vene-eesti

Miks tellida vene tõlge Toimetaja tõlkebüroost?

Väga hea vene keele tõlketeenus 

Toimetaja tõlkebüroole on antud rahvusvaheline ISO 17100:2015 kvaliteedisertifikaat, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroo järgib kõiki nõudeid, mis on kehtestatud tõlketeenuse osutamisele. Meie tõlkebüroost tellitud tõlge vene keelest vastab algtekstile, on veatu ja ladus. Peame tõlkides silmas, et tõlke lugeja või kasutaja saaks tekstist aru soovitud viisil. Väga hea tõlge tähendab meile seda, et tõlgitud sõnumit mõistavad nii sinu vene keelt kõnelev koostööpartner, klient kui ka kolleeg, olenemata sellest, milline on nende taust. Meie büroos valminud tõlge on terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Parima tulemuse saavutamiseks küsime lisainfot ja kui vaja, vaatame üle ka lähteteksti. Samuti lokaliseerime tõlke soovi korral Vene turu jaoks – see on eriti oluline näiteks kodulehe, reklaamteksti, ohutuskaardi jms tõlkimisel.

vene tõlge

Vene tõlge valmib kiiresti

Töötame kiiresti. Tõlkeprotsessi muudavad kiiremaks suurepärane tehniline võimekus, kogenud tõlkijad ja sujuvad protsessid. Vastame kirjadele alati esimesel võimalusel. Samuti tegutseme kiiresti hinnapakkumisi koostades. Vajaduse korral saame ühe teksti tõlkimisse kaasata mitu tõlkijat. Meie töökiirust suurendab pidevalt täiustuv neuromasintõlge. Tänapäeva tarkvara võimaldab arvestada tekstides esinevaid kordusi: ka see muudab tööprotsessi kiiremaks. Meie tööprotsess vene keelde tõlkimisel on efektiivne ja paindlik ning otsused sünnivad ruttu. Tänu sellele julgeme öelda, et Toimetaja tõlkebüroo on üks kiiremaid tõlketeenuse pakkujaid.

kiire vene tõlge

Vene tõlge mõistliku hinnaga

Toimetaja tõlkebüroo pakub suurepärase hinna ja kvaliteedi suhtega tõlget. Tõlkimine toimub tänapäevaste tehnoloogiate abil ja tõlkeprotsessi on kaasatud nii magistrikraadiga tõlkija kui ka elukutseline keeletoimetaja. Vene keele suunal võimaldab konkurentsivõimelist hinda pakkuda nutika tõlketarkvara ja pidevalt täiustuva neuromasintõlke kasutamine. Pakume tekstides korduvate segmentide arvelt allahindlust. Kõige olulisemat rolli mängib see püsikoostöö korral, sest pidevalt sarnaseid tekste tõlkides muutub püsikliendi jaoks tõlke ühikuhind järjest soodsamaks. Tõlgime iga tekstisegmenti vaid ühe korra – ja ka sina ei pea selle eest mitu korda maksma. Tänu sellele võid kindel olla, et meie käest saad hea pakkumise.

soodne vene tõlge

Sujuv tõlkimise protsess

Tõlkeprotsess on sulle mugav ja märkamatu. Kasutame oma teadmisi ja kogemusi, et luua lahendusi, mis võimaldavad hallata tõlketöid süsteemselt koos tõlkemälu, terminibaasi ning keskse töövoosüsteemiga. Teame, et projektijuhtimine on enamat kui lihtsalt teksti ühest keelest teise tõlkimise korraldamine. Töövoog mängib üliolulist rolli selles, et vene tõlke tellimisel oleks sinu kogemus stressivaba, eelarve läbipaistev ja töö valmiks kiiresti. Selle nimel oleme kõik aeganõudvad standardtegevused miinimumini viinud või automatiseerinud. Just tänu sellele võid kindel olla, et tõlkeprojekti eelarve ja töö valmimise tähtaeg vastavad sinu ootustele.

