Keeleuuendaja 4: alumistest koertest, gaasivalgusest ja naerulätetest

Seekordses keeleuuendamise tuhinas lükkame keelegeneraatorisse mõned argisemad mõisted ja kohati slängilikud inglise keele sõnad, mille kohta usutavasti nii mõnigi meist on juba ammu küsinud: „Miks meil selle kohta oma sõna ei ole?“ Nagu ikka, uurime kõigepealt keelendite sisu ja tausta, siis sepistame meele- ja keelepärased vasted ning asume head sõna levitama.

uudissõnad

1. Underdog

Underdog (otsetõlge „alumine koer“) tähendab inglise keeles kedagi, keda ei peeta mingis või(s)tluses (näiteks spordis, poliitikas) tõenäoliseks võitjaks. Sellisel juhul on sisuliselt tegemist sõna favoriit või (medali)soosik vastandiga. Kõige klassikalisem underdog’i näide on ilmselt piiblis hiiglase Koljati vastu võidelnud Taavet. Laiemalt võib underdog aga tähendada ka kedagi, kellel on mingisuguse ebaõigluse tõttu teistest vähem võimu, raha või muid võimalusi edu saavutamiseks.

 

 

Underdog’ile kaasa elamine on ingliskeelses kultuuriruumis, eriti Ameerikas, laialt levinud, sest on tihedalt seotud nn Ameerika unelmaga, mille kohaselt (Ameerikas) suudab edu saavutada igaüks, kes on valmis selle nimel vaid vaeva nägema. Seega pole ka ime, et see sõna on inglise keeles olemas olnud juba vähemalt 18. sajandi teisest poolest.

Sõna underdog pärineb koeravõitlustest, kus nõnda nimetati võitluse kaotanud koera. Tänaseks on koeravõitlused enamikus maailma riikides keelustatud – Inglismaal juba 1835. aastast –, kuid sõna on jäänud ja võetud tarvitusele kõigi sarnaste olukordade kirjeldamiseks. Päritolu arvesse võttes võikski ju proovida seda eesti keelde tõlkida otse, näiteks allkoeraks, kuid kuna Eestis ei ole koeravõitluste traditsioon kuigi laialt tuntud, jääks selline metafoor ilmselt üsna segaseks. Rääkimata sellest, et koer on eesti keeles sageli sõimusõna, samas kui underdog väljendab üldiselt positiivset või vähemalt neutraalset suhtumist.

Olemasolevatest sõnadest võiks vastena kaaluda ehk allajääjat, kuid underdog eelkirjeldatud tähenduses ei ole veel kellelegi alla jäänud, ta lihtsalt pole eelisseisus. Tüve all või ka tõenäoliste võitjate nimekirjas allpool asumise mõtet võiks siin siiski pidada sõnatuletuse heaks aluseks. Omasõna loomisel tuleks ainult vältida viiteid kindlale, ettemääratud kaotamisele või sellele, et võitlus on juba kaotatud. Pakun, et see sõna, mõningases sümmeetrias vastandsõnaga soosik, võiks seega olla alik.

Näitelauseid

Rasketes oludes hakkavad lood alikutest koguma üha enam populaarsust ka ilukirjanduses.

Poksijatele peale vaadates oleks ilmselt igaüks nimetanud tõenäoliseks võitjaks sama mehe, mistõttu publik elas eriti tugevalt kaasa just alikule, kes näitas üles tugevat võitlusvaimu ja suurt võidutahet.

Seekordsetel valimistel on kindlad soosikud ja alikud ning palju üllatusi oodata ei ole.

2. Gaslighting, to gaslight

Gaslighting tähendab inglise keeles kellegagi psühholoogilist manipuleerimist viisil, mis paneb manipuleeritava kahtlema enda mälestuste või kogetu tõelisuses või isegi enda vaimses tervises, näiteks millegi järjekindla eitamise või pideva valetamise või vasturääkivate väidete esitamise teel. Seega on gaslight’imine üks psühholoogilise väärkohtlemise vorm.

Sõna ja selle tähendus on mõlemad saadud inglise näitekirjaniku Peter Hamiltoni näidendist „Gas Light“ (tõlkes „Gaasivalgus“), milles meespeategelane püüab veenda oma naist, et viimane on mõistust kaotamas, muu hulgas väites, et naine kujutab ette, et nende kodu valgustavad gaasilambid hämarduvad aeg-ajalt, kui mees on kodust ära (mees otsib tegelikult ülakorteris elanud naise, kelle ta tappis, peidetud juveele, lülitades seal tuled sisse, mistõttu ülejäänud majas lambid hämarduvad).

Tegemist on seega väga kultuurispetsiifilise sõnaga, mille otsetõlge (näiteks gaasivalgustamine) ilmselt enamikule eesti keele kõnelejatele ei ütleks mitte midagi. Seega, kui tahame sellele omakeelset vastet luua, tuleb süüvida sõna taga olevasse mõttesse. Lihtsustatult tähendab gaslighting niisiis kellegi eksitamist, täpsemalt mõtete eksiteele juhtimist. Teisisõnu kellegi loogilise mõtlemise või tegelikkuse tajumise püüete nurjamist ehk piltlikult öeldes rappa või sohu jooksutamist. Sel alusel võikski gaslighting eesti keeles olla sohutamine.

