Eestikeelne sotsiaalmeedia: anglitsismide ja loovkujundite aardelaegas

Oled ehk sotsiaalmeediapostitustes kohanud selliseid lauseid nagu „Loosis osalemiseks tag’i kommentaarides üks sõber, kellega sooviksid auhinda jagada“ või „Ära unusta panna like ja subscribe, kui see video sulle meeldis“? Järjest rohkem näeme tekste, mis kasutavad inglise keelest laenatud uudissõnu, mille tähendused on sageli arusaadavad ka neile, kes inglise keelt ei oska. Sellist inglise-eesti „segakeelt“ kutsutakse sageli Estonglish’iks. Emakeelekuu raames võtame luubi alla sotsiaalmeedia keelekasutuse ning tutvustame mitmete laialt levinud terminite eestipäraseid vasteid.

sotsiaalmeedia

Internetiajastu võidukäiguga on järjest rohkem kasvanud sotsiaalmeedia kasutus. Pea kogu infovahetus on kolinud veebi ning järjest rohkem ettevõtteid jälgib seda, milline on nende kuvand sotsiaalmeedias. Kui ligi 20 aastat tagasi loodi juba kodulehti, siis sotsiaalmeedia kasutamine äritegevuses polnud veel tavapraktika. Nüüd, 21. sajandi kolmandal kümnendil, on ettevõtte sotsiaalmeediakanalid kodulehe kõrval samaväärselt olulised. Selle taustal on tekkinud ridamisi reegleid ja soovitusi, kuidas tuleks ettevõtte tegemisi sotsiaalmeediaplatvormidel kajastada. Vähe on aga rõhku pandud keelekasutusele ja sellele, kuidas erinevaid (sageli ingliskeelseid) sotsiaalmeediatermineid tuleks kohalikus keeles kasutada.

 

Milline on sotsiaalmeedia terminoloogia?

Termineid ehk oskussõnu kasutatakse kindla valdkonna kontekstis, näiteks meditsiinitermineid kasutatakse erinevate haiguste, meditsiiniliste protseduuride või ravimite nimetamiseks, füüsikatermineid aga erinevate füüsikaliste nähtuste või protsesside kirjeldamiseks. Sotsiaalmeediatermineid kohtame iga päev erinevatel platvormidel ja nende tähendusi tajub sageli suurem hulk inimesi kui mõne teise valdkonna oskussõnavara puhul.

Kuigi suur hulk terminoloogiast on tõlgitud kohalikku keelde, eelistavad inimesed mõnikord kasutada hoopis ingliskeelseid vasteid. Näiteks kui vaatame tavalist Facebooki postitust, siis selle allosas näeb kolme nuppu sõnadega „meeldib“, „kommenteeri“ ja „jaga“. Pealtnäha on tegemist tavaliste eestikeelsete sõnadega, kuid need on tõlgitud ingliskeelsetest terminitest like, comment ja share. Sotsiaalmeediaajastul oleme omistanud sõnale „meeldima“ uue tähenduse – meile võib meeldida näiteks mõni raamat või inimene, kuid meile võib meeldida ka mõni postitus või postituses kajastatud tegevus, või soovime hoopis väljendada solidaarsust postituse sisu suhtes. Solidaarsuse näitamise kontekstis kiputakse kasutama anglitsismi „laikima“, mis viitab sellele, et sõna eestipärane vaste „meeldima“ on liiga laia tähendusega. Sõna like on eesti keelde laenatud kahel kujul: nimisõnana ehk postitustega võib koguda laike; tegusõnana ehk postitusi saab laikida.

PÕNEV FAKT! Kas teadsid, et keeleuuendaja Johannes Aavik pakkus juba 20. sajandil välja uudissõna „laikima“? Tol hetkel oli tema ettepanek kasutada laikimist tähenduses „välja nägema“ või „paistma“.

like tag share subscribe

Vahel aga juhtub, et sotsiaalmeediaterminil puudub igasugune vaste kohalikus keeles. Näiteks turundajad kasutavad erinevaid mõõdikuid, et hinnata, kui edukas oli mõni postitus. Kahte sellist mõõdikut kutsutakse inglise keeles reach’iks ja impression’iks. Mõlemal juhul võiks justkui rääkida, et need mõõdavad postituste ulatust või haaravust, kuid neil on ka sisuline vahe. Kui reach näitab seda, kui palju klõpsati postituse peale, siis impression näitab, kui palju postitust kuvati näiteks inimese ajajoonel. Nagu öeldakse, siis loodus tühja kohta ei saali – kui mõni termin on puudu, siis tasub panna tööle enda loovus. Nii võime näiteks üldistavalt nimetada reach’i ja impression’it sotsiaalmeediamõõdikuteks, kuid funktsiooni järgi kutsuda neid vastavalt klõpsu- ja kuvamismõõdikuks.

PÕNEV FAKT! Kas teadsid, et mitmeid eestikeelseid uudissõnu (näiteks „vooglema“, „haaksõna“ ja „leidlus“) on leiutanud mitte terminoloogid, vaid tavainimesed? Selliseid sõnu koguti näiteks sõnavõistluse ehk sõnause raames.

 

Väljaspool termini piire

Terminoloogia kõrval on omaette teema aga väljendid, mis muutuvad eriti aktuaalseks meemide ja teemaviidete loomisel või postitustele omanäolise tooni lisamisel. See, mis väljend parasjagu kulutulena levima hakkab, sõltub suuresti ühiskonna hetkeseisundist. Kui väljend on näiteks ingliskeelne, siis tasub jälgida, et tõlkimisel oleks selle tähendus kas otseselt või konteksti kaudu kohalikus keeles mõistetav. Allpool vaatame paari päriselulist näidet.