mugav vene tõlge

Tagame konfidentsiaalsuse

Tagame kõikide tõlgitavate tekstide konfidentsiaalsuse. Digiturvalisus, andmekaitse ja konfidentsiaalsus on aspektid, millesse suhtume iga tõlketöö puhul väga tõsiselt. Konfidentsiaalsuskokkulepe sisaldub tõlketeenuse osutamise lepingus. Vajaduse korral sõlmime eraldi konfidentsiaalsuslepingu. Andmelekke riski aitavad vähendada tõlketarkvara kasutamine ja andmete varundamine turvalises serveris. Tänu tõlketarkvara kasutamisele puudub enamasti vajadus saata tõlkefaile e-kirja teel – see aitab vältida infoleket ja kirjade jõudmist vale adressaadini. Meie tõlkeprotsess sisaldab ka reaalajas andmete varundamist, mis tähendab, et Toimetaja tõlkebüroos on sinu vene tõlge kindlates kätes.

konfidentsiaalne vene tõlge

Kõik tõlkega seotud teenused ühest büroost

Soovime, et sul oleks meiega mugav koostööd teha. Püüame vastu tulla kõigile sinu soovidele, mis puudutavad tõlkimist, toimetamist, sisuloomet ja nendega seotud teenuseid. Nii pakume ka võõrkeelset kodulehe optimeerimist ja e-poe lokaliseerimist. Samuti kuuluvad meie teenuste hulka tõlkekonsultatsioon, tõlkemälu loomine, tõlkekvaliteedi hindamine, pealelugemine (voice-over) ja dubleerimine. Ka tõlgitud teksti küljendamine, kujundamine ja trükkimine on teenused, mida oma klientidele hea meelega pakume. Seda kõike selleks, et sul oleks mugav ja saaksid lisaks vene keele tõlketeenusele ka teised vajalikud teenused ühest kohast.

vene tõlkebüroo

Toimetaja tõlkebüroo pakub kvaliteetset tõlketeenust ning säästab sinu aega ja raha

Tellimuse esitamiseks saada e-kiri või täida päringuvorm järgmise infoga:

 • millist teenust soovid;
 • millistes keeltes teenust vajad;
 • milline on töö tähtaeg?

Lisa ka täiendav teave või fail, et saaksime seda analüüsida ja teha täpse pakkumise.

Saadame hinnapakkumuse juba tunni jooksul.

Saada_päring

Milline vene keele tõlketeenus valida?

Tehnikatõlge vene keelde

Tehnikatõlge hõlmab valdkondi nagu tehnika, ehitus, keskkonnakaitse ja -tehnoloogia, infotehnoloogia, transport, automaatika ja palju muud. Levinud tehnikatõlke tekstitüübid on näiteks kasutus- ja ohutusjuhendid, kiir- ja häälestusjuhendid, aruanded ja rakendused. Tehnikatõlge ehk tehniline tõlge moodustab Toimetaja tõlkebüroo teenustest väga olulise osa. Pakume kasutusjuhendi tõlkimist vene keelde, IT-tõlget vene keelde, rakenduse lokaliseerimist Vene turule ja palju teisi teenuseid.

tehnikateksti tõlkimine vene keelde

Kodulehe tõlge vene keelde

Kodulehe tõlkimine on üks meie populaarsemaid teenuseid. Kvaliteetne kodulehe tõlge jätab ettevõttest klientidele usaldusväärse mulje. Just sellepärast tõlgime sinu ettevõtte kodulehe vene keelde mugavalt, kiirelt ja kvaliteeti silmas pidades. Kodulehetekstide käsitsi kopeerimine ja sisestamine on minevik – kasutame veebiteksti automaatseks ekspordiks ja tõlgete impordiks nutikat tehnoloogiat. Toimetaja tõlkebüroo vene keele tõlkijatel ja toimetajatel on SEO-teadmised ning kodulehtede, veebitekstide ja blogipostituste tõlkimisel võtame arvesse vene keele strateegilisi märksõnu.

