fbpx
Keelesuunad
Menüü

Koodivahetusest: tähenduslik vaade

koodivahetus

Koodivahetus tähendab keeleteaduses seda, et ühe suhtlussituatsioonis kasutatakse vähemalt kahte erinevat keelt (või murret). See, et suurem osa tänapäeva rahvastikust kasutab iga päev vähemalt kahte keelt, pole enam üllatus. Üsna tavatu on nüüdisajal elada n-ö isolatsioonis ja mitte kokku puutuda teiste keeltega. Keeltevaheline kontakt võib toimuda nii siis, kui omavahel hakkavad suhtlema kaks erineva emakeelega inimest, kui ka siis, kui mitte-ingliskeelne inimene avab veebibrauseri ja loeb ingliskeelseid menüünuppe. Me kõik oleme üldjuhul keeleteadlikud, kuid sellegipoolest tekib küsimus, miks me sageli kasutame ühes vestluses mitut keelt.

Nähtust, kus kasutatakse vähemalt kahte erinevat keelt (või murret) ühe suhtlustegevuse käigus, nimetatakse keeleteaduses koodivahetuseks. Põhimõte on lihtne: olenevalt sellest, mida tahetakse öelda, lülitutakse ümber eri keelte ehk koodide vahel. Koodivahetust on ehk kõige rohkem uuritud just suulises keelekasutuses, kuid viimase aja uuringud huvituvad järjest rohkem ka netikeelest. Erinevalt kirjakeelest on suuline ja netikeel spontaansed, neid kasutatakse hetkes. Koodivahetuse uurijad jagunevad tavaliselt kahte leeri selle järgi, mis neid enim huvitab:

 • grammatikud ehk struktuuri uurijad, kes soovivad kirjeldada, kuidas toimub koodivahetus;
 • pragmaatikud ehk tähenduse uurijad, kes soovivad kirjeldada, miks toimub koodivahetus.

koodivahetus

Tsitaadid, sõnaotsingud ja keelemängud

Seekord võtame luubi alla pragmaatikute tähelepanekud ning vaatleme, mis põhjustel inimene kipub keeli vestluses vahetama ka siis, kui ta on teadlik kõneleja ning enda hinnangul räägib peamiselt ühes keeles. Siinkohal on oluline märkida, et igasugune spontaanne suhtlus on pigem alateadlik, sest kõnelemisel me ei mõtle niivõrd sellele, kuidas midagi öelda, vaid oluline on põhisõnumi edasiandmine.

Koodivahetuse põhjuseid nimetavad keeleteadlased teise sõnaga ka funktsioonideks, mis peamiselt jagunevad seitsmesse rühma. Seejuures tuleks arvestada, et igal koodivahetusel võib olla mitu funktsiooni, sest oma sõnumi kaudu soovitakse sageli täita mitut suhtluseesmärki.

 

 1. Temaatilised ja tegevuslikud viited

Siia rühma kuulub igasugune koodivahetus, mis on seotud mõne vestlusteema või -tegevusega. Vahetades keelt, viidatakse kaudselt sellele teemale või tegevusele. Näiteks:

 • selle podcast’i uus episood oli äärmiselt huvitav;
 • me põhimõtteliselt binge watch’isime selle sarja eile läbi.

 

 1. Tsiteerimine või matkimine

Aeg-ajalt tuleb ette olukordi, kus vestluses räägitakse mõnest kolmandast inimesest. Sageli püütakse tema mainimisel teda ka matkida või sootuks korrata tema öeldut. Sellised jäljendused ei pruugi olla täpsed, vaid pigem kujuteldavad ning stereotüüpsed. Näiteks:

(1) kui palusin õpetajalt hinde parandamise võimalust, siis ta oli mingi sorry no can do;

(2) ta tervitas kõiki bonjour madame monsieur nagu mingi kelmikas prantslane.

 

 1. Sõnaotsingud

Väga palju leidub selliseid sõnu, mida pole võimalik tõlkida või mille tõlge pole täpselt sama tähendusega, mis on originaalsõnal. Sellisel juhul tekib suhtlemises olukord, kus hakatakse otsima selle sõna õiget vastet, aga see siiski ei meenu. Näiteks:

(1) ta oli nii, kuidas seda nüüd öelda, boujie’ilt riides;

(2) how do you say kohuke in English?

