Minu keel

Minu emakeel on vene keel, lisaks sellele ma olen õppinud eesti, saksa ja inglise keelt. Keelte õppimine on andnud mulle palju eeliseid, mida polnud minu vanematel, ning tõenäoliselt aitab ka minu lapsi tulevikus. Keel mängib olulist rolli minu elus. See, kuidas mina näen maailmapilti ja tunnen elu, on suuresti mõjutatud sellest, kellega ma suhtlen, milliseid uudiseid loen, mis kombed mind ümbritsevad. Kõiki eelmainitud faktoreid määrab minu keel.

Minu keel Elena

Keelte õppimine on üliraske, aeganõudev ja koormav protsess. Emakeele õppimine algab elu esimestest päevadest, kuid võib kesta terve elu. Loomulikult uute keelte õppimine on veelgi raskem. Mina hakkasin eesti keelt õppima kooli esimeses klassis, praegu ma olen juba 12. klassis ja senimaani üritan sellest aru saada. Elamine puhtalt vene keelt kõnelevas keskkonnas ei toeta situatsiooni, kuna puudub pidev keelepraktika ja selle rakendamise vajadus. Ma mõistan neid, kes ei saa hakkama ja loobuvad riigikeele õppimisest; need aga, kes julgevad, saavad rohkem võimalusi enda realiseerimiseks. Paradoksaalne on see, mida rohkem keeli me teame, seda lihtsam on keelte õppimisega toime tulla. Seda võib võrrelda lihaste treenimisega, kus aju on lihaste analoog.

Inimene, kes teab rohkem keeli, näeb maailma erinevatest vaatenurkadest ja saab teistest paremini aru, suhtub empaatiliselt teistesse rahvustesse ja kultuuridesse. Võõrkeele õppimisega kaasnevad kultuurilised mõjud, mida ei saa vältida. Keeled muudavad inimese maailma tajumist ja laiendavad silmaringi. Mitte alati ei ole need mõjud silmaga märgatavad, kuid nad eksisteerivad. Teades mitut keelt, võib võrrelda eri keelte platvormide arvamusi, peamõtteid ja trende. Isiklikust kogemusest tean, et eri keelte meediaportaalid esitavad üht ja sama sündmust erinevatest seisunditest, mis üldjuhul ei kattu. Näiteks koroonapandeemia alguses vene keelt kõnelevates portaalides oli palju konspiratsiooni ja vastuolusid, aga inglis- ja eestikeelsetes uudistes oli rohkem teadlastele viitamist. See põhjustas ainult vene keelt kõneleva rahva madalama vaktsineerimise taseme Eestis.

Emakeel kui ka teised õpitud keeled ei määra alati kultuuriruumi või rahvuskuuluvust. Minu kogemus näitab, et keeleoskusest ei piisa, tuleb elada seal, kus seda keelt kasutatakse. Keel on vaid vahend teiste inimeste mõistmiseks ja selle tundmine ei tee inimesest automaatselt kultuuri esindajat. Minu puhul ei vasta emakeel riigikeelele. Kuigi ma räägin vabalt vene keelt, on minu teadmised vene kultuurist võetud ajaloost, raamatutest, filmidest ja muusikast. Aga mitte keelest, keel lihtsalt lubas lugeda, vaadata ja kuulata. Olles terve elu Eestis elanud, keelt üsna heal tasemel osates ja isiklikult eesti kultuuri eripärasid kogedes võin öelda, et olen pigem eestlane kui venelane.

Emakeelel on minu elus eriline koht. Selles keeles ma mõtlen, see keel ümbritseb mind iga päev. Olen uhke, et oskan vene keelt nii heal tasemel. Kuid isegi see vajab edasiarendamist ja uurimist. Ma mõistan, et alati on midagi, mida ma veel ei tea, seega jätkan vene keele õppimist. Lisaks on teada, et mida paremini inimene oskab oma emakeelt hallata, seda lihtsam on tal ka teistest keeltest aru saada.

Keeletundmine on väga mõjus tööriist, mis on inimese jaoks üks olulisemaid oskusi. Keelte õppimine on keeruline ja vaevarikas protsess, kuid tulemusel on palju eeliseid, mis võimaldavad elust aru saada. Nagu ütles Voltaire: “Paljusid keeli osata tähendab ühele lukule paljusid võtmeid omada.”

Narva vanalinna riigikool, 12. klass

Emakeeleõpetaja: Mari-Mall Feldschmidt

Foto: Unsplash

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.