kodulehe tõlkimine vene keelde

Majandustõlge vene keelde

Majandustõlge moodustab olulise valdkonna, mille alla kuuluvad näiteks majandusaasta aruande tõlge vene keelde ning raamatupidamisdokumentide, pangaväljavõtte või maksutõendi tõlkimine vene keelde. Vene keele majandustõlke valdkonnas on Toimetaja tõlkebüroo eelised finantsspetsiifilise sõnavara ning raamatupidamis- ja pangandusterminite tundmine, konfidentsiaalsus, kiirus, meeldiv suhtlus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

majandustõlge vene keelde

Õigustõlge vene keelde

Õigustõlge hõlmab lepingute, kohtudokumentide ja õigusaktide tõlkimist vene keelde. Kõigi tekstide tõlkimisel vene keelde kasutame ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et tõlge oleks terminoloogiliselt korrektne ja üheselt arusaadav. Toimetaja tõlkebüroo peab kinni ka rangetest isikuandmete kaitse reeglitest ja konfidentsiaalsusnõuetest, mis on õigustõlke puhul väga olulised.

õigustekstide tõlkimine vene keelde

Turundustõlge vene keelde

Turundusteksti tõlkimine vene keelde on õnnestunud juhul, kui turundussõnum antakse teises keeles adekvaatselt edasi, valminud vene tõlge kannab endas brändi väärtusi ja stiili ning miski ei reeda, et tegemist on tõlkega. Turundusteksti alla võib liigitada tootekirjelduse, kodulehe, e-poe, lühiülevaate, artikli, tunnuslause, reklaami, kampaaniasõnumi, müügipakkumise, ettevõtte missiooni ja visiooni või brändi väärtuste tõlkimise vene keelde. Peale turundusteksti tõlkimise on Toimetaja tõlkebüroo ka venekeelse lokaliseerimise ja transkreatsiooni ehk loomingulise tõlkimise asjatundja.

turundusteksti tõlkimine vene keelde

Teadustekstide tõlkimine vene keelde

Teadustekstide tõlkimine vene keelde on samuti üks meie tõlketeenuseid. Meie klientide hulka kuuluvad Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Teadusagentuur, Eesti Geoloogiateenistus, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Haridus- ja Teadusministeerium jpt. Teadusartiklite ja doktoritööde tõlkimisel vene keelde pöörame tähelepanu valdkonna terminoloogiale ja koostööle teadusteksti tõlke tellijaga, et tagada kvaliteetne tõlge.

teadusteksti tõlkimine vene keelde

Meditsiinitõlge vene keelde

Meditsiinitõlge vene keelde on näiteks meditsiiniseadme kasutusjuhendi, ravimiinfo, patsiendi infolehe, haigusloo, ravimiuuringu vms tõlkimine vene keelde. Kasutame kõikide tekstide tõlkimisel vene keelde ISO standardile vastavat kvaliteediprotsessi, et vene tõlge oleks täpne, valmiks õigel ajal ja järgiks teisi kvaliteedistandardi nõudeid. Samuti iseloomustavad Toimetaja tõlkebürood konfidentsiaalsus, kiirus ning väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.

meditsiiniteksti tõlkimine vene keelde

Ohutuskaardi tõlkimine vene keelde

Ohutuskaart on dokument, mis annab teavet selle kohta, kuidas tagada kemikaali ohutu kasutamine kogu tarneahelas. Kuna ohutuskaardi esitaja vastutab muu hulgas selle sisu eest, on kõige parem usaldada ohutuskaartide tõlkimine vene keelde Toimetaja tõlkebüroole. Me mitte ainult ei tõlgi, vaid tunneme ära ka võimalikud sisulised puudujäägid ja ebakõlad. Meil on ohutuskaartide tõlkimises vene keelde pikaajaline kogemus. Lähtume ohutuskaartide tõlkimisel keelde alati kõige uuematest asjaomastest õigusaktidest ja ametlikest terminitest, et tagada ohutuskaardi tõlke nõuetekohasus, selgus ja täpsus.

