fbpx
Keelesuunad
Menüü

Eetikakoodeks

Tõlkebüroo eetikakoodeks avatus

AVATUS

Selgitame oma tegevuse olemust ja eesmärke, et partner mõistaks ja väärtustaks meie panust.

Tõlkebüroo eetikakoodeks kvaliteet

KVALITEET

Anname endast parima, et meie tegevus ja selle tulemus vastaks partneri ootustele.

Tõlkebüroo eetikakoodeks vastutustunne

VASTUTUSTUNNE

Võtame vastu üksnes neid ülesandeid, mida suudame täita.

Tõlkebüroo eetikakoodeks ausus

AUSUS

Meie äritegevus on väärikas ja aus. Väldime huvide konflikti ja ebaausat konkurentsi.

Tõlkebüroo eetikakoodeks konfidentsiaalsus

KONFIDENTSIAALSUS

Hoiame meile igapäevategevuse käigus teatavaks saanud infot konfidentsiaalsena.

Tõlkebüroo eetikakoodeks läbipaistvus

LÄBIPAISTVUS

Kooskõlastame partneriga tööülesande detailid kohe, kui need meile teatavaks saavad.

Tõlkebüroo eetikakoodeks hoolivus

HOOLIVUS

Toetame oma partnereid, austame vähemusi, hoolime nõrgematest ja aitame neid oma igapäevategevuse kaudu.

Kas meie maailmavaade tundub tuttav? Saame siis päriselt tuttavaks!
Meist