivaim terminoloogiliselt täpne tõlge, sisulooja adapteeritud tõlge (transkreatsioon) vms.

 Loomulikult veatu

Meie tõlkebüroos valminud tõlge vastab algtekstile, on keeleliselt korrektne ja kooskõlas kirjakeele reeglitega. Võtame sinu eelistusi arvesse ka sobivat terminoloogiat valides.

 

Paindlik tõlkimise protsess

Paindlik tõlkimise protsess

Toimetaja tõlkebüroo on paindlik. Loome kliendi vajadustest lähtuvaid integreeritud lahendusi nii e-poe kui ka kodulehe sisu tõlgete uuendamise, mitmekeelse klienditeeninduse, võõrkeelse videosisu tõlkimise ja muu jaoks. Pakume nii sisuloomel, toimetatud tõlkel kui ka masintõlkel põhinevaid lahendusi. Paindlik tõlkimise protsess tähendab seda, et meie tööd iseloomustavad järgmised aspektid.

 Kiirtõlke võimekus

Töötame efektiivselt ja kiiresti. Oleme tõlkinud massiivseid tekste kuni 18 tõlkija samaaegsel osalusel, tõlke terminoloogilist ja stiililist ühtlust on seejuures aidanud tagada projekti jaoks kohandatud tarkvara kasutamine.

 Kohandatud töövoog

Ühendame erinevad töövood, et tõlkeprojekti ülesanded ja toimingud oleksid kooskõlas sinu projekti eesmärkidega. Soovime, et tõlke tellimisel oleks sinu kogemus stressivaba, meie eelarve läbipaistev ja tõlge valmiks kiiresti.

 Lai tõlketeenuste valik

Pakume erinevaid tõlke- ja lisateenuseid, et sinu kogemus oleks mugav. Toimetaja tõlkebüroo lisateenuste hulka kuuluvad tõlkekonsultatsioon, tõlkemälu loomine, tõlkekvaliteedi hindamine, pealelugemine, dubleerimine, tõlgitud teksti küljendamine, kujundamine ja trükkimine.

Sinu usaldusväärne tõlkepartner – Toimetaja tõlkebüroo.
Saada päring

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Head tõlked viivad sinu äri uuele tasemele

Tutvu klientide tagasisidega

Otsisime tõlkebürood, et enda e-pood soome keelde tõlkida ja sõelal oli päris mitu valikut. Valisime lõpuks Toimetaja tõlkebüroo ja võin öelda, et oleme siiani selle otsusega äärmiselt rahule jäänud. E-poe tõlge oli küllaltki mahukas, seega leidsime iga natukese aja tagant siit-sealt tekstijuppe, mida olime unustanud tõlkesse saata. Tänu Toimetaja tõlkebüroo vastutulelikkusele saime aga alati töö väga kiirelt tehtud ning kogu e-poe tõlkeprotsess sujus kiiremini, kui olime algselt osanud oodata...

Punktid.ee

Korraldame suurüritust Tallinn Truck Show ning selle raames tellisime Toimetajalt pressiteate koostamise, pressiteate toimetamise ja pressiteate levitamise teenuse ning mõned tõlked. Jäime absoluutselt Toimetaja tõlkebüroo professionaalse suhtumise, kiiruse ja töö efektiivsusega rahule. Meie pressiteadet kajastati tänu Toimetaja heale tööle põhimõtteliselt kõigis eesti- ja venekeelsetes meediaportaalides. Soovitame 100%!

Forest Steel

Täname teid väga koostöö eest! Siiani on kõik tõlketööd tehtud professionaalselt, tõlkijad on pädevad ning tõlgitud tekstid, mis on tehnilised ja rasked, on mõistetavad ja korrektsed. Tõlkijad töötavad kiiresti ja peavad tähtaegadest kinni, mis on meile väga oluline. Klienditeenindus on professionaalne ja usaldusväärne. Ka hinnad on konkurentsivõimelised. Oleme teenusega väga rahul ja loodame seda meeldivat koostööd jätkata.

Icopal

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.