ohutuskaartide tõlkimine vene keelde

Tarkvara lokaliseerimine Vene turule

Tarkvara lokaliseerimine on arvutiprogrammi või mobiilirakenduse tõlkimine ja kohandamine Vene turu jaoks. Tarkvara lokaliseerimine võtab arvesse Vene kasutajate eelistusi, vajadusi ja harjumusi. Tarkvara lokaliseerimisele pühenduvad Toimetaja tõlkebüroo tõlkijad, kes valdavad vene keelt emakeelena ja tunnevad end IT-alaseid probleeme lahendades koduselt.

tarkvara lokaliseerimine vene

Suuline tõlge vene keelde

Suuline tõlge, sosintõlge, kaugtõlge, konverentstõlge ja järeltõlge vene keelde on tõlketeenused, mida vajatakse üritustel, koosolekutel, koolitustel, kohtumistel, notariaalsete tehingute juures ja mujal. Toimetaja tõlkebüroo vene keele tõlgid on oma ala professionaalid, keda iseloomustab pikaajaline kogemus eri valdkondades. Aitame ka erinevates suulise tõlke teenustes orienteeruda ja sobivaima välja valida.

suuline tõlge vene keelde

Vandetõlge vene keelde

Vandetõlge on ametlik dokumentide tõlkimise teenus vene keelde ja Toimetaja tõlkebüroo pakub seda koostöös vene keele vandetõlkidega. Vene keele vandetõlk vastutab tõlke õigsuse eest ning kinnitab selle oma allkirja ja pitseriga. Kui näiteks kooli sisseastumiseks, reisimiseks või kohtule esitamiseks on vaja kinnitatud tõlget vene keelest, tähendab see, et seda võib teha üksnes vandetõlk.

vandetõlge vene keelde

Parim tõlge sünnib tarkvara ja inimsilma koostöös. Parim tõlge sünnib Toimetaja tõlkebüroos.

Keelesuunad

Eesti-vene ja vene-eesti tõlge

Eesti keelt räägib emakeelena umbes miljon inimest. Tõlgime eesti keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka eesti keelest vene keelde. Saada meile vene-eesti-vene tõlke päring!

eesti tõlge

Inglise-vene ja vene-inglise tõlge

Inglise keelt kõneleb maailmas 1,5 miljardit inimest! Toimetaja tõlkebüroo tõlgib inglise keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka inglise keelest vene keelde. Saada meile inglise-vene-inglise tõlke päring!

inglise tõlge

Saksa-vene ja vene-saksa tõlge

Kord juba tehtud kirjavigu ei ole sakslaste ees hiljem kerge lunastada. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib saksa keelde kodulehti, e-poode, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka saksa keelest vene keelde. Saada meile saksa-vene-saksa tõlke päring! Ootame.

saksa-tõlge

Prantsuse-vene ja vene-prantsuse tõlge

Kas teadsid, et prantsuse keelt räägib maailmas üle 200 miljoni inimese? Tõlgime prantsuse keelde veebilehti, menüüsid, lepinguid, turundustekste ja muud. Tõlgime ka prantsuse keelest vene keelde. Saada meile prantsuse-vene-prantsuse tõlke päring!

prantsuse-tõlge

Hispaania-vene ja vene-hispaania tõlge

Kas teadsid, et Hispaania ja Lõuna-Ameerika hispaania keel erinevad teineteisest? Toimetaja tõlkebüroo tõlgib hispaania keelde kodulehti, lepinguid ja palju muud. Tõlgime ka hispaania keelest vene keelde. Saada meile hispaania-vene-hispaania tõlke päring! 

hispaania tõlge

Itaalia-vene ja vene-itaalia tõlge

Itaalia keelt kõneleb ligikaudu 85 miljonit inimest üle maailma. Tõlgime itaalia keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka itaalia keelest vene keelde. Saada meile itaalia-vene-itaalia tõlke päring! Ootame.