Näide 1. Sotsiaalmeedia on ideaalne platvorm erinevate liikumiste algatamiseks. 2017. aasta läks ajalukku teemaviite #MeToo leviku poolest. Liikumine laienes erinevatesse eluvaldkondadesse ning üsna pea käivitasid paljud ettevõtted teemaviitega samanimelised kampaaniad, et tuua rambivalgusesse soolise võrdõiguslikkuse teema. Eesti kontekstis kasutati otsetõlkelist teemaviidet #minaka, mille kasutusviis varieerus seinast seina, kuid tähendus oli ka kontekstita ilmselge. Põhjus peitus ingliskeelse teemaviite #MeToo levikus – vahemikus 2017–2020 kasutati seda ainuüksi Twitteri postitustes enam kui 32 miljon korda.

Näide 2. Mõnikord taaselustatakse sotsiaalmeedias väljend, mille esmamainimisest on möödas ligi kümme aastat. Nii juhtus 2021. aastal – Twitteris loodi arvukalt postitusi, mis algasid väljenditega The Feminine Urge ja The Masculine Urge, et viidata mõnele sooliselt stereotüüpilisele käitumisele. Väljend hakkas levima otsetõlkes ka eesti keeles, kuid tähendus sai selgeks üksnes kontekstiga, näiteks „naiselik tung minna täna spaasse“ või „mehelik tung parandada köögis olev katkine riiul“. Tihti kasutati väljendeid just sarkastilise varjundi lisamiseks. Üsna pea hakkasid kasutajad leiutama sama konstruktsiooniga uusi väljendeid, näiteks haridusteemadel rääkides kasutati väljendit the academic urge (eesti keeles „akadeemiline tung“).

Näide 3. Tähtpäevad on veel üks aeg, mil saab kasutusele võtta põnevaid sotsiaalmeediaväljendeid. Igal aastal tähistatakse 4. mail mitteametlikult filmisarja „Tähtede sõda“ tähtpäeva ning sel puhul lisatakse postitustele õnnitlussõnum May the Fourth be with you (eesti keeles „Olgu neljas sinuga“), mis on „Tähtede sõja“ ikoonilisel lausel May the Force be with you (eesti keeles „Olgu jõud sinuga“) põhinev sõnamäng. Kuna väljend „Olgu neljas sinuga“ ei anna ei iseseisvalt ega kontekstiga päris täpselt edasi seda, mida on mõeldud ingliskeelse originaalfraasiga, siis räägitakse eestikeelsetes postitustes lihtsalt „Tähtede sõja“ päevast.

 

Kuidas öelda eesti keeles …?

Märtsikuu on emakeelekuu, mistõttu kutsume üles kasutama rohkem eesti keelt ka oma ettevõtte kommunikatsioonitegevuses. Selleks, et lihtsustada kirjutamist, oleme loonud väikese nimekirja igapäevastest ingliskeelsetest sotsiaalmeediaterminitest ja nende eestipärastest vastetest.

app(lication) – (rakendus)programm, äpp

audience – sihtrühm

blog – veebipäevik, ajaveeb, blogi

(to) boost – sotsiaalmeedias avaldatud postitust upitama, võimendama

brand – tootemark, maine, imago

business-to-business (B2B) – ärilt ärile, ettevõtjalt ettevõtjale või ettevõttele suunatud turundus- või müügitegevus

business-to-customer (B2C) – ärilt tarbijale, ettevõtjalt tarbijale või kliendile suunatud turundus- või müügitegevus

chat – vestlus(aken), jutla

chatbot – vestlusrobot

clickbait – klõpsulõks, ka klõpsusööt

(to) comment – kommenteerima

content – sisu

direct message (DM) – otsesõnum

emoji – tujukuju, tujuk, emotikon

engagement – sõlming, haaratus

feed – uudisvoog, postituste voog

follower – (kanali) jälgija

hashtag – teemaviide, haaksõna

influencer – suunamudija, mõjuisik

(to) like – (midagi) meeldivaks märkima, ka laikima (argikeelne)

link – veebiviide, link

meme – meem, (nalja)kujund, naljapostitus

podcast – taskuhääling

post – postitus, kirjutis

(to) repost – edasijagamine

Search Engine Optimization (SEO) – otsingumootoritele optimeerimine

selfie – endel, selvefoto, selfi

(to) share – jagama

story – lugupostitus

streaming – voogedastus

subscribe – (end) jälgijaks märkima, (kanalit) tellima

tag – silt, märgend

thread – teemalõng, jutulõng, postituste sari, mitmikpostitus

trend – moeteema, populaarne (teema)

viral – kulutulena leviv

vlog – videopäevik, vlogi, videoblogi (argikeelne)

webinar – veebiseminar

widget – vidin

Kui aga jääd hätta ja ei leia siit loetelust sobivat terminit, siis ole mureta ning võta meiega ühendust. Meie tõlkebüroo ridades tegutsevad tublid ja tragid tõlkijad ning keeletoimetajad, kes oskavad anda nõu, kuidas võõrapärane panna kõlama kaunis eesti keeles!

 

Vaata ka lisaks:

EKI keelenõuanne: https://keeleabi.eki.ee

Sõnaveeb: https://sonaveeb.ee

„Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“: https://www.eki.ee/dict/qs/

Sõnause sõnastik: https://nova.vabamu.ee/sonastik/

Loe meie blogi

Toimetaja blogi kirjutavad meie pühendunud tõlkijad, sõnavõlurid ja toimetajad

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.