Keeleuuendaja 5: sotsiaalmeediaajastu kohtingumaailmast

Suhete ja kohtamise maailmas on alati esinenud manipuleerimist ja ebakindlaid olukordi, kuid moodsate kohtingurakendustega, nagu Tinder, ning sotsiaalmeediaga laiemalt on inimsuhetesse lisandunud palju nende uusi vorme. Iga selline uus eluolu mõjutav asi leiab teadagi varem või hiljem kajastust ka keeles, kuid jõuab tihtipeale mõnda keelde varem kui teistesse. Selles artiklis püüame inglise keele alusel täita mõned lüngad eesti keeles tänapäevastel kohtingu- ja suhteteemadel ja täiendada meie tänapäevast kohtingute ja suhetega seotud sõnavara toredate omakeelsete vastetega.

keeleuuendus

1.     Catfishing ja kittenfishing

Catfishing tähendab sotsiaalmeedias, eriti kohtinguplatvormidel, võltsidentiteedi all esinedes teiste võrgutamist, mille lõppeesmärk on üldjuhul kas võrgutatult raha väljapetmine, psühholoogiline manipuleerimine, küberkiusamine vms.

Termin catfishing on tuletatud sõnast catfish ehk sägaline (otsetõlkes kasskala) ja selle kasutus eeltoodud tähenduses pärineb 2010. aasta dokumentaalfilmist „Catfish“, kus uuriti just niisugust käitumist. Filmis pajatati lugu sellest, kuidas minevikus veeti toiduks püütud tursakalu elusalt laevadel veega täidetud tünnides, kuid pärast pikka ookeanisõitu sihtkohta jõudes oli tursaliha kalade vähesest liikumisest sageli maitsetuks ja püdelaks muutunud. Seepeale hakati turskadega koos tünnidesse sägalisi panema, et need esimesi näkitsedes taga ajaksid ja liikumises hoiaksid. Sotsiaalmeedias võltsidentiteedi all esinejad olevat justkui needsamad sägalised, kelle tõttu teised sotsiaalmeediakasutajad pidevalt ärksana peavad püsima.

Selliste catfish’ide „lahjema“ versiooni kohta omakorda on inglise keeles kasutusel sõna kittenfish (otsetõlkes kiisukala), kelleks nimetatakse neid, kes ei esine otseselt küll teise inimesena, kuid kes kujutavad end teistele teadlikult ebatõepärasena. See võib hõlmata näiteks endast petliku nurga alt tehtud või väga vanade piltide ülespanemist, oma töö, hobide, huvide vms kohta valetamist jne.

Nendele terminitele eestikeelsete vastete leiutamisel valmistab esiteks raskusi see, et eesti keeles kasskala ja inglise keeles catfish on eri liigid, teiseks eespool toodud loo enda tõepärasuse kaheldavus ning kolmandaks tõik, et ingliskeelse termini aluseks olev metafoor ei ole tegelikult seotud kirjeldatu põhitunnusega – teise inimesena esinemine –, mistõttu ei pruugi termin olla arusaadav nendele, kes vastavat lugu juba ei tea. Samal ajal aga võiks sõnatuletuse käigus alles jääda võimalus luua selle nähtuse kergema variandi (kittenfishing) jaoks vaste sarnaselt ingliskeelse kassi ja kiisu kombinatsiooniga.

Kalastusmaailmast siiski ehk uudissõna sepistamisel lahkuma ei pea: näiteks lantimine on meil kohtamisega seoses ammu tuntud väljend ja sobiks siia hästi neid kahte terminit ühendava lülina. Kui nüüd catfishing’u ja kittenfishing’u erinevustest rääkida, võib öelda, et esimene on sisuliselt enda kellekski täiesti teiseks moondamine, samas kui teine on üksnes tõe mõningane väänamine. Seda arvesse võttes saaksime tuletada vasted moondlantimine ja väänlantimine.

Näitelauseid

Valdo, oled 66-aastane kartulikasvataja Võrumaalt – võid kindel olla, et see 21-aastane Londoni tibi, kes sinuga Facebookis flirdib, on moondlantija.

Olen Priiduga isiklikult kohtunud ja võin sulle tema profiili vaadates öelda, et ta väänlandib: kõhtu on tal kuhjaga rohkem, kui siit pildilt paistab, ja päikseloojangul rannal jalutaja tüüp, nagu end siin kirjeldab, ta nüüd küll pole.

 

2.     Ghosting, haunting ja zombieing

Need väljendid on tuletatud vastavalt sõnadest ghost (kummitus), to haunt (kummitama) ja zombie (zombi ehk elluärganud laip) ning on suhete ja sotsiaalmeedia maailmas omavahel ka mõisteliselt seotud. Ghosting näiteks tähendab seda, kui kellegagi katkestatakse järsult, ette hoiatamata ja selgitamata kõik suhted. Haunting tähendab, et sellist mahajäetut jälgitakse sotsiaalmeedias edasi, kuid kontakti ei võeta. Ning zombieing on ghosting’u järel „hauast tõusmine“ ehk ootamatult taas välja ilmumine, käitudes, justkui midagi ebatavalist poleks juhtunud.