Itaalia tõlge

Soome-vene ja vene-soome tõlge

Soome keelt kõneleb enam kui viis miljonit inimest. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib soome keelde kodulehti, e-poode, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka soome keelest vene keelde. Saada meile soome-vene-soome tõlke päring!

soome tõlge

Läti-vene ja vene-läti tõlge

Läti keelt räägib emakeelena enam kui miljon inimest. Tõlgime läti keelde veebilehti, e-poode, tootelehti, katalooge, müügitekste, dokumente ja palju, palju muud. Tõlgime ka läti keelest vene keelde. Saada meile läti-vene-läti tõlke päring! Ootame.

läti tõlge

Leedu-vene ja vene-leedu tõlge

Leedu keelt räägib emakeelena enam kui kaks miljonit inimest. Tõlgime leedu keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka leedu keelest vene keelde. Saada meile leedu-vene-leedu tõlke päring! Ootame.

leedu tõlge

Poola-vene ja vene-poola tõlge

Poola keele kõnelejaid on maailmas 38 miljonit. Tõlgime poola keelde veebilehti, e-poode, tootelehti, katalooge, müügitekste, dokumente ja palju muud. Tõlgime ka poola keelest vene keelde. Saada meile poola-vene-poola tõlke päring!

Poola tõlge

Norra-vene ja vene-norra tõlge

Norra keelt kõneleb ligikaudu viis miljonit inimest. Toimetaja tõlkebüroo tõlgib norra keelde kodulehti, e-poode, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Tõlgime ka norra keelest vene keelde. Saada meile norra-vene-norra tõlke päring!

norra tõlge

Rootsi-vene ja vene-rootsi tõlge

Rootsi keelt räägib enam kui kümme miljonit inimest. Tõlgime rootsi-vene-rootsi suunal kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju muud. Pakume kvaliteetset rootsi-vene-rootsi tõlketeenust ning säästame sinu aega ja raha. Vastame päringule kahe tunniga. Loe lisa ja telli!

rootsi tõlge

Ukraina-vene ja vene-ukraina tõlge

Ukraina keelt räägib emakeelena enam kui 45 miljonit inimest. Tõlgime ukraina keelde kodulehti, kasutusjuhendeid, infolehti, lepinguid, turundustekste ja palju, palju muud. Tõlgime ka ukraina keelest vene keelde. Saada meile ukraina-vene-ukraina tõlke päring! Ootame.

ukraina tõlge

Usalda oma tõlge meie kätesse. Toimetaja tõlkebüroo agarad tõlkijad tõlgivad kiiresti ja täpselt.

Korduma kippuvad küsimused vene keele tõlke kohta

Mida silmas pidada vene keele tõlketeenuse tellimisel?

Enne vene keele tõlketeenuse tellimist tuleks kontrollida teatud tingimuste täitmist, sest see aitab välja selgitada, kas võimalik koostööpartner pakub kvaliteetset tõlketeenust, ja annab kindlustunde, et jäädvalminud tõlkega rahule. Toimetaja tõlkebüroo täidab alati allpool nimetatud tingimusi.

 • Teksti tõlgib tõlkija, kes räägib sihtkeelt emakeelena.
 • Tehnilise teksti tõlkija tunneb tõlgitavat valdkonda või on valmis end tõlgitava valdkonnaga vajalikul määral kurssi viima.
 • Teksti tõlgib kogenud tõlkija, kes ei tõlgi vaid sõnu nii täpselt kui võimalik, vaid annab edasi teksti mõtet, vajaduse korral ka teksti tooni või muudab stiili neutraalseks, et tõlget oleks mõnus lugeda.
 • Ükskõik, kas tegemist on lepingu, õigus-, meditsiini- või muu tekstiga, tõlkija tunneb alati oma vastutust ja annab tähenduse veatult edasi.
 • Teeme tõlke tellijaga koostööd – võtame arvesse tema stiililisi eelistusi, harjumusi seoses terminoloogiaga, valmiva tõlke kasutusala – ja anname üle oma kliendi ootustele vastava tõlke.
 • Vene keele suunal pakume reeglina toimetatud tõlkeid.
 • Püsikliendid saavad tekstis korduvate tõlkesegmentide arvelt allahindlust.
 • Tõlge on valmis lubatud tähtajaks.

