fbpx
Keelesuunad
Menüü

Sisuloome

Sisuloome teenus hõlmab sotsiaalmeedia- ja reklaamtekstide, pressitekstide ja tarbetekstide koostamist. Sotsiaalmeediatekstide alla kuuluvad sotsiaalmeedia sissekanded, säutsud ja blogipostitused. Reklaamtekstid on näiteks tunnuslaused, reklaamsõnumid, infomaterjalide ja voldikute tekstid. Pressitekstid on pressiteated ja artiklid, kliendilehtede ja uudiskirjade tekstid. Tarbetekstide valdkonda kuulub kasutusjuhendite, manuaalide ja instruktsioonide koostamine. Anname endast alati parima, et meie kirjatöö tulemuseks oleks lihtne ja kõigile arusaadav kasutusjuhend või meeldejääv ja põhjalik blogipostitus, mis teenib palju jagamisi.

sisuloome

Millised on meie pakutavad tekstiteenused?

Toimetaja on tõlke tervikteenust pakkuv tekstibüroo. See tähendab, et pakume tõlketeenust arvukates keelesuundades, kõikvõimalikke toimetamisteenuseid, tekstikirjutamist, uusi digivaldkonna tekstiteenuseid ja kliendi soovi korral ka tekstitöödega seotud lisateenuseid, näiteks küljendamist ja veebidisaini.

Sisuloome valdkonnas pakutavad teenused jaotuvad teksti iseloomu põhjal järgmiselt: copywriting ehk tekstikirjutamine, tehniline kirjutamine ja ümberkirjutamine. Pakume sisuloomet eesti, inglise, vene ja soome keeles.

Mis on copywriting ehk tekstikirjutamine?

Copywriting ehk tekstikirjutamine on turundus- või reklaamteksti kirjutamine. Copywriting’u väljund on copy ehk reklaami tekstiosa. Tekstikirjutamise eesmärk on aidata kaasa brändi tuntuse suurendamisele ja kutsuda tarbijates esile soovitud käitumist, milleks on üldjuhul ost, programmiga liitumine, turundussõnumi levitamine vms.

Järjest populaarsemaks muutub meie sisuloome teenuste seas digi-copywriting. Meie digivaldkonna copywriter koostab näiteks Google’i reklaamtekste ja võtab kodulehe tekste kirjutades arvesse külastaja liikumist veebilehel, kodulehe optimeerimise nõudeid, linkimist ja linkide teenimist, külastusaja pikendamist ja põrkemäära vähendamist.

Mis on tehniline kirjutamine?

Tehniline kirjutamine on tehnilise dokumentatsiooni koostamine. Tehnilise kirjutamise valdkonda kuulub kasutusjuhendi koostamine, juhendi loomine või tootekirjelduse kirjutamine. Meie tehniline kirjutaja on tugeva loogikaga sõnasepp, kes töötab koos teiega selle nimel, et kasutusjuhend saaks arusaadav, juhend oleks selge ja tootekirjeldus tuleks ülevaatlik.

Kuigi kasutusjuhendi koostamine jääb tihti inseneri hooleks, juhendi loomine disainerile ja tootekirjelduse kirjutamine niigi ülekoormatud turundusmeeskonna pärusmaaks, läheb üha rohkem ettevõtteid tehnilise kirjutaja kaasamise teed. Professionaalse kirjutaja panus tehnilise teksti koostamisel on asendamatu eriti siis, kui tegemist on olulise tekstiga, mida tõlgitakse teistesse keeltesse ning levitatakse veebis.

Mis on ümberkirjutamine?

Ümberkirjutamine on sobiv teenus, kui soovite teksti ulatuslikult muuta või täiesti ümber teha. Ümberkirjutamine on soodsam kui copywriting, sest ümberkirjutamine ei vaja üldjuhul uut loovideed. Uus tekst sünnib vana teksti raames.