Need väljendid moodustavad seega metafoorse sündmuste ahela: mulda varisemine -> kummitama tulemine -> surnust tõusmine. Seega, kui tahta neile omakeelseid vasteid luua, võiks sarnane etapilisus ka vastetes säilida. Kõige lihtsam viis seda tagada oleks võtta uudissõnade loomisel aluseks sarnased koolemisteemalised sõnad.

Kõige raskem on ehk luua vastet ghosting’ule, sest eesti keeles pole väga mugavat ja arusaadavat võimalust maamunalt kadumist või kummituseks muutumist väljendada nii, et seda saaks ka ülejäänud kahe mõistega siduda. Pähe tuleb sõna haihtumine, kuid see jääb liiga üldkeelseks ja ei ole hingeheitmisega seotud. Ghosting’ut võib aga kirjeldada veel kui kellegi hülgamist selliselt, justkui sa oleksid hukkunud. Selle põhjal saaks vastavate sõnade liitmise teel vaste hukkhülgamine.

Haunting seevastu ei tähenda inglise keeleski midagi erilisemat kui kummitamist, nii et saaksime seda ilmselt ka ise suuremate arusaamatusteta nõnda nimetada. Eritähendusest märku andmiseks võiks aga ehk siiski selles kontekstis eelistada mõnd vähem levinud sünonüümi, nagu tonditamine. Viimase eeskujul omakorda saaks zombieing’ule vasteks luua sõna zombitamine.

tonditamine

Näitelauseid

Arvasin tõesti, et meil klappis, aga siis ükspäev ta lihtsalt hukkhülgas mu: kustutas mu sõbralistist ning sõnumitele ja kõnedele ei vasta.

Ma ei mõista Maarjat: katkestas mitu kuud tagasi kontakti, aga nüüd käib Instagramis mind aina tonditamas.

Olin Ragnarist juba üle saanud ja nüüd, paku mis: tuli eile mind zombitama, nagu ta polekski aasta eest mu elust lihtsalt haihtunud.

 

3.     Orbiting

Ingliskeelne sõna orbiting tähendab orbiidil liikumist ning kirjeldab olukorda, kus keegi, näiteks su eks või muu isik, kellega suhted on katkenud või pole veel päriselt alanudki, jälgib sind sotsiaalmeedias, näiteks su postitusi meeldivaks märkides vms tehes, kuid muidu sinuga ei suhtle. Olemuselt on see seega sarnane eelmainitud tonditamisega, kuid ilma eelneva hukkhülgamiseta. Siingi pole suurt vajadust täiesti uue sõna loomise järele, sest usun, et ingliskeelse termini taga olev metafoor on täiesti mõistetav ka eesti keeles. Seega võiksime orbiting’u kohta öelda orbiitlemine.

orbiitlemine

Näitelauseid

Ma ei saa üldse aru, kas ta on minust huvitatud või mitte: laigib kõiki mu pilte, vahel laob südameid ka, aga sõnumeid ignoreerib täielikult.

Käisime korra väljas ja pärast seda ta minuga enam kohtuda ei tahtnud, aga Instagramis orbiitleb pidevalt edasi – müstika.

 

4.     Benching

Benching (sõnast bench ehk eesti keeles pink) kirjeldab olukorda, kus keegi pole teisest inimesest piisavalt huvitatud, et temaga suhtesse astuda, kuid samas ei raatsi teist ka päriselt peost libiseda lasta, juhuks kui kellegi huvipakkuvamaga suhte alustamine ei õnnestu. Sõna benching on üle võetud spordimaailmast, kus see tähendab mängu ajal varumängijate valmis hoidmist pingil, juhuks kui mõni väljakul olev mängija tuleb välja vahetada.

Sotsiaalmeediapõhises kohtingumaailmas võib benching näiteks seisneda kellegi postituste meeldivaks märkimises ja temaga vaid aeg-ajalt suhtlemises, et teine huvi ei kaotaks, kuid ilma täielikult pühendumata ja samal ajal teistega kurameerides. Põhimõtteliselt on varumängijate pink ka eesti keeles ja meeles täiesti tuttav nähtus, mistõttu võiks meilgi näiteks pingil hoidmine selles kontekstis arusaadav olla, kuid värvikuse ja kergema mõistetavuse huvides pakuksin eelisjärjekorras välja variandi sahvris hoidmine.

sahvris hoidmine

Näitelauseid

Kaks päeva nädalas flirdib minuga Facebookis palavalt, viis päeva eirab – paratamatult tekib tunne, et ta ainult hoiab mind sahvris.