Venekeelne copywriting ja venekeelse teksti toimetamine – millega arvestada?

Inglise- ja soomekeelse sisuloome kõrval pakume ka venekeelset sisuloomet. Samuti saab tellida venekeelse teksti toimetamist ja korrektuuri, mida teeb keeletoimetaja, kelle emakeel on vene keel. Meie teenuste nimekirjas on ka tekstide adapteerimine ehk kohandamine vene keelde. Adapteerimise puhul ei ole tegemist pelgalt tõlkimisega, vaid teksti kohandamisega venekeelse kultuuri- ja keeleruumiga. Tavaliselt hõlmab see teksti mõnes osas ümberkirjutamist, aga vajaduse korral ka soovitusi värvikeele, sümbolite jms muutmiseks. Näiteks kohandavad meie andekad vene keelt emakeelena kõnelevad copywriter’id reklaamsõnumeid, üleskutseid ja kontseptuaalseid tekste.

Kuidas kujuneb vene keele tõlketeenuse hind?

Vene keele tõlketeenus ei ole kallis, sest kuigi nõudlus heade tõlgete järele on suur, on ka väga häid vene keele tõlkijaid palju. Tõlke hind oleneb tõlgitava teksti valdkonnast, tõlketöö tähtajast, failivormingust ja paljust muust. Tekstis esinevate korduste arvelt pakume oma püsiklientidele allahindlust. Meie suurepärased vene keele tõlkijad annavad endast iga päev parima, et meie tõlkebüroo kliendid jääksid  vene keelde või vene keelest tõlgitud tekstidega rahule.

Kui suur on vene keele mõjuvõim?

Vene keel kuulub indoeuroopa keelte hulka ning on Venemaa, Valgevene, Kasahstani, Kõrgõzstani ja paljude väiksemate riikide riigikeel. Kokku on vene keele kõnelejaid 260 miljonit, neist 150 miljonile on vene keel emakeel. Vene keel on kõnelejate arvult maailmas kaheksandal kohal ning suure kõnelejate arvu tõttu on see ka üks kuuest ÜRO ametlikust keelest. Vene keele mõjuvõimul on ka kultuuriline mõõde. Salapärase grammatika ja keerulise kirillitsaga vene keel on silmapaistev ja rikas ilukirjanduskeel. Puškin, Dostojevski, Tolstoi, Nabokov, Tšehhov, Jessenin, Gogol, Pelevin, Majakovski ja paljud teised kirjanikud on maailmale vene keele abil hinnalise kingituse teinud.

Miks tõlkida vene keelde?

Müügimaterjalide, tootekataloogide ja kodulehekülje tõlkimine vene keelde on mõistlik, kui sinu ettevõte tegutseb Eesti, Läti, Leedu, Ukraina või Bulgaaria turul. Eesti rahvastikust ligi 30% räägib vene keelt emakeelena. Läti rahvastikust on venelased umbes 25%. Leedu elanikest kõneleb vene keelt emakeelena ligikaudu 6%. Kui ekspordid tooteid Ukrainasse või Bulgaariasse, on turundusmaterjalide tõlkimine vene keelde samuti mõttekas, sest ukraina ja bulgaaria keel on vene keelega sarnased ning ukrainlased ja bulgaarlased saavad vene keelest üldiselt hästi aru. Tõlkimine venekeelde või vene keelest ei ole kallis. Vene keelde tõlkides on võimalik toote või teenuse sihtrühma oluliselt laiendada. Seetõttu tasub müügimaterjalide, kodulehe, pressiteate või tootekataloogi tõlkimine vene keelde igal juhul ära.