Ümberkirjutamise teenus võib olla vajalik sel juhul, kui teile tundub, et tekst võiks sisaldada rohkem müügiüleskutseid või vähem kantseliiti, olla teistsuguse ülesehitusega või teise stiiliga kirjutatud. Alustame teksti ümber kirjutades kliendiga koostööd alati ülesande püstitusest. Pakume ka helifaili ümberkirjutust ehk transkriptsiooni – heli- või videosalvestiste ümberpanekut kirjaliku teksti vormi, ja vastupidi – tekstist audioversiooni loomist.

Kuidas valida copywriter’it?

Iga copywriter ehk tekstikirjutaja on erinev. Sobiv copywriter tuleks valida teie brändi väärtusi silmas pidades. Meil on nii muhedaid kui tõsisemaid kirjutajaid, nii lapseliku kui väljapeetud kirjutamisstiiliga copywriter’eid. Teeme koostööd kirjutajatega, kes kirjutavad nii eesti, vene, inglise kui ka soome keeles.

Sobiva copywriter’i saate valida tema kirjastiili järgi. Püsikoostöö alguses pakume teie ettevõtte või brändi väärtusi silmas pidades eri kirjutajate stiilinäited, mille seast saate sobivama valida. Sellele järgneb lühike proovitöö teie poolt etteantud teemal. Seejärel saategi meie copywriter’ite seast oma valiku teha.

Milliseid tekste kirjutame?

Oleme tegutsemisaja jooksul kirjutanud väga erinevaid tekste alates uuenduslike seadmete kasutusjuhenditest ja lõpetades e-poe tootekirjeldustega. Viimasel ajal tellitakse üha enam optimeeritud kodulehetekste. Meie digivaldkonna tekstikirjutajad on saanud väljaõppe optimeeritud veebitekstide loomiseks. Samuti koostame reklaamtekste, infomaterjalide tekste, brošüüride tekste ja voldikute tekste. Kirjutame pressiteateid ja pakume pressiteadete saatmisega seotud tugiteenuseid. Korraldame artiklite kirjutamise, koostame uudiskirjade ja kliendilehtede tekste. Samuti kirjutame sotsiaalmeediatekste ja blogipostitusi.

Mis keeltes sisu loome?

Pakume sisuloomet, copywriting’ut, tehnilist kirjutamist ja ümberkirjutamist enamasti eesti, inglise, vene ja soome keeles, kuid oleme teinud sisuloomet ka teistes keeltes. Kui soovite copywriting’ut mõnes muus võõrkeeles, saatke palun selle kohta info e-kirja teel.

Anname teile peagi teada, kas saame teile soovitud keeles sisuloomet pakkuda, milline on töö valmimise tähtaeg ja tekstikirjutamise hind. Võõrkeelse teksti kirjutaja kõneleb keelt, milles ta teksti kirjutab, emakeelena. Sihtkeelt emakeelena kõneleva copywriter’i kaasamine aitab tagada, et tekst on veatu, ladus ja võtab arvesse kõiki keeleruumi nüansse.

Kuidas kujuneb sisuloome hind?

Sisuloome hind oleneb sellest, kas tegemist on copywriting’u või tehnilise kirjutamisega, mis valdkonna teksti on vaja, mis keeles tekst peab valmima, milline on teksti stiil ja maht, kui kaua meie koostööleping kehtib ja kas peale copywriting’u on vaja ka lisateenuseid, näiteks tekstide sisestamist või kujundamist.

Sotsiaalmeediapostituste kirjutamise hind erineb kasutusjuhendi koostamise hinnast, sest teksti loomiseks vajalik töömaht on nende tööde puhul küllaltki erinev. Kasutusjuhendi koostamiseks on tihti vaja kliendiga kohtuda ja kasutusjuhendis kajastatavat toodet või masinat ise kasutada, valmis blogisissekanded tuleb aga üldjuhul veebiplatvormile sisestada ja nende juurde ka fotod või videod otsida või luua.

Milline on sisuloome tellimise protsess?

