Räppartistid – kas eestikeelsed sõnasepad?

Eesti räpp

Üks keeleliselt kõige huvitavamaid muusikažanreid on kindlasti räppmuusika, kus kesksel kohal on laulutekstides esinev sõnavara. Oma lugudes lasevad räppartistid valla sisemise sõnasepa, sest ühtaegu tuleb luua laul, millel oleks iva ja kõla. Kuidas see aga neil õnnestub? 

Eesti räpiskeene on viimastel aastakümnetel hoogustanud nii eestikeelse muusika levikut kui ka rikastanud eesti keele sõnavara. Värvikas näide räppmuusika mõjust eesti keelele pärineb lähiminevikust, mil 2020. aasta keeleteo tiitlile nomineeriti räppar nublu laulutekstid. Selle taustal tahtsime välja selgitada, mida (keeleliselt) huvitavat võiks leida nii nublu kui ka teiste Eesti räppartistide laulusõnadest. Vastuse leidmiseks tegime ühe pisiuuringu, milles võtsime ette kolme Eesti räppmuusiku keelekasutuse. Tasakaalu huvides noppisime iga artisti repertuaarist välja täpselt neli laulu, kuigi olgu mainitud, et mitmes vaatluse all olevas laulus tehakse koostööd veel mõne teise artistiga. Sellistes laulutekstides keskendume vaid nendele ridadele, mida esitab just vaatluse all olev artist.

5MIINUST

Valitud laulud: „(Ei ole) aluspükse“ (koos nubluga), „?mis sa tegid“, „Peo lõpp“, „Vamos“

Mitmeliikmeline ansambel 5MIINUST lõi vaadeldavates lauludes mõne teise artistiga käed kokku vaid ühes laulus. Nelja laulu peale kokku on ainult eestikeelsete lauluridade osakaal suhteliselt suur (lausa 83%), ülejäänud osa (17%) sisaldab kas mõnda võõrkeelt (enamasti inglise või hispaania keelt) või on kakskeelne. Viimasel juhul kombineeritakse eesti keelt hispaania (La vida loca bikiinid Ibiza), vene (Meil on eriti ladna) või inglise keelega (Ma olen young geograafia tund). Mitmekeelsust võib muuhulgas tingida asjaolu, et ansambli koosseisu kuulub mitu liiget, kelle keeletaust on üpris mitmekesine.

Valitud lauludest on kõige mitmekeelsem hispaaniakeelse nimetusega „Vamos“, kus torkab silma refräänis korduv rida I’m from Eesti Vabarico, mida võib mõnes mõttes lugeda isegi kolmkeelseks. Palju selgem kolmkeelne näide on aga rida Cinco miinus welcome to Ibiza, kus cinco miinus viitab artisti enda nimele. Põnevat uurimisainest pakub ansambli 5MIINUST lauludes ilmnev eesti-inglise kooskasutus: nii mõnelgi juhul võetakse ingliskeelne sõna või väljend ning käänatakse seda eesti grammatikareeglite järgi (Sul homeboy’d on õues ja sul nendega on vedand või Ideaalne douche bag’ide meka), samas leidub ka näiteid üsna kodunenud inglise päritolu sõnadest (Sorri ma ei joo nii odavaid asju enam).

eesti räpitekstid

Eesti keele kasutuse puhul leidub huvitavaid näiteid sõnamängust (Teeme veel ühe, veel ühe teele // Ja Teele võib Imeliku koju viia (koju, koju, koju, koju)) ning sõnavormidest (Oh mis ime tavaline tüüpiline hommikukaos // See on järelvine kummaline mürgine popurri maos).  Ansambli 5MIINUST laulutekstides jääb silma ka läbiv siduv temaatika – lauluridades leidub rohkelt peoteemalisi viiteid (Nagu kohver ütles: „Võsu on Ibiza ja Pärnu on Miami). Peomotiiv pole siiski üllatav, kuna juba mitu aastat seostatakse bändi sõnaga rämmar, mis seisab Sõnaveebis definitsiooni „hoogne (noorte) (jooma)pidu“ all. Sõna kasutuselevõttu hoogustas 5MIINUST ise, kes selle ka paar aastat tagasi patentis.

Allpool on toodud illustratiivne sõnapilv, mis sisaldab nelja valitud laulu kõige sagedamaid sõnu (mida suurem on sõna, seda sagedam). Võõrkeelsused on asendatud vastavalt koodidega „inglise_sõna“, „vene_sõna“ ja „hispaania_sõna“ ning roppused koodiga „roppsõna“. Laulutemaatika mõistmise huvides on sisse jäetud kõikvõimalikud isiku-, koha- ja brändinimed:

Eesti rapp

villemdrillem

Valitud laulud: „Niiea“ (koos Elina Borniga), „Soolane värska“ (koos Gameboy Tetrisega), „Sumsum“, „Veelparem“ (koos Elina Borniga)

villemdrillem on ehe näide artistist, kelle laulutekstides on selgel kohal just eesti keel. Ülekaalukas osa valitud laulude ridadest on eestikeelsed (koguni 90,7%) ning ülejäänud osa (9,3%) sisaldab kakskeelsusi, seejuures täiesti võõrkeelseid lauluridu vaadeldud lauludes ei leidu. Kakskeelsetes ridades kombineeritakse eesti keelt valdavalt inglise keelega (Oma tegudelistis ta kõrgele paigutan), aga leidub ka üksiknäide venekeelsest sõnast, mis on eestlaste igapäevases kõnepruugis üsna kodunenud (No davai). Kuigi kõiki vaadeldud laule esitab villemdrillem koos mõne teise artistiga, pärinevad põhilised ingliskeelsused ühest tema varasemast laulust „Sumsum“, mida ta esitab üksinda.