Mille poolest on vene keel huvitav?

Vene keel on rikas. Nii rikas, et selles leidub sõnu, millele teistes keeltes vasted puuduvad. Üks nendest on näiteks “тоска“, mida võib tõlkida kui “melanhoolia”, kuigi vene emakeelega inimesed selle tõlkega nõustuda ei pruugi. Vladimir Nabokov on sõna “тоска” kohta öelnud järgmist: “Selle sõna kõige sügavam tähendus on kõige valusam tähendus, mis märgib suurimat hingelise ahastuse tunnet, tihti ilma ühegi otsese põhjuseta. Kõrgemal tasandil on see hinge tuim valu, igatsus otseselt midagi igatsemata, hinge haiglane suremine, tuhm rahutus, vaimne valu, ihklemine. Mõnel puhul võib see olla iha kellegi või millegi konkreetse järele, nostalgia, armuvalu. Kõige pealiskaudsemalt võib see olla rahulolematus teravate sündmuste puudumisest, pelk igavus.” Sarnane sõna on “бытие“, mille levinuim tõlkevaste “olemine” ei ole piisav. Tegelikult tähendab “бытие” teadlikku kohalolu olemises, olemise objektiivset ja analüütilist tunnetamist, elurikkust olemise kaudu. Kolmanda näitena võib tuua kõige huvitavama sõna “переподвыподверт“, mis sisaldab nelja eesliidet, millest ühte koguni kaks korda: пере-под-вы-под-верт. See iseendale viitav sõna tähendab millegi tegemist keerulisel või hoomamatul viisil. Need on vaid üksikud näited paljudest venekeelsetest sõnadest, mis tõlkimisel väljendi piiridest väljuvat selgitust vajavad. Seetõttu lasub vene keele tõlkijate õlul tekstide tõlkimisel suur vastutus.

Mis iseloomustab parimaid vene keele tõlkijaid?

Vene keel on keeruline. Näiteks saab vene keeles järelliiteid ehk sufikseid kasutades täiesti uusi sõnu moodustada. Need sekundiks sündinud sõnad aitavad kõnealuse objekti või temaatikaga seoses kõneleja emotsioone väljendada. Samuti võimaldab vene keel lauses sõnade järjekorda ümber seades öeldu tähendust muuta. Seepärast iseloomustavad parimaid vene keele tõlkijaid terav keeletunnetus ning tähelepanu pööramine detailidele ja keelenüanssidele. Täpsus, kohusetunne, põhjalikkus ja hea suhtlemisoskus on omadused, mis eristavad parimaid tõlkijaid väga headest tõlkijatest. Toimetaja tõlkebüroo teeb koostööd vaid kõige paremate vene keele tõlkijatega, kes loovad ladusaid, terminoloogiliselt täpseid ja vene keele nüanssidega arvestavaid tõlkeid alati tähtajaks.

Vaata veel

TOIMETAJA TÕLKEBÜROO, TÕLKETEENUS, TOIMETAMISTEENUS, COPYWRITINGLISATEENUSED, MEIST, TÕLKETEENUSED, TÕLKIJAD

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Usalda oma tõlge meie kätesse. Tõlgime kiiresti ja täpselt.

Mõned Toimetaja tõlkebüroo kliendid

Baltika tallinn
Bolt tallinn
CGI_Tallinn
Eesti_Energia_tallinn
Töötukassa valge
elektrilevi Tallinn
maakohus
KPMG tallinnas
Maxima tallinn
merko Tallinnas
Regionaalhaigla_logo_Põhja-Eesti
Tallinna tehnikaülikool
nordecon tallinnas
rahva raamat tallinnas
tradehouse tallinnas
Uusmaa kinnisvara tallinnas
varrak tallinnas

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.