 

 1. Emotsioonide väljendus

Seda tüüpi koodivahetus väljendab kõneleja emotsioone ja hoiakuid kellegi või millegi suhtes. Tihti kuuluvad siia igasugused omadus- ja määrsõnad, kuid ka sõimu- ja vandesõnad. Näiteks:

(1) see on üli-nice tunne, kui saad õhtul lihtsalt rahus puhata;

(2) käisime eile matkal ning see rada oli hella raske.

 

 1. Keelemängud

Koodivahetust võib esineda ka humoorikas ja mängulises kontekstis, kui keeli vahetades luuakse kalambuure ning muid põnevaid keelendeid. Sageli saavad nendest naljadest aru vaid vestluses osalejad. Näiteks:

(1) ma olin kohe kiitos kiitos, kui sain kiituskirja kätte;

(2) we went to Hell Hunt last night and it was nothing like a hell hunt.

 

 1. Öeldu kordamine või täpsustamine

Üks väga tüüpiline, kuid samas eriline nähtus on öeldu kordamine kahes keeles. Seda tuleb ette siis, kui ei olda kindel sõna või väljendi tähenduses või soovitakse seda igaks juhuks täpsustada, et vestluspartner(id) saaks sellest ühtemoodi aru. Näiteks:

(1) kui see video sulle meeldis, siis leave a comment, jäta kommentaar;

(2) see keelekursus oli rohkem advanced, rohkem nagu edasijõudnutele.

 

 1. Kuuluvuse väljendus

Tõenäoliselt kõige abstraktsema rühma moodustavad sellised koodivahetusnäited, kus kõneleja kaudselt soovib keelekasutuse abil näidata, kes ta on. Siia alla liigituvad üleminekud, kus kasutatakse kindla valdkonna terminoloogiat või mingile sotsiaalsele rühmale iseloomulikke väljendeid. Näiteks:

 • f in the chat, ta jäi täna tunnis spikerdamisega vahele;
 • selle reklaami tunnuslaul lives rent-free mu peas.

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Head tõlked viivad sinu äri uuele tasemele

Tutvu klientide tagasisidega

Otsisime tõlkebürood, et enda e-pood soome keelde tõlkida ja sõelal oli päris mitu valikut. Valisime lõpuks Toimetaja tõlkebüroo ja võin öelda, et oleme siiani selle otsusega äärmiselt rahule jäänud. E-poe tõlge oli küllaltki mahukas, seega leidsime iga natukese aja tagant siit-sealt tekstijuppe, mida olime unustanud tõlkesse saata. Tänu Toimetaja tõlkebüroo vastutulelikkusele saime aga alati töö väga kiirelt tehtud ning kogu e-poe tõlkeprotsess sujus kiiremini, kui olime algselt osanud oodata...

Punktid.ee

Korraldame suurüritust Tallinn Truck Show ning selle raames tellisime Toimetajalt pressiteate koostamise, pressiteate toimetamise ja pressiteate levitamise teenuse ning mõned tõlked. Jäime absoluutselt Toimetaja tõlkebüroo professionaalse suhtumise, kiiruse ja töö efektiivsusega rahule. Meie pressiteadet kajastati tänu Toimetaja heale tööle põhimõtteliselt kõigis eesti- ja venekeelsetes meediaportaalides. Soovitame 100%!

Forest Steel

Täname teid väga koostöö eest! Siiani on kõik tõlketööd tehtud professionaalselt, tõlkijad on pädevad ning tõlgitud tekstid, mis on tehnilised ja rasked, on mõistetavad ja korrektsed. Tõlkijad töötavad kiiresti ja peavad tähtaegadest kinni, mis on meile väga oluline. Klienditeenindus on professionaalne ja usaldusväärne. Ka hinnad on konkurentsivõimelised. Oleme teenusega väga rahul ja loodame seda meeldivat koostööd jätkata.

Icopal

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.