Copywriting’u tellimiseks saatke meile e-kiri. Kirjeldage võimalikult täpselt tööülesannet, lisage info soovitud keele, valmimistähtaja ja ka selle kohta, milline saab olema valminud teksti kasutusala. Seejärel võtab projektijuht teiega ühendust täpsustavate küsimuste esitamiseks või saadab teile sisuloome hinnapakkumuse. Kui hind sobib, selgitame välja sobiva tekstikirjutamise stiili.

 

Sisuloome ja lisateenused

Pikema teksti tellimisel teeb copywriter valmis kõigepealt ühe lehekülje, millele ootame teie tagasisidet. Kui tekstile kinnituse saame, kirjutame valmis ülejäänud teksti. Kui tekstikirjutaja on kirjutamise lõpetanud, alustab valminud tekstiga tööd keeletoimetaja. Kui toimetaja on parandused teinud, läbib tekst väljastusülevaatuse ja jõuab valmis kujul teieni. Kui soovite tekstiga seotud lisateenuseid, näiteks teksti sisestamist või kujundamist, siis lisandub tööprotsessile ka nendeks kuluv aeg.

Kas kodulehetekstid tellida või koostada need ise?

Küsimuse, kas kodulehetekstid tellida või kirjutada need ise valmis, esitavad endale paljud suuremad ja väiksemad ettevõtted. Kodulehetekstide tellimine professionaalsetelt kirjutajatelt säästab aega ja annab suurepärase tulemuse. Peamine murekoht kodulehetekstide tellimisel on hirm, et võõras kirjutaja ei taba ettevõtte stiili või ei oska toote tugevusi piisavalt hästi välja tuua. See mure on asjatu.

Esitame enne iga projekti algust copywriter’i stiilinäidised, mille seast saate meelepärasema valida. Meie copywriter’itel on ka põhjalikud kodulehetekstide koostamise kogemused. Samuti on meil välja töötatud erinevad materjalid – intervjuuküsimused, täidetavad vormid ja ankeedid –, et saada teie käest kogu vajalik info, enne kui kirjutama hakkame. Meie töökorraldus kodulehetekstide koostamisel on end tõestanud ja annab parimad tulemused.

Saatke meile päring.
Vastame teile juba tunni jooksul!

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Head tõlked viivad sinu äri uuele tasemele

Tutvu klientide tagasisidega

Otsisime tõlkebürood, et enda e-pood soome keelde tõlkida ja sõelal oli päris mitu valikut. Valisime lõpuks Toimetaja tõlkebüroo ja võin öelda, et oleme siiani selle otsusega äärmiselt rahule jäänud. E-poe tõlge oli küllaltki mahukas, seega leidsime iga natukese aja tagant siit-sealt tekstijuppe, mida olime unustanud tõlkesse saata. Tänu Toimetaja tõlkebüroo vastutulelikkusele saime aga alati töö väga kiirelt tehtud ning kogu e-poe tõlkeprotsess sujus kiiremini, kui olime algselt osanud oodata...

Punktid.ee

Korraldame suurüritust Tallinn Truck Show ning selle raames tellisime Toimetajalt pressiteate koostamise, pressiteate toimetamise ja pressiteate levitamise teenuse ning mõned tõlked. Jäime absoluutselt Toimetaja tõlkebüroo professionaalse suhtumise, kiiruse ja töö efektiivsusega rahule. Meie pressiteadet kajastati tänu Toimetaja heale tööle põhimõtteliselt kõigis eesti- ja venekeelsetes meediaportaalides. Soovitame 100%!

Forest Steel

Täname teid väga koostöö eest! Siiani on kõik tõlketööd tehtud professionaalselt, tõlkijad on pädevad ning tõlgitud tekstid, mis on tehnilised ja rasked, on mõistetavad ja korrektsed. Tõlkijad töötavad kiiresti ja peavad tähtaegadest kinni, mis on meile väga oluline. Klienditeenindus on professionaalne ja usaldusväärne. Ka hinnad on konkurentsivõimelised. Oleme teenusega väga rahul ja loodame seda meeldivat koostööd jätkata.

Icopal

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.