Foto autor: Drew TilkUnsplash

keeleuuendus

Näitelauseid

Sohutamine on sotsiopaatide ja lähisuhtevägivallatsejate seas levinud taktika, et ohvrit enda võimu all hoida.

Alles aastaid hiljem sain aru, et elukaaslane oli mind järjepidevalt ja sihipäraselt sohutanud.

3. Edgy

Sõnal edgy on inglise keeles mitu tähendust, millest sõnastikes on enamjaolt kajastatud närviline või pinges. Uuema aja slängis, eriti internetis, aga on see saanud veel ühe tähenduse, millele eesti keeles on sageli raske head vastet leida. Nimelt on tegemist omadussõnaga, mis kirjeldab kellegi või millegi süngust, kalkust või muul sarnasel viisil šokeerivust, mille põhieesmärk on näida lahedana või olla provokatiivne.

 

Põhiliselt (kuigi mitte alati) on edgy selles tähenduses kritiseeriv sõna, millega märgitakse kõike, mille süngust või provokatiivsust tajutakse ülepingutatuna või muidu naeruväärsena. Edgy’ks võib nimetada kellegi riietust, soengut, mõtteavaldust või suhtumist kui ka filmi, muusikat jms. Selliselt käituvat, eelkõige (eriti internetis) äärmiselt küünilist või nihilistlikku kõnepruuki kasutavat inimest nimetatakse inglise slängis pilkavalt edgelord’iks.

Edgy tuleb sõnast edge (ingl tera) ja viitab siin ühekorraga millegi piltlikule teravusele ja piiril või eesliinil (cutting edge) olemise püüdele. Mõnikord saab edgy kohta eesti keeles öelda küll sünge, kuid see ei väljenda kuigi hästi pilkavat varjundit, mis sõnale edgy tihti on antud, kui vihjatakse pilkealuse vingena paistmise eesmärgi läbinägemisele. Vinge aga olekski siin kohane alussõna, sest tähendab samuti (piltlikku) teravust, näiteks vinge tuulvinge suits, ning slängis ka lahe, vägev, vaimustav. Viimases tähenduses aga kasutatakse seda puhtpositiivse omadussõnana, mistõttu vinge eraldiseisvalt edgy’t asendama ei sobi.

Üks hea allikas uute omasõnade tuletamiseks, nagu on kirjeldanud ka Tiiu Erelt eesti terminoloogide piiblis „Terminiõpetus“ (lk 198), on murded: neist on võimalik leida juba olemasolevaid keele seisukohalt loomulikke sõnu ja tüvesid, mis veel peakeelde jõudnud ei ole. Sõnal vinge, tuule kohta tähenduses terav, läbitungiv, lõikav, on juhtumisi olemas murdesõnast sünonüüm vire. Seega, kaldudes ehk veidi keelekannibalismi, pakungi välja, et nende sünonüümide tähendused võiks väheke lahku lüüa ja võtta eelmainitud tähenduses edgy vasteks kasutusele sõna vireViredalt käituv inimene (edgelord) võiks sellisel juhul lühidalt ja slängipäraselt olla virekas.

Näitelauseid

Kuulasin nende uut albumit ja ei istunud kohe üldse: kuidagi jaburalt vulgaarseks lähevad, liiga vire minu jaoks.

Sellesse foorumisse on viimasel ajal tekkinud palju viredaid vendi, kes püüavad vastuoluliste väidetega välja paista ja oma tähelepanunälga rahuldada.

Ta peab ennast nähtavasti suureks ühiskonnakriitikuks ja piinatud geeniuseks, kuid tegelikult on lihtsalt üks tavaline virekas.

4. To cringe, cringey

Tegusõnal to cringe on samuti mitu tähendust. Inglise üldkeeles tähendab see (hirmust või alandlikult) kössi tõmbuma või kössitama, kuid viimase aja slängis on selle levinum tähendus konkreetselt piinlikkusest või ebameeldivusest kössi tõmbuma. Tegusõnana ei olegi selle tõlkimine seega väga problemaatiline, kuid samast tüvest on tuletatud omadussõna cringey (ka cringeworthycringe-making), mis siis tähendab niivõrd piinlik või ebameeldiv, et paneb kössi või krampi tõmbuma. Lühidalt oleks võimalik siingi öelda lihtsalt piinlik, kuid tihti ei anna see mõtet päris täpselt edasi ja eks sel põhjusel on see sõna ka inglise keeles sõna embarrassing (piinlik) kõrvale tekkinud.

