fbpx
Keelesuunad
Menüü

Norra-eesti ja eesti-norra tõlked

Norra-eesti tõlked on Norra turule eksportijatele vajalikud. Norra keele kõnelejaid on küll üksnes viis miljonit, kuid Norra on atraktiivne eksporditurg.

norra-eesti

Norra majandus on stabiilne ja tugev alates tööstusrevolutsioonist ehk ühtekokku juba ligi 200 aastat järjest. Inflatsioon on väike, ka töötuse määr on väike ja Norras äri teha on väga lihtne. Seetõttu on hea idee oma kaupu Norras turustada või norralastele oma teenuseid pakkuda. Norra keeles eksisteerib küll kaks ametlikku kirjakeele vormi – bokmål ehk „raamatukeel” ja nynorsk ehk „uusnorra keel” –, kuid tõlked tehakse tavaliselt bokmål’i, sest uusnorra keelt kasutab vaid 10% inimestest. Rahvusvahelised dokumendid, turundusmaterjalid, kodulehed, tooteinfo ja kirjad tõlgitakse meie tõlkebüroos bokmål’i, sest see on levinum kui nynorsk. Nii bokmål’i kui ka nynorsk’i kõnelejad mõistavad mõlemat keelt. Pealegi oskavad norrakad hästi ka inglise keelt.

Miks kaaluda Norra turule sisenemist?

Norra on suuruselt Euroopa neljas riik. Norra turg on kõrgelt arenenud ja ühiskond tehnoloogiliselt väga heal tasemel. Norralased soovivad kvaliteetseid tooteid ja teenuseid. Elatustase on Norras kõrge, majandus stabiilne ja turg avatud. Norra ärikultuur on ratsionaalne ja korruptsiooni esineb vähe. Norra ei ole Euroopa Liidu liige, küll aga kuulub Norra Euroopa Majanduspiirkonda (EMP).

Norra rahaühik on Norra kroon (NOK). Majanduse edu ja riigi rikkus põhinevad suuresti nafta ja gaasi ekspordil, seetõttu mõjutab Norra majandust nafta hinna kõikumine maailmaturul. Norra valitsus teeb jõupingutusi selle nimel, et arendada taastumatutele maavaradele keskendunud äritegevuse kõrval ka jätkusuutlikke majandusharusid. Euroopa riigid on Norrale üliolulised kaubanduspartnerid. Kõige selle taustal on Norra ka Eesti ettevõtetele suurepärane turg, kust leida koostööpartnereid.

Millised on Norra turule sisenemise riskid?

Norra turule sisenemisel tuleb kaaluda ka riske. Esiteks, kodumajapidamiste võlakoorem on väga suur. Teiseks, Norra majanduse konkurentsivõimet vähendab norrakate kõrge palgatase. Ja kolmandaks on suure lisandväärtusega majandussektorites puudus kvalifitseeritud tööjõust. Kodumajapidamiste suur võlakoormus kujutab endast riski makromajanduslikule stabiilsusele. Nafta ja eluaseme hindade langus vähendab jooksevkonto ülejääki ja mõjutab negatiivselt eratarbimist, mis on Norra majanduskasvu peamine mootor.

Samas ei ohusta ükski võimalik risk reaalselt Norra majanduse tugevust. Norra valitsusel on maailma suurimad reservid (800 miljardit eurot ehk 2,2-kordne Norra SKT), mida majanduse elavdamise nimel vajaduse korral kasutada.

Mille poolest on norra keel huvitav?

