Vastutustundlikud tegevused 2020. aastal

Toimetaja tõlkebüroo käive kasvas 2020. aastal 32%. Suuremate klientide hulka lisandusid Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Välisministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus jt.