Foto: ian dooleyUnsplash

uued sõnad

Sellistel tugevalt piinlikel olukordadel rajanevatest lugudest on saanud ka omaette komöödialiik, mille ingliskeelne nimetus on cringe comedy või cringe humour. Mõned tuntumad cringe-huumorit esindavad telesarjad on näiteks „Peep Show“ ja „The Office“. Sõna cringe taustast värvikaid metafoore ega kultuurilisi viiteid ei leia: selle erinevad lähtetüved läbi aegade on kõik viidanud painutatusele või kägarasse tõmbumisele. Ja eks see ongi asja tulemus igas cringe’i tähenduses. Kuid kuidas siis vastet luua?

Üks võimalus oleks mõelda olukordadele, milles selline füüsiline ebamugavusreaktsioon võib tekkida. Kõige tuntum säärase ebameeldivusest kössitõmbumise tekitaja on ilmselt kriidi krigin tahvlil. Sellest tuletaksingi esiteks omadussõna krige, mis juhtumisi sarnaneb sõnaga cringey nii kõlalt kui ka kujult ja on seega (loodetavasti ja vähemalt inglise keele tundjatele) meeldejääv. Vastav tegusõna ühekordse piinlikkusest või ebameeldivusest kössitõmbumise kohta võiks seega olla krigema ja pikaajalisemat krigemist saaks märkida sõnaga krigelema. Cringe humour/comedy oleks siis omakorda krigehuumor/-komöödia.

Näitelauseid

Nii krigedat kõnet ei ole ammu kuulnud – härra ilmselgelt ei tunne oma publikut.

Leidsin pööningult oma vanad armastuskirjad ja küll oli piinlik lugeda, krigelesin esimesest sõnast viimase punktini.

Krigehuumor kas meeldib või ei meeldi üldse – keskteele jäävad arvamuses vähesed.

5. Deadpan

Deadpan on inglise keeles liitsõna, milles on kokku sulatatud sõnad dead (surnud) ja pan (otsetõlge „pann“, slängis „nägu“) ning mis tähendabki surmtõsist nägu. Tegemist on huvitava keelendiga, sest seda on samal kujul võimalik kasutada nimisõna, omadussõna, määrsõna ja tegusõnana – mis aga muudab selle tõlkimise teinekord keeruliseks ja ebaühtlaseks. Eelkõige märgitakse sõnaga deadpan täiesti tuima näoga esitatud komöödiat, mille üheks suurmeistriks peetakse filmidest „The Naked Gun“ („Palja relvaga“) ja „Airplane!“ („Lennuk!“) tuntud Leslie Nielsenit.

Foto: Kelly LundUnsplash

uus sõna

Deadpan-stiilis huumorit nimetatakse ka kuivaks huumoriks. Seega on meil tegelikult kaks võimalikku vastet juba olemas: surmtõsine ja kuiv. Nende kahe sõna kasutusvõimalused kipuvad selles kontekstis olema aga üsna piiratud. Näiteks kuidas nimetada deadpan-komöödiat? Surmtõsine komöödia kõlaks küllalt paradoksaalselt. Sõnal kuiv omakorda on ka halvustavad tähendused igav, emotsioonitu, liigametlik jne, mistõttu väljendid kuiv komöödia või koomiku kuiv esitus võivad tunduda pigem kriitikana.

Võtame kõigepealt ette deadpan’i nimisõnatähenduse. Toorelt tõlkides saaks seada eestikeelseks vasteks näiteks surnunägu. See oleks aga ehk liiga otsene ja annaks mõista, et tegemist on lihtsalt koolnu ilme järeleaimamisega. Mis siis teeb sõna deadpan tajutavaks vähem üldise ja piiritletumana? Põhiliselt annab selle efekti eelnimetatud ebatavaline osasõnade kombinatsioon (dead+pan), kus pan on slängisõna. Sel eeskujul saaks ju proovida ka ise luua kõnekeelsema maiguga vaste, näiteks laibalõust. See aga kõlaks vist ainult veel grotesksema nägudetegemisena.

Hea vaste peaks siin olema seega terminilaadsem või vähem otseselt tõlgendatav, näiteks piltlikum või luulelisem. Luulelisust saaks ehk ammutada sõna nägu asemel sõna pale kasutades. Kuivust või tunnete mittereetmist aga on eesti keeles muu hulgas võimalik kirjeldada kujundlikumalt väljendiga puutuim.

Need nüüd kokku liites võiks deadpan’i nimisõnavaste olla puupale. Vastavat tegevust, mis tähendaks surmtõsist nägu tegema või surmtõsise näoga ütlema, saaks sellisel juhul väljendada ühenditega puupalet tegema või puupalgeliselt/puupalgega ütlema. Koomiku näoilmete valitsemise võimet kiites-kirjeldades oleks omakorda võimalik rääkida puupalgelisest esitusest ja vastav komöödiažanr või stiil oleks puupalgehuumor või komöödia.

Näitelauseid

Ta on mu lemmikkoomik, sest teeb lihtsalt suurepärast puupalet.

Tüdruku puupalgeline naljatamisviis ajas kogu seltskonna naerukrampidesse.

Puupalgehuumor seisneb naljade esitamises puutuima ja tõsise näoga, mis toob nalja absurdsuse eriliselt esile.

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.