Kui vaadata lähemalt eestikeelseid lauluridu, jääb silma nende jutustav väljenduslaad (Tõusen ma hilja, lahkun vara, vahet pole, vaba kava // Suvi kestab veel, ei tea, mis ootab meid ees // Sihtkoht pole teada, ei tea, mis meist saab // Aga ükskord on kindel, et miski ei vaeva) ja poeetilisus (Leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi // Olin ma hoolikas, sest ei leia neid tihti // Ta tuli ja sama kiirelt juba lahkus // Süda koos pitsaga ära jahtus). villemdrillemi lauluridades leidub ka põnevaid kõnekeelsusi (Õnneks kodus saan ma rahu ning mul mängib televusser või Miks mul jälle mitte kuidagi ei joppa).

eesti räpp

villemdrillem kasutab enamasti üksikuid ingliskeelseid sõnu, kuid inglise mõjusid leiab ka eestikeelsetes ridades. Näiteks laulus „Sumsum“ leidub rida Võiks ju ikka olla temas materjali empsiks Empsi materjal on hea näide laenatud väljendi kohta, mis on mõnes mõttes sarnane juba kodunenud väljendiga „pole minu tassike teed“ (või inglise keeles not my cup of tea). villemdrillemi kasutatud väljend pole eesti keeles siiski niivõrd kodunenud, kuid see viitab algupäraselt fraasile girlfriend/boyfriend material, mis on just suulises inglise keeles üsnagi levinud. Väljendiga tähistatakse inimest, keda hinnatakse sobilikuks suhtekaaslaseks; villemdrillemi kasutuses tähendaks empsi materjal inimest, kes sobiks hästi just ema rolli.

Allpool on toodud illustratiivne sõnapilv, mis sisaldab nelja valitud laulu kõige sagedamaid sõnu (mida suurem on sõna, seda sagedam). Võõrkeelsused on asendatud vastavalt koodidega „inglise_sõna“ ja „vene_sõna“ ning roppused koodiga „roppsõna“. Laulutemaatika mõistmise huvides on sisse jäetud kõikvõimalikud isiku-, koha- ja brändinimed:

Eesti rapitekstid

nublu

Valitud laulud: „Für Oksana“ (koos Gameboy Tetrisega), „Mina ka“ (koos Reketiga), „Universum“ (koos Mikael Gabrieliga), „Ära ärata“

nublu laulutekstid jäävad kohe silma oma loova mitmekeelsusega. Kaks vaadeldavatest lauludest valmisid koostöös artistidega, kes esitasid oma osa eesti keelest erinevas (ehk soome või vene) keeles. Kui vaadata laulutekstides just nublu räpitud ridu, siis nelja laulu peale olid suurem osa neist (81,7%) puhtalt eestikeelsed, ülejäänud (18,3%) aga kas täielikult võõr- või kakskeelsed. Täielikult võõrkeelsed read olid näiteks Missä puhelimeni on? (soome keeles),  Nous ne sommes pas à Paris (prantsuse keeles) ja А это жизнь, это карма (vene keeles). Kakskeelseid kombinatsioone tegi nublu nii vene, soome kui inglise keelega.

Mitmekeelsetes lauludes kõlavad tabavalt ka kohad, kus eri keeled on riimi pandud. Näiteks laulus „Für Oksana“ räpib nublu järgmised read, kus riimuvad venekeelne дозор ’valve’ ja eestikeelne valgusfoor:

Sind valvata võin öösiti – ночной дозор,

Kuid me suhtluses on seisak nagu rikkis valgusfoor.

rappar 2

Kui aga vaadata eestikeelseid lauluridu, siis nublule on iseloomulikud poeetiline väljenduslaad (Kui su valvsus vajub alla nagu kreenis või Nagu Bonnie ja siis Clyde läbi öö), värvikad võrdlused (Tõmmet olgu tunda üle maa ja vee // Nad kõrvutavaid meid nagu A-d ja B-d) ning tabavalt peidetud viited nii kultuurinähtustele (Ja keldrikorrusel mitukümmend galeriid // Renoir Monet) kui ka ühiskondlikele teemadele (Ma tean, see Georgi lint su juuste sisse // Jäädavalt on põimunud // Kui murumängud toimunud // Ja sina-mina lõimunud).

Allpool on toodud illustratiivne sõnapilv, mis sisaldab nelja valitud laulu kõige sagedamaid sõnu (mida suurem on sõna, seda sagedam). Võõrkeelsused on asendatud vastavalt koodidega „inglise_sõna“, „soome_sõna“, „prantsuse_sõna“ ja „vene_sõna“ ning roppused koodiga „roppsõna“. Laulutemaatika mõistmise huvides on sisse jäetud kõikvõimalikud isiku-, koha- ja brändinimed:

Eesti rapiluule 1

Loe meie blogi

Toimetaja blogi kirjutavad meie pühendunud tõlkijad, sõnavõlurid ja toimetajad

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.