5 põhjust, miks on vaja tehisintellekti abil koostatud teksti toimetada

AI teksti toimetamine

Viimasel paaril aastal on tehisintellekti juturobotid, nagu ChatGPT ja Bard, veebisisu loomise abivahenditena üha populaarsemaks muutunud. Kuigi hinna, kiiruse ja tõhususe poolest on tehisintellektil selgeid eeliseid, on sel ka märkimisväärseid puudusi, mis võivad tekstis kirjeldatava toote või teenuse edu mõjutada.

Siin on viis põhjust, miks inimese panus kirjutamisse on digiajastulgi endiselt oluline.

1. Negatiivne mõju SEO-le ja plagieerimisoht

Tehisintellekt ei loo sisu nullist, vaid lihtsalt paljundab olemasolevat teavet, võttes aluseks internetiavarustes leiduvad tekstid ja õiged algoritmid. Olemasolevate tekstide kombineerimise tagajärjel võib juhtuda, et sinu kodulehe sisu hakkab otsingumootori järjestuses langema, sest see on teiste veebisaitide sisuga väga sarnane ega teeni ka klõpse. Mida spetsiifilisema sisuga on tegemist, seda väiksem on tehisintellekti jaoks kättesaadava teabe kogum. Seepärast on STEM-ainete (s.t teadus, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika) õpilasi sageli plagieerimises süüdistatud, kuigi tegelikult on nad teksti koostamisel kasutanud lihtsalt tehisintellekti abi.

2. Probleemid teksti stiili ja sõnumite tooniga

Tehisintellekti üks peamisi puudusi on asjaolu, et see ei arvesta spetsiifilisi stiilinõudeid, mille kaudu lugejatele soovitud mõju avaldada. Selle asemel toodab ta kõikjale sobivat üldist teksti, mis võib anda teemast ülevaate (näiteks Netflixi filmikirjeldused), kuid ei täida ühtki laiemat turunduseesmärki. Näiteks antiikesemete e-pood vajab hoopis teistsugust stiili ja sõnavara kui teismelistele kiirmoekaubamaja. Infokülluse ja valikuvõimaluste rohkuse foonil on sobiva stiiliga tekstid ning õige tooniga sõnumid hädavajalikud, sest need aitavad eristuda ja kliendile meelde jääda.

chatGPT

3. Google eelistab inimeste loodud sisu

Google värskendas hiljuti oma kasuliku sisu eeskirja, mille kohaselt antakse suurem kaal inimeste endi loodud sisule. Kuigi Google lubab, et tehisintellekti abil koostatud sisu kasutamise eest ei karistata, on paremini leitav sisu, millega veebisaidi külastajad on rahule jäänud. Tehisintellekti sisu, mis ei ole loodud eelkõige inimesi silmas pidades, vaid on mõeldud pigem otsingumootorite manipuleerimisele, on halvemini leitav. Seeläbi annab Google tehisintellekti abil loodud sisule väiksema kaalu kui inimeste kirjutatud sisule.

4. Ilu peitub detailides

Tehisintellekt kipub tootma üldist ja korduvat sisu, mis kõlab masinlikult. Ta kasutab korduvaid või ebasobivaid tegu- ja omadussõnu, ei tule toime huumoriga ega moodusta meeldejäävaid turundusfraase, mis võiksid veebis kiiresti levima hakata. Tehisintellektil ei ole oma arvamust, ja mis veelgi olulisem, tal puudub igasugune isiklik suhe ja huvi kajastatava teema vastu.

See ei kahanda mitte ainult lugeja huvi, vaid annab talle ka märku, et sisu on loodud tehisintellekti abil. Kui lugeja tajub, et sisu loojal pole käsitletava teema vastu olnud mingit huvi, siis miks peaks temagi sellest huvituma? Et mõista tehisintellekti abil loodud sisu igavuse ja monotoonse ulatust, tasub lugeda Jim Connolly iroonilist artiklit.

tehisintellekti teksti toimetamine

5. Tehisintellekt luuletab

Kui tehisintellektil pole tekstikorpuses piisavalt andmeid, täidab ta lüngad sisuga, mida algoritm usutavaks peab. Ja kui tekstikorpuses esineb vigu, siis neid taasesitatakse. Arvestades tehisintellekti kalduvust öeldut korrata, vead kuhjuvad. Teadlikule lugejaskonnale, näiteks meditsiini- ja elektroonikaseadmete kasutajatele sisu luues torkavad need ebatäpsused paraku silma. Kui tegemist on erinevaid teadusharusid hõlmava sisuga (näiteks tooted, mis on nii meditsiinilised kui ka elektroonilised), ei suuda tehisintellekt kindlasti kogenud spetsialisti asendada. Peale selle on tehisintellekti kasutatav tekstikorpus ajaliselt piiratud, näiteks ChatGPT kasutab vastuste andmisel enne 2021. aastat avaldatud teavet. Praeguseks on see teave tõenäoliselt aegunud.

Eespool kirjeldatud piirangutest hoolimata saab tehisintellekti sisuloomes siiski enda huvides tööle panna. Lihtsalt enne teksti avaldamist tasub see väga põhjalikult üle kontrollida. Ainulaadne, brändi väärtusi järgiv ja faktivigadeta sisu, mis lugejat tegutsema inspireerib, on endiselt midagi niisugust, mida suudab luua ainult inimmõistus. Kuid just selline sisu toob ettevõttele kõige rohkem kasu.

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.