Nende 23 uudiskeelendi võrra sai eesti keel hiljuti rikkamaks

uudiskeelendid

Viimane aasta on olnud tempokas ja sündmusterohke. Mullu kõneleti palju üleilmsest ahvirõugete puhangust ning toodi taas rambivalgusesse infokorratuse teema. Toimuva mõjuvälja jäi ka eesti keel, mille sõnavara täienes nii mõnegi värvika sõna ja väljendi võrra. Vaatame seekord lähemalt, millised uudiskeelendid jõudsid EKI ühendsõnastikku 2022. aastast praeguseni.

Eesti keel on elav keel, seda tõendab muuhulgas järjepidev sõnavara rikastumine. Uued sõnad mitte ainult ei täida leksikaalseid lünki, vaid ka peegeldavad eri ajahetkedel olulisi ühiskondlikke teemasid. Nii nagu arvuti kasutuselevõtmisel pidime oluliselt rikastama eestikeelset digisõnavara, peame ka nüüd leidma uusi keelendeid, et viidata maailmas toimuvale. Nagu öeldakse – loodus tühja kohta ei salli. Seega kui sobivat sõna/väljendit eesti keeles pole, tuleb see juurde tekitada!

Järgnevalt toome mõningaid põnevamaid näiteid uudissõnadest, mis jõudsid Eesti Keele Instituudi lehelt leitavasse Sõnaveebi ühendsõnastikku. Sõnade ja nende tähenduste otsimisel oli abiks sõnastiku- ja terminibaasisüsteem Ekilex.

2022. ja 2023. aastal lisandunud uudiskeelendid:

1. Ahvirõuged

Millal lisati sõnastikku? 2022. aastal

Mida see tähendab? Ahvirõuged on loomadel esinev rõugetaoline viirushaigus, millesse võib nakatuda ka inimene. Tuleneb ingliskeelsest sõnast monkeypox.

2. Biokaevandamine

Millal lisati sõnastikku? 2022. aastal

Mida see tähendab? Biokaevandamine tähendab mikrobioloogiliste meetodite abil tahketest materjalidest ja tööstusjäätmetest metallide vm ainete eraldamist.

3. Bookstagrammer

Millal lisati sõnastikku? 2022. aastal

Mida see tähendab? Ingliskeelne tsitaatsõna bookstagrammer tähistab kitsamalt instagrammerit ehk Instagrami kasutajat, kes oma postitustes keskendub raamatufotodele ja -arvustustele.

4. Eskimopööre

Millal lisati sõnastikku? 2022. aastal

Mida see tähendab? Eskimopööre on enesepääste võte ümber läinud paadi veepinnale tagasi pööramiseks.

5. Karuturg ja pulliturg

Millal lisati sõnastikku? 2022. aastal

Mida see tähendab? Karuturg ja pulliturg on üksteise vastandsõnad. Kui karuturg tähendab turuolukorda, kus aktsiad on pikemaajalises langustrendis, siis pulliturg tähendab hoopis turuolukorda, kus aktsiate hinnad on pidevas tõusutrendis. Tuletatud vastavalt ingliskeelsetest väljenditest bear market ja bull market.

Pulliturg

6. Hobiõpe

Millal lisati sõnastikku? 2023. aastal

Mida see tähendab? Hobiõpe tähendab (nt kutsekoolis, täiendus- või ümberõppes) õppimist oma huvides, ilma et peetaks silmas eesmärki õpitaval alal tööle asuda.

7. Huulepulgaindeks

Millal lisati sõnastikku? 2022. aastal

Mida see tähendab? Huulepulgaindeks on majanduse seisu näitaja, mis iseloomustab seda, et majanduslikult rasketel aegadel asendavad naised kallimad ostud odavamatega, enamasti huulepulkadega.

8. Ilmajäämishirm

Millal lisati sõnastikku? 2022. aastal

Mida see tähendab? Ilmajäämishirm tähistab olukorda, kus inimene kardab ilma jääda millestki, mida teised tema ümber kogevad, ning jälgib seetõttu pidevalt sotsiaalmeediat. Tuleneb ingliskeelsest väljendist fear of missing out ehk FOMO.

9. Infokorratus

Millal lisati sõnastikku? 2022. aastal

Mida see tähendab? Infokorratus on sihilikult eksitava, ka pahatahtliku info levik, selle raskesti eristatavus usaldusväärsest teabest. Tuleneb ingliskeelsest väljendist information disorder.

