Võõrkeelne pealelugemine – viis proovikivi ja kuidas need seljatada

Nõudlus võõrkeelse pealelugemise (ingl voice-over) järele on aasta-aastalt kasvamas. Pealeloetud tekstil on omad eelised kirjaliku tõlke ees – sellega on lihtsam edasi anda teksti emotsiooni. Samuti on kuulates võimalik tarbida tekste olukordades, kus lugemine on keeruline või sootuks võimatu (näiteks sporti tehes või ühissõidukis sõites). Pealelugemine võib olla kasulik igasuguste erinevate video- ja helimaterjalide puhul, olgu nendeks siis uudised, taskuhäälingud, õppematerjalid või midagi muud. Kuid on ka tõsi, et võõrkeelne pealelugemine on omajagu keeruline ja aeganõudev. Raskustest ei tasu aga kohkuda – oma projekti hästi planeerides on võimalik neist edukalt üle saada.

võõrkeelne pealelugemine

Õige hääle leidmine

Pealelugemise hääl on ilmselgelt projekti kõige tähtsam komponent. Mõtle alustuseks, missugune võiks olla emotsioon, mida tekst edasi kandma peab. Peaks see olema neutraalne või emotsionaalne? Kindlameelne või rahulik? Seejärel selgita välja põhilise kuulajaskonna demograafilised parameetrid. Mis vanuses inimestele tekst on mõeldud? Kas sinu teksti hakkavad kuulama põhiliselt mehed või naised? Millise aktsendiga peaks teksti esitama? Samuti on tark küsida soovitusi inimestelt, kes on varem sarnase projekti kallal töötanud.

Pealelugemise jaoks õige hääle leidmisest on meie blogis ilmunud ka pikem ülevaade.

 

Pealelugemise hind ja aeg

Ole valmis selleks, et pealelugemise projekt läheb teksti kirjalikust tõlkimisest rohkem maksma ja võtab kindlasti ka rohkem aega, kuna sellega on toimetamas rohkem inimesi. Küsi teenust pakkuvast firmast, milliseks nad sinu projekti ajakava ja hinda ennustavad. Arvesta võimalike lisaaspektidega – näiteks kui soovid videole pealeloetud tõlget, siis tuleb alustuseks video transkribeerida, selle järgi tõlge teha ja see omakorda sisse lugeda. Kui aga algkeeles on mitu kõnelejat, on pealelugemise jaoks enamasti vajalik leida samuti mitu inimest. Seegi lisab aja- ja hinnakulu.

 

Tõlke kvaliteet

Nagu iga tõlkimistöö puhul, on ka pealelugemisel oluline, et teksti tähendus saaks võimalikult täpselt ühest keelest teise üle kantud. Tasub arvestada, et sõna- ja kõlamängud töötavad erinevates keeltes erinevalt. Samuti võib häälikute kõla mõjutada seda, millise emotsiooniga kuuldavat teksti tajutakse – näiteks võib palju i-sid sisaldav tekst mõjuda väikselt ja armsalt, palju sulghäälikuid sisaldav kõne aga tugevalt ja masinlikult.

ingliskeelne pealelugemine

Videote ja helimaterjalide pealelugemisel peab arvestama ka ajafaktoriga. Kui näiteks lähtekeeles saab asja ära öelda paari sõnaga, aga sihtkeeles tuleb mõtet pikemalt seletada, võib samal ajal video peal olev pilt n-ö eest ära joosta ja originaalkeele kõnelejad juba hoopis uut juttu rääkida. See tuleb keelte erinevast pikkusest – nii  on näiteks saksa keel inglise keelest umbes kolmandiku võrra pikem, taani keel aga kümme protsenti lühem. Seetõttu tuleks sama mõtte edastamiseks leida kavalamaid viise, et pealeloetud materjali vaatajale-kuulajale ei muutuks info saamine liiga keeruliseks või lausa võimatuks. Professionaalsed teenuseosutajad oskavad selliste asjaoludega muidugi arvestada.

 

Kultuuri- ja keeleerinevused

Kui sobivat häält otsides tuli juba mõelda kuulajate demograafilistele omadustele, siis ei tasu alahinnata ka nende kultuuri- ja keeleerinevust lähtekeele kõnelejatest. Anna kindlasti tõlkijale võimalus loomingulisemaks ja kontekstitundlikumaks tõlkimiseks – sõna-sõnalt tõlkides võib ette tulla erinevaid äpardusi. Paremal juhul on need lihtsalt naljakad (olles ohuks vaid sinu projekti tõsiseltvõetavusele), halvemal juhul võib vale tõlge aga kuulajaid lausa solvata.

venekeelne pealelugemine

Üks näide, kuidas sarnaselt häälduvad sõnad tõlkijatele peavalu valmistada võivad, on aastast 1928, mil Coca-Cola sisenes Hiina turule. Firmal oli soov leida kirjamärgid, mille hääldus oleks nende toote nimele võimalikult sarnane. Esimese hooga leiti Coca-Cola kirjutamiseks märgid, mida lugemisel hääldati samamoodi nagu fraase „vahaga kinnitatud mära“ ja „hammusta vahast kullest“. Mandariinihiina keeles on selliseid kokkusattumusi keeruline vältida, kuid niisugused täiesti absurdsena kõlavad fraasid tegid firmale rohkem kahju kui kasu. Peale pikka otsimist leiti Coca-Colale lõpuks kirjamärgid, mis kõlavad lugedes samamoodi nagu lause „Luba oma suul rõõmu tunda“.

 

Projekti elluviimine

Pealelugemise projekt nõuab mitme erineva eriala inimeste koostööd. On tarvis leida elukutselised lugejad, kontekstitundlikud tõlkijad ja toimetajad, korraliku kvaliteediga salvestustehnika ning oma tööd tundvad lindistajad-helitöötlejad. Selle asemel, et hakata pealelugemise projekti jaoks iga komponenti erinevast kohast otsima, on targem pöörduda ettevõtte poole, kes pakub täisteenust.

soomekeelne pealelugemine

Toimetaja tõlkebürool on pealelugemise pakkumisega omajagu kogemust. Kuigi oleme kirjaliku tõlkimise eksperdid (ja pakume ka võimalust videofaile tõlkida subtiitrite abil), saame kiiresti ja kvaliteetselt ellu viia nii eestikeelse kui ka võõrkeelse pealelugemise projekti. Pealelugemist soovitame eelistada juhul, kui

  • oled mures, et tekst võib vaataja tähelepanu videos toimuvalt eemale tõmmata;
  • sinu sihtkeeleks on mõni suurem keel, mille kõnelejad on harjunud kuuldava teksti, mitte subtiitritega;
  • näed, et tekst võib võtta ekraanil liiga palju ruumi – erinevad keeled võivad olla väga erineva pikkusega;
  • sul on tarvis tõlkida mitme inimese juttu korraga;
  • soovid emotsioone täpsemalt edasi anda.

Kui oled peale artikli lugemist oma projekti vajadused selgeks saanud, saada nende lühikirjeldus meie e-posti aadressile. Vastu saadame juba näidised võimalike lugejate häälest ja nii võibki sinu pealelugemise projekt alata!

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.