Kõik Skandinaavia keelednorra keel, taani keel, rootsi keel, islandi keel ja fääri keel – põlvnevad vanapõhja keelest ehk vanaskandinaavia keelest. Seetõttu on rootsi, taani ja norra keel väga sarnased, kusjuures kaks viimast – taani keel ja norra keel – on veel eriti sarnased. Norra keel lahknes taani keelest alles 19. sajandil Norra iseseisvusliikumise käigus. Norra keel on tonaalne keel – see kõlab lüüriliselt. Tonaalsus on indoeuroopa keelte seas harv nähtus, olles omane pigem Aasias kõneldavatele keeltele, näiteks hiina keelele. Norra keelt on kerge õppida juhul, kui oskate juba inglise keelt, sest norra keel on ka üsna inglise keele sarnane. Norra keele grammatika on kohati imeliselt lihtne, näiteks pööratakse norrakeelseid tegusõnu olevikus, lisades sõna lõppu vaid r-tähe. Sõnade järjekord norrakeelses lauses sarnaneb ingliskeelse lause sõnade järjekorraga.

Millised on huvitavad norrakeelsed väljendid?

Üks huvitav norrakeelne väljend on „Takk for sist!”, mis otsetõlkes tähendab „Tänan viimase korra eest!”, kuid mis on mõeldud väljendama rõõmu taaskohtumise üle ja tähendab hoopiski „Tore uuesti kohtuda!”. Huvitavaid norrakeelseid väljendeid on ka „Håper at det smaker” ehk otsetõlkes „Loodame, et sel on maitset”, mille all mõeldakse tegelikult „Head isu!”. Kõikidele Skandinaavia maade keeltele on omane termin tähistamaks sõbralikkust ja soojust, mis tekib oma lemmikinimestega elu väikseid rõõme jagades. Taani keeles on see „hygge”, rootsi keelesmys” ja norra keeleskos”. Seda tõlgitakse „mõnus”, „hubane” või „hea”, kuid tegelikult kasutatakse sõna „kos”, et tähistada talvel kamina ees kakao ja raamatuga mõnulemist, mõnusat lõunat koolikohvikus koos kellegagi, keda pole ammu näinud, lõbusat pidu koos parimate sõpradega ja veel paljut muud.

Millega arvestada Norra turule sisenemisel?

Norra ärikultuur sarnaneb teiste Skandinaavia riikide ärikultuuriga. Järgnevalt mõned lihtsad nipid, millest kinni pidades saadab teie eksporditegevust Norras edu suurema tõenäosusega.

  • Täpsus on tähtis! Jõudke kohtumisele alati õigeks ajaks. Hilinedes helistage ja teatage sellest ette. Norrakad on vahetud, võrdsusele suunatud ja otsekohesed. Pidage lubadustest ja tähtaegadest kinni.
  • Viisakusvestlus võib ära jääda. Norralased ei pea small talk’i eriti oluliseks. Kohtumisel asutakse kohe asja kallale.
  • Tiitlid ei ole tähtsad. Norras tervitatakse ja tutvustatakse vabas vormis. Peale esimest tutvustamist pöördutakse üksteise poole eesnime kasutades, ilma tiitliteta härra või proua.
  • Objektiivsed pakkumised on hinnas. Norras väärtustatakse analüütilist mõtlemist ja hinnatakse seda, kui toote müügi käigus välja oma pakkumise head ja vead.
  • Riietus on konservatiivne. Sobiv riietus sõltub ärivaldkonnast, kuid tagasihoidlikud ja viisakad rõivad, silmatorkamatud aksessuaarid ja vähe ehteid on kindla peale minek.
  • Kingitusteks sobivad lilled, šokolaad ja pirukad, samuti vein. Valgeid lilli ei kingita. Kingitused, mis tehakse äripartneritele soosivate äriotsuste saavutamiseks, on korruptsioon ja Norras rangelt keelatud.

Mida arvestada norra keele tõlke tellimisel?