 

5.     Cushioning

Cushioning (sõnast cushion ehk eesti keeles padi) märgib mõnevõrra sarnast olukorda kui benching, kuid sel juhul on tegija juba suhtes, valmistades samal ajal teisi ette endale varumeheks (või varunaiseks) olema, nendega salamisi sotsiaalmeedias või ka sellest väljaspool flirtides. Pikemalt ja üldkeelsemalt võib seda tõlkida kellegi padjaks muutmiseks. Metafoor ja mõte seisnevad selles, et kui käimasolev suhe peaks lörri minema, on pehmem (padjale) maanduda. Seda metafoori säilitades võiks cushioningseega meie keeli veel lühemalt olla padjastamine.
 

padjastamine

Näitelauseid

Marek on viimasel ajal väga sõnaaher olnud ja eile muutis järsku igal pool oma paroolid ära – vist kavatseb mind maha jätta. Õnneks olen viimased paar kuud Tarmot padjastanud.

 

6.     Breadcrumbing

Breadcrumbing (sõnast breadcrumb ehk eesti keeles leivapuru) tähendab, et kedagi hoitakse endast huvitatuna, pöörates teisele vahetevahel pisut tähelepanu, näiteks sotsiaalmeedias tema pilte-postitusi meeldivaks märkides või kommenteerides, kuid ilma suhet oluliselt edasi arendamata. Ingliskeelse sõna taga olev metafoor pärineb muinasjutust „Hans ja Grete“, kus peategelased endale metsast tagasitee leidmiseks leivapuru maha loopisid.

Sotsiaalmeedias suhtlemisel kujutab see „leivapuru“ endast pisikesi märke teise vastu huvi tundmisest, kuid kirjeldatavas olukorras ei jõua leivapurule järgneja tegelikult kunagi pärale. Põhjuseid, miks teise inimesega selliselt käitutakse, võib olla mitu, näiteks lihtlabane manipuleerimine, tähelepanujanu, julgematus ulatuslikumale suhtele pühenduda jne.

Kuidas aga seda eesti keeles lühidalt ja mugavalt nimetada? Kõnealust leivapuru ehk väikseid tähelepanuilminguid võiks nimetada ka tähelepanupalukesteks või sõnasulatusrauda appi võttes tähelepalukesteks. Nende tähelepalukeste eesmärk omakorda on kedagi soovitud suunas juhtida, teisisõnu talutada. Kui nüüd keeleväänamisel eriti laisaks ja mugavaks minna ning siin kolmiksulatus teha, saaksime breadcrumbing’u vasteks tähelepalutamine.

tähelepalutamine

Näitelauseid

Ta vististi arvab, et Marta laigib ta pilte seepärast, et on temast huvitatud. Vaene mees: ei taipa, et teda vaid tähelepalutatakse.

 

7.     Phubbing

Phubbing on ingliskeelne sulandsõna, mis on moodustatud sõnadest phone (telefon) ja snubbing (põlglikkusega eiramine) ning tähendab kellelegi tähelepanu pööramise asemel mobiiltelefonis, eelkõige sotsiaalmeedias askeldamist. Seda võib kogeda näiteks sõprade seltskonnas viibimisel kui ka kohtingul käies ning tõenäoliselt on sellises olukorras mingil hetkel olnud meist igaüks. Säärased sulandsõnad tekivad üldjuhul siis, kui mõiste koosneb kahest lahutamatust osast, milleks siinjuhul on mobiiltelefon ja eiramine. Eesti keeleski annaks need ühte siduda, saades nii sõna mobeiramine.

mobeiramine

Näitelauseid

Temaga Tinderis vesteldes tundsin, et olen viimaks enda hingesugulase leidnud, aga kui kohtingule läksime, siis ta mobeiras mind terve õhtu.

 

8.     Situationship

Situationship on ingliskeelne sulandsõna, mis on kokku kopsitud keelenditest situation (olukord) ja relationship (suhe). Nagu veebis mitmel pool on kirjeldatud, tähendab see sisuliselt suhet, mille korral võib Facebookis suhteseisuks märkida „It’s complicated“ (eesti keeles „Asi on keeruline“). See on suhe, mis on tihtipeale seksuaalne, kuid mitte palju enamat, kui sedagi. Näiteks võivad sellise suhte osalised kohtuda ebaregulaarselt, kurameerida ka teistega, hoiduda teineteise sõprade ja perega tutvumisest, tunda, et ei sobita omavahel tegelikult emotsionaalsel tasandil kokku, või võivad suhtes puududa selgelt kokkulepitud reeglid vms.

Inglise keeles tähendab situationship’is olemine seega põhimõtteliselt mitte seda, et „meil on suhe“, vaid „meil on olukord“ ning eestikeelne vastegi peaks seega väljendama sellise suhte piiratust, pealiskaudsust ja püsimajäämise kaheldavust. Veidi pead ragistades meenub ehk üks meil juba olemas olev sõna, mis väljendab situationship’ile vastanduvat või vähemalt sellest tervemat suhet: püsisuhe. Kui nüüd nentida, et situationship pole tõenäoliselt mitte püsiv suhe, vaid küsitav suhe, siis annaks selle alusel tuletada vaste küsisuhe.

Näitelauseid

Andrea päris, kas ma olen suhtes. Ütlesin, et heal juhul küsisuhtes, ja kutsusin ta välja.

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.