10. Laadimiskäpp

Millal lisati sõnastikku? 2023. aastal

Mida see tähendab? Laadimiskäpp on torudest ja liigenditest koosnev seade, mis võimaldab laadida vedelikku või veeldatud maagaasi ühest paagist teise. Tuleneb ingliskeelsest sõnast loading arm.

11. Loostama

Millal lisati sõnastikku? 2022. aastal

Mida see tähendab? Loostamine tähendab üksikutest ideedest, sündmustest vm sidusa loo kujundamist, neid tähendussisuga looks korraldamist.

Mobiilifotograaf

12. Mobiilifotograafia

Millal lisati sõnastikku? 2022. aastal

Mida see tähendab? Mobiilifotograafia tähistab fotograafia haru, mille puhul fotod tehakse nutitelefoni digikaameraga.

13. Mobik

Millal lisati sõnastikku? 2022. aastal

Mida see tähendab? Mobik on inimene, kes Venemaal on sõjaväkke värvatud mobilisatsiooni korras.

14. Sauteerima

Millal lisati sõnastikku? 2022. aastal

Mida see tähendab? Sauteerima tähendab viilutatud või ribastatud aedvilja vm toorainet pannil väheses rasvas kiirelt kuumutama, toitu pidevalt liigutades või hüpitades.

15. Sihtmärkravi

Millal lisati sõnastikku? 2022. aastal

Mida see tähendab? Sihtmärkravi on ravi, mis mõjutab vähirakule omaseid molekulaarseid tunnuseid ning mutatsioone, põhjustades kasvaja taandumise või hävimise organismis.

16. Soovoolavus

Millal lisati sõnastikku? 2022. aastal

Mida see tähendab? Soovoolavust kasutatakse soolise enesemääratluse kontekstis: see on omadus käsitada oma sugu ajas muutuvana ja liikuvana, sõltuvalt enesetajust.

17. Sõjaudu

Millal lisati sõnastikku? 2022. aastal

Mida see tähendab? Sõjaudu on keset sõjaolukorda valitsev teadmatus, määramatus, segadus. Tuleneb ingliskeelsest väljendist fog of war.

Sähku

18. Sähku

Millal lisati sõnastikku? 2022. aastal

Mida see tähendab? Sähku on elektrimootoriga tõukeratas, millel sõidetakse jalaga tõukamata. Sähkuga sõitmist nimetatakse sähkutamiseks.

19. Tehistaibu

Millal lisati sõnastikku? 2022. aastal

Mida see tähendab? Tehistaibu on isekäituv seade, mis suudab tunnetada väliseid sündmusi ja neile eesmärgipäraselt reageerida. Selle sünonüümideks on sõnad tehisintellekt ja tehismõistus.

20. Triibuline nimekiri

Millal lisati sõnastikku? 2023. aastal

Mida see tähendab? Triibuline nimekiri on valimisnimekiri, kus mehi ja naisi on vaheldumisi.

21. Tõuketeavitus

Millal lisati sõnastikku? 2022. aastal

Mida see tähendab? Tõuketeavitus on rakenduse kaudu nutiseadme ekraanile saadetav automaatne teade, mille lugemiseks või nägemiseks ei pea vastavat rakendust avama. Tuleneb ingliskeelsest väljendist push notification.

22. Varjevõrk

Millal lisati sõnastikku? 2022. aastal

Mida see tähendab? Varjevõrk on visuaalseks maskeeringuks mõeldud võrk, mille sulanduv muster moodustub võrgule kinnitatud eri tooni rohekatest ja pruunikatest materjaliribadest (nt kaitserajatiste või sõjatehnika katmiseks). Selle sünonüümideks on sõnad kamuflaažvõrk ja maskeerimisvõrk.

Videokohtunik

23. Videokohtunik

Millal lisati sõnastikku? 2022. aastal

Mida see tähendab? Videokohtunikku kasutatakse jalgpalli kontekstis: tegemist on  kohtunikuga, kes videopilti ja kuulareid kasutades aitab väljakukohtunikul parandada mängukäiku oluliselt mõjutada võivaid ekslikke otsuseid (nt väravate löömisel, penalti ja punase kaardi määramisel). Tuleneb ingliskeelsest väljendist video assistent referee ehk VAR. Lühend VAR võeti kasutusele koos sõnaga videokohtunik.

Lisalugemist

EKI teatmik „Uued sõnad

Ekilex https://ekilex.ee/

Eesti keele käsiraamat (2007) „Neologismid, historismid, arhaismid

Reet Kasik (2013) „Teeme ise oma keelt

Sõnaveeb https://sonaveeb.ee/

Loe meie blogi

Toimetaja blogi kirjutavad meie pühendunud tõlkijad, sõnavõlurid ja toimetajad

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.