Tõlkimine norra keelde on Eesti ettevõtete seas järjest enam levinud. Norra keelde tõlkimisel tuleks arvestada, et tõlketöö valmimise tähtaeg on pikem kui eesti-inglise või eesti-vene tõlke valmimise tähtaeg. Põhjuseks on see, et norra keele tõlkijaid ei ole nii palju kui inglise keele või vene keele tõlkijaid. Tõlkimine norra-eesti suunal on soodsam kui tõlkimine eesti-norra suunal. Norra-eesti või eesti-norra tõlke hind jääb tõlketeenuste hinnaskaala ülemisse otsa. Kasutame eesti keelest norra keelde tõlkimiseks tõlkijaid ja toimetajaid, kes räägivad norra keelt emakeelena või vähemalt C2-tasemel ja elavad või on pikka aega elanud norrakeelses keskkonnas. Seetõttu on ka meie norra keele tõlkijate ootused töötasule kõrgemad kui teiste keelesuundade tõlkijate ootused. Meie norra keele tõlkijad annavad endast alati parima, et kliendid tellitud tõlgetega rahule jääksid.

Kuidas tellida norra keele tõlget?

Norra keele tõlke tellimisel ootame teie e-kirja võimaluse korral koos tõlgitava tekstiga. Kui teksti ei ole võimalik kirjale lisada, kirjutage palun ligikaudne tekstimaht. Samuti märkige norra-eesti või eesti-norra tõlke tellimisel info, millal tõlge valmis peaks olema, ja tõlke kasutusala. Kui tegemist on tehnilise teksti või tõlkega, mis kvalifitseerub tehnikatõlke ehk tehnilise tõlke valdkonda, lisage päringuga kaasa ka terminibaas, kui see on olemas. Samuti märkige, millises vormingus tõlget soovite ja kas soovite ka lisateenuseid (näiteks tõlketekstide sisestamist kodulehele, tõlke küljendamist vms). Teeme teile mõne tunni jooksul hinnapakkumuse norra keelest eesti keelde või eesti keelest norra keelde tõlkimiseks. Samuti pakume norrakeelse teksti toimetamist. Peame tõlkimisel silmas teie spetsiifilisi vajadusi, et valminud tõlke sisu ja vormistus vastaks teie ootustele.

Saatke meile päring.
Vastame teile juba tunni jooksul!

Aitame sul välisturule siseneda

Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

Head tõlked viivad sinu äri uuele tasemele

Tutvu klientide tagasisidega

Otsisime tõlkebürood, et enda e-pood soome keelde tõlkida ja sõelal oli päris mitu valikut. Valisime lõpuks Toimetaja tõlkebüroo ja võin öelda, et oleme siiani selle otsusega äärmiselt rahule jäänud. E-poe tõlge oli küllaltki mahukas, seega leidsime iga natukese aja tagant siit-sealt tekstijuppe, mida olime unustanud tõlkesse saata. Tänu Toimetaja tõlkebüroo vastutulelikkusele saime aga alati töö väga kiirelt tehtud ning kogu e-poe tõlkeprotsess sujus kiiremini, kui olime algselt osanud oodata...

Punktid.ee

Korraldame suurüritust Tallinn Truck Show ning selle raames tellisime Toimetajalt pressiteate koostamise, pressiteate toimetamise ja pressiteate levitamise teenuse ning mõned tõlked. Jäime absoluutselt Toimetaja tõlkebüroo professionaalse suhtumise, kiiruse ja töö efektiivsusega rahule. Meie pressiteadet kajastati tänu Toimetaja heale tööle põhimõtteliselt kõigis eesti- ja venekeelsetes meediaportaalides. Soovitame 100%!

Forest Steel

Täname teid väga koostöö eest! Siiani on kõik tõlketööd tehtud professionaalselt, tõlkijad on pädevad ning tõlgitud tekstid, mis on tehnilised ja rasked, on mõistetavad ja korrektsed. Tõlkijad töötavad kiiresti ja peavad tähtaegadest kinni, mis on meile väga oluline. Klienditeenindus on professionaalne ja usaldusväärne. Ka hinnad on konkurentsivõimelised. Oleme teenusega väga rahul ja loodame seda meeldivat koostööd jätkata.

Icopal

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.