Milleks keeletoimetaja?

Keeletoimetaja

Keeletoimetaja eesmärk on teksti kvaliteeti parandada. Teksti kvaliteet hõlmab aga enamat kui õigekiri, soravus ja lugejasõbralikkus – tekst peab olema ka lokaliseeritud ja otsimootoritele optimeeritud. Sellegagi on abiks keeletoimetaja.

Siit leiad viis põhjust, miks keeletoimetaja kaasamine on vajalik.

1. Toimetatud tekst on kergesti loetav

Mõjusa ja kaasahaarava teksti koostamiseks üldjuhul ainult keeleoskusest ei piisa. Tehisintellekt, näiteks ChatGPT, on teksti koostamise abivahendina üha populaarsem, paraku tundub masina loodud tekst masinlik ja liiga üldine. Turundustekst, mis näib esmapilgul sobivat reklaamima kõike, ei sobi tegelikult millekski. Professionaalne keeletoimetaja või tekstikirjutaja aitab aga luua teksti, mis on loomulik ja kaunis. Nii võid olla kindel, et teksti sõnum jõuab lugejani, kelle tähelepanu on tänapäeva infotihedas maailmas võita üha keerulisem.

2. Toimetatud tekst äratab klientides usaldust

Konarlik keelekasutus ja kirjavead peletavad kliendid eemale. Lugejad usaldavad rohkem neid lehti, mis on loodud nende emakeeles. Vigane tekst tekitab umbusaldust nii ettevõtte kui ka pakutava toote või teenuse vastu. Tihtipeale seostub vigases keeles kirjutatud leht just petturlusega ning brauseriaken suletakse kiiresti, ilma et potentsiaalne klient vaevuks toote või teenusega tutvumagi.

Milleks keeletoimetaja

Usaldusväärse brändi loomine on oluline kõigile – nii väikeettevõtjatele, kelle jaoks on iga uus klient võtmetähtsusega, kui ka tuntud brändidele, kelle puhul võivad vigased tekstid viraalseks muutuda ja märkimisväärse mainekahju tekitada. Brändile võib ebatäpne või vigane keelekasutus saatuslikuks saada. Nii et lase professionaalsel keeletoimetajal oluline tekst alati enne avaldamist üle kontrollida.

3. Võõrkeelse teksti toimetamisel tuleb kasutada emakeelset keeletoimetajat

Kui sinu ettevõte loob sisu rahvusvahelisele turule inglise keeles, on oluline eristada erinevaid keelevariante, näiteks Ameerika ja Briti inglise keelt. Tehisintellekt ei suuda erinevatel keelevariantidel praegu veel vahet teha, tema seisukohalt on ju kõik üks ja sama inglise keel. Samuti on internetis palju sisu, mille edastamiseks ongi kasutatud segamini Ameerika ja Briti inglise keelt. Ka eesti emakeelega sisuloojal või keeletoimetajal võib olla keeruline keelevariantide erinevusi tajuda. Inglise keelt emakeelena kõneleva keeletoimetaja jaoks on see aga imelihtne.

Samuti võib eestikeelses tekstis esineda mõni kõnekäänd või idioom, mida inglise keeles selliselt üldse ei kasutatagi. Näiteks maandumislehel oleva väljendi „kes ees, see mees“ ingliskeelseks vasteks ei sobi „the first, the man“, hoopis nutikam on kasutada väljendit „early bird gets the worm“. Inglise emakeelega keeletoimetaja leiab ingliskeelsete idioomide hulgast hõlpsasti sobiva vaste. Tänu sellele kandub lause mängulisus ka inglise keelde üle – lugejad saavad kohe kontekstist aru, tekib äratundmisrõõm ja tekst jääb meelde.

Toimetaja

4. Tekst peab köitma

Inimeste tähelepanu on tänapäeval raske võita ja kui see lõpuks õnnestub, hakkab neil kergesti igav. Kui sisu ei ole haarav või selles on ilmselged vead, liigub lugeja mõte kiiresti mujale ja sinu turundussõnum ei jõua kohale. Hea keeletoimetaja oskab teksti hinnata lugeja seisukohalt ning eemaldab tühisõnad, kordused ja igasuguse muu ülearuse sõnavahu. Nii köidab tekst ka lugeja tähelepanu ja tekitab temas soovi rohkem teada saada.

5. Teine silmapaar on alati abiks

Enda kirjutatud teksti ei suuda inimene üldjuhul objektiivselt toimetada. Seepärast on kasulik lasta kirjutatu alati ka teisel silmapaaril üle vaadata. Kui oled ise oma valdkonnas pädev, võib sinu koostatud tekst olla liiga keeruline lugeja jaoks, kes ei ole selle teemaga kursis. Nii tekib oht, et lugeja isegi ei proovi süveneda, kuna sisu tundub liiga keeruline. Keeletoimetaja aitab aga teksti sõnastada selliselt, et see kannaks edasi algset mõtet ja kõik saaksid sellest aru.

Keeletoimetaja on ekspert, kellel on sinuga ühine eesmärk – loomulik ja lihtsasti loetav tekst. Keeletoimetaja kaasamist ei ole hiljem kahetsetud. Küll aga on kahetsetud toimetaja kaasamata jätmist, sest lõpuks on vigade parandamise ja klientide kaotamise kulu suurem, kui oleks olnud keeletoimetaja kaasamise eelarve.

Kokkuvõtteks

Keeletoimetaja või tekstikirjutaja viib sinu turundusteksti uuele tasemele – luues usaldust, kasvatades teadlikkust ning äratades huvi uutes klientides. Toimetaja tõlkebüroos pakume keeletoimetamise teenust mitmes erinevas keeles ja selleks kaasame neid keeli just emakeelena kõnelevaid professionaalseid toimetajaid.

Seotud postitused

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.